Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

I niedziela adwentu

Łk 21, 25-28, 34-36

Nasza adwentowa gotowość

Jezus opisuje swoje drugie przyjście na ziemię. Zjawiska, jakie będą temu towarzyszyć, wywołują strach i przerażenie, ale On nie chce napełniać naszych serc strachem. Jego powtórne przyjście to wypełnienie danej nam obietnicy, dopełnienie odkupienia. Bóg nas kocha, jest miłosierny. Zatem oczekujmy Pana z odwagą i nadzieją. Wypełniajmy przykazania dane nam przez Boga, a będziemy gotowi na spotkanie z Nim, kiedy przyjdzie z całą swoją mocą i chwałą.

Panie Jezu, dziękuję Ci za czas Adwentu i wyznaję, że pragnę Cię całym moim życiem i sercem.

 

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Niech to będzie dla nas czas religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.

 • Naszemu przygotowaniu do nadchodzących Świąt mają pomóc rekolekcje adwentowe – poprzez Słowo Boże, Sakrament Pokuty i Komunię Świętą. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w II Niedzielę Adwentu, a więc za tydzień i wygłosi je Ks. Rusłan Demczuk z Ukrainy.

 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych. Proszę też zgłaszać te osoby, które chciałyby przyjąć sakramenty przed świętami, a nie mogą przyjść do kościoła.

 • Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w Adwencie w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu w poniedziałek i czwartek o godzinie 7:00 i w środę o godzinie 17:00. Dzieci zapraszam z lampionami w środę, dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. obowiązkowo, tak samo młodzież przed bierzmowaniem. Dzieci zachęcam do wykonania lampionów. Po Mszy Świętej roratniej w środę odbędzie się konkurs tych lampionów.

 • W następną, II niedzielę Adwentu, tradycyjnie po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny - cena 5 złotych.

 • Podobnie jak w latach ubiegłych będą organizowane paczki przede wszystkim dla osób samotnych, starszych i chorych. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez napełnienie siatki charytatywnej. Takie siatki będą rozprowadzane za tydzień. Te siatki wypełnimy w domu artykułami spożywczymi i chemicznymi i przyniesiemy je z powrotem do zakrystii lub na plebanię do 15 grudnia.

 • Bardzo proszę, aby te osoby, które w latach ubiegłych roznosiły opłatki, zgłosiły się po odbiór opłatków i kalendarzy, w których są umieszczone zdjęcia z uroczystości poświęcenia kościoła. Postarajmy się, zachowując środki ostrożności, aby opłatki dotarły do wszystkich mieszkań.

 • Do dzisiejszego numeru „Gościa Niedzielnego” jest dołączony kalendarz ścienny.

 • W poniedziałek i czwartek Msza Św. o godzinie 7:00.

 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Władysław Luberacki, lat 66 oraz śp. Krzysztof Kośnik, lat 40, związany i życzliwy dla naszej parafii. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

 • W najbliższy wtorek – 30 listopada – obchodzimy liturgiczną Uroczystość Świętego Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej.

XXXIV Niedziela zwykła - uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

J 18, 33b-37

Chrystus Król Wszechświata i serc ludzkich

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono jest dalekie od wojen, nienawiści, egoizmu. Jezus przyszedł dać świadectwo prawdzie, królować w naszych sercach, abyśmy codzienność wypełniali miłością, pokojem, sprawiedliwością i prawdą. On chce, abyśmy przeżywali Jego królowanie przez dar z siebie samych wobec innych, przez ofiarność. Abyśmy żyli wiarą, nadzieją i miłością, abyśmy żyli Jego Ewangelią. Czy pamiętamy o tym, podejmując ważne życiowe decyzje? Czy Chrystus króluje w naszym życiu?

Panie, pomóż mi, abym każdego dnia z odwagą głosił Twoje królowanie. Naucz mnie, jak dać świadectwo prawdzie.

 

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00 na zakończenie roku kościelnego będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata i Litania do Chrystusa Króla.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent - okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Rekolekcje Adwentowe za dwa tygodnie.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można nabyć je też osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.

XXXIII Niedziela zwykła

Mk 13, 24-32

Gotowość naszego pokolenia na przyjście Pana

Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i zbliżającym się końcu świata, ogarnia nas lęk i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o końcu świata i przyszłych wydarzeniach. Pierwsze przyjście Pana dziejów i historii dokonało się w pokorze i uniżeniu, przy drugim Pan objawi się w chwale. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego Jezus prosi, byśmy byli w ciągłej gotowości. Bóg pragnie, aby nasze serca zawsze były otwarte. Pozostawił nam czas, by się nawrócić, wyznać grzechy i pojednać się z Nim, z innymi i ze sobą.

Jezu, pragnę, aby moje serce było zawsze gotowe na Twoje przyjście. Ty jesteś Panem historii i dziejów. Ty jesteś Panem mojego życia.

 

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na figurę Świętego Józefa, która ma być wykonana na zakończenie Roku Świętego Józefa, a jej poświęcenie planuję na III Niedzielę Adwentu (12 grudnia). Koszt tej figury wynosi 8000 złotych.
 • W związku ze Światowym Dniem Ubogich oraz Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, po Mszy Świętej będą zbierane ofiary na Caritas i kościoły prześladowane.
 • We wtorek - 16 listopada - wypada liturgiczne święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia.
 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) - Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.

XXXII Niedziela zwykła

Mk 12, 38-44

Dar dany z miłości

Ludziom bogatym, którzy wrzucają wiele do skarbony, niczego nie brakuje, nie ponoszą oni żadnej straty. Natomiast uboga wdowa, która wrzuca dwie drobne monety, oddaje wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Jej dar jest dobrowolny. Nie ogłasza tego wokół siebie. Tylko Bóg widzi jej gest. Jezus z pokorą wdowy zestawia pychę i obłudę uczonych w Piśmie. I to właśnie uboga, prosta kobieta, która wypełnia przykazanie miłości Boga, jest prawdziwym nauczycielem. Ona oddaje Mu wszystko i zawierza Jego Opatrzności. Bóg zawsze patrzy na nasze serce. Wielkość naszego daru wobec Boga zależy od wielkości miłości.

Jezu, przychodzę do Ciebie z tym, co mam w sercu. Wejrzyj w nie głęboko. Zobacz, jak bardzo Cię kocham.

 

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Również dziś na godzinę 11:00, w nawiązaniu do spotkania sprzed tygodnia, zapraszam szczególnie małżeństwa. Będzie raz jeszcze świadectwo, tym razem innego małżeństwa należącego do wspólnoty Kościoła Domowego oraz wspólna modlitwa małżonków. Po Mszy Świętej dla wszystkich chętnych małżeństw odbędzie się spotkanie w salce na plebanii. Serdecznie zapraszam.
 • W czwartek – 11 listopada – wypada 103 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski.
 • W tym dniu wypada też 21 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • Film “Wyszyński - zemsta czy przebaczenie” będzie wyświetlany w naszym kinie “Grunwald” w dniu 8 listopada (jutro) o godzinie 11:00. Bilety po 12 złotych. Natomiast film “Fatima” będzie wyswietlany w dniach 12.11-16.11 w godzinach popołudniowych (plakat w gablocie). Jedynie 15 listopada będzie dodatkowa emisja o godzinie 11:00.
 • Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ofiary składane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na figurę Świętego Józefa, która ma być wykonana do 8 grudnia.
 • W następną niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Po Mszy Świętej będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby Caritas.
 • Jutro zakończenie nabożeństwa za zmarłych, tzw. wypominek, w naszym kościele. Natomiast Msza Święta zbiorowa za naszych bliskich zmarłych będzie odprawiana przez cały listopad.
 • Odpust zupełny za zmarłych. W związku z trwającą pandemią Penitencjaria Apostolska rozszerza na cały listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe, odpusty za wiernych zmarłych. Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

XXXI Niedziela zwykła

Mk 12, 28b-34

Co to znaczy miłować

Dziś Jezus mówi o miłości, miłości Boga i bliźniego. Miłość jest jedna. O tym, czy ktoś kocha Boga, świadczy jego postawa wobec bliźniego. A jeśli ktoś kocha bliźniego, to ma to swoje źródło w miłości do Boga. W miłości nie ma miejsca na połśrodki. Trzeba miłować całym sobą. Bóg chce całego serca, umysłu i całej duszy. Kocha się bezwarunkowo, w sposób nieograniczony i ponad wszystko. Miłość polega na oddaniu Bogu całego swojego życia, oddania Mu wszystkiego, co się posiada, tak jak uboga wdowa, która wrzuciła do skarbony wszystko, co miała. Wyrazem miłości jest także okazywanie szacunku, wierność, służba. Kto kocha, ten przestrzega przykazań. Czy jesteśmy gotowi na taką miłość?

Jezu, pragnę przejrzeć. Chcę widzieć lepiej i głębiej. Pragnę patrzeć ku Tobie.

 

 • Zgodnie z zapowiedzią, dziś o godzinie 12:30 będę święcił pomniki na cmentarzu przy ulicy Wilczej. Jest kilka zgłoszeń, można jeszcze zgłaszać się dziś lub być obecnym w tym czasie na cmentarzu.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy jutro – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Nie będzie też procesji żałobnej z naszego kościoła na cmentarz, ale będzie procesja i nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu o godzinie 12:15. Po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia krzyży i pomników nagrobnych, jeśli to możliwe, proszę to zgłaszać dzisiaj.
 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej nabożeństwo za zmarłych będzie o godzinie 14:00.
 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny, wypada we wtorek – 2 listopada.
 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie. Od wtorku do następnego poniedziałku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. wypominki, o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta zbiorowa za tych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową są wyłożone na półce z prasą.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota listopada. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • W następną, pierwszą niedzielę miesiąca, wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Natomiast na godzinę 11:00, w nawiązaniu do spotkania sprzed tygodnia, zapraszam szczególnie małżeństwa. Będzie raz jeszcze świadectwo, tym razem innego małżeństwa należącego do wspólnoty Kościoła Domowego oraz wspólna modlitwa małżonków. Po Mszy Świętej dla wszystkich chętnych małżeństw odbędzie się spotkanie w salce na plebanii. Serdecznie zapraszam.
 • W dniu 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny - kończy się Rok Świętego Józefa, wielkiego Patrona i Opiekuna Kościoła Świętego. Przez ten rok przyzwyczailiśmy się do figury Świętego Józefa w naszym kościele, ale na stałe to miejsce nie jest właściwe. Aktualnie jest wykonywana wierna kopia tej figury, która będzie umieszczona na filarze, naprzeciw figury Świętego Ambrożego. Ma być wykonana do 8 grudnia. Koszt figury to 8 tys. złotych. W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich chętnych o wsparcie tego dzieła. Za dwa tygodnie będą zbierane ofiary na tacę z tym przeznaczeniem. Jest też zadeklarowany fundator figury Matki Bożej.
 • Osoby, które chcą korzystać z pomocy żywnościowej, proszone są o zgłaszanie się do MOPS-u po zaświadczenie.

XXX Niedziela zwykła

Mk 10, 46b-52

„Panie, żebym przejrzał”

Wiara uzdrawia, daje światło, przejrzenie. Warto o tym pamiętać, bo bardzo często w życiu duchowym jesteśmy jak ten niewidomy pod Jerychem. W chwilach trudnych, gdy szukamy Boga, wołamy do Niego. Chcemy, by nas usłyszał i pomógł nam. Ale świat i inni ludzie próbują zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do Niego, aby On mógł odpowiedzieć. Zagłuszają kolorowymi reklamami, a nawet ateistycznymi bilboardami, zakłamując rzeczywistość. Tymczasem „żebym przjrzał” dosłownie po grecku oznacza: „żebym spojrzał w górę”. Te słowa powinny być naszą codzienną modlitwą, abyśmy podnieśli wzrok, spojrzeli w górę i widzieli Jezusa w naszym życiu.

Jezu, pragnę przejrzeć. Chcę widzieć lepiej i głębiej. Pragnę patrzeć ku Tobie.

 

 • Dziękuję księdzu Cezaremu Opalachowi za słowo na temat małżeństwa oraz rodzinie, która dała świadectwo o swoim życiu małżeńskim i rodzinnym.
 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby misji.
 • Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30. Zakończenie nabożeństw różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Okazja do poświęcenia pomników na grobach naszych bliskich będzie w uroczystość Wszystkich Świętych. Jest też możliwość w przeddzień tej uroczystości, w następną niedzielę o godzinie 12:30, na zgłoszenie telefoniczne.
 • Kartki na wypominki i na Mszę Św. zbiorową za zmarłych są wyłożone na półce z prasą.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Stanisław Magierski, lat 74. Pogrzeb jutro o godzinie 11:00. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

XXIX Niedziela zwykła

Mk 10, 35-45

Zmień kierunek działania

Uczniowie Jakub i Jan są wierni, swoją przyszłość wiążą ze swoim Mistrzem. Mają zapał, są ambitni, pragną władzy. To nic złego. Tyle tylko, że myślą w kategoriach czysto ludzkich. Jezus zaprasza nas, abyśmy Mu towarzyszyli i potrzebuje zapału ludzi, ale w dziele odkupienia. Uczniowie, których powołał Jezus, nie są doskonali. My też jesteśmy słabi. Ale gdy powierzymy Mu swoje życie, On nas umocni. Zmieni kierunek naszej energii - staniemy się ludźmi gotowymi do poświęceń, do ofiar, ludźmi pragnącymi mieć udział w Jego zmartwychwstaniu.

Jezu, dotknij mnie, przemień moje serce, abym swój zapał wykorzystał na służbę dla Ciebie.

 

 • Tydzień Misyjny rozpoczyna się w następną niedzielę, a nie dzisiaj, jak ogłaszałem przed tygodniem. Ofiary składane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na misje.
 • Jutro w liturgii wypada święto Świętego Łukasza – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej branży życzę Bożego błogosławieństwa i Bożego Ducha w posługiwaniu ludziom chorym.
 • W piątek - 22 października - wypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, papieża.
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30. Dzieci zapraszam w środę, młodzież w czwartek.
 • Kartki na wypominki i na Mszę Św. zbiorową za zmarłych są wyłożone na półce z prasą.
 • W następną niedzielę będziemy gościli w naszej parafii księdza Cezarego Opalacha, pracownika naukowego Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który wygłosi słowo na temat małżeństwa. Wysłuchamy też świadectwa rodziny ze wspólnoty Kościoła Domowego.

XXVIII Niedziela zwykła

Mk 10, 17-30

Pytanie o największe dobro

Zadajemy wiele pytań. Najczęściej dotyczą spraw bieżących. Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na całkiem inne pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Czy nasze zabiegane pokolenie pyta o to, jak żyć, by się zbawić? Czy w ogóle myślimy o życiu wiecznym? W trosce o nasze życie Jezus wskazuje nam, że drogą do wieczności jest wierność przykazaniom Bożym. Czy zachowujemy je? To bardzo ważne, ale Jezus idzie jeszcze dalej. Przestrzega nas przed zniewoleniem rzeczami materialnymi, nieuporządkowanym przywiązaniem do nich. Czy potrafimy zrezygnować z rzeczy tego świata dla największego dobra, jakim jest Bóg?

Panie Boże, Ty jesteś moim największym dobrem. Pragnę podążać za Twoimi wskazówkami.

 

 • Dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 21 lat, po Mszach Świętych w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Z okazji obchodzonego Dnia Papieskiego, dziś o godzinie 17:00 w kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie przy ulicy Wyszyńskiego, odbędzie się koncert papieski „Nie lękajcie się”, podczas którego wystąpi formacja dziecięco-młodzieżowa Świąteczna kapela. Wstęp wolny.
 • W czwartek wypada święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej, a także w życiu rodzinnym i osobistym.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, która będzie odprawiana przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik, codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci zapraszam w środę, młodzież z klas VIII zapraszam w czwartek na godzinę 16:30. Klasy VII zapraszam z indeksami we wtorek na godzinę 16:30. Przypominam, że obowiązuje trzyletni cykl przygotowania do bierzmowania. W miniony piątek nikt z VI klas się nie zgłosił, czekam więc na indywidualne zgłoszenia. Wiem, że jest bardzo mało osób z naszej parafii w szóstych klasach, ale kilka jest. Przypominam też, że w ramach przygotowania do I Komunii Świętej dzieci z drugich klas również zbierają obrazki.
 • W następną niedzielę o godzinie 8:30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy różaniec w duchu pokuty i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy własne oraz grzechy popełnione w Polsce i przez Polaków. Po różańcu odmówimy Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

XXVII Niedziela zwykła

Mk 10, 2-16

Wielkość wierności

„Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą” - to słowa, które przypominają prawdę o związku małżeńskim i jego boskim pochodzeniu, o równości mężczyzny i kobiety oraz wierności. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Małżeństwo błogosławi sam Bóg. Małżeństwo to rzeczywistość duchowa, to sakrament. Zawierając związek małżeński, potrzeba dojrzałości i wiary. My jesteśmy słabi, ale oddawajmy nasze relacje Bogu - i nie tylko te małżeńskie - niech On przemienia je swoją miłością i wzmacnia nasze nadwątlone siły swoją mocą. On jest naszym Bogiem, a my Jego dziećmi.

Jezu, proszę, bądź obecny we wszystkich moich relacjach z innymi. Powierzam Ci też wszystkie małżeństwa, a szczególnie te, które przeżywają kryzys.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca - niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci, w tym dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej obowiązkowo, zapraszam w środę. Młodzież i kandydatów do bierzmowania z klas VIII zapraszam w czwartek na godzinę 16:30.
 • W czwartek - 7 października - wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to Święto Patronalne Kółek Różańcowych. Zapraszam na wspólny różaniec i Mszę Świętą w intencji wszystkich członków Kółek Różańcowych.
 • Dziękczynienie za dar beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w dniach 8-10 października w Bazylice Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Program tego Triduum Różańcowego na plakacie w gablocie.
 • W następną niedzielę – w Dniu Papieskim – po Mszach Świętych, w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia, będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Dziś poświęcenie różańców dzieci pierwszokomunijnych.
 • Młodzież klas VI w ramach zapisów i przygotowania do bierzmowania zapraszam we wtorek na godzinę 16:30.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Jerzy Popielewski, lat 64. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

XXVI Niedziela zwykła

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Radykalna postawa wobec grzechu

“Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli powodem do grzechu dla innych, aby nasze zachowanie nie budziło zgorszenia. Woła też, abyśmy my sami wyrzekli się grzechu, aby mieć życie wieczne. W takiej sytuacji Jezus nawołuje do radykalnej przemiany. To wszystko, co prowadzi do grzechu, powinno być zniszczone. Zatem poszukajmy przyczyn naszych grzechów, aby je usunąć ze swojego życia, by mogło wzrastać dobro. Grzech rani nie tylko grzesznika, lecz także miłość Bożą i wspólnotę Kościoła. Walczmy zatem z nim w każdy możliwy sposób.

Jezu, proszę Cię o łaskę, abym zawsze dostrzegał przyczyny swoich grzechów. Daj mi siłę, abym mógł je usunąć ze swojego życia.

 

 • Dzisiejsze ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”w Olsztynie.
 • W najbliższy piątek rozpoczyna się październik, miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy przez cały miesiąc, codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30.
 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota października.
 • W piątek przed południem odwiedziny chorych. Po południu spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16:00.
 • Następna pierwsza niedziela miesiąca to także niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu, pod koniec Mszy Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Proszę, aby w następną niedzielę dzieci - w tym także przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej - przyniosły do poświęcenia różańce na godzinę 11:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Mirosław Żyndul, lat 57. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.