Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

XXX Niedziela zwykła

Mt 22, 34-40

Obietnica Boga

“Będziesz miłował” - bardziej niż nakaz, czy przykazanie jest to pragnienie Boga względem nas i Jego obietnica. Jeśli pozwolimy Bogu, aby nas kształtował, On mocą swojego Ducha uzdolni całą naszą osobę do kochania w sposób harmonijny i integralny. Wówczas będziemy kochać Go całym umysłem przez poznawanie prawdy. Całym naszym sercem przez budowanie dojrzałych więzi i relacji. Całą naszą duszą przez podejmowanie ewangelicznych decyzji i czystość intencji w działaniach. Coraz bardziej harmonizując nasze wnętrze, będziemy zdolni do miłowania naszych bliźnich jak samych siebie.

Jezu, pragnę kochać Ciebie całym sobą. Dziękuję za Twoje zaproszeniei obietnicę wzrastania w miłości.

 

 • W sobotę ostatnie nabożeństwo różańcowe.

 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w następną niedzielę – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione jak w każdą niedzielę. W związku z pandemią nie będzie procesji żałobnej na cmentarz ani nabożeństwa za zmarłych na cmentarzu.

 • Poświęcenie pomników w terminie ustalonym telefonicznie przed Świętem Wszystkich Świętych lub po tej uroczystości. Proszę dzwonić.

 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową są wyłożone na półce z prasą.

 • W następną niedzielę - 1 listopada - wspólny różaniec w intencji zmarłych o godzinie 8:30, połączony ze zmianą tajemnic różańcowych.

 • APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Poznań, dnia 23 października 2020 roku

 • KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DNIU 1 LISTOPADA 2020 ROKU

Drodzy Duszpasterze, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w naszym kraju i naszej archidiecezji, mając na uwadze nowe ograniczenia liczby osób podczas zgromadzeń religijnych na całym terytorium Polski oraz odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, zalecam, by uwzględniając racje duszpasterskie podjąć decyzję o odwołaniu Mszy Świętych i nabożeństw na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Jednocześnie przypominam o dyspensie, której udzieliłem wszystkim osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” od obowiązku udziału we Mszach Świętych w niedziele i święta nakazane, z której można skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Zachęcam do nawiedzania grobów i modlitwy za zmarłych w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i w dniach następujących po tej uroczystości. Dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 22 października br. na polecenie Ojca Świętego Franciszka, rozszerzył możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych przez osiem dni dowolnie wybranych w całym miesiącu listopadzie. Te dni mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, związany ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany. Odpust ten można uzyskać przez pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Ponadto osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeń sanitarnych muszą zostać w domu, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych. Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Zachęcam również do uczestnictwa we Mszach Świętych w ciągu tygodnia. W świątyniach naszej archidiecezji możemy gromadzić się na Eucharystii i nabożeństwach z zachowaniem obowiązującego limitu osób. Możemy także łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Zwracam się z prośbą o modlitwę osobistą i wspólnotową w domach w intencji ustania epidemii i duchowej odnowy serc wszystkich Polaków.

W tym szczególnie trudnym dla nas czasie, zapewniam o mojej modlitwie za Was i wyrażam moją wdzięczność za Wasze świadectwo umiłowania Pana Boga, Kościoła i wszystkich cierpiących, ubogich i potrzebujących pomocy.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 23 października 2020 r.

XXIX Niedziela zwykła

Mt 22, 15-21

Wolność słowa i wolność w słowie

Jezus jest mistrzem komunikacji międzyosobowej. Z jednej strony nie daje się wciągnąć w manipulacje faryzeuszy. Nie idzie za tanimi pochlebstwami, nie chce też zjednywać sobie rozmówców. A z drugiej strony nie ubliża im, nie upokarza. Raczej zaprasza do głębszej refleksji nad sobą i czystością intencji w działaniu: “Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na próbę?”. Nie daje odpowiedzi, którą chcieli na Nim podstępnie wymusić, lecz prowokuje ich samych do odpowiedzi.

Jezu, przychodząc do Ciebie, nie chcę niczego wymuszać ani o nic podstępnie z Tobą walczyć. Pragnę w prostocie razem z Tobą przyjmować wolę Ojca.

 

 • Dziś wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej profesji życzę Bożego błogosławieństwa i Bożego Ducha w posługiwaniu ludziom chorym.

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na misje.

 • W czwartek - 22 października - wypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, papieża.

 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Młodzież zapraszam we wtorek, dzieci w środę.

 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.

 • Ksiądz Arcybiskup przypomina, że zgodnie z dekretem z dnia 29 maja bieżącego roku, w Archidiecezji Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej, dla następujących wiernych:

  • a. osoby w podeszłym wieku,
  • b. osoby z objawami infekcji,
  • c. osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

  z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”. Jednocześnie Arcybiskup zachęca, czyniąc to też osobiście, do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, a także do udziału we Mszy Świętej w niedziele, poprzez transmisje radiowe lub telewizyjne.

 • W naszym kościele w czasie Mszy Świętej może być 80 osób.

XXVIII Niedziela zwykła

Mt 22, 1-14

Wzgardzone zaproszenie

Obecność Boga jest rzeczywistością radosną i obfitą. Jezus porównuje ją do uczty weselnej. Ojciec wszystko przygotował, lecz zaproszeni nie przyszli, gdyż byli zajęci swoimi małymi sprawami. Ojciec więc zaprosił wszystkich, których słudzy spotkali. Kiedyś na Wschodzie ubodzy uczestniczący w uroczystościach otrzymywali wierzchnią szatę jako strój weselny. Jednak i tu ktoś jej nie przyjął i został wyrzucony. A jak jest z nami? Bóg daje nam wszystko. Mimo to potrafimy wzgardzić Jego zaproszeniem i obdarowaniem w Słowie, Eucharystii, sakramentach, łaskach, obecności bliźnich. A to prowadzi nas do rozpaczy.

Jezu, przyjmuję dziś z wdzięcznością sztę łaski i Twoje zaproszenie na ucztę eucharystyczną.

 

 • Dziś gościmy w naszej parafii Księdza Cezarego Opalacha, pracownika naukowego Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i rodzinę ze wspólnoty Kościoła Domowego. Dziękuję bardzo Księdzu Cezaremu za wygłoszone słowo na temat małżeństwa oraz rodzinie dającej świadectwo.
 • Także dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 20 lat, po Mszach Świętych w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • W środę wypada święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej oraz w życiu rodzinnym i osobistym.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Młodzież zapraszam we wtorek, dzieci w środę, klasy VII zapraszam z indeksami w czwartek na godzinę 16:30.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Wanda Hypki - lat 80, dobra parafianka, zawsze obecna na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9:00 i we wszystkie święta. Termin pogrzebu jeszcze nieznany. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

XXVII Niedziela zwykła

Mt 21, 33-43

Żyć owocnie

Warto zauważyć, ile serca i troski wkłada gospodarz w założenie winnicy i ochronę jej przed niebezpieczeństwem. Także wobec nas, którzy jesteśmy winnicą Pana, Bóg czyni nieskończenie wiele gestów miłości, zaczynając od daru naszego życia. Życie nie jest naszą własnością. Jest nam dane w “dzierżawę”, na jakiś czas. Jaka jest moja postawa? Czy przyjmuję ten najwspanialszy dar Ojca - życie - i pielęgnuję je, aby wydawało dobre owoce? Czy też chcę je sobie zawłaszczyć, krzywdząc innych przez mój egoizm?

Jezu, Ty oddałeś życie, abym mógł żyć w pełni i być owocującą winnicą Ojca. Dziękuję Ci!

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Także dzisiaj, jak co roku w pierwszą niedzielę października, po Mszy Świętej będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Natomiast w następną niedzielę – w Dniu Papieskim – po Mszach Świętych w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Młodzież i kandydatów do bierzmowania z klas VIII zapraszam we wtorek, dzieci zapraszam w środę, też na godzinę 16:30.
 • W środę - 7 października - wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to Święto Patronalne Kółek Różańcowych. Zapraszam na wspólny różaniec i Mszę Świętą w intencji wszystkich członków Kółek Różańcowych.
 • W następną niedzielę będziemy gościli w naszej parafii Księdza Cezarego Opalacha, pracownika naukowego Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który wygłosi słowo na temat małżeństwa. Wysłuchamy też świadectwa rodziny ze wspólnoty Kościoła Domowego.
 • Dziś poświęcenia różańców dla dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.

XXVI Niedziela zwykła

Mt 21, 28-32

Żyć świadomie

Najtrudniej spotkać Boga tym, którzy uważają, że “są w porządku”. Nie czują potrzeby nawrócenia ani spotkania Boga jako Zbawiciela. Tak było w przypadku faryzeuszy i starszych ludu, tak też bywa w naszym przypadku. Celnicy i nierządnice wyprzedzają nas w drodze do Boga, bo mają świadomość grzechu, wierzą w miłość Zbawiciela i pragną przemiany życia. Prośmy dziś o łaskę opamiętania i spojrzenia na siebie i własne życie oczami miłosiernego Zbawiciela. Do jakiej wolności zaprasza mnie Jezus? Jakiej przemiany pragnie dokonać w moim życiu, abym już nie tyle powtarzał: “Tak, Ojcze”, ale też to spełniał?

Jezu, każdego ranka zapraszasz mnie do bliskości z Tobą: “Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Dziękuję za ten dar!

 

 • We czwartek rozpoczyna się październik, miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy przez cały miesiąc, codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota października. W piątek przed południem odwiedziny chorych. Po południu okazja do Spowiedzi Św. od godziny 16:00.
 • Następna pierwsza niedziela miesiąca to także niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • W następną niedzielę proszę, aby dzieci, w tym dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej, przyniosły do poświęcenia różańce na godzinę 11:00.
 • Także w następną niedzielę po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Osoby, które chcą w tym roku korzystać z pomocy żywnościowej, proszone są o dostarczenie skierowania z MOPS-u.
 • W sobotę Msze Święte ślubne o godzinie 14:45 i 16:00.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone we wrześniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców dziś o godzinie 17:00.

XXV Niedziela zwykła

Mt 20, 1-16

Nieskończona dobroć

W oczach Boga każdy ma szansę. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nie ma przegranych ani prymusów z pierwszej ławki. Dla Boga wszyscy jesteśmy dzećmi zaproszonymi do współpracy w trosce o winnicę królestwa Bożego. Bóg jest nieskończenie dobry. Jego dobroć to pragnienie, aby “zapłacić temu ostatniemu tyle samo”, bo każdy jest godny miłości, bez względu na to, ile z siebie potrafi dać, czy dużo, czy mało. Logika Bożej dobroci przkracza całkowicie schematy ludzkiej sprawiedliwości. Może szokować i budzc niezrozumienie czy sprzeciw. Jednak w swoich wyborach Pan jako nasz Przyjaciel, pozostajac wierny swoim obietnicom, w niczym nas nie krzywdzi.

Panie, otwórz moje serce na przyjęcie Twojej dobroci, nawet jesli jej nje rozumiem czy wręcz mnie oburza.

 

 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowują się do I Komunii Świętej.
 • Młodzież klas VIII przygotowującą się w tym roku szkolnym do Sakramentu Bierzmowania zapraszam we wtorek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie. Proszę zabrać ze sobą indeksy. Natomiast młodzież z klas VI w ramach przygotowania dalszego do bierzmowania zapraszam w czwartek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie. Klasy VII kontynuują przygotowanie według wcześniej ustalonych zasad.
 • Tradycyjnie w niedziele po Mszach Świętych będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo, tak samo dzieci z drugich klas. Obrazki z pieczątką na odwrocie połączone są z niespodzianką.
 • We piątek Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 16:00, w sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 17:00.

XXIV Niedziela zwykła

Mt 18, 21-35

Zawsze gotowi do przebaczenia

Nowe serce, które Bóg chce nam dać, to serce gotowe do przebaczenia na wzór Jezusa. Ilekroć skruszeni prosimy o miłosierdzie, Bóg przebacza nam i daje kolejną szansę. Dlaczego więc tak często nie umiemy, czy nie chcemy przebaczać? Ten, kto krzywdzi innych, wcześniej sam został skrzywdzony; ten, kto rani innych, wcześniej sam został zraniony. Oczywiście to nie usprawiedliwia wyboru zła czy grzechu, lecz wskazuje na przyczynę. Zemsta tylko poszerza krąg nienawiści i przemocy, natomiast przebaczenie z serca zatrzymuje przemoc. Przebaczenie daje szansę na przemianę.

Tylko Ty, Jezu, możesz tak poszerzyć moje serce, by z 7 przeszło do 77, czyli ciągłego przebaczania razem z Tobą.

 

 • Dziś w naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej, do której przystąpiło dwanaścioro dzieci (w tym dziesięcioro z naszej parafii). Otaczamy je naszą modlitwą i jednocześnie życzymy im, by były wierne Ewangelii Chrystusowej, czerpały radość i siły z Eucharystii i kochały Jezusa słowem i czynem przez całe swe życie.
 • Bóg zapłać rodzicom dzieci przystępujących w tym roku pierwszy raz do Komunii Świętej za dar ołtarza – dar dla parafii. Jest to lawabo - naczynie do obmywania palców przez kapłana rozdzielajacego Komunię Świętą.
 • Dziś odbywają się uroczystości odpustowe w 143 rocznicę Objawień Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie oraz 54 Dożynki Archidiecezjalne.
 • Jutro - 14 września - wypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 • Tradycyjnie w niedziele po Mszach Świętych będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo, tak samo dzieci z drugich klas. I Komunia Święta w przyszłym roku tradycyjnie w drugą niedzielę maja. Dziś po Mszy Świętej będą rozdawane dzieciom książeczki, do których będą wklejane obrazki.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.
 • We czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.

XXIII Niedziela zwykła

Mt 18, 15-20

Pozyskać brata

Upomnienie braterskie to wielka sztuka życia. Możemy upominać z agresją, bo coś się nam nie podoba, drażni nas, czegoś w drugim nie akceptujemy. Wtedy jednak łatwo kogoś poniżyć, oskarżyć, skrzywdzić. Nigdy nie mamy wglądu w serce i intencje drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby przed spotkaniem z bliźnim spotkać na modlitwie Jezusa i zapytać Go o światło i rozwiązanie, a potem wsłuchać się we własne serce i zapytać siebie, jakiego dobra pragnę dla tej osoby. Upomnienie płynące z miłości, ze szczerej troski o dobro drugiego otwiera serce i umożliwia przemianę. Jest zaproszeniem do rozwoju.

Jezu, daj mi odwagę upominania z miłością, a jednocześnie przyjmowania upomnień od innych. Niech to wypływa z mojej troski.

 

 • Dziś w naszej parafii odpust ku czci Błogosławionej Anieli Salawy, naszej patronki.
 • Liturgiczna Uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej wypada we wtorek, 8 września.
 • Główne uroczystości 143 rocznicy Objawień Najświętszej Marii Panny Gietrzwałdzkiej oraz 54 Dożynki Archidiecezjalne w następną niedzielę – 13 września o godzinie 11:00 w Gietrzwałdzie.
 • Pielgrzymka piesza z Olsztynka do Gietrzwałdu wyrusza w sobotę – 12 września. Wyjście spod kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 9:00.
 • Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się w następną niedzielę 13.09.20 o godzinie 11:00. W związku z tym zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy nie są gośćmi dzieci pierwszokomunijnych, aby przyszli na Mszę Świętą w tym dniu o godzinie 9:00 lub 17:00.
 • Spowiedź Święta dla dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i rodzin będzie w sobotę, 12 września o godzinie 10:00.
 • Próby dla dzieci przed uroczystością I Komunii Świętej w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 17:45.
 • W związku z nowym rokiem szkolnym, który rozpoczął się w minionym tygodniu, wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i katechetom życzę błogosławieństwa Bożego, wytrwałości w nauce i nauczaniu oraz zdrowia.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych należących do pierwszoklasistów.
 • W piątek Msza Święta ślubna o godzinie 16:00, w sobotę o godzinie 15:15 i 16:30.

XXII Niedziela zwykła

Mt 16, 21-27

Za Jezusem

Słysząc zapowiedź męki, Piotr chce ochronić Jezusa: “Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy!”. Lecz tą postawą sprzeciwia się woli Ojca, wchodząc jak gdyby pomiędzy Jezusa a Ojca. Dlatego Jezus w tym momencie nazywa Piotra szatanem, to znaczy tym, który dzieli, bo nieświadomie próbuje oddzielić Jezusa od Ojca. Jezus nie tyle odrzuca Piotra, ile nakazuje mu: “Idź za Mną, z tyłu”, to znaczy: “Nie uprzedzaj faktów, nie wybiegaj przede Mnie. Zaufaj Mi, pójdź za Mną”. Ileż razy i ja nie pytam, co jest wolą Ojca, lecz wybiegam przed Mistrza, szukając własnych rozwiązań, na małą i ciasną miarę swojego serca.

Jezu, wlej w moje serce tyle ufności, abym szedł za Tobą pewien, że przy Tobie jestem na właściwym miejscu w życiu.

 

 • We wtorek - 1 września - wypada 81 rocznica wybuchu II wojny światowej, jest to dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się w tym dniu na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie i będą połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 12:30.
 • 1 września to także w naszej Warmińskiej Archidiecezji Święto Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim. Jest to dzień modlitw o pokój na świecie. Główne uroczystości odpustowe dzisiaj.
 • Odpust parafialny ku czci Błogosławionej Anieli Salawy, patronki naszej parafii, będziemy przeżywali w następną niedzielę. Kazanie wygłosi ksiądz Stanisław Pietkiewicz, były proboszcz z parafii NSPJ w Olsztynku. Po Mszach Świętych o godzinie 9:00 i 11:00 odmówimy wspólnie Litanię ku czci Błogosławionej Anieli Salawy, a podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00 zaśpiewamy dziękczynne Te Deum.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota września. W piątek przed południem odwiedziny chorych. Po południu okazja do Spowiedzi Św. o godzinie 17:00. Msza Święta będzie o godzinie 17:15. Wcześniej o godzinie 16:00 będzie Msza Święta połączona ze ślubem.
 • Zmiana tajemnic różańcowych i wspólny różaniec w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • W środę - 26 sierpnia - wypada Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.
 • Próby dla dzieci przed uroczystością I Komunii Świętej (która odbędzie się 13.09.20 o godzinie 11:00) w tym tygodniu w poniedziałek i wtorek o godzinie 17:45.
 • Kończy się czas wakacji i zasadniczo urlopów. Wyrażamy wdzięczność Bogu za czas wypoczynku. Msza Święta w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów na rozpoczęcie roku szkolnego będzie odprawiona w następną niedzielę o godzinie 11:00.
 • W następną niedzielę też na godzinę 11:00 zapraszam szczególnie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej z tornistrami i przyborami szkolnymi, które na zakończenie Mszy Świętej zostana poświęcone.
 • Ogłoszenie odnośnie maseczek: “Informujemy, że Sanepid i Policja na zlecenie Ministerstwa Zdrowia rozpoczęły kontrole w obiektach użyteczności publicznej, w tym także w kościołach. Pracownicy obu instytucji sprawdzają, czy nie są łamane zasady reżimu sanitarnego. Kontrole te są efektem wciąż roznącej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. W związku z tym przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w miejscach kultu religijnego nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa”.
 • Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00. Aktualnie spłacamy jeszcze dług. Ostatnio dołożyliśmy też 3 000 złotych do figury Świętego Ambrożego, którą w znacznej części ufundowali pszczelarze.

XXI Niedziela zwykła

Mt 16, 13-20

Wywiad Jezusa

Jezus niczym wytrawny dziennikarz przeprowadza wywiad wśród swoich uczniów. Zaczyna od ogólnego pytania: “ Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. I tu pada wiele odpowiedzi. Kiedy jednak Jezus pyta bezpośrednio: “A według was, kim jestem?”, zapada milczenie. Odzywa się tylko Piotr, który rozpoznał sekret Jezusa nie dzięki własnym zdolnościom, lecz dzięki łasce od Boga. Gdyby dziś Jezus nas zapytał: “Co mówią o Mnie twoi sąsiedzi, znajomi, rodzina?”, mielibyśmy wiele do opowiadania. A jaka byłaby moja odpowiedź, gdyby zapytał: “A kim jestem dla Ciebie?”?

Jezu, Ty cieszysz się za każdym razem, gdy odkrywam Cię bardziej, poznaję więcej, i w tym poznawaniu Ciebie, objawiasz mi mnie samego.

 

 • Dziś o godzinie 11:00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pszczelarzy, w ramach obchodów Regionalnego Dnia Pszczelarza. W czasie tej Mszy Świętej będzie poświęcona figura Świętego Ambrożego, biskupa, patrona pszczelarzy.
 • W środę - 26 sierpnia - wypada Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.
 • Odpust w naszej parafii za 2 tygodnie — 6 września.
 • Próby dla dzieci przed uroczystością I Komunii Świętej (która odbędzie się 13.09.20 o godzinie 11:00) w tym tygodniu w środę i czwartek o godzinie 17:00.
 • W czwartek Msza Święta będzie o godzinie 8:00.