Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

Historia parafii

Parafia została powołana do życia dekretem Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza z dnia 2 lutego 1996 r. Dekret miał wejść w życie z dniem 1 lipca 1996 r. Pierwszym proboszczem nowopowstałej parafii został mianowany ks. Sławomir Piniaha. Granica między dotychczasową parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku a projektowaną w dzielnicy północno – wschodniej ma przebiegać szosą Olsztyn – Olsztynek oraz trasą Warszawa-Olsztynek-Gdańsk (E7). W skład parafii wchodzi wyżej wymieniona część Olsztynka oraz miejscowości: Jagiełek, Łęciny, Sudwa, Świętajny, Tolejny i Wilkowo. Na terenie parafii znajduje się również Skansen a w nim zabytkowy kościółek. Po przeprowadzonych rozmowach Dyrektor muzeum Pan Tadeusz Kufel wyraził zgodę na czasowe użytkowanie przez parafię wymienionego obiektu.

W pierwszej kolejności wybudowana została drewniana kaplica przy ul. Wilczej 11. Budowa została rozpoczęta 18 czerwca 1996 r. a została zakończona 29 lipca 1996 r. Pierwsza Msza Św. w kaplicy została odprawiona 7 lipca 1996 r. Tego dnia o godz. 8.00 odbyła się w Skansenie Msza Św., na którą przyszło 30 osób a na mszach o godz. 10.00 i 11.30 w kaplicy było ok. 60 osób. Parafianki ozdobiły ołtarz kwiatami. Byli też pierwsi ministranci (Krzysztof i Andrzej Sokal, Mariusz Lisowski oraz Bartłomiej Tabędzki z Zambrowa).

21 lipca 1996 r. na Mszy Św. o godz. 10.00 miało miejsce kanoniczne wprowadzenie na urząd proboszcza a na Mszy o godz. 11.30 Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz uroczyście zainicjował istnienie nowej parafii. Na Mszy tej dokonał też poświęcenia kaplicy, tabernakulum, krzyża oraz placu pod budowę przyszłej plebanii i kościoła.

Pierwsze miesiące w nowej parafii przebiegały bardzo spokojnie. Praca duszpasterska polegała głównie na wzajemnym poznawaniu się. Wszelkie działania zmierzały do tego, aby mieszkańcy zaakceptowali nową parafię. Trwała też agitacja na ministrantów spośród chłopców obecnych na mszach. 7 sierpnia 1996 r. zostaje wprowadzona nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a 1 września powstaje pierwsza Róża Kółka Różańcowego. 15 września odbył się pierwszy uroczysty odpust parafialny. 16 lutego 1996 r. została wyłoniona Rada Parafialna do spraw ekonomicznych. Tego dnia zostało również odczytane pierwsze sprawozdanie dotyczące funkcjonowania parafii, które w formie drukowanej parafianie otrzymali wraz z życzeniami wielkanocnymi w okresie przedświątecznym.

1 października 1997 r. został powołany do życia Dekanat Olsztynek. Dotychczas należał do Dekanatu Olsztyn-Jaroty. W skład Dekanatu Olsztynek wchodzą parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku, bł. Anieli Salawy w Olsztynku oraz parafie w Dorotowie, Gryźlinach, Orzechowie, Pluskach i Stawigudzie. W pierwszym tygodniu października zatwierdzono projekt budowy kościoła.

W kwietniu 1998 r. została rozpoczęta budowa domu parafialnego a 11 listopada 2000 r. plebania została poświęcona przez Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego.

We wrześniu 1999 r. powołana została do życia schola dziecięca działająca przy parafii. Celem powstania grupy było wspomaganie śpiewów podczas Mszy niedzielnych z udziałem dzieci.

23 stycznia 2000 r. grupa dzieci z Lasek przygotowała jasełka bożonarodzeniowe. Parafianie nie kryli wielkiego wzruszenia i zachwytu wobec profesjonalnego wykonania.

1 marca 2000 r. zostało przyłączone do parafii Leśnictwo Gibała należące do Nadleśnictwa Olsztynek w gm. Olsztynek.

4 marca 2000 r. powstała w parafii druga róża różańcowa.

18 czerwca 2000 r. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa poraz pierwszy w historii parafii została odprawiona Msza polowa w Skansenie w Olsztynku. Po Mszy Św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, która zakończyła się odmówieniem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz wspólnym śpiewem „Te Deum” w kaplicy parafialnej.

W dniach 27 – 29 września 2000 r. odbyła się parafialna pielgrzymka obejmująca miejsca modlitwy i kultu bliskie sercu Polaków. Uczestnicy nawiedzili między innymi grób bł. Anieli Salawy, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Jasną Górę.

11 listopada 2000 r. została odprawiona Msza w intencji naszej Ojczyzny. Mszy przewodniczył Ks. Biskup Jacek Jezierski. Po Mszy Św. został poświęcony pięćsetkilowy dzwon, który otrzymał imię św. Piotra, oraz dom parafialny.

26 listopada 2000 r. nastąpił akt intronizacji Archidiecezji Warmińskiej i naszej parafii Chrystusowi Królowi. Uroczystość ta była równocześnie zakończeniem roku kościelnego.

29 lipca 2001 r. odbyła się zbiórka na rzecz powodzian. Zebrano kwotę 950 zł.

7 października 2001 r. odbyło się poświęcenie chorągwi procesyjnej ufundowanej przez Kółka Różańcowe.

25 listopada 2001 r. została zainicjowana akcja pomocy najbiedniejszym rodzinom w parafii. Celem akcji było obdarowanie najbiedniejszych dzieci upominkami z okazji św. Mikołaja oraz oraz rodzin paczkami żywnościowymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

3 maja 2002 r. został zorganizowany wyjazd na Dzień Wdzięczności WSD Hosianum w Olsztynie. W wyjeździe brali udział ministranci i schola naszej parafii.

2 czerwca 2002 r. odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Jacek Jezierski. Poraz pierwszy odbyło się też w naszej kaplicy bierzmowanie.

W dniach 1 – 3 lipca 2002 r. odbyła się pielgrzymka do Wilna.

Od sierpnia 2002 r. ruszyła budowa kościoła. Do końca roku zostały wykonane fundamenty.

W połowie sierpnia 2003 roku wznowiono prace przy budowie kościoła, które trwały do końca października. W tym czasie wzniesiono mury na wysokość około 2,5 metra, zalano strop nad zakrystią oraz pierwszy strop wieży nad wejściem głównym wraz z płytą chóru.

Tradycyjnie w grudniu została zorganizowana akcja charytatywna na rzecz rodzin z naszej parafii, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

18 czerwca 2004 roku w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku odbyły się uroczystości odpustowe, połączone z dwudziestopięcioleciem święceń kapłańskich księdza dziekana Stanisława Pietkiewicza. W uroczystościach wzięli też udział nasi parafianie wraz z księdzem proboszczem, który koncelebrował Mszę Świętą.

W lipcu i sierpniu 2004 roku przeprowadzono konserwację kaplicy z zewnątrz oraz malowanie i porządkowanie jej wnętrza. 19 sierpnia krzyż stojący do tej pory przy kaplicy został przeniesiony w docelowe miejsce (przed budującym się kościołem), gdzie po oczyszczeniu i konserwacji został solidnie umocowany.

Prace związane z budową kościoła w roku 2004 rozpoczęły się w połowie lipca a zakończyły w listopadzie. Było to wznoszenie kolejnej kondygnacji wieży oraz ścian kościoła.

2 kwietnia 2005 roku odszedł do Pana papież Jan Paweł II. Także w naszej parafii codziennie od dnia śmierci do pogrzebu skupialiśmy się na modlitwie. Były to swoiste rekolekcje dla wszystkich. Ksiądz proboszcz wraz z grupą pielgrzymów z Olsztyna wyjechał na pogrzeb do Watykanu żegnając w imieniu parafian Ojca Świętego Jana Pawła II.

19 kwietnia 2005 roku nowym papieżem został wybrany kardynał Joseph Ratzinger, który przyjął imię Benedykt XVI.

Święto Bożego Ciała w 2005 roku było obchodzone w Olsztynku wyjątkowo uroczyście – z okazji Roku Eucharystycznego została zorganizowana wspólna dla obu parafii Msza Święta w Skansenie i procesja ulicami miasta do ratusza miejskiego.

W dniach 24-26 czerwca nasi parafianie odbyli pielgrzymkę autokarową śladami Karola Wojtyły. Odwiedzili między innymi Łagiewniki, Kraków (gdzie modlili się przy sarkofagu Błogosławionej Anieli Salawy w kościele Ojców Franciszkanów), Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Oświęcim i Jasną Górę.

Latem 2005 roku stan budowy kościoła przedstawiał się następująco: wykonano kolejną kondygnację wieży – kondygnację dzwonnicy i 23 czerwca umieszczono na dzwonnicy dzwon, wykonano też konstrukcję dachu nad prezbiterium i na wieżyczce nad prezbiterium zainstalowano krzyż ze stali. Krzyż ma 3,2 metra wysokości, waży ponad 100 kg i został wciągnięty ręcznie na swoje miejsce. Jest to jednocześnie najwyższy punkt kościoła – sięga 21 metrów. W październiku natomiast zostało dokończone odgromienie na budynku kościoła, uziemiono piorunochrony.

Rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przebiegała w tym roku w naszej parafii bardzo uroczyście i przede wszystkim pod znakiem modlitw o Jego rychłą beatyfikację.

Tradycyjnie już pasterka 24 grudnia 2005 roku poprzedzona została koncertem kolęd i pastorałek – tym razem w wykonaniu chóru gimnazjalnego „Bravo” i naszej scholi parafialnej. Koncert wzbudził wiele emocji, zwłaszcza u rodziców i dziadków występujących wykonawców.

6 maja 2006 roku odbyła się uroczystość posadzenia przy naszym kościele dębu upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II. Rozpoczęliśmy ją Mszą Świętą, potem był program artystyczny. Posadzony dąb został wyhodowany z żołędzi zebranych w 2003 roku z najstarszego dębu w Polsce – Dębu Chrobrego i poświęconych 28 kwietnia 2004 roku przez Jana Pawła II podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników.

W czerwcu 2006 roku nasza Archidiecezja Warmińska zyskała nowego Metropolitę – został nim Arcybiskup Wojciech Ziemba. Dotychczasowy Arcybiskup Edmund Piszcz przeszedł na emeryturę.

We wrześniu w budowanym kościele zostały wstawione wszystkie okna, odbył się w nim także pierwszy ślub. 17 września natomiast obchodziliśmy dziesięciolecie parafii – odbyła się uroczysta Msza Święta odpustowa, której przewodniczył Arcybiskup Wojciech Ziemba, wmurowano też kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyli parafianie, zaprzyjaźnieni kapłani, zaproszeni goście, władze miasta, strażacy. Parafii zostały przekazane dwa ornaty, kielich i ofiary pieniężne. W 2006 roku odbył się także pierwszy chrzest nowym kościele.

Z dziesiątą rocznicą powstania naszej parafii zbiegło się też utworzenie parafialnej strony internetowej, która obecnie znajduje się pod adresem www.anielaolsztynek.pl.

Do końca roku 2006 w kościele została wykonana społecznie instalacja elektryczna oraz instalacje nagłośnieniowe i alarmowe. Rozpoczęto też kładzenie tynków.

Jeśli chodzi o sprawy związane z budową kościoła, to rok 2007 rozpoczął się od wstawienia pierwszych dwóch witraży – w prezbiterium. Zostały one ufundowane przez rodziny z naszej parafii. W marcu ocieplono dach kościoła wełną mineralną, zamontowano płyty gipsowe nad prezbiterium, w wieżyczce wstawiono okno uchylne. Wykonano też przejście między kościołem i plebanią oraz schody na chór nad wejściem do kościoła.

W marcu 2007 roku odszedł do Pana wielki przyjaciel naszej parafii – pan Kordian Sroga. Był inspektorem nadzoru budowlanego w czasie budowy kaplicy, plebanii i kościoła, bardzo zasłużonym dla naszej parafii.

Kolejne inwestycje roku 2007 w budowanym kościele to wykonanie muru oporowego przed wejściem głównym do kościoła, schodów od strony planowanego parkingu, wstawienie drzwi głównych i bocznych oraz wykonanie tabernakulum. (Drzwi główne i tabernakulum zostały ufundowane przez rodziny z naszej parafii). We wrześniu trwały prace wykończeniowe wewnątrz kościoła, zwłaszcza w zakrystii i na chórze (przygotowanie ścian do malowania, położenie klinkierowych parapetów, murowanie krzyża na głównej ścianie ołtarzowej, montaż tabernakulum, wstawienie kolejnych witraży ufundowanych przez parafian oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Olsztynku). Na zewnątrz natomiast wykonano dach nad wejściem głównym oraz obłożono płytkami schody. W grudniu pomalowano ściany w nawie główne i prezbiterium, wykonano gzymsy ozdobne, wykończono ołtarze boczne, krzyż w prezbiterium został obłożony marmurem, zamontowano projektory oświetleniowe, podłączono nagłośnienie, wyposażono zakrystię, oraz ocieplono strych kościoła i zainstalowano piec kondensacyjny do ogrzewania kościoła i plebanii. W prezbiterium została też umieszczona figura Pana Jezusa wyrzeźbiona i podarowana naszemu kościołowi przez jej twórcę.

25 listopada 2007 roku nasza parafia zyskała Szafarza Nadzwyczajnego Komunii Świętej – został nim pan Stanisław Skwarzec.

Tuż przed Bożym Narodzeniem 2007 roku w bocznym ołtarzu został zawieszony obraz Pana Jezusa Miłosiernego, ufundowany przez rodzinę z parafii. Dokonano także przeprowadzki z kaplicy do kościoła, w którym już odtąd mają się odbywać wszystkie Msze Święte.

24 grudnia 2007 roku celebrowana była pierwsza Pasterka w nowym kościele. Tradycyjnie poprzedził ją koncert kolęd przygotowany przez parafialną scholę, a przewodniczył jej ksiądz Arcybiskup Senior Edmund Piszcz, który poświęcił także ołtarz, tabernakulum oraz obraz Jezusa Miłosiernego. Kościół wypełniali bardzo licznie zgromadzeni parafianie oraz zaproszeni goście.

Jak co roku styczeń w naszej parafii to czas jasełek bożonarodzeniowych, koncertów kolęd oraz wizyt duszpasterskich.

Rok 2008 to nadal prace wykończeniowe w kościele – wstawiono dębowe ławki boczne, kolejne witraże ufundowane przez: parafian, Duszpasterstwo Kierowców, leśników z Nadleśnictw Jagiełek, Nowe Ramuki, Olsztynek. Trwały też prace wokół kościoła – posadzono rośliny ozdobne, dar rodziny z parafii; wykonano parking oraz chodnik przy kościele.

W czerwcu został umieszczony w kościele obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dar nowożeńców z naszej parafii, poświęcony podczas ich uroczystości ślubnej.

2 sierpnia 2008 roku Ksiądz Proboszcz, organistka i członkowie służby liturgicznej posługiwali we Mszy Świętej będącej częścią obchodów Dnia Bezpiecznego Kierowcy Służb Mundurowych, odbywających się w Rybakach. To tam, podczas poświęcenia kapliczki Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, zrodziła się myśl, aby i przy naszym kościele powstała podobna kapliczka.

Także w Rybakach, w Ośrodku Caritas, pod koniec sierpnia 2008 roku grupa ministrantów oraz dziewcząt ze scholi odpoczywała na biwaku, zorganizowanym dzięki pomocy księdza Mariana Midury.

W dniach od 7 do 14 września 2008 roku w naszej parafii odbyły się pierwsze Misje Parafialne, przeprowadzone przez księdza Artura Progorowicza, kapłana z Diecezji Rzeszowskiej. Każdego dnia w ramach Misji odbywały się Msze Święte, nauki stanowe oraz Apel Jasnogórski. Parafianie bardzo licznie wzięli w nich udział. W trakcie Misji miały także miejsce dwa ważne dla naszej parafii wydarzenia: w prezbiterium umieszczono poświęcony obraz naszej patronki Błogosławionej Anieli Salawy, ufundowany przez rodzinę z naszej parafii, odbyła się także uroczystość posadzenia drzewka bukowego „Benedyktynki”, przy czynnym udziale leśników i władz Olsztynka.

W grudniu 2008 roku jedna z rodzin parafii ufundowała relikwiarz na relikwie Błogosławionej Anieli Salawy. Został on umieszczony tuż pod obrazem patronki.

Początek roku 2009 to wstawienie w naszym kościele kolejnych trzech witraży – darów leśników, strażaków i Służby Celnej. Mszę Świętą, podczas której zostały poświęcone te witraże uświetnił udział przedstawicieli wszystkich wcześniej wymienionych służb a także występ zespołu kleryków z Pieniężna.

W marcu 2009 roku została położona granitowa posadzka w prezbiterium oraz pobudowano ołtarz i ambonę. To dzieło zostało w całości ufundowane przez jedną z rodzin naszej parafii.

W dniach 25-26 kwietnia nasza wspólnota przeżywała peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. Tę uroczystość poprzedziły rekolekcje, a obraz powitaliśmy na uroczystej mszy Świętej pod przewodnictwem księdza Biskupa Jacka Jezierskego. Dwie kopie obrazu nawiedzały domy wszystkich chętnych rodzin z naszej parafii. Mieszkańcy każdej ulicy, czy też miejscowości, składali ofiary na Msze Święte w intencji ich rodzin, ofiary te zostały później przeznaczone na zakup lampek halogenowych umieszczonych nad Stacjami Drogi Krzyżowej. Nawiedzenie parafian przez obraz Jezusa Miłosiernego trwało 6 i pół miesiąca, obraz przyjęło prawie 400 rodzin na 520 mieszkających w parafii. Wraz z obrazem wędrowały księgi pamiątkowe, w których mieszkańcy dziękowali za wszelkie łaski. Owocem peregrynacji obrazu było też powołanie do życia Parafialnego Zespołu Caritas, którego zadaniem będzie pomoc najuboższym mieszkańcom parafii.

Kolejne zmiany w wystroju naszego kościoła, jakie dokonały się w nim w 2009 roku, to pojawienie się dwóch wełnianych dywanów w prezbiterium ufundowanych przez rodzinę z naszej parafii oraz nowych witraży, daru rodzin z naszej wspólnoty, nauczycieli z naszej parafii i sympatyzujących z nią.

3 lipca 2009 roku, podczas obchodów 650-lecia Olsztynka, ksiądz proboszcz Sławomir Piniaha otrzymał z rąk władz miejskich tytuł „Zasłużony dla Olsztynka” za zaangażowanie i działalność na rzecz społeczeństwa naszego miasta.

2 sierpnia 2009 roku została poświęcona kapliczka Świętego Krzysztofa, wybudowana dzięki pomocy fundacji Pana Krzysztofa Hołowczyca, księdza Mariana Midury, Jacka Czachora oraz kierowców z naszej parafii (rozprowadzane były specjalne cegiełki na ten cel). Figura Świętego Krzysztofa jest darem misjonarzy.

15 sierpnia 2009 roku , w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w naszym kościele odbył się ślub Wioletty Figielskiej i Adama Korgula, którzy posługują w naszej parafii prawie od początku jej istnienia – Wioletta jest organistką, animatorem muzycznym i katechetką, natomiast Adam zajmuje się służbą liturgiczną. Młodą parę pobłogosławił ksiądz Biskup Jacek Jezierski.

W listopadzie 2009 roku w kościele pojawiła się Pierwsza Stacja nowej Drogi Krzyżowej – dar plastyka, który zaprojektował wystrój kościoła. Natomiast w grudniu odbyła się akcja zbierania funduszy na zakup ławek do kościoła, w tym celu rozprowadzane były cegiełki w formie kartek świątecznych ze zdjęciem naszej świątyni; do akcji włączyły się też zaprzyjaźnione nadleśnictwa.

Tuż przed Bożym Narodzeniem 2009 roku odbyła się pierwsza akcja Parafialnego Zespołu Caritas – rozdawana była żywność i dary z Niemiec, także paczki świąteczne i zabawki (jak co roku fundowane przez tę samą rodzinę z naszej parafii).

W początkach 2010 roku Parafialny Zespół Caritas zainicjował nową akcję – zbiórkę używanej odzieży i butów, które zostały rozdane najbardziej potrzebującym. Zebrano i rozdano około 100 kg odzieży. Zorganizowano też paczki, które zostały przekazane rodzinom w trudnej sytuacji materialnej przed Wielkanocą.

W dniu 10 kwietnia 2010 roku w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się samolot polskiej delegacji z ponad stu osobami na pokładzie, między innymi z Prezydentem Polski, Lechem Kaczyńskim i Pierwszą Damą Marią Kaczyńską oraz elitą naszego kraju. Wszyscy zginęli. W naszej parafii przez wiele dni gromadziliśmy się na modlitwie za zmarłych i ich rodziny, które cierpią w bólu, także za księdza Biskupa Tadeusza Płoskiego, związanego z naszą Archidiecezją.

25 kwietnia 2010 roku , w rocznicę peregrynacji naszej parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego, została poświęcona kapliczka z figurą Jezusa Miłosiernego, ustawiona na posesji państwa Wieczorek.

3 czerwca 2010 roku Parafialny Zespół Caritas zorganizował kolejną akcję rozdawania żywności (2 tony żywności rozdano ponad 50-ciu rodzinom). Potrzebujących cały czas przybywa.

6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapłan, który zginął męczeńską śmiercią z rąk SB, został ogłoszony Błogosławionym. Po 27 latach trwania procesu beatyfikacyjnego Papież Benedykt XVI ogłosił heroiczność jego cnót.

27 czerwca w naszej parafii gościliśmy grupę dzieci i młodzieży z terenów południowej Polski, doświadczonych tragiczną w skutkach powodzią. Dla wszystkich dzieci przygotowaliśmy paczki zawierające przybory szkolne. Grupa przebywała na koloniach w ośrodku Caritas w Rybakach.

Wakacje to czas wzmożonych działań Parafialnego Zespołu Caritas – rozdano kolejną transzę żywności 60-ciu potrzebującym rodzinom (pomocy przy transporcie żywności z Olsztyna udzielili przedsiębiorcy z parafii), zorganizowano też kolonie w Rybakach dla dzieci z rodzin objętych pomocą, a także w sierpniu trzydniowy pobyt w pensjonacie w Ostrowinie, natomiast przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowano wyprawki szkolne dla dzieci.

3 października 2010 roku na Mszy Świętej o godzinie 11.00 w naszej świątyni obecny był ksiądz Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Mińsko-Mohylewski. Dzięki księdzu Arcybiskupowi i księdzu Zbigniewowi Kozłowskiemu, który posługującemu na Ukrainie, a przebywającemu czasowo na urlopie w Polsce, mogliśmy dowiedzieć się jak funkcjonuje i jakie ma problemy kościół na Wschodzie.

Pod koniec roku 2010 przybyło w kościele kilka nowych Stacji Drogi Krzyżowej, ufundowanych przez rodziny z naszej parafii oraz nowe witraże. Przywieziono także ławki dębowe, które zastąpiły używane przez 14 lat krzesełka.

Tradycyjnie już okres przedświąteczny był czasem pomocy najuboższym ( rozdawanie żywności, paczki świąteczne).

Na początku 2011 roku schola parafialna przekształciła się w parafialny chór, który liczy około 20-tu osób (dzieci, młodzież i dorośli). Jest to chór żeński dwugłosowy, którego dyrygentem została Wioletta Figielska-Korgul, organistka parafii.

W ciągu roku 2011 systematycznie pojawiały się w naszym kościele kolejne Stacje Drogi Krzyżowej – dary rodzin z parafii, kółek różańcowych.

15 kwietnia 2011 roku zapoczątkowana została nowa tradycja – ostatnią przed Wielkim Piątkiem Drogę Krzyżową odprawiliśmy ulicami naszej parafii, po wieczornej Mszy Świętej.

Nowością podczas obchodów tegorocznego Triduum Paschalnego był udział niedawno utworzonego chóru a także obrzęd obmycia nóg dwunastu parafianom podczas liturgii Wielkiego Czwartku.

1 maja 2011 roku nasz wielki rodak Papież Jan Paweł II został beatyfikowany przez Papieża Benedykta XVI na Placu Świętego Piotra w Rzymie. W naszej parafii głęboko przeżywaliśmy swoiste triduum przygotowań do tego wydarzenia – w dniach poprzedzających był wspólny różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, czuwanie modlitewne i Msza Święta, natomiast w dniu beatyfikacji odśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum.

Latem dzięki Parafialnemu Zespołowi Caritas po raz kolejny udało się zorganizować dzieciom wypoczynek w ośrodku w Rybakach a także obóz terapeutyczny w pensjonacie w Ostrowinie.

4 września 2011 roku na terenie naszej parafii – w Skansenie – odbyły się dożynki wojewódzkie, których centralnym wydarzeniem była Msza Święta odprawiona w amfiteatrze przy udziale naszej wspólnoty parafialnej. Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Wojciech Ziemba.

18 września 2011 roku odbyła się w naszym kościele Msza Święta odpustowa, podczas której po raz pierwszy dokonano poświęcenia płatków róż – wierni mogli je potem zanieść do swoich domów.

W październiku 2011 roku kościół został otynkowany z zewnątrz, zamontowano też parapety nierdzewne oraz wykonano obróbkę dachu. Był to wspólny wysiłek księdza Proboszcza i budowlańców z parafii, przy tynkowaniu pomagali też parafianie, między innymi bezrobotni.

W grudniu 2011 roku 130 rodzin otrzymało dary żywnościowe, jak co roku też przygotowano paczki świąteczne z żywnością i zabawkami, które dzieciom wręczył Mikołaj.

6 stycznia 2012 roku Święto Trzech Króli wróciło jako dzień wolny od pracy – tego dnia na Mszy Świętej z koncertem kolęd wystąpił chór z Olsztynka pod dyrekcją pani Marii Gronkiewicz.

11 marca 2012 roku w naszym kościele obchodziliśmy 90-tą rocznicę śmierci Błogosławionej Anieli Salawy, przy udziale brata Rafała i siostry Julity z III Zakonu Franciszkańskiego – był program artystyczny, odśpiewaliśmy Godzinki ku czci Anieli Salawy oraz odmówiliśmy litanię do Błogosławionej.

Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum