III Niedziela Wielkanocna

Łk 24, 35-48

„Uczniowie opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak Jezus dał się im poznać przy łamaniu chleba. Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: »Pokój wam!«. Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Lecz On im powiedział: »Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam«. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: »Macie tu coś do jedzenia?«. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. A On wziął i przy nich zjadł. Potem rzekł: »Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami: »Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach«”. Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. I powiedział: »Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tych rzeczy.”

Tajemnica zmartwychwstania

Doświadczenie śmierci kłóci się z doświadczeniem życia, zwłaszcza po chwalebnym zmartwychwstaniu. Uczniowie dobrze wiedzieli, że ich Nauczyciel umarł na krzyżu. Do tej pory sprawy były jasne: kto umarł, ten nie wracał do żyjących. Król Dawid o swoim zmarłym dziecku powiedział: „Ja dołączę do niego, ale ono do mnie nie powróci” (2 Sm 12, 23). Tymczasem Jezus pokonał śmierć, wyłamał jej bramy i wszedł do pełni chwalebnego życia. Teraz objawia siebie w tajemnicy zmartwychwstania. Uczniowie są przestraszeni, nie dowierzają, widzą przemienione przez zmartwychwstanie ciało, ale nie wiedzą, jak to wszystko wyjaśnić, jak zrozumieć niepojęte. Dlatego Pan odwołuje się do prostych znaków, które mogą ich przekonać: pokazuje im swoje ciało, żeby zrozumieli, że nie jest zjawą, w ich obecności je rybę. Kiedy oswoił ich z tym nowym doświadczeniem, wyjaśnia sens Pism, które mówiły o losie Chrystusa: że musi cierpieć, a gdy zmartwychwstanie, w Jego imię będzie głoszone nawrócenie wszystkim narodom. To jest nowe zadanie uczniów.

Panie Jezu, pozwól, aby moje życie przeniknęła radość z Twojego zmartwychwstania. Niech ustąpią lęk, obawa, niedowierzanie. A w to miejsce niech pojawi się wiara, którą pragnę dzielić się z innymi. Amen.  

 • Spotkanie indywidualne rodziców z dziećmi przed I Komunią Świętą we wtorek i środę o godzinie 17:30, a w piątek próba o 17:30.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kingi i Michała w 1 rocznicę ślubu oraz ich dzieci Zofii, Ksawerego, Ignacego;
  • wtorek: + Waldemar Krukowski, Joanna Bijata, Marlena Świdzińska-Hacia;
  • środa: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • czwartek:;
  • piątek:;
  • sobota: + Roman Kaźmierczak;
  • niedziela (21.04): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodziny; 11:00 + Władysława Olszewska (11 rocznica śmierci), Stanisław i Adela Zakrzewscy; 17:00 + Henryka (11 rocznica śmierci) i Jan Przygoda.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

J 20, 19-31

„Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: »Pokój wam«. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: »Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam«. Po tych słowach tchnął i oznajmił im: »Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane«. Tomasz, zwany Bliźniakiem, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: »Zobaczyliśmy Pana«. On jednak odparł »Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku«. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: »Pokój wam«. Następnie rzekł do Tomasza: »Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym«. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: »Pan mój i Bóg mój!«. Jezus zaś rzekł do niego: »Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli«. Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. To natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię.”

Nieskończone miłosierdzie Boże

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego dziękujemy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, za to, że przez swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie wysłużył nam przebaczenie win. Jaki byłby świat, gdyby wciąż na nim ciążył wyrok za jego grzechy? Jakie byłoby nasze życie, gdybyśmy nie słyszeli tak często słów wypowiadanych przez kapłana w imieniu Chrystusa: „i ja odpuszczam twoje grzechy”. I choć przez ludzką słabość wciąż wracamy do źródła przebaczenia, to jednak w świetle miłosierdzia Bożego nasze życie i historia świata nabierają zupełnie innej wartości. To nieskończone miłosierdzie Boże stało się skarbem Kościoła w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Pana. Jezus ukazał się swoim uczniom, przekazał im dar Ducha Świętego i w Jego mocy powierzył im dar odpuszczania grzechów. W dzisiejszej Ewangelii jest jeszcze historia Tomasza, który nie był ze wszystkimi, gdy ukazał się Jezus. Uczy ona, że łatwiej jest wierzyć wraz z Kościołem, we wspólnocie uczniów, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię Jezusa.

Panie Jezu, słowa Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój!” czynię moim wyznaniem. Pragnę, abyś był Panem mojego życia. Z ufnością powierzam się w Twoje miłosierne dłonie. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejszą Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się 80 Tydzień Miłosierdzia.
 • Dzisiejszy dzień to także patronalne święto Caritas. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na funkcjonowanie Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Przy okazji dziękuję naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za zaangażowanie i pracę na rzecz najuboższych.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami przed I Komunią Świętą.
 • Jutro w liturgii obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesioną z 25 marca z uwagi na Wielki Tydzień.
 • W najbliższą sobotę - 13 kwietnia - o godzinie 10:00 odbędzie się po raz szósty w naszym kościele Przegląd Pieśni Religijnych.
 • W minionym tygodniu odszła do wieczności nasza parafianka śp. Maria Przestrzelska, lat 94. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Tadeusz Jakubowski (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: dantis;
  • środa: o Bożą opiekę oraz zdrowie duszy i ciała dla Julity, Zachariasza i Rafała;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Włodzimierz Cichmiński (4 rocznica śmierci);
  • niedziela (14.04): 9:00 + Kazimierz Przestrzelski; 11:00 + Jan Patryucha, Marianna i Stanisław Skorupscy, Anna i Stanisław Patryucha; 17:00 + Aniela i Jan Stefańczyk, Kazimierz Stefańczyk.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20, 1-9

„W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: »Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono«. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu.Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał z martwych.”

Dzień radości i chwały

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest dniem pełnym radości i chwały, a zarazem czasem głoszenia wielkiej prawdy naszej wiary. Maria Magdalena, która zaraz po szabacie poszła, by namaścić ciało Jezusa, zastała grób pusty. Jest pierwszą zwiastunką faktu, którego jeszcze sama nie rozumie. Uczniowie, słysząc zaskakującą wiadomość, biegną do grobu. Tam widzą schludnie ułożone płótna, co świadczy o tym, że Ten, kto wyszedł z grobu, uczynił to ze spokojem, panował nad sytuacją. Ten drobny szczegół jest przekazany w Ewangelii. Razem z innymi znakami – pustym grobem, a później wielokrotnym ukazaniem się Jezusa w chwalebnym ciele - prowadzi do wiary w Bożą moc, jaką Jezus objawił w swoim zmartwychwstaniu.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje przejście paschalne: przez cierpienie i śmierć na krzyżu aż do chwalebnego zmartwychwstania i ostatecznego wejścia do chwały Ojca. W ten sposób otworzyłeś i dla mnie drogę do nieba. Amen.  

 • Jutro, w drugim dniu świąt, Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Spotkania indywidualne z kandydatami do bierzmowania, podsumowujące przygotowanie do tego sakramentu, w środę o godzinie 17:30.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota kwietnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Ofiary składane na tacę w tym dniu są przeznaczone na Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Następna niedziela to także I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym dniu też zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8:30.
 • Również w następną niedzielę spotkanie z rodzicami przed I Komunią Świętą.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • Poniedziałek Wielkanocny: 9:00 + Monika, Józef Subotowicz; 11:00 + Jerzy Płoski (10 rocznica śmierci), Barbara, Stanisław Podowscy;
  • wtorek: + Jan Ćwik (30 dzień po pogrzebie);
  • środa: + Ryszard Pasternak;
  • czwartek: + Stanisław Żebrowski (31 rocznica śmierci), Stefania, Władysław, Urszula;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Grażyna Masiak i za jej męża i syna;
  • niedziela (07.04): 9:00 + Ewa Gburczyk (8 rocznica śmierci), Jan Sikora (30 rocznica śmierci); 11:00 + Regina Zielińska (8 rocznica śmierci), Stanisław, Jan Zielińscy; 17:00 dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie.

Niedziela Palmowa

Mk 14,1-15,47

„Za dwa dni przypadała Pascha i Święto Przaśników. Wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma zastanawiali się, w jaki sposób podstępnie pojmać i zabić Jezusa. Lecz mówili: »Tylko nie podczas święta, żeby nie doszło do rozruchów wśród ludu«. Kiedy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta, niosąc alabastrowy flakonik prawdziwego nardowego olejku, który był bardzo drogi. Otworzyła flakonik i wylała olejek na Jego głowę. A niektórzy z obecnych mówili między sobą z oburzeniem: »Po co tak marnować olejek? Przecież można go było sprzedać za więcej niż trzysta denarów, a pieniądze rozdać ubogim«. I robili jej wyrzuty. Lecz Jezus powiedział: »Zostawcie ją w spokoju. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem Mnie. Ubogich stale będziecie mieć u siebie i kiedy chcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie natomiast nie będziecie mieć zawsze. Ona uczyniła to, co mogła. Namaściła już moje ciało na pogrzeb. Dlatego zapewniam was: Wszędzie, gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będą również ją wspominać, opowiadając o tym, co uczyniła«. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do wyższych kapłanów, aby im Go wydać. Kiedy to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali mu zapłacić. Odtąd szukał okazji, aby Go wydać. Pierwszego dnia Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, uczniowie zapytali Jezusa: »Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci do spożycia Paschę?«. Posłał więc dwóch uczniów z poleceniem: »Idźcie do miasta. Wyjdzie wam naprzeciw człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, dokąd wejdzie, powiecie gospodarzowi: »Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie pokój, w którym spożyję Paschę z moimi uczniami?». On wskaże wam na górze dużą salę, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas«. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko, jak im powiedział. I przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam z Dwunastoma. A kiedy usiedli za stołem i zaczęli jeść, Jezus rzekł: »Zapewniam was: Jeden z was, jedzących ze Mną, zdradzi Mnie!« Zaczęli się smucić i pytać jeden przez drugiego: »Chyba nie ja?«. On odpowiedział: »Jeden z Dwunastu, ten, który zanurza ze Mną rękę w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, bo tak jest o Nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, który zdradza Syna Człowieczego. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził«. Podczas posiłku wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał im mówiąc: »Bierzcie, to jest ciało moje«. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im. I pili z niego wszyscy. Potem powiedział do nich: »To jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu. Zapewniam was: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy będę go pił nowy w królestwie Bożym«. Potem, śpiewając hymny, wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus powiedział im: »Wszyscy zwątpicie, gdyż jest napisane: «Uderzę pasterza, a rozproszą się owce». Lecz po moim Zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei«. Na to rzekł Mu Piotr: »Choćby wszyscy zwątpili, ja nie zwątpię!«. Odpowiedział mu Jezus: »Zapewniam cię: Jeszcze dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz». Ale on tym bardziej zapewniał: »Choćby mi przyszło razem z Tobą umrzeć, nie wyprę się Ciebie». Podobnie mówili wszyscy. Gdy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, Jezus powiedział do swoich uczniów: »Usiądźcie tutaj, a Ja będę się modlił». Następnie zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaczął też drżeć i odczuwać lęk. Wtedy powiedział im: »Moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie!«. Po czym odszedł nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. Mówił: »Abba, Ojcze. Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ten kielich ode Mnie! Jednak nie to, co Ja chcę, ale co Ty«. Kiedy wrócił, zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: »Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe«. Odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. Gdy wrócił, znowu zastał ich śpiących, gdyż oczy im się zamykały. I nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Kiedy po raz trzeci przyszedł, powiedział do nich: »Znowu śpicie i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy zostaje wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto nadchodzi ten, który Mnie wydaje«. Kiedy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim tłum z mieczami i kijami wysłany przez wyższych kapłanów, nauczycieli Pisma i starszych. Zdrajca umówił się z nimi na taki znak: »Ten, którego pocałuję, to On. Schwytajcie Go i prowadźcie ostrożnie!«. Skoro tylko przyszedł, natychmiast podszedł do Jezusa i rzekł: »Nauczycielu«, i pocałował Go. A oni rzucili się na Niego i pochwycili Go. Jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. Rzekł do nich Jezus: »Wyszliście z mieczami i kijami jak po przestępcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie byłem wśród was, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Jednak, niech się wypełnią Pisma!«. Wtedy wszyscy opuścili Go i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za Nim, owinięty tylko w płótno. Próbowano go pochwycić, lecz on porzucił płótno i uciekł nagi. Przyprowadzono Jezusa do najwyższego kapłana. Zebrali się tam wszyscy wyżsi kapłani, starsi i nauczyciele Pisma. Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec najwyższego kapłana. Siedział tam wśród służby i grzał się przy ognisku. Tymczasem wyżsi kapłani i cała Wysoka Rada szukali dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć, lecz nie znajdowali. Wielu wprawdzie fałszywie zeznawało przeciwko Niemu, ale ich zeznania nie były zgodne. Niektórzy wystąpili i tak fałszywie zeznawali przeciwko Niemu: »Słyszeliśmy, jak On mówił: «Zburzę tę świątynię wzniesioną przez ludzi, a w ciągu trzech dni zbuduję inną, która nie będzie wzniesiona ludzką ręką«. Lecz i te zeznania nie były zgodne. Wtedy wyszedł na środek najwyższy kapłan i zapytał Jezusa: »Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?«. On jednak milczał i nic nie odpowiedział. Wówczas najwyższy kapłan zapytał Go jeszcze: »Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego?«. Jezus odpowiedział: »Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawej stronie Mocy i przychodzącego wśród obłoków niebieskich«. Wtedy najwyższy kapłan, rozdzierając swoje szaty, powiedział: »Na co potrzeba nam jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie?«. A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci. Niektórzy też zaczęli pluć na Niego, zasłaniali Mu twarz i bili Go, mówiąc: »Zgaduj!«. Również słudzy Go policzkowali. Kiedy Piotr znajdował sie na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczyła grzejącego się Piotra, przyjrzała mu się i rzekła: »I Ty byłeś z Nazarejczykiem Jezusem«. Lecz on zaprzeczył: »Ani nie wiem, ani nie rozumiem, o czym mówisz«. I wyszedł do przedsionka. A kogut zapiał. Służąca, widząc go, zaczęła znowu mówić do tych, którzy tam stali »On jest jednym z nich«. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili i ci, którzy tam się znajdowali, mówili do Piotra: »Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś przecież Galilejczykiem«. Ale on zaczął się zaklinać i przysięgać: »Nie znam tego człowieka, o którym mówicie«. W tej chwili kogut zapiał po raz drugi. Przypomniał sobie Piotr słowa, które mu Jezus powiedział: »Zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz«. I wybuchnął głośnym płaczem. Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi i nauczycielami Pisma i cała Wysoka Rada podjęli uchwałę, aby uwięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi. Piłat zapytał Go: »Czy Ty jesteś królem Żydów?«. On mu odpowiedział: »Ty tak mówisz«. A wyżsi kapłani wysuwali przeciwko Niemu liczne zarzuty. Piłat ponownie Go zapytał: »Nic nie odpowiadasz? Zobacz, o co Cię oskarżają«. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Z okazji święta zazwyczaj uwalniał im więźnia, którego żądali. A był jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo podczas rozruchów. Przyszedł więc tłum i zaczął domagać się tego, co zwykle im czynił. Piłat im odpowiedział: »Jeśli chcecie, uwolnię wam króla Żydów?«. Wiedział bowiem, że wyżsi kapłani wydali Go z zawiści. Wyżsi kapłani podburzyli jednak tłum, aby domagał się raczej Barabasza. Piłat ponownie powiedział do nich: »Co chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów?«. A oni znowu krzyczeli: »Ukrzyżuj Go!«. Piłat odparł: »Cóż więc złego uczynił?«. Lecz oni tym głośniej krzyczeli: »Ukrzyżuj Go!«. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze wyprowadzili Go więc na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium i zwołali cały oddział. Okryli Go purpurowym płaszczem, upletli cierniową koronę i włożyli Mu ją na głowę. Zaczęli Go też pozdrawiać: »Witaj, królu Żydów!«. Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu pokłon. Gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego czerwony płaszcz i założyli Mu Jego własne ubranie. Potem wyprowadzili Jezusa, aby Go ukrzyżować. Przymusili również przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby niósł Jego krzyż. Gdy przyprowadzili Go na Golgotę, to znaczy Miejsce Czaszki, dawali Mu tam wino zaprawione mirrą, ale On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego ubranie, rzucając losy, co który miał zabrać. Kiedy Go ukrzyżowano, była godzina trzecia. A napis z podaniem Jego winy brzmiał: król Żydów. Razem z Nim ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma, które mówi: »Został zaliczony do przestępców«. Przechodzący obok bluźnili przeciwko Niemu, potrząsali głowami i mówili: »Ej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, uratuj samego siebie i zejdź z krzyża!». Podobnie wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma jedni przez drugich drwili z Niego, mówiąc: »Innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Chrystus, król Izraela! Niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli». Wyśmiewali Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: »Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: »Patrzcie, woła Eliasza». Ktoś pobiegł, nasączył gąbkę octem, zatknął ją na trzcinę i usiłował Go napoić. Mówił: »Poczekajcie, zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go zdjąć». Lecz Jezus zawołał donośnie i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. A setnik, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, powiedział: »Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym». Stały tam też kobiety, które z daleka przypatrywały się temu. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa, i Salome. Właśnie one towarzyszyły Mu i usługiwały, kiedy był w Galilei. Były jeszcze inne, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy. Kiedy już nastał wieczór, ze względu na przygotowanie, to znaczy w przeddzień szabatu, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który też oczekiwał królestwa Bożego, odważnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Pilat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował zwłoki Józefowi. On kupił płótno, zdjął Jezusa, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Na wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie Go złożono.”

Godzina pogardy i cierpienia

Niedzielą Palmową wkraczamy w Wielki Tydzień, który przypomina ostatnie wydarzenia przed śmiercią Jezusa i wprowadza w samo sedno paschalnej tajemnicy. W liturgii Niedzieli Palmowej czyta się opis męki Pańskiej według jednej z Ewangelii synoptycznych. Charakterystyczne dla wszystkich opisów męki Pańskiej jest to, że milknie w nich pouczenie moralne, pareneza, a nasza uwaga w całości kierowana jest na dziejące się wydarzenia. Odbiorca Ewangelii ma wręcz „zobaczyć” cierpiącego Jezusa. Ewangelista Marek poświęca wiele miejsca wyszydzeniu Jezusa. To dodatkowa, dotkliwa przyczyna cierpienia, która wskazuje na odrzucenie i pogardę. Jezusa wyśmiewali żołnierze na dziedzińcu, przechodnie pod krzyżem, wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma, a także obaj ukrzyżowani obok Niego złoczyńcy. W tej godzinie odrzucenia, pogardy i cierpienia setnik, który stał pod krzyżem, wyznaje: „Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym”. W śmierci Jezus objawia swoją boską naturę.

Panie Jezu, rozważając Twoją mękę i śmierć, chcę odczuć ból Twojego opuszczenia, ale też żar Twojej wielkiej miłości do mnie. W Twojej ofierze rodzę się do szczęścia wiecznego. Amen.  

 • Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Centralne miejsce w tym tygodniu, jak również w ciągu całego roku liturgicznego, zajmuje Triduum Paschalne, trwające od Mszy Świętej wieczornej Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum Paschalne jest pamiątką tajemnicy przejścia Pana Jezusa z tego świata do Ojca, przejścia ze śmierci do życia.
 • Msza Święta w Wielki Czwartek jest Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniającą ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu Komunia Święta będzie rozdawana pod dwiema postaciami - chleba i wina. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która symbolizuje uwięzienie Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień kapłański, nasze kapłańskie święto. Zapraszam do wspólnej modlitwy, aby dziękować Bogu za dar kapłaństwa i jednocześnie proszę o modlitwę w intencji kapłanów. Jest to też dzień wszystkich ministrantów, którzy są powołani do służby przy ołtarzu. Serdecznie w tym dniu zapraszam ministrantów, ich rodziców, najbliższych.
 • W Wielki Piątek uczestniczymy w Liturgii Męki Pańskiej, słuchając opisu Męki Pana Jezusa i adorując krzyż. Po nabożeństwie Pan Jezus w Eucharystii zostanie przeniesiony do Grobu. Adorując Najświętszy Sakrament odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 • W Wielką Sobotę przez cały dzień adorujemy Jezusa Eucharystycznego w Grobie od godziny 9:30 do liturgii wieczornej. W ciągu dnia święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godzinie 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00. Święcenie pokarmów w wioskach wg następującego porządku:
  1. Wilkowo 1 - 10:15.
  2. Wilkowo 2 - 10:30.
  3. Sudwa Kolonia - 10:45.
  4. Sudwa - 11:00.
  5. DPS - 11:15.
 • W sobotę wieczorem będziemy uczestniczyli w Liturgii Wigilii Paschalnej, która jest Mszą Niedzieli Zmartwychwstania. Na tę liturgię przynosimy ze sobą świece chrzcielne, gromnice, paschaliki, lampiony. Na koniec tej liturgii pierwszej Mszy Świętej Wielkanocnej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i po krótkiej modlitwie odbędzie się procesja rezurekcyjna ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w procesji strażaków, Kółka Różańcowe, służbę liturgiczną i muzyczną, chętne dzieci do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Chorągwie, różaniec, baldachim i poduszki będą w kaplicy przy głównym wejściu.
 • Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku o godzinie 18:00.
 • Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 20:00.
 • Zachęcam do chrześcijańskiego przeżycia dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności Triduum Paschalnego. Zachęcam do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w te dni.
 • Msze Święte w pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych będą jak w każdą niedzielę: o godzinie 9:00, 11:00 i 17:00. W drugim dniu Świąt Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Dziś po Mszy Świętej, przy wyjściu z kościoła, będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać (1900).
 • Okazja do Spowiedzi Świętej – jeszcze dziś po Mszy Świętej, każdego dnia przed Mszą Świętą oraz po liturgii Triduum Paschalnego.
 • Konkurs palm dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Spotkanie z kandydatami do bierzmowania i podsumowanie przygotowania do tego sakramentu, w środę po świętach - 3 kwietnia, o godzinie 17:30.
 • Jest organizowana pielgrzymka do Meksyku w lutym następnego roku. Są jeszcze wolne miejsca. Chętnych proszę o kontakt.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: dantis;
  • wtorek: + Bogumił Popielewski;
  • środa: dantis;
  • Wielki Czwartek: + Barbara Jańczak, Stanisław i Jadwiga Lewandowscy;
  • Wigilia Paschalna: 20:00 + Ludwika Śliżewska;
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (31.03): 9:00 + Stanisława Madejska (15 rocznica śmierci); 11:00 1. o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mirosława, jego dzieci z rodzinami - dla wnuków 2. + Jan (1 rocznica śmierci) i Stefania Bondaruk; 3. + Helena, Andrzej, Wiesław, Teresa Serafinowscy.

V Niedziela Wielkiego Postu

J 12, 20-33

„Wśród tych, którzy przybyli na święto, aby oddać cześć Bogu, byli także Grecy. Przyszli oni do Filipa, pochodzącego z Betsaidy w Galilei, i poprosili: »Panie, pragniemy zobaczyć Jezusa«. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a następnie obaj przekazali to Jezusowi. Jezus zaś im odrzekł: »Nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy doznał chwały. Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć. Teraz jestem głęboko wstrząśnięty. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, ocal Mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem z tego powodu - dla tej godziny. Ojcze, uwielbij swoje imię!«. Wtedy zabrzmiał głos z nieba: »Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię«. Ludzie, którzy tam stali i usłyszeli ów dźwięk, mówili: »Zagrzmiało«, inni jednak twierdzili: »Anioł przemówił do Niego«. Jezus więc wyjaśnił: »Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, lecz ze względu na was. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich ku sobie«. Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć.”

Zrozumieć, kim jest Jezus

Pan Jezus działał przeważnie w Galilei i Judei, zwracając się w pierwszej kolejności do Żydów. W Samarii także zostaje przyjęty z entuzjazmem. Samarytanie rozpoznali w Nim Zbawiciela świata (J 4, 42). O poznanie Jezusa proszą również Grecy. Zwracając się do Filipa, mówią: „pragniemy zobaczyć Jezusa”. Grecki czasownik „idein” użyty w tym miejscu oznacza ‘zobaczyć i zrozumieć’. To coś więcej niż poznanie tylko powierzchowne, wyłącznie zmysłem wzroku. Chodzi tu o zrozumienie, kim jest Jezus. Ta prośba jest sprzeczna z postawą wielu Żydów, którzy zatrzymując się na ogólnikowym poznaniu, odrzucali misję Jezusa. On natomiast w odpowiedzi na prośbę Greków tłumaczy swoją drogę, godzinę, która nadeszła, przez analogię do ziarna pszenicy. Ziarno, które wpada w ziemię, musi obumrzeć, aby wydać plon. Jezus jest blisko swojej śmierci, która przyniesie plon dla wszystkich ludzi. Podobną drogę ma przejść każdy, kto chce iść za Jezusem. Aby osiągnąć życie wieczne, nie wolno przeceniać swojego życia na tym świecie.

Panie Jezu, i ja chcę poznać Ciebie. Nie tylko znać Cię z przyzwyczajenia, powierzchownie, z dawnej katechezy, ale poznać Cię osobiście przez rozpamiętywanie Twojego słowa i życia. Niech zasmakuję w Twojej przyjaźni. Amen.  

 • W minionym tygodniu przeżyliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Wyrażamy wdzięczność Bogu za owoce tych rekolekcji, przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych.
 • Do następnej niedzieli codziennie po Mszy Świętej będziemy odmawiali nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, za wstawiennictwem Świętego Andrzeja Boboli i Błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
 • We wtorek - 19 marca - wypada liturgiczna Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.
 • Serdecznie zapraszam na ostatnią w tym roku Drogę Krzyżową w intencji rodzin z naszej parafii, w piątek bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Już za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Podczas wszystkich Mszy Świętych będzie poświęcenie palm.
 • Wzorem lat ubiegłych zachęcam wszystkie dzieci do udziału w konkursie na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie (przy pomocy rodziców). Z palmami zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 11:00.
 • Kwiaty do Grobu Pańskiego podobnie, jak w ubiegłych latach będą zakupione. Ofiary na kwiaty można składać indywidualnie lub po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła, w Niedzielę Palmową.
 • Okazja do Spowiedzi Świętej codziennie przed Mszą Świętą (w Niedzielę Palmową pół godziny przed Mszą Świętą).
 • Spotkanie z rodzicami przed I Komunią Świętą tydzień po świętach - w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Józef Mrozowski (21 rocznica śmierci);
  • wtorek: + Józef Luks i Małgorzata Luks (33 rocznica śmierci);
  • środa: + Marianna i Józef Jankowscy, Eugeniusz, Alicja Klimek;
  • czwartek: + Roman Kaźmierczak (30 dzień po pogrzebie);
  • piątek: o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Janiny w 90 rocznicę urodzin;
  • sobota: + Franciszek Zielński (3 rocznica śmierci);
  • niedziela (24.03): 9:00 + Stanisław Słodownik (4 rocznica śmierci); 11:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodz. Mrozowskich i Witek; 17:00 ++ z rodz. Hacia, Iwanowicz, Kolasa, Łukaszewicz.

IV Niedziela Wielkiego Postu

J 3, 14-21

„Jezus powiedział do Nikodema: »Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne - jako dokonane w Bogu«.”

Bóg kocha świat!

Często zastanawiamy się, jaki sens ma historia zbawienia? Jaki jest zamysł Boga wobec wszystkiego, co dzieje się na ziemi? Czy Bóg w ogóle się tym interesuje? Dzisiejsza Ewangelia odpowiada na te rozterki ludzkiego serca. I czyni to w sposób niezwykle jasny i przejmujący. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem objawia zamysł Boży wobec świata i każdego człowieka. Bóg kocha świat! Do tego stopnia, że posyła swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto przyjmie Go z wiarą, mógł mieć życie wieczne. By się to mogło dokonać, potrzeba (greckie dei oznacza ‘konieczność’), aby Syn Człowieczy został wywyższony na krzyżu, jak kiedyś Mojżesz umieścił na Boże polecenie miedzianego węża na palu. Obok tej drogi zbawienia przez krzyżową ofiarę Jezusa Chrystusa istnieje też możliwość potępienia. Dzieje się tak wówczas, gdy człowiek odwraca się od Boga przez zło, które czyni, i zamiast światła miłuje ciemność.

Panie Jezu, choć jestem człowiekiem grzesznym i słabym, to jednak pragnę Twojego zbawienia, do którego mogę mieć dostęp tylko przez Twój krzyż. Niech Twoja ofiarna miłość oczyści mnie z mojej winy. Amen.  

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś się rozpoczęły, będą trwały do wtorku włącznie, w poniedziałek i we wtorek godz. 10:00 i 17:30. Spowiedź Święta przed Mszą i w czasie Mszy Świętej. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Wojciech Kotowicz - wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30.
 • Od soboty 16.03 do 24.03 codziennie po Mszy Świętej będziemy odmawiali nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, za wstawiennictwem Świętego Andrzeja Boboli i Błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
 • W środę Msza Święta o godzinie 8:00 rano.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin, śp. Tadeusz Jakubowski - lat 93. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: 10:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Krystyny z okazji imienin; 17:30 ++ z rodz. Ostrowskich, Szkuryńskich, Podolskich, Rafalskich i Nowickich.
  • wtorek: 10:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Magdaleny; 17:30 + Marian Kuchmacz (1 rocznica śmierci);
  • środa: dantis;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • sobota: + Irena, Benedykt Flegel, Anna, Tadeusz Dubiel;
  • niedziela (17.03): 9:00 + Wilhelm Schimmelpfenig (20 rocznica śmierci); 11:00 + Edmund (3 rocznica śmierci) i Krystyna Chodubscy; 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Pileckiej w 91 rocznicę urodzin.

III Niedziela Wielkiego Postu

MJ 2, 13-25

„Zbliżało się żydowskie święto Paschy i Jezus udał się do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców wołów, owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Wówczas splótł bicz ze sznurów i przepędził wszystkich z terenu świątyni, również owce i woły. Rozrzucił pieniądze tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Sprzedawcom gołębi zaś nakazał: »Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!«. Uczniowie przypomnieli sobie tekst Pisma: Gorliwość o Twój dom pochłania Mnie. Żydzi natomiast zwrócili się do Niego z pytaniem: »Jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić?«. Na to Jezus odpowiedział: »Zburzcie tę świątynię, a Ja w ciągu trzech dni ją wzniosę«. Żydzi odrzekli: »Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty chcesz ją wznieść w ciągu trzech dni?«. On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział i uwierzyli Pismu oraz słowom Jezusa. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał Mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje.”

Oczyścić serce dla Boga

Według Ewangelii Janowej Pan Jezus na samym początku swojej publicznej działalności dokonuje bardzo wymownego gestu oczyszczenia świątyni z kupców i handlu, który był uzasadniany potrzebami kultu. Tylko Jan, inaczej niż pozostali ewangeliści, przedstawia to wydarzenie w sposób tak dynamiczny. Opisuje, jak Jezus splótł bicz ze sznurów i przepędził handlujących z terenu świątyni jerozolimskiej. Kluczem do zrozumienia tego proroczego gestu są słowa: „nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!”. To, co odnosi się do Boga, musi pozostać czyste i niczym nieskażone. Wiara wyraża się przez to, że Bóg ma tylko sobie właściwe miejsce w życiu człowieka, że jest On w centrum naszego serca i nie jest dodatkiem do ludzkich spraw, ale jest celem naszych pragnień i dążeń. Nawet jeśli wykonujemy zwykłe czynności, które wynikają z naszego stanu i powołania, to dążymy do Boga. A zachwianie owego porządku przez nasze ludzkie, drobne interesy powoduje Jego gniew.

Panie Jezu, moje serce jest świątynią Boga żywego, pozwól mi przez głębokie przeżycie Wielkiego Postu oczyścić je dla Ciebie. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Jutro w liturgii święto ku czci Świętego Kazimierza Królewicza.
 • Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, tradycyjnie w IV niedzielę Wielkiego Postu i będą trwały do wtorku włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Wojciech Kotowicz - wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie.
 • We wtorek i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00 rano.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Rosłaniec;
  • wtorek: + Sławomir Caryk oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marleny Kwiatkowskiej;
  • środa: dantis;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: o Bożą opiekę oraz zdrowie duszy i ciała dla Julity, Zachariasza i Rafała;
  • sobota: dantis;
  • niedziela (10.03): 9:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodz. Biedulskich; + Kazimierz Tański (1 rocznica śmierci); 11:00 + Kazimiera Mazur (7 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Mazur i Zięcik; + Zdzisław Jurkowski (6 rocznica śmierci); 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Dańko.

II Niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

„Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności. Jego ubranie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: »Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza«. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos: »On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!«. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Był z nimi tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.”

Wielkość Boga

Uczniowie towarzyszyli Jezusowi już od jakiegoś czasu. Widzieli cuda, których dokonywał i przez które objawiał swoją nadzwyczajną moc. Ale to, czego są świadkami teraz, przekracza ich dotychczasowe doświadczenie. To, co widzą uczniowie, to tylko część chwały Bożej. Bóg w swojej świętości, w swojej chwale, w swojej transcendencji przekracza to, co potrafimy zrozumieć. Obok lekcji chwały jest to dla nas także lekcja pokory. Tyle razy chcemy, aby Bóg tłumaczył się przed nami. Często pytanie „dlaczego”, które stawiamy wobec trudnych życiowych doświadczeń, jest w rzeczywistości oskarżeniem Boga. A tak naprawdę pozostajemy małymi stworzeniami, które Bóg niewspółmiernie kocha. Ojciec miłuje najpierw swojego Syna i zaprasza do tego, abyśmy byli Mu posłuszni.

Panie Jezu, umiłowany Synu Ojca, Odblasku Jego chwały, proszę Cię, umacniaj mnie w słuchaniu Ciebie i w posłuszeństwie Twojej Ewangelii, abym mógł się cieszyć oglądaniem Ciebie w niebie. Amen.  

 • W dzisiejszą - II niedzielę Wielkiego Postu - tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes” zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota marca. Odwiedziny chorych w piątek przed południem. Spowiedź w I piątek przed Drogą Krzyżową.
 • Następna, I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. To wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżycie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Bogumił Popielewski (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: dantis;
  • środa: + Bożena Ogonowska;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Janina, Stanisław, Jan, Jerzy Dzianachowscy;
  • niedziela (03.03): 9:00 ++ z rodz. Biedulskich i Słabosz; 11:00 + Wojciech Madejski (1 rocznica śmierci); 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny, Witolda i Michała.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni był kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu służyli. Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił« i »Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię«.”

Nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię

Oto początek działalności publicznej Jezusa. Po latach życia ukrytego, podczas których przygotowywał się do tej misji, po chrzcie w Jordanie, Pan Jezus udaje się na pustynię. W relacji św. Marka czas próby, czyli czas kuszenia przez szatana, trwał przez czterdzieści dni. Nie ma tu opisu samych pokus, jak przedstawiają to św. Mateusz i św. Łukasz. Z pewnością był to okres duchowej walki, surowy czas postu i zmagania („wśród dzikich zwierząt”), ale także doświadczenia bliskości Ojca („aniołowie Mu służyli”). W takim kontekście Jezus przygotowuje się do wygłoszenia swojego pierwszego orędzia. Zawrze w nim bardzo ważne przesłanie. Oto czas się wypełnił, nadszedł kulminacyjny moment historii zbawienia, zapowiadany od wieków. Nadchodzi królestwo Boże, czyli zwycięstwo Boga, jakie dokona się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. By móc stać się częścią realizującego się królowania Boga, trzeba się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię, jaką głosi Jezus. Wezwanie jest bardzo jasne. Od człowieka zależy, czy je podejmie.

Panie Jezu, w tym czasie postu i pokuty po raz kolejny chcę podjąć wysiłek zmierzający do nawrócenia serca i przemiany życia. Spraw, aby Twoje zwycięstwo stało się początkiem mojego nowego życia. Amen.  

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały Kościół rozpoczyna czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie. Obowiązkowo przychodzą dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post, które mają nas zbliżyć do Boga i uwrażliwić na drugiego człowieka. Jest wystawiona skarbona, do której można składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Dziś poświęcenie krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych, w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: ++ z rodzin Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • wtorek: dantis;
  • środa: + Helena Stupak (8 rocznica śmierci), Romuald Stupak (11 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Stupak i Nowak;
  • czwartek: + Józef Wantoch-Rekowski (15 rocznica śmierci);
  • piątek: dantis;
  • sobota: dantis;
  • niedziela (25.02.24): 9:00 + Józef Karpiński (5 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Buler i Karpińskich; 11:00 + Henryk Grabowski (7 miesięcy po śmierci); 17:00 + Henryk Kapusta.

VI Niedziela zwykła

Mk 1, 40-45

„Trędowaty podszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił: »Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić«. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: »Chcę, bądź oczyszczony«. I natychmiast trąd ustąpił. Został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: »Pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza«. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron.”

Uzdrawiająca miłość

Choroba zakaźna, jaką jest trąd, dawniej była nieuleczalna. Z tego powodu ludzie nią dotknięci byli wykluczeni z życia społecznego i religijnego. Mieszkali w bezpiecznej odległości od domów ludzi zdrowych. Ci ostatni patrzyli na nich jak na zagrożenie. Chory na trąd był skazany na powolne umieranie, często w samotności. W dzisiejszej Ewangelii człowiek z takim bagażem cierpienia staje przed Jezusem, prosząc Go o uzdrowienie. Jego prośba jest bardzo pokorna: „Jeśli chcesz…”. Te słowa wyrażają ufność: „Zdaję się na Twoją wolę. Wierzę, że możesz to uczynić”. Ewangelista zapisał, że Jezus się ulitował. Używa tu greckiego czasownika, który oznacza głębokie wzruszenie, miłosierną miłość, a nie politowanie. On spojrzał na trędowatego z głęboką miłością i uzdrowił go. Każdemu uzdrowieniu, jakiego udziela, towarzyszy ta sama, niepowtarzalna i głęboka miłość, która wydobywa z cierpienia.

Panie Jezu, proszę Cię, pragnę doświadczyć Twojej miłości. Niech uzdrowi moje wnętrze, abym mógł z wdzięcznością opowiadać o wielkich rzeczach, które dla mnie uczyniłeś. Amen.  

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte tego dnia o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich, w tym dzieci przystępujące w tym roku do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem obowiązkowo. Po Mszy Świętej spotkanie z kandydatami do bierzmowania.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Proszę, aby w następną niedzielę dzieci pierwszokomunijne przyniosły do poświęcenia krzyżyki, na godzinę 11:00.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej serdecznie zaprasza na Wentę Dobroczynną, która odbędzie się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w ostatni wtorek karnawału 13 lutego 2024 roku, początek o godzinie 16:00. Dochód z wenty przeznaczony zostanie na Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Katarzynki, którego pensjonariuszkami są niepełnosprawne kobiety od dziewiętnastego do siedemdziesiątego roku życia. W programie wenty loteria fantowa z cennymi nagrodami, aukcja prac znanych olsztyńskich artystów prowadzona przez aktora filmowego i teatralnego Pawła Burczyka oraz koncert walentynkowy pod tytułem „Kiedy się zakocham”. Bliższe informacje na plakacie w gablocie parafialnej.
 • APEL Przewodniczącego KEP o solidarność z ofiarami wojny na Ukrainie po dwóch latach od inwazji rosyjskiej: Wkrótce minie kolejna rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z września 2023, od początku wojny zostało poszkodowanych ponad 27 tys. osób cywilnych, z czego 14 tys. odniosło rany, 7 tys. poniosło śmierć, w tym ok. 500 dzieci. Zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a 120 tys. odniosło rany. Na całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym prawie 1 mln w Polsce. Od samego początku wojny Kościół w Polsce - za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas Diecezjalnych, Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji i firm oraz osób prywatnych - świadczy pomoc potrzebującym Ukraińcom zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Liczba osób, która uzyskała pomoc rzeczową w Ukrainie w 2023 wyniosła 570 tys. Tylko w ramach programu Rodzina Rodzinie otoczono bezpośrednią opieką 1800 najbiedniejszych rodzin. Wysłano ponad 90 tys. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. Caritas pomaga rodzinom z dziećmi, angażując się w organizację kolonii letnich i obozów, wsparcia psychospołecznego w świetlicach oraz centrach dziennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W naszym kraju Caritas prowadzi ponadto 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które wspomagają ponad 92 tys. uchodźców, wśród nich ponad 30% to dzieci. Ponad 70 tys. osób dorosłych i dzieci skorzystało ze wsparcia psychologicznego oraz różnego typu działań integracyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. W kursach języka polskiego wzięło udział ponad 10 tys. osób, a 14 tys. osób otrzymało pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W 2023 roku ponad 23 tys. osób korzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas oraz innych placówkach kościelnych. To tylko niektóre z licznych działań, podejmowanych przez Kościół w Polsce, na rzecz ofiar wojny. Wszystkie one są niczym innym, jak Ewangelią w praktyce, w myśl słów: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).Wojna trwa nadal, dlatego - mimo pewnego zmęczenia tym tematem - solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Jako Kościół w Polsce pragniemy kontynuować to wielkie dzieło pomocy, dlatego zwracam się z gorącym apelem o nieprzerwaną solidarność z potrzebującymi Ukraińcami. Proszę o zorganizowanie ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w Polsce, po każdej Mszy Świętej w Środę Popielcową 14 lutego br. Zebrane środki zostaną przekazane, za pośrednictwem Caritas Polska, na wsparcie osób najbardziej potrzebujących - seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom. Wszystkich ofiarodawców zapewniam o mojej serdecznej pamięci w modlitwie.
  • ✠ Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy Wysockiej;
  • wtorek: + Aleksandra Bukowska (7 rocznica śmierci);
  • środa: 10:00 dantis; 17:00 + Kazimierz Przestrzelski (1 rocznica śmierci);
  • czwartek: 8:00 za parafian;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Dariusz Dworznicki (30 dzień po pogrzebie);
  • niedziela (18.02.24): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodz. Mrozowskich i Witek; 11:00 + Emilia Leks (25 rocznica śmierci); 17:00 + Jadwiga Jadczak (30 rocznica śmierci), Zygmunt Jadczak (3 rocznica śmierci).