II Niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

„Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności. Jego ubranie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: »Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza«. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos: »On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!«. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Był z nimi tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.”

Wielkość Boga

Uczniowie towarzyszyli Jezusowi już od jakiegoś czasu. Widzieli cuda, których dokonywał i przez które objawiał swoją nadzwyczajną moc. Ale to, czego są świadkami teraz, przekracza ich dotychczasowe doświadczenie. To, co widzą uczniowie, to tylko część chwały Bożej. Bóg w swojej świętości, w swojej chwale, w swojej transcendencji przekracza to, co potrafimy zrozumieć. Obok lekcji chwały jest to dla nas także lekcja pokory. Tyle razy chcemy, aby Bóg tłumaczył się przed nami. Często pytanie „dlaczego”, które stawiamy wobec trudnych życiowych doświadczeń, jest w rzeczywistości oskarżeniem Boga. A tak naprawdę pozostajemy małymi stworzeniami, które Bóg niewspółmiernie kocha. Ojciec miłuje najpierw swojego Syna i zaprasza do tego, abyśmy byli Mu posłuszni.

Panie Jezu, umiłowany Synu Ojca, Odblasku Jego chwały, proszę Cię, umacniaj mnie w słuchaniu Ciebie i w posłuszeństwie Twojej Ewangelii, abym mógł się cieszyć oglądaniem Ciebie w niebie. Amen.  

 • W dzisiejszą - II niedzielę Wielkiego Postu - tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes” zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota marca. Odwiedziny chorych w piątek przed południem. Spowiedź w I piątek przed Drogą Krzyżową.
 • Następna, I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. To wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżycie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Bogumił Popielewski (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: dantis;
  • środa: + Bożena Ogonowska;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Janina, Stanisław, Jan, Jerzy Dzianachowscy;
  • niedziela (03.03): 9:00 ++ z rodz. Biedulskich i Słabosz; 11:00 + Wojciech Madejski (1 rocznica śmierci); 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny, Witolda i Michała.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni był kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu służyli. Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił« i »Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię«.”

Nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię

Oto początek działalności publicznej Jezusa. Po latach życia ukrytego, podczas których przygotowywał się do tej misji, po chrzcie w Jordanie, Pan Jezus udaje się na pustynię. W relacji św. Marka czas próby, czyli czas kuszenia przez szatana, trwał przez czterdzieści dni. Nie ma tu opisu samych pokus, jak przedstawiają to św. Mateusz i św. Łukasz. Z pewnością był to okres duchowej walki, surowy czas postu i zmagania („wśród dzikich zwierząt”), ale także doświadczenia bliskości Ojca („aniołowie Mu służyli”). W takim kontekście Jezus przygotowuje się do wygłoszenia swojego pierwszego orędzia. Zawrze w nim bardzo ważne przesłanie. Oto czas się wypełnił, nadszedł kulminacyjny moment historii zbawienia, zapowiadany od wieków. Nadchodzi królestwo Boże, czyli zwycięstwo Boga, jakie dokona się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. By móc stać się częścią realizującego się królowania Boga, trzeba się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię, jaką głosi Jezus. Wezwanie jest bardzo jasne. Od człowieka zależy, czy je podejmie.

Panie Jezu, w tym czasie postu i pokuty po raz kolejny chcę podjąć wysiłek zmierzający do nawrócenia serca i przemiany życia. Spraw, aby Twoje zwycięstwo stało się początkiem mojego nowego życia. Amen.  

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały Kościół rozpoczyna czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie. Obowiązkowo przychodzą dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post, które mają nas zbliżyć do Boga i uwrażliwić na drugiego człowieka. Jest wystawiona skarbona, do której można składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Dziś poświęcenie krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych, w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: ++ z rodzin Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • wtorek: dantis;
  • środa: + Helena Stupak (8 rocznica śmierci), Romuald Stupak (11 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Stupak i Nowak;
  • czwartek: + Józef Wantoch-Rekowski (15 rocznica śmierci);
  • piątek: dantis;
  • sobota: dantis;
  • niedziela (25.02.24): 9:00 + Józef Karpiński (5 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Buler i Karpińskich; 11:00 + Henryk Grabowski (7 miesięcy po śmierci); 17:00 + Henryk Kapusta.

VI Niedziela zwykła

Mk 1, 40-45

„Trędowaty podszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił: »Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić«. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: »Chcę, bądź oczyszczony«. I natychmiast trąd ustąpił. Został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: »Pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza«. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron.”

Uzdrawiająca miłość

Choroba zakaźna, jaką jest trąd, dawniej była nieuleczalna. Z tego powodu ludzie nią dotknięci byli wykluczeni z życia społecznego i religijnego. Mieszkali w bezpiecznej odległości od domów ludzi zdrowych. Ci ostatni patrzyli na nich jak na zagrożenie. Chory na trąd był skazany na powolne umieranie, często w samotności. W dzisiejszej Ewangelii człowiek z takim bagażem cierpienia staje przed Jezusem, prosząc Go o uzdrowienie. Jego prośba jest bardzo pokorna: „Jeśli chcesz…”. Te słowa wyrażają ufność: „Zdaję się na Twoją wolę. Wierzę, że możesz to uczynić”. Ewangelista zapisał, że Jezus się ulitował. Używa tu greckiego czasownika, który oznacza głębokie wzruszenie, miłosierną miłość, a nie politowanie. On spojrzał na trędowatego z głęboką miłością i uzdrowił go. Każdemu uzdrowieniu, jakiego udziela, towarzyszy ta sama, niepowtarzalna i głęboka miłość, która wydobywa z cierpienia.

Panie Jezu, proszę Cię, pragnę doświadczyć Twojej miłości. Niech uzdrowi moje wnętrze, abym mógł z wdzięcznością opowiadać o wielkich rzeczach, które dla mnie uczyniłeś. Amen.  

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte tego dnia o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich, w tym dzieci przystępujące w tym roku do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem obowiązkowo. Po Mszy Świętej spotkanie z kandydatami do bierzmowania.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Proszę, aby w następną niedzielę dzieci pierwszokomunijne przyniosły do poświęcenia krzyżyki, na godzinę 11:00.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej serdecznie zaprasza na Wentę Dobroczynną, która odbędzie się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w ostatni wtorek karnawału 13 lutego 2024 roku, początek o godzinie 16:00. Dochód z wenty przeznaczony zostanie na Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Katarzynki, którego pensjonariuszkami są niepełnosprawne kobiety od dziewiętnastego do siedemdziesiątego roku życia. W programie wenty loteria fantowa z cennymi nagrodami, aukcja prac znanych olsztyńskich artystów prowadzona przez aktora filmowego i teatralnego Pawła Burczyka oraz koncert walentynkowy pod tytułem „Kiedy się zakocham”. Bliższe informacje na plakacie w gablocie parafialnej.
 • APEL Przewodniczącego KEP o solidarność z ofiarami wojny na Ukrainie po dwóch latach od inwazji rosyjskiej: Wkrótce minie kolejna rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z września 2023, od początku wojny zostało poszkodowanych ponad 27 tys. osób cywilnych, z czego 14 tys. odniosło rany, 7 tys. poniosło śmierć, w tym ok. 500 dzieci. Zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a 120 tys. odniosło rany. Na całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym prawie 1 mln w Polsce. Od samego początku wojny Kościół w Polsce - za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas Diecezjalnych, Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji i firm oraz osób prywatnych - świadczy pomoc potrzebującym Ukraińcom zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Liczba osób, która uzyskała pomoc rzeczową w Ukrainie w 2023 wyniosła 570 tys. Tylko w ramach programu Rodzina Rodzinie otoczono bezpośrednią opieką 1800 najbiedniejszych rodzin. Wysłano ponad 90 tys. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. Caritas pomaga rodzinom z dziećmi, angażując się w organizację kolonii letnich i obozów, wsparcia psychospołecznego w świetlicach oraz centrach dziennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W naszym kraju Caritas prowadzi ponadto 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które wspomagają ponad 92 tys. uchodźców, wśród nich ponad 30% to dzieci. Ponad 70 tys. osób dorosłych i dzieci skorzystało ze wsparcia psychologicznego oraz różnego typu działań integracyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. W kursach języka polskiego wzięło udział ponad 10 tys. osób, a 14 tys. osób otrzymało pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W 2023 roku ponad 23 tys. osób korzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas oraz innych placówkach kościelnych. To tylko niektóre z licznych działań, podejmowanych przez Kościół w Polsce, na rzecz ofiar wojny. Wszystkie one są niczym innym, jak Ewangelią w praktyce, w myśl słów: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).Wojna trwa nadal, dlatego - mimo pewnego zmęczenia tym tematem - solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Jako Kościół w Polsce pragniemy kontynuować to wielkie dzieło pomocy, dlatego zwracam się z gorącym apelem o nieprzerwaną solidarność z potrzebującymi Ukraińcami. Proszę o zorganizowanie ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w Polsce, po każdej Mszy Świętej w Środę Popielcową 14 lutego br. Zebrane środki zostaną przekazane, za pośrednictwem Caritas Polska, na wsparcie osób najbardziej potrzebujących - seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom. Wszystkich ofiarodawców zapewniam o mojej serdecznej pamięci w modlitwie.
  • ✠ Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy Wysockiej;
  • wtorek: + Aleksandra Bukowska (7 rocznica śmierci);
  • środa: 10:00 dantis; 17:00 + Kazimierz Przestrzelski (1 rocznica śmierci);
  • czwartek: 8:00 za parafian;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Dariusz Dworznicki (30 dzień po pogrzebie);
  • niedziela (18.02.24): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodz. Mrozowskich i Witek; 11:00 + Emilia Leks (25 rocznica śmierci); 17:00 + Jadwiga Jadczak (30 rocznica śmierci), Zygmunt Jadczak (3 rocznica śmierci).

V Niedziela zwykła

Mk 1, 29-39

„Wprost z synagogi Jezus udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby, i wyrzucił wiele demonów; lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne, i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli Go szukać. Kiedy Go znaleźli, powiedzieli Mu: »Wszyscy Cię szukają«. A On im odpowiedział: »Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał, po to bowiem wyszedłem«. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony.”

Potrzeba modlitwy

Poznaliśmy już tyle nadzwyczajnych interwencji Jezusa. W domu Andrzeja i Szymona ponownie pokazuje On swoją Bożą moc, gdy leczy teściową Szymona. Gorączka, jeden z symptomów choroby, natychmiast ustępuje, gdy Jezus bierze kobietę za rękę. Wieczorem przed domem gromadzi się całe miasto. To jest z pewnością przenośnia, ale wskazuje, że tłum był naprawdę wielki. To, co przykuwa naszą uwagę, to obraz Jezusa modlącego się samotnie. Jak się modlił? O czym rozmawiał z Bogiem, swoim Ojcem? Jest kilka miejsc w Ewangeliach, gdzie znajdziemy częściową odpowiedź na te pytania. Częściową dlatego, że to, co należało do najbardziej intymnej relacji Ojca i Syna, pozostanie dla nas tajemnicą. Modlitwa Pańska, czyli Ojcze nasz, jest modelem modlitwy, jakiej uczy Jezus. Sam Jezus zwracał się do Boga jak dziecko do ojca, chwalił Jego imię, godził się na Jego świętą wolę. Stąd lekcja dla nas, żeby modlitwa nie koncentrowała się wyłącznie na prośbie.

Panie Jezu, naucz i mnie się modlić, abym znajdował radość w przebywaniu blisko Ojca Niebieskiego, bym dziękował Mu za Jego wielką miłość, jaką mi okazał, posyłając na świat Ciebie, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.  

 • Dziś I Niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W następna niedzielę – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. W tym dniu będzie udzielony Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 9:00 (jeśli komuś ta godzina nie pasuje, to na życzenie po Mszy Świętej o godzinie 11:00 lub 17:00). Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze, osoby, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby oraz są w stanie łaski uświęcającej.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce oraz nauczaniu.
 • Jutro zasadniczo zakończenie kolędy - na ulicy Jaśminowej 1 od godziny 15:15.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić szczerą i głęboką wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem. Wielkie dzięki i Bóg zapłać za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Można jeszcze zgłaszać chęć spotkania kolędowego w tych mieszkaniach, w których kolęda z różnych powodów nie odbyła się (np. z powodu choroby).
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w środę o godzinie 8:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek:
  • wtorek: + Marek Kowalski (13 rocznica śmierci);
  • środa: + Czesław (1 rocznica śmierci);
  • czwartek: + Ewa Malinowska (8 rocznica śmierci);
  • piątek: + Franciszek Tafiłowski;
  • sobota: + Jan Gręda i ++ z rodz. Szczepkowskich;
  • niedziela (11.02.24): 9:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa w 70 rocznicę urodzin; 11:00 + Stanisława Muttke; 17:00 + Elżbieta Majewska.

IV Niedziela zwykła

Mk 1, 21-28

„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie: uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on: »Co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić! Wiem, kim jesteś: Świętym Boga«. A Jezus stanowczo mu nakazał: »Milcz i wyjdź z niego!«. Wtedy duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał: »Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne«. I szybko rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej krainie galilejskiej.”

Nauka z mocą

Jezus w szabat naucza w synagodze w Kafarnaum. Dokonuje też duchowego uzdrowienia człowieka opętanego przez złego ducha. Wyrzuca z niego demona jednym krótkim, ale stanowczym poleceniem. Zwróćmy jednak najpierw uwagę na sposób, w jaki Pan Jezus naucza. Ewangelista stwierdza, że Jego nauka budziła zdziwienie. Uczył inaczej niż nauczyciele Pisma, uczył z mocą. Co to oznacza? Z pewnością Jego nauczanie musiało być proste, jasne i odmienne w treści niż to, które głosili rabini. Przekonujemy się o tym, czytając choćby przypowieści o królestwie niebieskim albo miłosierdziu Boga. Charakteryzuje je prosty, komunikatywny język, w którym są wyrażone wielkie sprawy, jakie Bóg objawia przez swojego Syna. Boska moc Jezusa ujawnia się też w egzorcyzmie, przez który uwalnia człowieka opętanego. Zbawienie świata, którego kulminacyjnym wydarzeniem będzie męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, rozpoczyna się już w całej ziemskiej misji Syna Bożego. Przez słowo z mocą, poparte znakami, ukazuje swoje zwycięstwo nad złem.

Panie Jezu, niech zamieszka we mnie światło i moc Twojego słowa, przez które objawiasz mi siebie, ukazujesz mi Ojca i zapraszasz do swojego królestwa. Niech Twoje słowo uświęca mnie i usuwa wszelkie ciemności. Amen.  

 • W piątek - 2 lutego - obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek - w dniu Matki Bożej Gromnicznej odwiedziny chorych od godziny 11:00.
 • Następna, I Niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. O godzinie 8:30 wspólny różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, wtorek, środa i czwartek o godzinie 8:00, w piątek o godzinie 10:00 i 17:00, w sobotę o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Bogumił Popielewski, lat 69. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Wilcza (bez 14A i 14B) i ul. Akacjowa – poniedziałek od godziny 11:00 (poczynając od ul. Wilczej u niepracujących i Akacjowej 19 i 15).
  • Ul. Świerkowa - wtorek od godziny 10:00 (od numeru 2); cd. (u pracujących) - wtorek od godziny 15:00; ul. Wilcza 14 A (numery 1-10) - wtorek od godziny 16:00.
  • Ul. Wilcza 14 B i cd. 14 A – środa od godziny 14:00.
  • Ul. Jaśminowa 1 (numery 1-20) - czwartek od godziny 15:00.
  • Ul. Jaśminowa 1 cd. - poniedziałek, 5 lutego od godziny 15:00.
  • Pozostałych kilka mieszkań na telefon.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek:
  • wtorek:
  • środa: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • czwartek: za parafian;
  • piątek: 10:00 + Weronika, Ignacy Polewaczyk; 17:00 + Adela Majewska (30 dzień po pogrzebie);
  • sobota: + Czesław Mazur (1 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Mazur i Zięcik;
  • niedziela (04.02.24): 9:00 + Anna, Bolesław, Krzysztof Modzelewscy, Jerzy Kalwejt i Henryk Hop; 11:00 + Stanisława (14 rocznica śmierci) i Eugeniusz Giranowscy; 17:00 + Zofia Konopka.

III Niedziela zwykła

Mk 1, 14-20

„Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił« i »Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię«. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: »Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi«. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za Nim.”

Przyjąć z wiarą Ewangelię

Bóg od wieków zaplanował zbawienie świata. Zapowiadał je przez proroków i oczekiwał stosownego czasu, aby wypełnić swoje obietnice. Z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat czas się wypełnił, w Nim nadeszło królestwo Boże. Właśnie od tego Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność: od ogłoszenia pełni czasu, od objawienia tego, że nadszedł czas zbawienia. Aby mieć udział w królestwie Bożym, trzeba zwrócić się do Boga z przemienionym sercem. Nawrócenie oznacza odmianę życia, odrzucenie tego, co egoistyczne i grzeszne, a co jest przeciwne miłości Bożej. W to miejsce powinna przyjść wiara w Ewangelię. Czym jest w istocie Ewangelia? To Dobra Nowina o tym, że Ojciec dokonuje w swoim Synu, Jezusie, zbawczej interwencji na rzecz człowieka, że nas zbawia. Aby Ewangelia mogła być jak najszerzej głoszona, Pan Jezus powołuje uczniów. Oni natychmiast zostawiają swoje zajęcia, życiowe plany, by pójść za Nim. W ten sposób stają się częścią Jego misji, głosicielami Ewangelii, świadkami Jego dzieła zbawienia.

Panie Jezu, chcę być częścią Twojego królestwa, które oznacza zbawienie. Pragnę z wiarą przyjąć Ewangelię i iść za Tobą. Udziel mi łaski nawrócenia i przemiany, aby w moim sercu zagościł Twój pokój. Amen.  

 • W czwartek - 25 stycznia - wypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Nauczycielom, dzieciom i młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego wypoczynku i pozytywnych wrażeń.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Sportowa 2B, 4 i 1-45 (nieparzyste) – poniedziałek od godziny 13:00.
  • Ul. Akacjowa 10-26 (parzyste) i 23 oraz Sportowa - cd. - wtorek od godziny 13:00.
  • Ul. Kasztanowa i Akacjowa 6 i 6A – środa od godziny 14:00.
  • Ul. Lipowa (domy jednorodzinne) i Akacjowa 4B - czwartek od godziny 13:30.
  • Ul. Lipowa 26, 28, 30 i Wilcza 10 i 10A - piątek od godziny 14:00.
  • Ul. Klonowa i Akacjowa 4A – sobota od godziny 9:30.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: intencja własna;
  • wtorek: intencja własna;
  • środa: intencja własna;
  • czwartek: intencja własna;
  • piątek: intencja własna;
  • sobota: + Ireneusz Osłowski (2 rocznica śmierci);
  • niedziela (28.01.24): 9:00 w intencji Agnieszki z okazji imienin i rocznicy chrztu świętego; 11:00 + Jolanta Oprzędek (5 rocznica śmierci); 17:00 + Marlena Świdzińska-Hacia.

II Niedziela zwykła

MJ 1, 35-42

„Jan stał na drugim brzegu Jordanu, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: »Oto Baranek Boży!«. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: »Czego szukacie?«. Oni rzekli: »Rabbi - to znaczy nauczycielu - gdzie mieszkasz?«. Odpowiedział im: »Chodźcie, zobaczcie«. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. I w tym dniu pozostali u Niego. Działo się to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata, Szymona, i oznajmił mu: »Znaleźliśmy Mesjasza«, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: »Ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas«, to znaczy Piotr.”

Dawać świadectwo wiary

Zadaniem Jana Chrzciciela było przygotowanie drogi Mesjaszowi. W spotkaniu nad Jordanem wskazuje on na Jezusa jako Baranka Bożego, który dokona odkupienia ludzkości. To świadectwo staje się czytelne dla uczniów Janowych. Na początku idą za Jezusem zapewne z ciekawości. Swoim doświadczeniem ze spotkania z Nim dzielą się z innymi, jak Andrzej, który przyprowadza swojego brata Szymona do Jezusa. Piotr da później świadectwo swojej wiary i miłości do Jezusa przez męczeńską śmierć. To jest i nasze powołanie: spotkać się z Jezusem, doświadczyć Jego obecności i dzielić się tym z innymi. Na tej drodze najpierw otrzymaliśmy zaproszenie do wiary w Jezusa od tych, którzy przekazali nam katechezę, popartą świadectwem życia. Podobnie i my mamy dzielić się naszą wiarą z innymi. Aby stać się świadkami Jezusa, trzeba najpierw doświadczyć Jego bliskości. Dopiero wówczas, gdy nasza więź z Nim będzie mocna, w sposób naturalny damy świadectwo o tym, co przepełnia nasze serce.

Panie Jezu, uczyń mnie narzędziem w przekazywaniu wiary innym. Pozwól mi doświadczać Twojej bliskości, dzielić się nią tam, gdzie jest to możliwe, a przede wszystkim dawać świadectwo. Amen.  

 • Dziękuję Księdzu Igorowi za wspólną modlitwę i za Słowo Boże.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • W najbliższy czwartek - 18 stycznia - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek, piątek i sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Agrestowa – poniedziałek od godziny 14:00.
  • Ul. Wrzosowa 11 i 13 - poniedziałek od od godziny 17:45.
  • Ul. Wiśniowa – wtorek od godziny 12:30.
  • Ul. Mrongowiusza i Porzeczkowa – środa od godziny 13:30.
  • Ul. Morelowa - czwartek od godziny 14:00.
  • Ul. Leśników - piątek od godziny 10:00.
  • Ul. Leśna – sobota od godziny 10:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Bożena Wereda (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek:
  • środa:
  • czwartek:
  • piątek: w intencji pielgrzymów do Fatimy;
  • sobota: + Kazimierz Ogonowski (15 rocznica śmierci);
  • niedziela (21.01.24): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodz. Mrozowskich i Witek; 11:00 + Andrzej Rzekanowski (5 rocznica śmierci); 17:00 + Tadeusz (10 rocznica śmierci), Irena, Leszek Kowalewscy.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mk 1, 7-11

„Jan Chrzciciel głosił: »Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie was chrzcił Duchem Świętym«. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba: »Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie«.”

Objawienie Boga

Wszystkie Ewangelie wspominają o osobie i działalności Jana Chrzciciela, choć każdy z ewangelistów czyni to w inny sposób. Jego wystąpienie i znak obmycia wodą (chrzest Janowy), który ma zapoczątkować przemianę życia, były na tyle istotne, że także Jezus udaje się do Jana, aby zanurzyć się w wodach Jordanu. Chrzest Jezusa nie jest jednak związany z wyznaniem grzechów, gdyż to On jest tym, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Ewangelista Marek podkreśla, że Jezus ujrzał Ducha Świętego pod postacią gołębicy i tylko On mógł usłyszeć głos Ojca: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”. Oto przed nami ważne objawienie Boga, który jest komunią Osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. On wchodzi w historię świata, aby dokonać dzieła odkupienia przez misję Jezusa. Odtąd Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność głoszenia Dobrej Nowiny, która zakończy się Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Nad Jordanem kończy się misja Jana Chrzciciela, który przyszedł, aby przygotować drogę dla Pana.

Panie Jezu, pozwól mi zanurzyć się w Duchu Świętym, którego otrzymałem w chwili mojego chrztu. Niech On uczyni mnie zdolnym do trwania w Twojej miłości, abym i ja stawał się umiłowanym dzieckiem Ojca Niebieskiego. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna okres zwykły.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Wrzosowa 5A, 5B, 5C, 5D – poniedziałek od godziny 14:30.
  • Ul. Leśna 22, 26, 28 i 30 oraz ulice: Sosnowa, Brzozowa, Leszczynowa, Dębowa, Głogowa i Grabowa – wtorek od godziny 9:30 (rodziny, które nie pracują, poczynając od ul. Leśnej).
  • Ul. Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 7, 9 – środa od godziny 14:30.
  • Ul. Wrzosowa 3, 5, 11, 13 i ul. Jagodowa 3 - czwartek od godziny 14:30.
  • ul. Jagodowa (od numeru 8) - piątek od godziny 14:30.
  • Ul. Malinowa – sobota od godziny 9:30.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek:
  • wtorek:
  • środa:
  • czwartek:
  • piątek:
  • sobota: + Bohdan Luks, Walentyna Luks (33 rocznica śmierci);
  • niedziela (14.01.24): 9:00 + Kazimierz Przestrzelski; 11:00 + Elżbieta Majewska; 17:00 + Janina Kapusta (3 rocznica śmierci).

Święto Świętej Rodziny

Łk 2, 22-40

Ofiarujmy siebie innym

Nie trzeba mieć wiele, żeby obdarować drugiego człowieka. Ofiarować można na przykład uśmiech, który nic nie kosztuje, ale potrafi wiele zmienić. Ofiarując siebie, dajemy komuś wszystko, co posiadamy najcenniejszego. Dając innym naszą wiarę, nadzieję i miłość, potrafimy przemieniać rzeczywistość. Jezus przemieniał ludzkie życie, będąc maleńkim dzieckiem: pasterzy w Betlejem, mędrców ze Wschodu, Symeona i Annę. Gdy był już dorosły, swoją nauką i przykładem przemieniał życie spotykanych ludzi. Uzdrawiał słowem, ale też i czynem. Wzywał swoich uczniów, aby Go naśladowali. Oni, ofiarując Mu swoje życie, naśladowali Go tak, jak tylko potrafili: raz gorzej, raz lepiej. Obyśmy i my wciąż chcieli naśladować Go więcej i więcej… Przed nami Nowy Rok. Nie wiemy, ile dni przygotował nam Bóg. Ale możemy uczynić je wartościowymi dzięki miłości.

Panie Jezu, w ten ostatni dzień roku 2023 wstawiennictwu Twojej ziemskiej rodziny - Maryi i Józefa - zawierzam dziś moją rodzinę. Udziel nam łaski, byśmy w każdym dniu kolejnego roku odnajdywali Twoją obecność i miłość. Amen.  

 • Dziś ostatni dzień roku kalendarzowego. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • Jutro Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu o godzinie 11:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota stycznia. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • W sobotę wypada Uroczystość Trzech Króli – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte w tym dniu jak w każdą niedzielę. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na misje.
 • W święto Trzech Króli, o godzinie 11:00, odbędzie się orszakowe kolędowanie (mały orszak). Chętnych, którzy chcieliby w tym dniu zaśpiewać kolędę proszę o kontakt z organistką.
 • Następna - I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. To też Święto Chrztu Pańskiego. Zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8:30.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Łęciny, Tolejny, Wilkowo 1-7 – wtorek od godziny 9:00.
  • Wilkowo (była ulica Leśna) i Jagiełek – środa, od godziny 9:00.
  • Park 7 – czwartek, od godziny 13:00, ul. Parkowa 2 - czwartek, od godziny 15:00, Parkowa cd. – czwartek, od godziny 17:30..
 • Msze Święte w tym tygodniu o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka, członkini Żywego Różańca, śp. Adela Majewska, lat 84. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek (Nowy Rok): 11:00 + Mieczysław Smyk; 17:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Janiny w setną rocznicę urodzin;
  • wtorek: + Czesław;
  • środa: + Czesław;
  • czwartek: + Czesław;
  • piątek: + Czesław;
  • sobota (Trzech Króli): 9:00 + Daniel Czaplo (30 dzień po pogrzebie); 11:00 + Stanisław Jankowski (35 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Jankowskich i Pieckowskich, 17:00 + Stanisław, Regina i Bogdan Gołębiewscy;
  • niedziela (07.01.24): 9:00 + Janina Topczyńska (1 rocznica śmierci); 11:00 + Marcin Szczepański (11 rocznica śmierci), Czesława i Jan Szczepańscy; 17:00 + Czesław.

IV Niedziela Adwentu

Łk 1, 26-38

Dobro ma swoje źródło w Bogu

Głos zdrowego rozsądku często nam podpowiada, że sami powinniśmy decydować o tym, co jest dla nas dobre. Nie możemy jednak przewidzieć wszystkich skutków naszych decyzji. Wiara, że dobro ma swoje źródło w Bogu, pozwala uporządkować nasze pragnienia. Przede wszystkim, widząc w Bogu cel naszej wędrówki, jakim jest Miłość, możemy na życie patrzeć z nadzieją i z odwagą podejmować codzienne wyzwania. Nikt inny, tylko sam Bóg pokazał nam drogę do wiecznego szczęścia. A my, ludzie autentycznie wierzący, mamy zaszczytne zadanie, aby przybliżać prawdę o Bogu Wcielonym przykładem swego życia.

Panie Jezu, proszę Cię, abyś kroczył ze mną przez wszystkie tajemnice mojego życia w radości, świetle, cierpieniu i chwale, z uwielbieniem i zawierzeniem. Amen.  

 • Już jutro Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je wieczerza wigilijna, którą będziemy przeżywali dzisiaj wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (czytanie Pisma Świętego – opis narodzenia Pana Jezusa, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd). Te tradycje świadczą o bogactwie i tożsamości naszej kultury narodowej, o przywiązaniu do zwyczajów naszych ojców, o naszej wierze.
 • Zgodnie z zapowiedzią, pasterka będzie o godzinie 22:00. Do Komunii Świętej oczywiście można przystąpić dziś w dzień i podczas pasterki.
 • Pół godziny przed pasterką wspólne czuwanie i kolędowanie przy żłóbku.
 • W pierwszym dniu świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Są jeszcze do nabycia świece wigilijne Caritas.
 • Dziękuję za pomoc przy wykonaniu szopki bożonarodzeniowej. Dziękuję Nadleśnictwu Olsztynek za przywiezienie choinek.
 • W następną niedzielę ostatni dzień starego roku. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • Już w tym tygodniu rozpocznę kolędę.
 • Porządek wizyt duszpasterskich – kolędy – w tym tygodniu:
  • Sudwa numery 28, 29, 30, 32, 33 i 11A – środa, od godziny 13:30.
  • Sudwa cd. (poczynając od strony Wilkowa) - czwartek, od godziny 9:00.
  • Sudwa Kol., Świętajny, Karczma Świętojańska - piątek, od godziny .
  • Wilkowo 8-13 – sobota, od godziny 9:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: 9:00 + Janina (7 rocznica śmierci) i Wacław (16 rocznica śmierci) Osińscy; 11:00 ++ z rodz. Strzeleckich: Leokadia, Dionizy, Jerzy, Jan: 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Krzysztofa oraz dla Joanny, Grzegorza i całej rodziny;
  • wtorek: 9:00 + Ludwika Śliżewska (6 rocznica śmierci); 11:00 + Zenon Marcińczyk (10 rocznica śmierci);
  • środa: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sylwii w 38 rocznicę urodzin;
  • czwartek: ;
  • piątek: + Remigiusz Korgul (20 rocznica śmierci), Tadeusz Chymkowski (30 rocznica śmierci), Barbara Chymkowska (5 rocznica śmierci);
  • sobota: ;
  • niedziela (31.12): 9:00 za zmarłych w minionym roku, których pogrzeby obsługiwała firma Arka w naszej parafii; 11:00 + Marlena Świdzińska-Hacia (20 rocznica śmierci); 17:00 + Józef Mazur (5 rocznica śmierci) i zmarli z rodz. Mazur i Zięcik.