X Niedziela zwykła

Mk 3, 20-35

„Pewnego razu Jezus wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy Jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. Nauczyciele Pisma natomiast, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że opętał Go Belzebub i że wyrzuca demony mocą ich przywódcy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił do nich w przypowieściach: »Jak może szatan szatana wyrzucać? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać. I jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest wewnętrznie skłócony, to nie może przetrwać, lecz koniec z nim. Nikt przecież nie może wejść do domu kogoś silnego i zagrabić jego rzeczy, jeśli najpierw go nie zwiąże. Dopiero wtedy okradnie jego dom. Zapewniam was: Wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, a nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia: będzie winien grzechu wiecznego«. Mówili bowiem: »Opętał Go duch nieczysty«. Wtedy przyszła Jego Matka i bracia. Stojąc na zewnątrz, prosili, aby Go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół Niego. Powiedzieli Mu: »Twoja Matka i Twoi bracia, i Twoje siostry są na zewnątrz i dopytują się o Ciebie«. Odpowiedział im: »Kto jest moją matką i braćmi?«. I patrząc na siedzących dokoła, powiedział: »Właśnie oni są moją matką i moimi braćmi. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką«.”

Źródło władzy Jezusa

Rozpoczęcie publicznej działalności przez Jezusa, jej nowość, intensywność i nadprzyrodzony charakter budzą pytania wśród bliskich oraz zarzuty duchowych przywódców ludu. Pierwsza wątpliwość dotyczy władzy, jaką dysponuje Jezus: jakie jest jej źródło? Czyją mocą wypędza złe duchy? Nauczyciele Pisma bez głębszego rozeznania wydają wyrok. Praktycznie uznają Nauczyciela za opętanego. Pan Jezus odpowiada zdecydowanie, wykazując ich błędne myślenie. Uczeni nie tylko nie rozpoznają w Jezusie działającego Boga, ale przypisują Mu coś wręcz przeciwnego. Błąd takiego sposobu myślenia zostaje bardzo mocno napiętnowany. Jezus mówi o grzechu, który nie może być odpuszczony - to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest nim przypisanie Bogu złego, podstępnego działania, oskarżenie Go o coś, co nie mieści się w Jego świętej naturze. Bóg jest święty i różny od wszystkiego, co jest nieświęte. Dlatego nie można zestawiać Jego chwały, Jego świętego imienia z czymś, co jest Mu z samej natury przeciwne.

Panie Jezu, Ty uczysz mnie modlitwy do Ojca, który jest w niebie i zawsze pozostaje święty i chwalebny na wieki: „Ojcze, niech się święci imię Twoje”. Amen.  

 • W związku ze zbliżającym się czasem pielgrzymek pieszych, zachęcamy do uczestnictwa w XXXII Warmińskiej Pieszej Pielgrzymce do Ostrej Bramy w Wilnie w dniach 6-15 lipca 2024 roku. Informacje w gablocie. W gablocie są też informacje na temat 41 Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.
 • W poniedziałek i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Przestrzelski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Kazimierz Przestrzelski;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • sobota: + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (16.06): 9:00 + Hieronim Bukowski (32 rocznica śmierci); 11:00 + Bogusław Chmieloch (od córek); 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.

IX Niedziela zwykła

MT 2, 23-3, 6

„Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do Niego: »Zobacz! Robią w szabat to, czego nie wolno!«. On im odpowiedział: »Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid wraz z towarzyszami, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom, i dał je również tym, co z nim byli«. Mówił im też: »Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu«.”

Syn Boży Panem szabatu

Szabat jest dniem przeznaczonym dla Boga. Każdy Izraelita od dzieciństwa jest uczony poszanowania Bożego Prawa, a w szczególności szabatu. Jego zachowanie wymaga przestrzegania wielu przepisów dotyczących powstrzymania się od pracy. Motywy dla tego stanu rzeczy, jakie znajdziemy w Starym Testamencie, są bardzo ważne. Jeden z nich odwołuje się do odpoczynku, jakim sam Bóg miał uświęcić ten dzień po pracy, którą wykonał w akcie stworzenia (Rdz 2, 3; Wj 20, 11). Inny nawiązuje do wyjścia z Egiptu, jakby drugiego aktu stworzenia wolnego narodu (Pwt 5, 14-15). W dzisiejszej Ewangelii przywołuje się fakt, że szabat był dniem odpoczynku dla synów Izraela w niewoli, ale Bóg ich z niej wyprowadził. Mając takie argumenty, trudno polemizować z przepisami dotyczącymi uszanowania odpoczynku w szabat. To jest prawda, gdy odwołujemy się tylko do przepisów. Natomiast gdy zaczynamy rozumieć Boży zamysł, to pojmujemy, co mówi Jezus: „Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”. Dla Boga ważniejszy jest człowiek! Jezus, Syn Boży, jest Panem również szabatu. Tego oponenci Jezusa jeszcze nie mogli zrozumieć.

Panie Jezu, naucz mnie szanować to, co należy do Ojca. Umacniaj mnie, abym nie zawłaszczał sobie czasu, możliwości, jakie daje mi Bóg, darów, które we mnie złożył, lecz bym z wdzięcznością za wszystko, co mi daje, umiał z tego dobrze korzystać. Amen.  

 • Dziękuję raz jeszcze tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Mszy Świętej w Skansenie i w przebieg procesji w uroczystość Bożego Ciała oraz za wykonanie czterech ołtarzy.
 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Z okazji wczorajszego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzę pięknego dzieciństwa, wiele radości, uśmiechów i zdrowia oraz wytrwałości w nauce i Bożego błogosławieństwa.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek i I piątek czerwca. W I piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • W piątek wypada też uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Przestrzelski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Kazimierz Przestrzelski;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • sobota: + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (09.06): 9:00 + Zofia i Teodor Tarasiuk; 11:00 + Jan, Stanisława, Konstanty Szliwińscy; 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Mt 28, 16-20

„Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy Go zobaczyli, oddali Mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział: »Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata«.”

Tajemnica Trójcy Świętej

Dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej odsłania przed nami coś z wielkiej tajemnicy Boga. Jest On jeden, święty, wszechmogący, prosty i niezłożony, ale jest w Nim komunia miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. To wymyka się logice naszego ludzkiego myślenia. Boga nie możemy jednak poznać w całej Jego głębi i dlatego wobec Jego tajemnicy stajemy z wiarą. W kaznodziejstwie podaje się różne obrazowe porównania, które mają pomóc pojąć tę tajemnicę. Należy jednak pamiętać, że boską komunię i wspólnotę Osób najlepiej zrozumie ten, kto kocha i trwa we wspólnocie z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość. Nasza komunia łaski z Bogiem rozpoczyna się w chwili chrztu św. To wtedy Bóg się nam udziela, nie jest na zewnątrz jako przedmiot poznania, ale zamieszkuje w naszym wnętrzu jako umiłowany Gość. Nie tylko Go poznajemy, ale doświadczamy Jego bliskości. W tym ma swoje uzasadnienie Jezusowy nakaz: „Idźcie i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach!”. Kto staje się uczniem, staje się też uczestnikiem tej świętej wspólnoty.

Panie Boże w Trójcy Osób, dziękuję Ci za dar Twojego zamieszkiwania we mnie. Za to, że przez dzieło Jezusa zrodziłeś mnie do miłości, jaka może doświadczać Ciebie. Amen.  

 • Z okazji dzisiejszego Dnia Matki wszystkim Mamom składam najpiękniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa i zdrowia, wiele radości z przeżywania macierzyństwa oraz wiele miłości i wdzięczności od dzieci.
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało – wypada w najbliższy czwartek, 30 maja. Msza Święta jako jedyna w tym dniu będzie odprawiona w Skansenie w amfiteatrze o godzinie 10:00. Po Mszy Świętej, idąc w procesji eucharystycznej, udamy się do czterech ołtarzy. Bardzo proszę o wykonanie ołtarzy w tych samych miejscach, co przed dwoma laty:
  • I ołtarz - ulica Sportowa,
  • II ołtarz - skrzyżowanie ulic Akacjowej i Kasztanowej,
  • III ołtarz - skrzyżowanie ulic Akacjowej i Klonowej,
  • IV ołtarz - skrzyżowanie ulic Akacjowej i Świerkowej.
 • Brzózki będą dowiezione do wszystkich ołtarzy w środę po południu (za co z góry dziękuję Nadleśnictwu Olsztynek). Proszę o przyozdobienie kwiatami ołtarza w Skansenie. Proszę o udział w procesji Panie z Kółek Różańcowych, strażaków i całą służbę liturgiczną. Dziewczynki pierwszokomunijne, a także wszystkie chętne dziewczynki, zapraszam do sypania kwiatków w czasie procesji eucharystycznej. Proszę mamy tych dzieci o przygotowanie koszyków i kwiatów, a także o pomoc w ustawieniu dzieci. Chłopców pierwszokomunijnych również zapraszam w albach do udziału w procesji – do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Procesja zakończy się w kościele, gdzie zaśpiewamy Te Deum i odmówimy Litanię do Matki Bożej.
 • W piątek ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe.
 • W sobotę rozpoczyna się czerwiec - miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie po Mszy Świętej będziemy odmawiali Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w niedziele o 8:45.
 • Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca. O godzinie 8:30 zmiana tajemnic różańcowych i adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: w intencji Anny i Cezarego z okazji 7 rocznicy ślubu;
  • wtorek: + Krystyna Tyburska (30 dzień po pogrzebie);
  • środa: w intencji Ignasia w 2 rocznicę chrztu;
  • czwartek: za parafian;
  • piątek: + Maria Przestrzelska;
  • sobota: + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (02.06): 9:00 + Helena, Antoni, Jan Binkul; Grzegorz, Piotr Naumiuk; Tadeusz Mróz z rodzicami, Teresa Ławczyńska z rodziną, ksiądz Jan Paszulewicz; 11:00 + Stanisław Wnuk (12 rocznica śmierci); 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

J 15, 26-27; 16, 12-15

„Jezus powiedział do swoich uczniów: »Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca - Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On - Duch Prawdy - poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił«.”

Paraklet

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy liturgiczny okres Wielkanocny. Jezus nazywa Ducha Świętego Wspomożycielem. W języku greckim użyty jest tu bogaty w znaczenie termin Paraklētos. W zależności od kontekstu tłumaczy się go jako ‘adwokat, obrońca czyjejś sprawy, pośrednik, który przemawia w czyjejś obronie’; ale także ‘ten, kto ratuje, wybawia, pociesza’. Rozpiętość znaczeniowa tego wyrazu sprawia, że w niektórych przekładach Pisma Świętego zostawia się słowo „Paraklet”, gdyż każdy przekład uwzględnia tylko jakiś aspekt. Pan Jezus wyjaśnia, jaka jest rola Parakleta. On świadczy o Jezusie, o znaczeniu Jego osoby i misji. Jest Nauczycielem - prowadzi do pełni prawdy, czyli umożliwia jasne przyjęcie objawienia, jakie daje Jezus. Będzie uczył też o sprawach przyszłych. Paraklet uwielbi Jezusa: ukaże Jego boską naturę, Jego wieczną chwałę, która – póki jest On w ciele – nikomu nie jest w pełni znana. Dopiero po wydarzeniach paschalnych będzie ukazana przez Ducha Prawdy.

Duchu Święty, przyjdź do mego serca. Prowadź mnie ku pełni prawdy, objawiaj mi prawdę o moim Panu, Chrystusie. Umacniaj moją wiarę i ucz dawać świadectwo o Ewangelii zbawienia. Amen.  

 • Dzieciom, które dzisiaj przeżywają 1 rocznicę I Komunii Świętej, życzę, aby zawsze żyły w przyjaźni z Panem Jezusem i często przyjmowały Jezusa Eucharystycznego do swoich serc.
 • Dzisiejszą niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończy się okres wielkanocny, a zaczyna się okres zwykły.
 • Jutro w liturgii obchodzimy święto Najświętszej Marii Panny - Matki Kościoła.
 • W czwartek wypada liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 • W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
 • W uroczystość Bożego Ciała Msza Święta tradycyjnie o godzinie 10:00 w Skansenie i procesja do kościoła.
 • W następną niedzielę relikwie bł. Rodziny Ulmów przybędą do Nidzicy - parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika - o godzinie 17:00 i będą do poniedziałku 27 maja do godziny 15:00. Zachęcamy do udziału we wspólnej lub indywwidualnej modlitwie przy relikwiach tych Błogosławionych. Plakat w gablocie.
 • Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w Nidzicy:
  • NIEDZIELA (26 maja):
  • 17:00 - Powitanie relikwii
  • 17:15 - Droga Krzyżowa
  • 18:00 - Msza Święta pod przewodnictwem abp Józefa Górzyńskiego (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich)
  • 19:30 - Błogosławieństwo kobiet w ciąży i niemowląt
  • 19:45 - Nabożeństwo majowe i modlitwa różańcowa w intencji rodzin Dekanatu Nidzica
  • 21:00 - Apel Jasnogórski
  • 21:10 - Czuwanie modlitewne parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
  • 22:00 - Zakończenie czuwania
  • PONIEDZIAŁEK (27 maja):
  • 6:30 - Msza Święta
  • 7:00 - Msza Święta
  • 9:30 - Inscenizacja pt. „Z wizytą u rodziny Ulmów” przygotowana przez rodziców i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie
  • 10:30-14:00 - Modlitwa w ciszy - indywidualne nawiedzenie
  • 12:00 - Anioł Pański i modlitwa różańcowa
  • 14:00 - Czuwanie Rodziny Misyjnej parafii bł. Bolesławy Lament w Nidzicy
  • 15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego I zakończenie peregrynacji
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Maria Przestrzelska;
  • wtorek: + Stefan Lewandowski (miesiąc po śmierci) - od pracowników Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce;
  • środa: + Roman Kaźmierczak;
  • czwartek: + Krystyna Stawicka (3 rocznica śmierci);
  • piątek: + Bohdan i Walentyna Luks;
  • sobota: + Helena Grażyna Zakrzewska (14 rocznica śmierci);
  • niedziela (26.05): 9:00 + Walenty Puszczewicz (11 rocznica śmierci); 11:00 + Alina Mrozowska; 17:00 + Feliksa, Adam Jeziorscy.

Wniebowstąpienie Pańskie

J 15, 9-17

„Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: »Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni«. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.”

Udział w owocach odkupienia

Przeżywamy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. To końcowy akord ziemskiej misji Jezusa, którego najbliżsi uczniowie, Jedenastu, oglądają już w chwale Jego zmartwychwstania. W swoich ostatnich słowach, czyli testamencie, Jezus objawia ich zadanie wobec całego świata: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawieniu, jakie On przyniósł, a wysłużył je przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. By mieć udział w owocach odkupienia, trzeba uwierzyć i przyjąć chrzest. To jest normalna droga, przez którą zostajemy zakorzenieni w zbawczym dziele Syna Bożego. Kto świadomie odrzuca wiarę, może nie dostąpić zbawienia. Ufamy Bożemu miłosierdziu, które chce ogarnąć wszystkich ludzi, ale Bóg nie łamie niczyjej wolności, pozostawia ją nawet w przypadku, gdy ktoś dokonuje tragicznego wyboru. Szczera i mocna wiara, według słów Pana, prowadzi do nadzwyczajnych znaków. Apostołowie wypełnili swoje życie zadaniem, jakie otrzymali w testamencie Jezusa.

Panie Jezu, proszę Cię ufnie, niech moja wiara w Ciebie i w Twoje słowo będzie dla mnie owocna. Niech otworzy moje serce na łaski, jakie wysłużyłeś na krzyżu. I niech uczyni mnie świadkiem Twojej obecności w świecie. Amen.  

 • Dziś w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiło 18 dzieci (w tym 12 z naszej parafii).
 • Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza – dar dla parafii – ornat wielkanocny z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego.
 • W następną niedzielę na godzinę 11:00 zapraszam dzieci, które przed rokiem były u I Komunii Świętej. Te dzieci zapraszam do spowiedzi w piątek o godzinie 16:30 lub w sobotę przed Mszą Świętą.
 • W czwartek - 16 maja - wypada w liturgii święto ku czci Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski i naszej Archidiecezji. (Czekamy na figurę Świętego Andrzeja, która już jest w trakcie wykonania).
 • W następną niedzielę wypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przed tą uroczystością codziennie odmawiamy Nowennę do Ducha Świętego.
 • Rodziny, które chciałyby korzystać z pomocy żywnościowej proszę, aby zgłosiły się do MOPS-u po skierowanie.
 • Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia: Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.
  • Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 2 maja 2024
  • Za zgodność: Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Marianna Orzech (7 rocznica śmierci), Jan i Jerzy Orzech;
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Stanisław i Zofia Papierzyńscy;
  • czwartek: + Krystyna Długowska (30 dzień po pogrzebie);
  • piątek: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • sobota: o zdrowie, błogosławieństwo Boże i szczęśliwą operację dla Andrzeja;
  • niedziela (19.05): 9:00 w intencji Pawła w 18 rocznicę urodzin; 11:00 w intencji Weroniki z okazji imienin i rocznicy chrztu; 17:00 + Maria i Zenon Bednarek.

VI Niedziela Wielkanocna

J 15, 9-17

„Jezus powiedział do swoich uczniów: »Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali«.”

Bezinteresowność miłości

Przeciwieństwem odrzucenia i nienawiści ze strony świata jest miłość Boga, ujawniona w całej jej pełni w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus objawia głębię tej miłości oraz jej zasady, które w trwały sposób przemieniają życie Jego uczniów. Miłość pomiędzy Ojcem i Synem jest ich wzajemną więzią. Jest czymś, co Jezus może nazwać swoją miłością, bo ona Go charakteryzuje, określa Jego osobę. Do tego samego zachęca uczniów: „Trwajcie w mojej miłości”. Czasownikiem „trwać” określa się tu stałą więź, głęboką, osobistą relację z Jezusem, a przez Niego z Ojcem. Miłość Boga nie tylko nie oczekuje niczego w zamian, ale jest zdolna wydać się za drugich, poświęcić się dla czyjegoś dobra.

Panie Jezu, Źródło prawdziwej miłości, naucz mnie takiej miłości, jaką sam ukazujesz: trwałą, zakorzenioną w Ojcu, miłosierną - zwróconą do mnie, biednego grzesznika, bezinteresownie ofiarną, zdolną poświęcić się dla innych. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W środę - 8 maja - wypada liturgiczna Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
 • Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii w następną niedzielę - 12 maja o godzinie 11:00.
 • Próby dla dzieci przed I Komunią Świętą w tym tygodniu w środę i czwartek o godzinie 17:45.
 • Spowiedź Święta dla dzieci pierwszokomunijnych, dla ich rodziców i rodzin, w sobotę, 11 maja o godzinie 10:00.
 • Zachęcam serdecznie do udziału w nabożeństwie majowym, codziennie bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 17:00, w niedziele o godzinie 8:45.
 • W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Maria Przestrzelska (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: + Paweł (19 rocznica śmierci);
  • środa: o Bożą opiekę oraz zdrowie duszy i ciała dla Julity, Zachariasza i Rafała;
  • czwartek: + Bożena Bawolska, Wiesława Paszkiewicz i ++ z rodziny;
  • piątek: + Bogusław Kuciński (4 rocznica śmierci);
  • sobota: + Czesław i Jadwiga Przechodzcy;
  • niedziela (12.05): 9:00 + Bogusław, Zofia, Zygmunt Chmieloch, Marta, Maksymilian, Kazimierz Gorzejewscy; 11:00 w intencji dzieci pierwszokomunijnych; 17:00 + Adela i Ernest Neugebauer.

V Niedziela Wielkanocna

J 15, 1-8

„Jezus powiedział do swoich uczniów: »Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we Mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami«.”

Żywa łączność z Jezusem

Kolejna bardzo wymowna alegoria, tym razem o winnym krzewie i latoroślach. Ojciec jest tym, który uprawia krzew winny. To porównanie jest znane ze Starego Testamentu (Iz 5). U Izajasza winnicą był Izrael, tu krzewem winnym jest Jezus. Jego uczniowie to gałązki wyrastające z krzewu. Ojciec dba o to, aby gałązki wydały owoce. Dlatego dokonuje dwóch czynności: oczyszcza te, które dają owoc, i odcina te, które nie owocują, aby nie były obciążeniem dla krzewu. Gałązka nie wydaje owocu, kiedy nie krążą w niej życiodajne soki. Ten, kto trwa w Jezusie, czyli jest z Nim w trwałej relacji żywej wiary, przynosi obfity owoc. Każdy człowiek ma więc wybór. Może albo przyjąć naukę Jezusa, zasady Jego Ewangelii i trwać w tym, by uczynić swoje życie owocnym, albo skazać się na zamieranie życia w sobie. Zamiarem Boga jest to, abyśmy przynosili owoc przez żywą łączność z Jezusem.

Ojcze, pragnę być zaszczepiony w boski winny krzew - Twojego Syna Jezusa. Pragnę w Nim zapuszczać korzenie, czerpać z Jego łaski, aby moje życie było owocne. Amen.  

 • W środę rozpoczyna się maj - miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Zachęcam do udziału w nabożeństwie majowym, codziennie po Mszy Świętej o godzinie 17:00, w niedziele o godzinie 8:45.
 • W dniu 1 maja Msza Święta wraz z nabożeństwem majowym o godzinie 10:00.
 • Liturgiczna Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski wypada w piątek, 3 maja. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Msza Święta o godzinie 17:00 połączone z sakramentem małżeństwa, a o godzinie 10:00 z nabożeństwem majowym i pierwszopiątkowym.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota maja. W piątek odwiedziny chorych po Mszy Świętej o godzinie 10:00.
 • Następna, I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8:30.
 • W poniedziałek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: ;
  • wtorek: ;
  • środa: ;
  • czwartek: ;
  • piątek: 10:00 + Stanisław, Marianna Sokal; 17:00 w intencji Nowożeńców;
  • sobota: + Stefan, Jadwiga Wylamowscy i ++ z rodz. Grzybowskich i Wylamowskich;
  • niedziela (05.05): 9:00 + Jan, Stanisława Bartosewicz; 11:00 Józefa Socha, Andrzej Sobczyński, Jan i Stanisław Stokowscy; 17:00 + Roman Oleszczuk (3 rocznica śmierci), Regina (3,5 roku po śmierci), Franciszek (41 rocznica śmierci) Zielińscy.

IV Niedziela Wielkanocna

J 10, 11-18

„Jezus powiedział: »Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś, i ten który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja znam Ojca. Poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem. Ojciec miłuje Mnie, dlatego że oddaję swoje życie, aby je znowu odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca«.”

Dobry Pasterz

Czwarta niedziela Wielkanocna jest nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. Dobry pasterz ma wyjątkowe cechy: zna swoje owce, poświęca za nie życie i gromadzi je w jednej owczarni. Przeciwieństwem pasterza jest najemnik. Nic go nie łączy z owcami, nie jest ani ich właścicielem, ani pasterzem. Wobec nadchodzącego zagrożenia ucieka, bo nie zależy mu na dobru owiec. Pan Jezus identyfikuje się z dobrym pasterzem. Owcami jesteśmy my, wszyscy ludzie, za których Jezus oddaje swoje życie. Jego śmierć na krzyżu, przynosząca zbawienie, nie jest wynikiem jakiejś konieczności ani dziełem przypadku, ale jest aktem ofiarowania się z miłości. Taka jest wspólna wola Ojca i Syna, aby przyprowadzić wszystkich do zbawienia.

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który mnie znasz i kochasz, pomimo mojej słabości i grzechów powierzam się Twojej opiece. Prowadź, dokąd zechcesz, ufam Twojej miłosnej woli. Amen.  

 • Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne.
 • W najbliższy wtorek obchodzimy uroczystość Świętego Wojciecha, głównego Patrona Polski i naszej Archidiecezji Warmińskiej.
 • W czwartek liturgiczne święto Świętego Marka Ewangelisty.
 • Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w kolejnym Dniu Wdzięczności, który odbędzie się w najbliższą sobotę - 27 kwietnia - i rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 10:00 w kościele seminaryjnym. Będzie to czas wspólnej modlitwy oraz świętowania, podczas którego klerycy i wychowawcy seminaryjni pragną podziękować wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom naszego seminarium za wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie. Informacje na ten temat na plakacie w gablocie.
 • W środę młodzież z naszej parafii (5 osób) przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, wraz z tamtejszą młodzieżą, o godzinie 18:00.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00, w sobotę o godzinie 15:30.
 • Próby dla dzieci przed I Komunią Świętą w tym tygodniu w czwartek i piątek o godzinie 17:30.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Renata Ogonowska (7 rocznica śmierci);
  • wtorek: + Leokadia Figielska (22 rocznica śmierci);
  • środa: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Bartłomieja w 17 rocznicę ślubu oraz ich dzieci Anny, Marii, Jakuba i Adama;
  • czwartek: własna;
  • piątek: + Bogumił Popielewski;
  • sobota: 15:30 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bernadety z okazji 70 rocznicy urodzin;
  • niedziela (28.04): 9:00 w intencji Ewy i Marka w 40 rocznicę ślubu; 11:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodziny Mrozowskich i Witek; 17:00 + Ruta Zasik (4 rocznica śmierci).

III Niedziela Wielkanocna

Łk 24, 35-48

„Uczniowie opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak Jezus dał się im poznać przy łamaniu chleba. Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: »Pokój wam!«. Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Lecz On im powiedział: »Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam«. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: »Macie tu coś do jedzenia?«. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. A On wziął i przy nich zjadł. Potem rzekł: »Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami: »Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach«”. Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. I powiedział: »Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tych rzeczy.”

Tajemnica zmartwychwstania

Doświadczenie śmierci kłóci się z doświadczeniem życia, zwłaszcza po chwalebnym zmartwychwstaniu. Uczniowie dobrze wiedzieli, że ich Nauczyciel umarł na krzyżu. Do tej pory sprawy były jasne: kto umarł, ten nie wracał do żyjących. Król Dawid o swoim zmarłym dziecku powiedział: „Ja dołączę do niego, ale ono do mnie nie powróci” (2 Sm 12, 23). Tymczasem Jezus pokonał śmierć, wyłamał jej bramy i wszedł do pełni chwalebnego życia. Teraz objawia siebie w tajemnicy zmartwychwstania. Uczniowie są przestraszeni, nie dowierzają, widzą przemienione przez zmartwychwstanie ciało, ale nie wiedzą, jak to wszystko wyjaśnić, jak zrozumieć niepojęte. Dlatego Pan odwołuje się do prostych znaków, które mogą ich przekonać: pokazuje im swoje ciało, żeby zrozumieli, że nie jest zjawą, w ich obecności je rybę. Kiedy oswoił ich z tym nowym doświadczeniem, wyjaśnia sens Pism, które mówiły o losie Chrystusa: że musi cierpieć, a gdy zmartwychwstanie, w Jego imię będzie głoszone nawrócenie wszystkim narodom. To jest nowe zadanie uczniów.

Panie Jezu, pozwól, aby moje życie przeniknęła radość z Twojego zmartwychwstania. Niech ustąpią lęk, obawa, niedowierzanie. A w to miejsce niech pojawi się wiara, którą pragnę dzielić się z innymi. Amen.  

 • Spotkanie indywidualne rodziców z dziećmi przed I Komunią Świętą we wtorek i środę o godzinie 17:30, a w piątek próba o 17:30.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kingi i Michała w 1 rocznicę ślubu oraz ich dzieci Zofii, Ksawerego, Ignacego;
  • wtorek: + Waldemar Krukowski, Joanna Bijata, Marlena Świdzińska-Hacia;
  • środa: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • czwartek:;
  • piątek:;
  • sobota: + Roman Kaźmierczak;
  • niedziela (21.04): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodziny; 11:00 + Władysława Olszewska (11 rocznica śmierci), Stanisław i Adela Zakrzewscy; 17:00 + Henryka (11 rocznica śmierci) i Jan Przygoda.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

J 20, 19-31

„Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: »Pokój wam«. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: »Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam«. Po tych słowach tchnął i oznajmił im: »Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane«. Tomasz, zwany Bliźniakiem, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: »Zobaczyliśmy Pana«. On jednak odparł »Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku«. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: »Pokój wam«. Następnie rzekł do Tomasza: »Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym«. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: »Pan mój i Bóg mój!«. Jezus zaś rzekł do niego: »Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli«. Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. To natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię.”

Nieskończone miłosierdzie Boże

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego dziękujemy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, za to, że przez swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie wysłużył nam przebaczenie win. Jaki byłby świat, gdyby wciąż na nim ciążył wyrok za jego grzechy? Jakie byłoby nasze życie, gdybyśmy nie słyszeli tak często słów wypowiadanych przez kapłana w imieniu Chrystusa: „i ja odpuszczam twoje grzechy”. I choć przez ludzką słabość wciąż wracamy do źródła przebaczenia, to jednak w świetle miłosierdzia Bożego nasze życie i historia świata nabierają zupełnie innej wartości. To nieskończone miłosierdzie Boże stało się skarbem Kościoła w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Pana. Jezus ukazał się swoim uczniom, przekazał im dar Ducha Świętego i w Jego mocy powierzył im dar odpuszczania grzechów. W dzisiejszej Ewangelii jest jeszcze historia Tomasza, który nie był ze wszystkimi, gdy ukazał się Jezus. Uczy ona, że łatwiej jest wierzyć wraz z Kościołem, we wspólnocie uczniów, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię Jezusa.

Panie Jezu, słowa Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój!” czynię moim wyznaniem. Pragnę, abyś był Panem mojego życia. Z ufnością powierzam się w Twoje miłosierne dłonie. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejszą Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się 80 Tydzień Miłosierdzia.
 • Dzisiejszy dzień to także patronalne święto Caritas. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na funkcjonowanie Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Przy okazji dziękuję naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za zaangażowanie i pracę na rzecz najuboższych.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami przed I Komunią Świętą.
 • Jutro w liturgii obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesioną z 25 marca z uwagi na Wielki Tydzień.
 • W najbliższą sobotę - 13 kwietnia - o godzinie 10:00 odbędzie się po raz szósty w naszym kościele Przegląd Pieśni Religijnych.
 • W minionym tygodniu odszła do wieczności nasza parafianka śp. Maria Przestrzelska, lat 94. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Tadeusz Jakubowski (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: dantis;
  • środa: o Bożą opiekę oraz zdrowie duszy i ciała dla Julity, Zachariasza i Rafała;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Włodzimierz Cichmiński (4 rocznica śmierci);
  • niedziela (14.04): 9:00 + Kazimierz Przestrzelski; 11:00 + Jan Patryucha, Marianna i Stanisław Skorupscy, Anna i Stanisław Patryucha; 17:00 + Aniela i Jan Stefańczyk, Kazimierz Stefańczyk.