Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

Droga do nowego życia

“Nawracajcie się” - to wezwanie odnosi się do całego człowieka. Dotyka jego mentalności i działania. Nawrócenie to przede wszystkim odpowiedź na wezwanie Boga, to zmiana swojego życia oraz słuchanie Pana, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najważniejsze. To ukierunkowanie na Boga i bliźniego, a nie na to, co dla nas jest najlepsze tu i teraz. Z nawrócenia rodzi sie nowe życie, nowa, głębsza relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem. Czasem ta nowa droga oznacza wyrzeczenia, podjęcie trudów i zmagań, które stają się naszą pustynią. Ale by iść dalej za Jezusem, trzeba się wciąż nawracać, ciągle korygować swoje myślenie, a czasami nawet rezygnować z wygodnych przyzwyczajeń. To nie jest łatwe.

Jezu, pragnę przemieniać swoje życie i kroczyć za Tobą. Wyprowadź mnie ze sobą na pustynię, abym nabrał sił do walki z przeciwnościami.

 

 • Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post. Jest również wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • Rodzice ciężko chorej Lenki proszą o wsparcie ludzi o dobrych sercach. Lenka choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice prowadzą zbiórkę na terapię genową lekiem o nazwie Zolgensma. Lek ten kosztuje 9 mln złotych. Dziś po Mszy Świętej będzie prowadzona zbiórka na ten cel. Informacje w gablocie.
 • We wtorek i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Na czas Wielkiego Postu są wyznaczone w Olsztynie i w okolicy Olsztyna kościoły stacyjne. W określonym kościele w poszczególnych dniach będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień, nabożeństwa, Msze Święte i okazja do Spowiedzi Świętej. Program tych dni w gablocie.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

VI Niedziela zwykła

Mk 1, 40-45

Miłość nade wszystko

W Starym Przymierzu człowiek trędowaty był wykluczany ze społeczeństwa ze względu na swoją chorobę. Tymczasem Jezus czynił inaczej. Pozwolił trędowatemu podejść do siebie. Sam go też dotykał. Postępując tak, wskazał nam kierunek, w jakim mamy iść. Pokazał, że nie tylko wiara, ale także miłość czynna powinna być obecna w naszym życiu. Jakże wielu ludzi szuka dziś dotknięcia przepełnionego miłością. Jak wiele jest do zrobienia.

Panie Jezu, pragnę być narzędziem Twojej miłości. Niech moje życie będzie przepełnione Twoją Ewangelią i miłością do drugiego człowieka.

 

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Rodzice ciężko chorej Lenki proszą o wsparcie ludzi o dobrych sercach. Lenka choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice prowadza zbiórkę na terapię genową lekiem o nazwie Zolgensma. Lek ten kosztuje 9 mln złotych. Dzis po mszy Świętej będzie prowadzona zbiórka na ten cel. Informacje w gablocie.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Franciszek Horoch, lat 56. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

V Niedziela zwykła

Mk 1, 29-39

Zapał Jezusa

“Po to wyszedłem”. Czasem praca wydaje się ponad siły. Męczy nas brak czasu dla siebie, na wyciszenie. Jest tak, jakby “całe miasto zgromadziło się u drzwi”. Bywa, że i na modlitwę musimy wyrywać czas z codziennych zajęć. A gdy już zanurzamy się w samotnej modlitwie, zjawiają się ludzie potrzebujący pomocy. “Wszyscy Cię szukają” - to lekcja, że w samotnej modlitwie muszę przedstawiać Ojcu tych wszystkich, którzy szukają pomocy duchowej. Jezus czyni dobro, wszystkim. Nie narzeka, że tak wielu Go szuka. Głosiciel wiary, którym na mocy chrztu świętego i bierzmowania jest każdy z nas, musi brać przykład z zapału Jezusa.

Panie, proszę Cię o siły do pracy. Niech nie męczy mnie obecność innych, tylko będzie okazją do uczynienia czegoś dobrego.

 

 • Dziś I Niedziela miesiąca - Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu
 • We czwartek – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielany Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby oraz są w stanie łaski uświęcającej.
 • W piątek Mszy Świętej nie będzie.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

IV Niedziela zwykła

Mk 1, 21-28

Słowo, które daje wolność

Słowo człowieka różni się od słowa, które wypowiada Jezus. Słowo Jezusa ma moc, daje człowiekowi wolność, szczęście. Pozwala dojść do prawdy o nas samych. Jak nauczał święty Jan Chryzostom: “Pan przemienia nauczanie z korzyścią dla słuchaczy, przechodząc od cudów do słów i znów od nauczania o swojej doktrynie do cudów”. Za Benedyktem XVI możemy doświadczyć, że “słowo Jezusa, Ewangelia egzorcyzmuje świat, czyli chroni świat od wszelkiego zła”. Kiedy głosimy słowo Jezusa, to ono zmienia świat i czyni go lepszym. Jako chrześcijanie każdego dnia powinniśmy czytać Pismo Święte. Jednak znajomość Biblii to nie tylko kwestia wiedzy, to znajomość Słowa, które ma moc. Słowo Jezusa jest ratunkiem w trudnych chwilach. To słowo “czyta” moje serce, czyta mnie od środka. Ono uwalnia od zła. Daje wolność.

Panie, przeniknij mnie Twoim słowem. Niech ono stanie się dla mnie źródłem mocy w trudnych chwilach życia, niech obdarzy mnie wolnością.

 

 • We wtorek - 2 lutego - obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę jako Matkę Bożą Gromniczną. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna - I Niedziela miesiąca to Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu i zmiany tajemnic różańcowych, połączonej ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.
 • W środę Msza Święta o godzinie 8:00, w czwartek Mszy Świętej nie będzie.
 • Wydawanie żywności dla rodzin objętych pomocą, z zachowaniem rygorów sanitarnych, w sobotę w godzinach 11:00 - 12:30.

III Niedziela zwykła

Mk 1, 14-20

“Czas się wypełnił”

Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. Otrzymujemy go, aby w sposób właściwy przejść przez życie. Czas jest darem trudnym i wymagającym. Jest on nam zadany. Dlatego nie wystarczy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wypowiada słowa: “Czas się wypełnił”. Te słowa zapisał też w swoich “Notatkach osobistych” Św. Jan Paweł II. Przypominają nam one, że musimy ciągle podejmować wysiłek nad zmianą własnego życia. Odpowiedzmy więc na wezwanie Jezusa: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, pamiętając, że czas został nam dany dla naszego nawrócenia.

Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia podejmować wysiłek nad zmianą swojego życia.

 

 • Dzisiejsza niedziela jest ogłoszona w naszej Archidiecezji “Dniem Solidarności z Chorwacją”, która ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi. Po Mszach Swiętych będą zbierane datki do puszek jako pomoc dla ofiar tej tragedii.
 • Jutro wypada liturgiczne Święto Nawrócenia Świętego Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Jutro i w środę Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

II Niedziela zwykła

J 1, 35-42

Jezus chce się z nami spotkać

“Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. Pan przechodzi obok mnie i pyta: Czy chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj Jezus chce się ze mną spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie pragnie, by mój wybór był dobrowolny, świadomy. Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się osobowa, głęboka. Abraham Joshua Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest zapisem tej prawdy, iż Bóg szuka człowieka. Jednak, czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i czy umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim życiem? Święty Jan od Krzyża modlił się: “O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!”.

Panie Jezu, każdego dnia pragnę spotykać się z Tobą - moim Mesjaszem.

 

 • Jutro - 18 stycznia - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie. Bóg zapłać.
 • W związku z tym, że zasadniczo zakończyłem odwiedziny rodzin, które wyraziły chęć spotkania w ramach tzw. kolędy, pragnę wyrazić szczerą i głęboką wdzięczność za dar tych spotkań, za każdy gest życzliwości i otwartości oraz za wszystkie ofiary. Odwiedziłem około 120 rodzin. Gdyby ktoś wyrażał jeszcze chęć takiego spotkania, można zgłaszać się w najbliższym czasie, zwłaszcza, że kilka rodzin w tym tygodniu będę jeszcze odwiedzał.
 • Następna niedziela jest ogłoszona w naszej Archidiecezji “Dniem Solidarności z Chorwacją”, która ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi. Po Mszach Swiętych w tym dniu będą zbierane datki do puszek jako pomoc dla ofiar tej tragedii.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mk 1, 7-11

Moja chrześcijańska tożsamość

Pierwszą z ustanowionych przez Św. Jana Pawła II różańcowych tajemnic światła, poświęconych działalności publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie, po którym została potwierdzona tożsamość Jezusa: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Chrzest jest również znakiem naszej tożsamości - mówi, że należymy do Chrystusa. Data przyjęcia sakramentu chrztu świętego jest jedną z najważniejszych dat naszego życia. Czy znam datę swojego chrztu? Czy żyję jak chrzescijanin? Warto w święto Chrztu Pańskigo zadać sobie pytanie: czy moja rodzina jest środowiskiem wiary, miejscem, gdzie moja wiara się pogłębia?

Duchu Święty, umacniaj mnie swoimi darami każdego dnia, abym był wierny przyrzeczeniom chrzcielnym.

 

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek i środę Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 9:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Janina Kapusta - lat 92. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

J 1, 1-18

Na początku…

Człowiek w swoich poszukiwaniach, zwłaszcza tych naukowych, stawia pytanie o początek ludzkości i świata. Wielu z nas interesuje się archeologią czy też genealogią. W poszukiwaniach na temat dziejów własnej rodziny trzeba sięgnąć wstecz, głębiej, do dziadków, pradziadków, praprzodków. Człowiek wiary, sięgając do początków, tak naprawdę sięga nie tylko głębiej, ale przede wszystkim wyżej - aż do Boga. “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga - i Bogiem było Słowo (…). Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu ukazuje ogrom swojej miłości.

Dziękuję Ci, Boże, że zechciałeś, abym zaistniał. Dziękuję za każdy dzień mojego życia.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W środę wypada Uroczystość Trzech Króli – Uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Msze Św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na misje.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia.

Niedziela Świętej Rodziny

Łk 2, 22-40

Dar rodziny

Bóg zechciał być dzieckiem, mieć rodzinę, wzrastać w niej, rozwijać się, dojrzewać do pełni człowieczeństwa. Około trzydziestu lat spędził Jezus w swoim domu rodzinnym. Trzy lata nauczał, w ciągu trzech lat nas zbawił. Te proporcje pokazują, że nasza codzienność jest dla Boga bardzo ważna. To w codzienności obdarzamy się miłością i przebaczamy sobie nawzajem. To w codzienności słuchamy Boga. Są też chwile szczególne, trudne. Dla Maryi był to moment zwiastowania, dla Świętej Rodziny - proroctwo Symeona. Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas ciagłą inspiracją w czynieniu naszej codzienności coraz piekniejszą i bardziej świętą.

Jezu, który wzrastałeś w rodzinie ludzkiej, powierzam Ci moją rodzinę i rodziny całego świata.

 

 • Jutro i we wtorek Mszy Świętej w naszym kościele nie będzie.
 • W czwartek ostatni dzień starego roku. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • W piątek Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu o godzinie 11:00 i 17:00.
 • Ponieważ I piątek wypada w Nowy Rok, chorych odwiedzę w sobotę przed południem.
 • W następną, I niedzielę miesiąca, wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, a wspólny różaniec połączony ze zmianą tajemnic różańcowych będzie o godzinie 8:30.

IV Niedziela Adwentu

Łk 1, 26-38

Wolni, aby współpracować z Bogiem

Bóg szanuje wolność człowieka. Dlatego w zwiastowaniu ustami anioła Gabriela objawia Maryi swoją wolę, ale pyta jednocześnie, czy chce ją przyjąć. Bóg nie narzuca, lecz prosi. Maryja jako istota wolna mogła powiedzieć Bogu “nie”, podobnie jak w ogrodzie Eden postąpiła Ewa, słuchając zwodniczych zapewnień węża. Ewa też była wtedy bez grzechu, pełna łaski i w komunii z Bogiem. To, co Ewa zniszczyła przez swoją pychę, nieufność i nieposłuszeństwo, Maryja na nowo odbudowała przez swoją wolność, pokorę, ufność i posłuszeństwo Bogu. Stając się służebnicą Pana, stała się wolna wobec wszystkich innych autorytetów ludzkich.

Jezu, pragnę się coraz bardziej upodabniać do Maryi w zaufaniu i wybieraniu woli Boga w moim życiu.

 

 • Dziękuję Księdzu Włodzimierzowi Osicy, pallotynowi, za przybycie do naszej parafii i za słowo Boże wygłoszone wczoraj i dzisiaj.
 • Już w piątek Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je Wieczerza Wigilijna, którą będziemy przeżywali w czwartek wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowywali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (czytanie Pisma Świętego – opis narodzenia Jezusa, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd). Te tradycje świadczą o bogactwie i tożsamości naszej kultury narodowej, o przywiązaniu do zwyczajów naszych ojców, o naszej wierze.
 • Msze Święte roratnie o Najświętszej Marii Pannie w tym tygodniu w środę o godzinie 17:00 i w czwartek, w dniu wigilijnym o godzinie 8:00.
 • W tym roku będą dwie Pasterki: o godzinie 22:00 i 24:00.
 • W pierwszym dniu Świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W następną niedzielę wypada Święto Świętej Rodziny.
 • Są jeszcze do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Przypominam, że w tym roku wizyta duszpasterska - kolęda - odbędzie się u tych rodzin, które wcześniej zgłoszą się i wyrażą chęć spotkania. Można zgłaszać się jeszcze do Nowego Roku. Na spotkania kolędowe będę umawiał się telefonicznie.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary grudniowe, składane przy okazji roznoszenia opłatków, które będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać wszystkim osobom zaangażowanym w dystrybucję opłatków i zbiórkę ofiar w tym roku i przez wszystkie minione lata. Bez tego zaangażowania nie udałoby się nam dokonać aż tylu inwestycji. Tym wiekszą mam wdzięczność wobec tych osób, prosząc Boga, aby wszystkim błogosławił. Zgodnie z zapowiedzią kończymy zbiórkę ofiar na inwestycje w tej formie.
 • Diękuję też wszystkim, którzy w trudnym czasie pandemii wspierają parafię ofiarami składanymi na tacę, a także wpłatami na konto parafialne. Bóg zapłać.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności pięcioro naszych parafian - ś.p. Janusz Lisiecki, lat 74, ś.p. Adam Żurawek, lat 31, ś.p. Zdzisław Kuchmacz, lat 67 oraz dwie osoby z DPS. Wieczny odpoczynek racz zmnarłym dać, Panie.