Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Mt 28, 16-20

„Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy Go zobaczyli, oddali Mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział: »Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata«.”

Tajemnica Trójcy Świętej

Dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej odsłania przed nami coś z wielkiej tajemnicy Boga. Jest On jeden, święty, wszechmogący, prosty i niezłożony, ale jest w Nim komunia miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. To wymyka się logice naszego ludzkiego myślenia. Boga nie możemy jednak poznać w całej Jego głębi i dlatego wobec Jego tajemnicy stajemy z wiarą. W kaznodziejstwie podaje się różne obrazowe porównania, które mają pomóc pojąć tę tajemnicę. Należy jednak pamiętać, że boską komunię i wspólnotę Osób najlepiej zrozumie ten, kto kocha i trwa we wspólnocie z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość. Nasza komunia łaski z Bogiem rozpoczyna się w chwili chrztu św. To wtedy Bóg się nam udziela, nie jest na zewnątrz jako przedmiot poznania, ale zamieszkuje w naszym wnętrzu jako umiłowany Gość. Nie tylko Go poznajemy, ale doświadczamy Jego bliskości. W tym ma swoje uzasadnienie Jezusowy nakaz: „Idźcie i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach!”. Kto staje się uczniem, staje się też uczestnikiem tej świętej wspólnoty.

Panie Boże w Trójcy Osób, dziękuję Ci za dar Twojego zamieszkiwania we mnie. Za to, że przez dzieło Jezusa zrodziłeś mnie do miłości, jaka może doświadczać Ciebie. Amen.  

 • Z okazji dzisiejszego Dnia Matki wszystkim Mamom składam najpiękniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa i zdrowia, wiele radości z przeżywania macierzyństwa oraz wiele miłości i wdzięczności od dzieci.
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało – wypada w najbliższy czwartek, 30 maja. Msza Święta jako jedyna w tym dniu będzie odprawiona w Skansenie w amfiteatrze o godzinie 10:00. Po Mszy Świętej, idąc w procesji eucharystycznej, udamy się do czterech ołtarzy. Bardzo proszę o wykonanie ołtarzy w tych samych miejscach, co przed dwoma laty:
  • I ołtarz - ulica Sportowa,
  • II ołtarz - skrzyżowanie ulic Akacjowej i Kasztanowej,
  • III ołtarz - skrzyżowanie ulic Akacjowej i Klonowej,
  • IV ołtarz - skrzyżowanie ulic Akacjowej i Świerkowej.
 • Brzózki będą dowiezione do wszystkich ołtarzy w środę po południu (za co z góry dziękuję Nadleśnictwu Olsztynek). Proszę o przyozdobienie kwiatami ołtarza w Skansenie. Proszę o udział w procesji Panie z Kółek Różańcowych, strażaków i całą służbę liturgiczną. Dziewczynki pierwszokomunijne, a także wszystkie chętne dziewczynki, zapraszam do sypania kwiatków w czasie procesji eucharystycznej. Proszę mamy tych dzieci o przygotowanie koszyków i kwiatów, a także o pomoc w ustawieniu dzieci. Chłopców pierwszokomunijnych również zapraszam w albach do udziału w procesji – do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Procesja zakończy się w kościele, gdzie zaśpiewamy Te Deum i odmówimy Litanię do Matki Bożej.
 • W piątek ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe.
 • W sobotę rozpoczyna się czerwiec - miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie po Mszy Świętej będziemy odmawiali Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w niedziele o 8:45.
 • Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca. O godzinie 8:30 zmiana tajemnic różańcowych i adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: w intencji Anny i Cezarego z okazji 7 rocznicy ślubu;
  • wtorek: + Krystyna Tyburska (30 dzień po pogrzebie);
  • środa: w intencji Ignasia w 2 rocznicę chrztu;
  • czwartek: za parafian;
  • piątek: + Maria Przestrzelska;
  • sobota: + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (02.06): 9:00 + Helena, Antoni, Jan Binkul; Grzegorz, Piotr Naumiuk; Tadeusz Mróz z rodzicami, Teresa Ławczyńska z rodziną, ksiądz Jan Paszulewicz; 11:00 + Stanisław Wnuk (12 rocznica śmierci); 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

J 15, 26-27; 16, 12-15

„Jezus powiedział do swoich uczniów: »Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca - Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On - Duch Prawdy - poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił«.”

Paraklet

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy liturgiczny okres Wielkanocny. Jezus nazywa Ducha Świętego Wspomożycielem. W języku greckim użyty jest tu bogaty w znaczenie termin Paraklētos. W zależności od kontekstu tłumaczy się go jako ‘adwokat, obrońca czyjejś sprawy, pośrednik, który przemawia w czyjejś obronie’; ale także ‘ten, kto ratuje, wybawia, pociesza’. Rozpiętość znaczeniowa tego wyrazu sprawia, że w niektórych przekładach Pisma Świętego zostawia się słowo „Paraklet”, gdyż każdy przekład uwzględnia tylko jakiś aspekt. Pan Jezus wyjaśnia, jaka jest rola Parakleta. On świadczy o Jezusie, o znaczeniu Jego osoby i misji. Jest Nauczycielem - prowadzi do pełni prawdy, czyli umożliwia jasne przyjęcie objawienia, jakie daje Jezus. Będzie uczył też o sprawach przyszłych. Paraklet uwielbi Jezusa: ukaże Jego boską naturę, Jego wieczną chwałę, która – póki jest On w ciele – nikomu nie jest w pełni znana. Dopiero po wydarzeniach paschalnych będzie ukazana przez Ducha Prawdy.

Duchu Święty, przyjdź do mego serca. Prowadź mnie ku pełni prawdy, objawiaj mi prawdę o moim Panu, Chrystusie. Umacniaj moją wiarę i ucz dawać świadectwo o Ewangelii zbawienia. Amen.  

 • Dzieciom, które dzisiaj przeżywają 1 rocznicę I Komunii Świętej, życzę, aby zawsze żyły w przyjaźni z Panem Jezusem i często przyjmowały Jezusa Eucharystycznego do swoich serc.
 • Dzisiejszą niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończy się okres wielkanocny, a zaczyna się okres zwykły.
 • Jutro w liturgii obchodzimy święto Najświętszej Marii Panny - Matki Kościoła.
 • W czwartek wypada liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 • W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
 • W uroczystość Bożego Ciała Msza Święta tradycyjnie o godzinie 10:00 w Skansenie i procesja do kościoła.
 • W następną niedzielę relikwie bł. Rodziny Ulmów przybędą do Nidzicy - parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika - o godzinie 17:00 i będą do poniedziałku 27 maja do godziny 15:00. Zachęcamy do udziału we wspólnej lub indywwidualnej modlitwie przy relikwiach tych Błogosławionych. Plakat w gablocie.
 • Peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w Nidzicy:
  • NIEDZIELA (26 maja):
  • 17:00 - Powitanie relikwii
  • 17:15 - Droga Krzyżowa
  • 18:00 - Msza Święta pod przewodnictwem abp Józefa Górzyńskiego (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich)
  • 19:30 - Błogosławieństwo kobiet w ciąży i niemowląt
  • 19:45 - Nabożeństwo majowe i modlitwa różańcowa w intencji rodzin Dekanatu Nidzica
  • 21:00 - Apel Jasnogórski
  • 21:10 - Czuwanie modlitewne parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
  • 22:00 - Zakończenie czuwania
  • PONIEDZIAŁEK (27 maja):
  • 6:30 - Msza Święta
  • 7:00 - Msza Święta
  • 9:30 - Inscenizacja pt. „Z wizytą u rodziny Ulmów” przygotowana przez rodziców i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie
  • 10:30-14:00 - Modlitwa w ciszy - indywidualne nawiedzenie
  • 12:00 - Anioł Pański i modlitwa różańcowa
  • 14:00 - Czuwanie Rodziny Misyjnej parafii bł. Bolesławy Lament w Nidzicy
  • 15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego I zakończenie peregrynacji
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Maria Przestrzelska;
  • wtorek: + Stefan Lewandowski (miesiąc po śmierci) - od pracowników Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce;
  • środa: + Roman Kaźmierczak;
  • czwartek: + Krystyna Stawicka (3 rocznica śmierci);
  • piątek: + Bohdan i Walentyna Luks;
  • sobota: + Helena Grażyna Zakrzewska (14 rocznica śmierci);
  • niedziela (26.05): 9:00 + Walenty Puszczewicz (11 rocznica śmierci); 11:00 + Alina Mrozowska; 17:00 + Feliksa, Adam Jeziorscy.

Wniebowstąpienie Pańskie

J 15, 9-17

„Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: »Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni«. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.”

Udział w owocach odkupienia

Przeżywamy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. To końcowy akord ziemskiej misji Jezusa, którego najbliżsi uczniowie, Jedenastu, oglądają już w chwale Jego zmartwychwstania. W swoich ostatnich słowach, czyli testamencie, Jezus objawia ich zadanie wobec całego świata: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawieniu, jakie On przyniósł, a wysłużył je przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. By mieć udział w owocach odkupienia, trzeba uwierzyć i przyjąć chrzest. To jest normalna droga, przez którą zostajemy zakorzenieni w zbawczym dziele Syna Bożego. Kto świadomie odrzuca wiarę, może nie dostąpić zbawienia. Ufamy Bożemu miłosierdziu, które chce ogarnąć wszystkich ludzi, ale Bóg nie łamie niczyjej wolności, pozostawia ją nawet w przypadku, gdy ktoś dokonuje tragicznego wyboru. Szczera i mocna wiara, według słów Pana, prowadzi do nadzwyczajnych znaków. Apostołowie wypełnili swoje życie zadaniem, jakie otrzymali w testamencie Jezusa.

Panie Jezu, proszę Cię ufnie, niech moja wiara w Ciebie i w Twoje słowo będzie dla mnie owocna. Niech otworzy moje serce na łaski, jakie wysłużyłeś na krzyżu. I niech uczyni mnie świadkiem Twojej obecności w świecie. Amen.  

 • Dziś w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiło 18 dzieci (w tym 12 z naszej parafii).
 • Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza – dar dla parafii – ornat wielkanocny z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego.
 • W następną niedzielę na godzinę 11:00 zapraszam dzieci, które przed rokiem były u I Komunii Świętej. Te dzieci zapraszam do spowiedzi w piątek o godzinie 16:30 lub w sobotę przed Mszą Świętą.
 • W czwartek - 16 maja - wypada w liturgii święto ku czci Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski i naszej Archidiecezji. (Czekamy na figurę Świętego Andrzeja, która już jest w trakcie wykonania).
 • W następną niedzielę wypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przed tą uroczystością codziennie odmawiamy Nowennę do Ducha Świętego.
 • Rodziny, które chciałyby korzystać z pomocy żywnościowej proszę, aby zgłosiły się do MOPS-u po skierowanie.
 • Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia: Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.
  • Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 2 maja 2024
  • Za zgodność: Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Marianna Orzech (7 rocznica śmierci), Jan i Jerzy Orzech;
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Stanisław i Zofia Papierzyńscy;
  • czwartek: + Krystyna Długowska (30 dzień po pogrzebie);
  • piątek: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • sobota: o zdrowie, błogosławieństwo Boże i szczęśliwą operację dla Andrzeja;
  • niedziela (19.05): 9:00 w intencji Pawła w 18 rocznicę urodzin; 11:00 w intencji Weroniki z okazji imienin i rocznicy chrztu; 17:00 + Maria i Zenon Bednarek.

VI Niedziela Wielkanocna

J 15, 9-17

„Jezus powiedział do swoich uczniów: »Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali«.”

Bezinteresowność miłości

Przeciwieństwem odrzucenia i nienawiści ze strony świata jest miłość Boga, ujawniona w całej jej pełni w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus objawia głębię tej miłości oraz jej zasady, które w trwały sposób przemieniają życie Jego uczniów. Miłość pomiędzy Ojcem i Synem jest ich wzajemną więzią. Jest czymś, co Jezus może nazwać swoją miłością, bo ona Go charakteryzuje, określa Jego osobę. Do tego samego zachęca uczniów: „Trwajcie w mojej miłości”. Czasownikiem „trwać” określa się tu stałą więź, głęboką, osobistą relację z Jezusem, a przez Niego z Ojcem. Miłość Boga nie tylko nie oczekuje niczego w zamian, ale jest zdolna wydać się za drugich, poświęcić się dla czyjegoś dobra.

Panie Jezu, Źródło prawdziwej miłości, naucz mnie takiej miłości, jaką sam ukazujesz: trwałą, zakorzenioną w Ojcu, miłosierną - zwróconą do mnie, biednego grzesznika, bezinteresownie ofiarną, zdolną poświęcić się dla innych. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W środę - 8 maja - wypada liturgiczna Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
 • Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii w następną niedzielę - 12 maja o godzinie 11:00.
 • Próby dla dzieci przed I Komunią Świętą w tym tygodniu w środę i czwartek o godzinie 17:45.
 • Spowiedź Święta dla dzieci pierwszokomunijnych, dla ich rodziców i rodzin, w sobotę, 11 maja o godzinie 10:00.
 • Zachęcam serdecznie do udziału w nabożeństwie majowym, codziennie bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 17:00, w niedziele o godzinie 8:45.
 • W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Maria Przestrzelska (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: + Paweł (19 rocznica śmierci);
  • środa: o Bożą opiekę oraz zdrowie duszy i ciała dla Julity, Zachariasza i Rafała;
  • czwartek: + Bożena Bawolska, Wiesława Paszkiewicz i ++ z rodziny;
  • piątek: + Bogusław Kuciński (4 rocznica śmierci);
  • sobota: + Czesław i Jadwiga Przechodzcy;
  • niedziela (12.05): 9:00 + Bogusław, Zofia, Zygmunt Chmieloch, Marta, Maksymilian, Kazimierz Gorzejewscy; 11:00 w intencji dzieci pierwszokomunijnych; 17:00 + Adela i Ernest Neugebauer.

V Niedziela Wielkanocna

J 15, 1-8

„Jezus powiedział do swoich uczniów: »Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we Mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami«.”

Żywa łączność z Jezusem

Kolejna bardzo wymowna alegoria, tym razem o winnym krzewie i latoroślach. Ojciec jest tym, który uprawia krzew winny. To porównanie jest znane ze Starego Testamentu (Iz 5). U Izajasza winnicą był Izrael, tu krzewem winnym jest Jezus. Jego uczniowie to gałązki wyrastające z krzewu. Ojciec dba o to, aby gałązki wydały owoce. Dlatego dokonuje dwóch czynności: oczyszcza te, które dają owoc, i odcina te, które nie owocują, aby nie były obciążeniem dla krzewu. Gałązka nie wydaje owocu, kiedy nie krążą w niej życiodajne soki. Ten, kto trwa w Jezusie, czyli jest z Nim w trwałej relacji żywej wiary, przynosi obfity owoc. Każdy człowiek ma więc wybór. Może albo przyjąć naukę Jezusa, zasady Jego Ewangelii i trwać w tym, by uczynić swoje życie owocnym, albo skazać się na zamieranie życia w sobie. Zamiarem Boga jest to, abyśmy przynosili owoc przez żywą łączność z Jezusem.

Ojcze, pragnę być zaszczepiony w boski winny krzew - Twojego Syna Jezusa. Pragnę w Nim zapuszczać korzenie, czerpać z Jego łaski, aby moje życie było owocne. Amen.  

 • W środę rozpoczyna się maj - miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Zachęcam do udziału w nabożeństwie majowym, codziennie po Mszy Świętej o godzinie 17:00, w niedziele o godzinie 8:45.
 • W dniu 1 maja Msza Święta wraz z nabożeństwem majowym o godzinie 10:00.
 • Liturgiczna Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski wypada w piątek, 3 maja. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Msza Święta o godzinie 17:00 połączone z sakramentem małżeństwa, a o godzinie 10:00 z nabożeństwem majowym i pierwszopiątkowym.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota maja. W piątek odwiedziny chorych po Mszy Świętej o godzinie 10:00.
 • Następna, I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8:30.
 • W poniedziałek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: ;
  • wtorek: ;
  • środa: ;
  • czwartek: ;
  • piątek: 10:00 + Stanisław, Marianna Sokal; 17:00 w intencji Nowożeńców;
  • sobota: + Stefan, Jadwiga Wylamowscy i ++ z rodz. Grzybowskich i Wylamowskich;
  • niedziela (05.05): 9:00 + Jan, Stanisława Bartosewicz; 11:00 Józefa Socha, Andrzej Sobczyński, Jan i Stanisław Stokowscy; 17:00 + Roman Oleszczuk (3 rocznica śmierci), Regina (3,5 roku po śmierci), Franciszek (41 rocznica śmierci) Zielińscy.

IV Niedziela Wielkanocna

J 10, 11-18

„Jezus powiedział: »Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś, i ten który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja znam Ojca. Poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem. Ojciec miłuje Mnie, dlatego że oddaję swoje życie, aby je znowu odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca«.”

Dobry Pasterz

Czwarta niedziela Wielkanocna jest nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. Dobry pasterz ma wyjątkowe cechy: zna swoje owce, poświęca za nie życie i gromadzi je w jednej owczarni. Przeciwieństwem pasterza jest najemnik. Nic go nie łączy z owcami, nie jest ani ich właścicielem, ani pasterzem. Wobec nadchodzącego zagrożenia ucieka, bo nie zależy mu na dobru owiec. Pan Jezus identyfikuje się z dobrym pasterzem. Owcami jesteśmy my, wszyscy ludzie, za których Jezus oddaje swoje życie. Jego śmierć na krzyżu, przynosząca zbawienie, nie jest wynikiem jakiejś konieczności ani dziełem przypadku, ale jest aktem ofiarowania się z miłości. Taka jest wspólna wola Ojca i Syna, aby przyprowadzić wszystkich do zbawienia.

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który mnie znasz i kochasz, pomimo mojej słabości i grzechów powierzam się Twojej opiece. Prowadź, dokąd zechcesz, ufam Twojej miłosnej woli. Amen.  

 • Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne.
 • W najbliższy wtorek obchodzimy uroczystość Świętego Wojciecha, głównego Patrona Polski i naszej Archidiecezji Warmińskiej.
 • W czwartek liturgiczne święto Świętego Marka Ewangelisty.
 • Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w kolejnym Dniu Wdzięczności, który odbędzie się w najbliższą sobotę - 27 kwietnia - i rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 10:00 w kościele seminaryjnym. Będzie to czas wspólnej modlitwy oraz świętowania, podczas którego klerycy i wychowawcy seminaryjni pragną podziękować wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom naszego seminarium za wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie. Informacje na ten temat na plakacie w gablocie.
 • W środę młodzież z naszej parafii (5 osób) przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, wraz z tamtejszą młodzieżą, o godzinie 18:00.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00, w sobotę o godzinie 15:30.
 • Próby dla dzieci przed I Komunią Świętą w tym tygodniu w czwartek i piątek o godzinie 17:30.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Renata Ogonowska (7 rocznica śmierci);
  • wtorek: + Leokadia Figielska (22 rocznica śmierci);
  • środa: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Bartłomieja w 17 rocznicę ślubu oraz ich dzieci Anny, Marii, Jakuba i Adama;
  • czwartek: własna;
  • piątek: + Bogumił Popielewski;
  • sobota: 15:30 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bernadety z okazji 70 rocznicy urodzin;
  • niedziela (28.04): 9:00 w intencji Ewy i Marka w 40 rocznicę ślubu; 11:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodziny Mrozowskich i Witek; 17:00 + Ruta Zasik (4 rocznica śmierci).

III Niedziela Wielkanocna

Łk 24, 35-48

„Uczniowie opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak Jezus dał się im poznać przy łamaniu chleba. Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: »Pokój wam!«. Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Lecz On im powiedział: »Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam«. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: »Macie tu coś do jedzenia?«. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. A On wziął i przy nich zjadł. Potem rzekł: »Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami: »Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach«”. Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. I powiedział: »Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tych rzeczy.”

Tajemnica zmartwychwstania

Doświadczenie śmierci kłóci się z doświadczeniem życia, zwłaszcza po chwalebnym zmartwychwstaniu. Uczniowie dobrze wiedzieli, że ich Nauczyciel umarł na krzyżu. Do tej pory sprawy były jasne: kto umarł, ten nie wracał do żyjących. Król Dawid o swoim zmarłym dziecku powiedział: „Ja dołączę do niego, ale ono do mnie nie powróci” (2 Sm 12, 23). Tymczasem Jezus pokonał śmierć, wyłamał jej bramy i wszedł do pełni chwalebnego życia. Teraz objawia siebie w tajemnicy zmartwychwstania. Uczniowie są przestraszeni, nie dowierzają, widzą przemienione przez zmartwychwstanie ciało, ale nie wiedzą, jak to wszystko wyjaśnić, jak zrozumieć niepojęte. Dlatego Pan odwołuje się do prostych znaków, które mogą ich przekonać: pokazuje im swoje ciało, żeby zrozumieli, że nie jest zjawą, w ich obecności je rybę. Kiedy oswoił ich z tym nowym doświadczeniem, wyjaśnia sens Pism, które mówiły o losie Chrystusa: że musi cierpieć, a gdy zmartwychwstanie, w Jego imię będzie głoszone nawrócenie wszystkim narodom. To jest nowe zadanie uczniów.

Panie Jezu, pozwól, aby moje życie przeniknęła radość z Twojego zmartwychwstania. Niech ustąpią lęk, obawa, niedowierzanie. A w to miejsce niech pojawi się wiara, którą pragnę dzielić się z innymi. Amen.  

 • Spotkanie indywidualne rodziców z dziećmi przed I Komunią Świętą we wtorek i środę o godzinie 17:30, a w piątek próba o 17:30.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kingi i Michała w 1 rocznicę ślubu oraz ich dzieci Zofii, Ksawerego, Ignacego;
  • wtorek: + Waldemar Krukowski, Joanna Bijata, Marlena Świdzińska-Hacia;
  • środa: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • czwartek:;
  • piątek:;
  • sobota: + Roman Kaźmierczak;
  • niedziela (21.04): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodziny; 11:00 + Władysława Olszewska (11 rocznica śmierci), Stanisław i Adela Zakrzewscy; 17:00 + Henryka (11 rocznica śmierci) i Jan Przygoda.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

J 20, 19-31

„Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: »Pokój wam«. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: »Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam«. Po tych słowach tchnął i oznajmił im: »Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane«. Tomasz, zwany Bliźniakiem, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: »Zobaczyliśmy Pana«. On jednak odparł »Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku«. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: »Pokój wam«. Następnie rzekł do Tomasza: »Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym«. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: »Pan mój i Bóg mój!«. Jezus zaś rzekł do niego: »Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli«. Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. To natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię.”

Nieskończone miłosierdzie Boże

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego dziękujemy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, za to, że przez swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie wysłużył nam przebaczenie win. Jaki byłby świat, gdyby wciąż na nim ciążył wyrok za jego grzechy? Jakie byłoby nasze życie, gdybyśmy nie słyszeli tak często słów wypowiadanych przez kapłana w imieniu Chrystusa: „i ja odpuszczam twoje grzechy”. I choć przez ludzką słabość wciąż wracamy do źródła przebaczenia, to jednak w świetle miłosierdzia Bożego nasze życie i historia świata nabierają zupełnie innej wartości. To nieskończone miłosierdzie Boże stało się skarbem Kościoła w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Pana. Jezus ukazał się swoim uczniom, przekazał im dar Ducha Świętego i w Jego mocy powierzył im dar odpuszczania grzechów. W dzisiejszej Ewangelii jest jeszcze historia Tomasza, który nie był ze wszystkimi, gdy ukazał się Jezus. Uczy ona, że łatwiej jest wierzyć wraz z Kościołem, we wspólnocie uczniów, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię Jezusa.

Panie Jezu, słowa Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój!” czynię moim wyznaniem. Pragnę, abyś był Panem mojego życia. Z ufnością powierzam się w Twoje miłosierne dłonie. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dzisiejszą Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się 80 Tydzień Miłosierdzia.
 • Dzisiejszy dzień to także patronalne święto Caritas. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na funkcjonowanie Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Przy okazji dziękuję naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za zaangażowanie i pracę na rzecz najuboższych.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami przed I Komunią Świętą.
 • Jutro w liturgii obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesioną z 25 marca z uwagi na Wielki Tydzień.
 • W najbliższą sobotę - 13 kwietnia - o godzinie 10:00 odbędzie się po raz szósty w naszym kościele Przegląd Pieśni Religijnych.
 • W minionym tygodniu odszła do wieczności nasza parafianka śp. Maria Przestrzelska, lat 94. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Tadeusz Jakubowski (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: dantis;
  • środa: o Bożą opiekę oraz zdrowie duszy i ciała dla Julity, Zachariasza i Rafała;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Włodzimierz Cichmiński (4 rocznica śmierci);
  • niedziela (14.04): 9:00 + Kazimierz Przestrzelski; 11:00 + Jan Patryucha, Marianna i Stanisław Skorupscy, Anna i Stanisław Patryucha; 17:00 + Aniela i Jan Stefańczyk, Kazimierz Stefańczyk.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20, 1-9

„W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: »Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono«. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu.Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał z martwych.”

Dzień radości i chwały

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest dniem pełnym radości i chwały, a zarazem czasem głoszenia wielkiej prawdy naszej wiary. Maria Magdalena, która zaraz po szabacie poszła, by namaścić ciało Jezusa, zastała grób pusty. Jest pierwszą zwiastunką faktu, którego jeszcze sama nie rozumie. Uczniowie, słysząc zaskakującą wiadomość, biegną do grobu. Tam widzą schludnie ułożone płótna, co świadczy o tym, że Ten, kto wyszedł z grobu, uczynił to ze spokojem, panował nad sytuacją. Ten drobny szczegół jest przekazany w Ewangelii. Razem z innymi znakami – pustym grobem, a później wielokrotnym ukazaniem się Jezusa w chwalebnym ciele - prowadzi do wiary w Bożą moc, jaką Jezus objawił w swoim zmartwychwstaniu.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje przejście paschalne: przez cierpienie i śmierć na krzyżu aż do chwalebnego zmartwychwstania i ostatecznego wejścia do chwały Ojca. W ten sposób otworzyłeś i dla mnie drogę do nieba. Amen.  

 • Jutro, w drugim dniu świąt, Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Spotkania indywidualne z kandydatami do bierzmowania, podsumowujące przygotowanie do tego sakramentu, w środę o godzinie 17:30.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota kwietnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Ofiary składane na tacę w tym dniu są przeznaczone na Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Następna niedziela to także I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym dniu też zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8:30.
 • Również w następną niedzielę spotkanie z rodzicami przed I Komunią Świętą.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • Poniedziałek Wielkanocny: 9:00 + Monika, Józef Subotowicz; 11:00 + Jerzy Płoski (10 rocznica śmierci), Barbara, Stanisław Podowscy;
  • wtorek: + Jan Ćwik (30 dzień po pogrzebie);
  • środa: + Ryszard Pasternak;
  • czwartek: + Stanisław Żebrowski (31 rocznica śmierci), Stefania, Władysław, Urszula;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Grażyna Masiak i za jej męża i syna;
  • niedziela (07.04): 9:00 + Ewa Gburczyk (8 rocznica śmierci), Jan Sikora (30 rocznica śmierci); 11:00 + Regina Zielińska (8 rocznica śmierci), Stanisław, Jan Zielińscy; 17:00 dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie.

Niedziela Palmowa

Mk 14,1-15,47

„Za dwa dni przypadała Pascha i Święto Przaśników. Wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma zastanawiali się, w jaki sposób podstępnie pojmać i zabić Jezusa. Lecz mówili: »Tylko nie podczas święta, żeby nie doszło do rozruchów wśród ludu«. Kiedy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta, niosąc alabastrowy flakonik prawdziwego nardowego olejku, który był bardzo drogi. Otworzyła flakonik i wylała olejek na Jego głowę. A niektórzy z obecnych mówili między sobą z oburzeniem: »Po co tak marnować olejek? Przecież można go było sprzedać za więcej niż trzysta denarów, a pieniądze rozdać ubogim«. I robili jej wyrzuty. Lecz Jezus powiedział: »Zostawcie ją w spokoju. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem Mnie. Ubogich stale będziecie mieć u siebie i kiedy chcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie natomiast nie będziecie mieć zawsze. Ona uczyniła to, co mogła. Namaściła już moje ciało na pogrzeb. Dlatego zapewniam was: Wszędzie, gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będą również ją wspominać, opowiadając o tym, co uczyniła«. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do wyższych kapłanów, aby im Go wydać. Kiedy to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali mu zapłacić. Odtąd szukał okazji, aby Go wydać. Pierwszego dnia Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, uczniowie zapytali Jezusa: »Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci do spożycia Paschę?«. Posłał więc dwóch uczniów z poleceniem: »Idźcie do miasta. Wyjdzie wam naprzeciw człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, dokąd wejdzie, powiecie gospodarzowi: »Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie pokój, w którym spożyję Paschę z moimi uczniami?». On wskaże wam na górze dużą salę, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas«. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko, jak im powiedział. I przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam z Dwunastoma. A kiedy usiedli za stołem i zaczęli jeść, Jezus rzekł: »Zapewniam was: Jeden z was, jedzących ze Mną, zdradzi Mnie!« Zaczęli się smucić i pytać jeden przez drugiego: »Chyba nie ja?«. On odpowiedział: »Jeden z Dwunastu, ten, który zanurza ze Mną rękę w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, bo tak jest o Nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, który zdradza Syna Człowieczego. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził«. Podczas posiłku wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał im mówiąc: »Bierzcie, to jest ciało moje«. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im. I pili z niego wszyscy. Potem powiedział do nich: »To jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu. Zapewniam was: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy będę go pił nowy w królestwie Bożym«. Potem, śpiewając hymny, wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus powiedział im: »Wszyscy zwątpicie, gdyż jest napisane: «Uderzę pasterza, a rozproszą się owce». Lecz po moim Zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei«. Na to rzekł Mu Piotr: »Choćby wszyscy zwątpili, ja nie zwątpię!«. Odpowiedział mu Jezus: »Zapewniam cię: Jeszcze dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz». Ale on tym bardziej zapewniał: »Choćby mi przyszło razem z Tobą umrzeć, nie wyprę się Ciebie». Podobnie mówili wszyscy. Gdy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, Jezus powiedział do swoich uczniów: »Usiądźcie tutaj, a Ja będę się modlił». Następnie zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaczął też drżeć i odczuwać lęk. Wtedy powiedział im: »Moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie!«. Po czym odszedł nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. Mówił: »Abba, Ojcze. Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ten kielich ode Mnie! Jednak nie to, co Ja chcę, ale co Ty«. Kiedy wrócił, zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: »Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe«. Odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. Gdy wrócił, znowu zastał ich śpiących, gdyż oczy im się zamykały. I nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Kiedy po raz trzeci przyszedł, powiedział do nich: »Znowu śpicie i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy zostaje wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto nadchodzi ten, który Mnie wydaje«. Kiedy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim tłum z mieczami i kijami wysłany przez wyższych kapłanów, nauczycieli Pisma i starszych. Zdrajca umówił się z nimi na taki znak: »Ten, którego pocałuję, to On. Schwytajcie Go i prowadźcie ostrożnie!«. Skoro tylko przyszedł, natychmiast podszedł do Jezusa i rzekł: »Nauczycielu«, i pocałował Go. A oni rzucili się na Niego i pochwycili Go. Jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. Rzekł do nich Jezus: »Wyszliście z mieczami i kijami jak po przestępcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie byłem wśród was, nauczając w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Jednak, niech się wypełnią Pisma!«. Wtedy wszyscy opuścili Go i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za Nim, owinięty tylko w płótno. Próbowano go pochwycić, lecz on porzucił płótno i uciekł nagi. Przyprowadzono Jezusa do najwyższego kapłana. Zebrali się tam wszyscy wyżsi kapłani, starsi i nauczyciele Pisma. Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec najwyższego kapłana. Siedział tam wśród służby i grzał się przy ognisku. Tymczasem wyżsi kapłani i cała Wysoka Rada szukali dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć, lecz nie znajdowali. Wielu wprawdzie fałszywie zeznawało przeciwko Niemu, ale ich zeznania nie były zgodne. Niektórzy wystąpili i tak fałszywie zeznawali przeciwko Niemu: »Słyszeliśmy, jak On mówił: «Zburzę tę świątynię wzniesioną przez ludzi, a w ciągu trzech dni zbuduję inną, która nie będzie wzniesiona ludzką ręką«. Lecz i te zeznania nie były zgodne. Wtedy wyszedł na środek najwyższy kapłan i zapytał Jezusa: »Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?«. On jednak milczał i nic nie odpowiedział. Wówczas najwyższy kapłan zapytał Go jeszcze: »Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego?«. Jezus odpowiedział: »Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawej stronie Mocy i przychodzącego wśród obłoków niebieskich«. Wtedy najwyższy kapłan, rozdzierając swoje szaty, powiedział: »Na co potrzeba nam jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie?«. A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci. Niektórzy też zaczęli pluć na Niego, zasłaniali Mu twarz i bili Go, mówiąc: »Zgaduj!«. Również słudzy Go policzkowali. Kiedy Piotr znajdował sie na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczyła grzejącego się Piotra, przyjrzała mu się i rzekła: »I Ty byłeś z Nazarejczykiem Jezusem«. Lecz on zaprzeczył: »Ani nie wiem, ani nie rozumiem, o czym mówisz«. I wyszedł do przedsionka. A kogut zapiał. Służąca, widząc go, zaczęła znowu mówić do tych, którzy tam stali »On jest jednym z nich«. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili i ci, którzy tam się znajdowali, mówili do Piotra: »Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś przecież Galilejczykiem«. Ale on zaczął się zaklinać i przysięgać: »Nie znam tego człowieka, o którym mówicie«. W tej chwili kogut zapiał po raz drugi. Przypomniał sobie Piotr słowa, które mu Jezus powiedział: »Zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz«. I wybuchnął głośnym płaczem. Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi i nauczycielami Pisma i cała Wysoka Rada podjęli uchwałę, aby uwięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi. Piłat zapytał Go: »Czy Ty jesteś królem Żydów?«. On mu odpowiedział: »Ty tak mówisz«. A wyżsi kapłani wysuwali przeciwko Niemu liczne zarzuty. Piłat ponownie Go zapytał: »Nic nie odpowiadasz? Zobacz, o co Cię oskarżają«. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Z okazji święta zazwyczaj uwalniał im więźnia, którego żądali. A był jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo podczas rozruchów. Przyszedł więc tłum i zaczął domagać się tego, co zwykle im czynił. Piłat im odpowiedział: »Jeśli chcecie, uwolnię wam króla Żydów?«. Wiedział bowiem, że wyżsi kapłani wydali Go z zawiści. Wyżsi kapłani podburzyli jednak tłum, aby domagał się raczej Barabasza. Piłat ponownie powiedział do nich: »Co chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów?«. A oni znowu krzyczeli: »Ukrzyżuj Go!«. Piłat odparł: »Cóż więc złego uczynił?«. Lecz oni tym głośniej krzyczeli: »Ukrzyżuj Go!«. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze wyprowadzili Go więc na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium i zwołali cały oddział. Okryli Go purpurowym płaszczem, upletli cierniową koronę i włożyli Mu ją na głowę. Zaczęli Go też pozdrawiać: »Witaj, królu Żydów!«. Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu pokłon. Gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego czerwony płaszcz i założyli Mu Jego własne ubranie. Potem wyprowadzili Jezusa, aby Go ukrzyżować. Przymusili również przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby niósł Jego krzyż. Gdy przyprowadzili Go na Golgotę, to znaczy Miejsce Czaszki, dawali Mu tam wino zaprawione mirrą, ale On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego ubranie, rzucając losy, co który miał zabrać. Kiedy Go ukrzyżowano, była godzina trzecia. A napis z podaniem Jego winy brzmiał: król Żydów. Razem z Nim ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma, które mówi: »Został zaliczony do przestępców«. Przechodzący obok bluźnili przeciwko Niemu, potrząsali głowami i mówili: »Ej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, uratuj samego siebie i zejdź z krzyża!». Podobnie wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma jedni przez drugich drwili z Niego, mówiąc: »Innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Chrystus, król Izraela! Niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli». Wyśmiewali Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: »Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: »Patrzcie, woła Eliasza». Ktoś pobiegł, nasączył gąbkę octem, zatknął ją na trzcinę i usiłował Go napoić. Mówił: »Poczekajcie, zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go zdjąć». Lecz Jezus zawołał donośnie i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. A setnik, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, powiedział: »Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym». Stały tam też kobiety, które z daleka przypatrywały się temu. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa, i Salome. Właśnie one towarzyszyły Mu i usługiwały, kiedy był w Galilei. Były jeszcze inne, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy. Kiedy już nastał wieczór, ze względu na przygotowanie, to znaczy w przeddzień szabatu, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który też oczekiwał królestwa Bożego, odważnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Pilat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował zwłoki Józefowi. On kupił płótno, zdjął Jezusa, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Na wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie Go złożono.”

Godzina pogardy i cierpienia

Niedzielą Palmową wkraczamy w Wielki Tydzień, który przypomina ostatnie wydarzenia przed śmiercią Jezusa i wprowadza w samo sedno paschalnej tajemnicy. W liturgii Niedzieli Palmowej czyta się opis męki Pańskiej według jednej z Ewangelii synoptycznych. Charakterystyczne dla wszystkich opisów męki Pańskiej jest to, że milknie w nich pouczenie moralne, pareneza, a nasza uwaga w całości kierowana jest na dziejące się wydarzenia. Odbiorca Ewangelii ma wręcz „zobaczyć” cierpiącego Jezusa. Ewangelista Marek poświęca wiele miejsca wyszydzeniu Jezusa. To dodatkowa, dotkliwa przyczyna cierpienia, która wskazuje na odrzucenie i pogardę. Jezusa wyśmiewali żołnierze na dziedzińcu, przechodnie pod krzyżem, wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma, a także obaj ukrzyżowani obok Niego złoczyńcy. W tej godzinie odrzucenia, pogardy i cierpienia setnik, który stał pod krzyżem, wyznaje: „Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym”. W śmierci Jezus objawia swoją boską naturę.

Panie Jezu, rozważając Twoją mękę i śmierć, chcę odczuć ból Twojego opuszczenia, ale też żar Twojej wielkiej miłości do mnie. W Twojej ofierze rodzę się do szczęścia wiecznego. Amen.  

 • Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Centralne miejsce w tym tygodniu, jak również w ciągu całego roku liturgicznego, zajmuje Triduum Paschalne, trwające od Mszy Świętej wieczornej Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum Paschalne jest pamiątką tajemnicy przejścia Pana Jezusa z tego świata do Ojca, przejścia ze śmierci do życia.
 • Msza Święta w Wielki Czwartek jest Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniającą ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu Komunia Święta będzie rozdawana pod dwiema postaciami - chleba i wina. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która symbolizuje uwięzienie Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień kapłański, nasze kapłańskie święto. Zapraszam do wspólnej modlitwy, aby dziękować Bogu za dar kapłaństwa i jednocześnie proszę o modlitwę w intencji kapłanów. Jest to też dzień wszystkich ministrantów, którzy są powołani do służby przy ołtarzu. Serdecznie w tym dniu zapraszam ministrantów, ich rodziców, najbliższych.
 • W Wielki Piątek uczestniczymy w Liturgii Męki Pańskiej, słuchając opisu Męki Pana Jezusa i adorując krzyż. Po nabożeństwie Pan Jezus w Eucharystii zostanie przeniesiony do Grobu. Adorując Najświętszy Sakrament odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 • W Wielką Sobotę przez cały dzień adorujemy Jezusa Eucharystycznego w Grobie od godziny 9:30 do liturgii wieczornej. W ciągu dnia święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godzinie 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00. Święcenie pokarmów w wioskach wg następującego porządku:
  1. Wilkowo 1 - 10:15.
  2. Wilkowo 2 - 10:30.
  3. Sudwa Kolonia - 10:45.
  4. Sudwa - 11:00.
  5. DPS - 11:15.
 • W sobotę wieczorem będziemy uczestniczyli w Liturgii Wigilii Paschalnej, która jest Mszą Niedzieli Zmartwychwstania. Na tę liturgię przynosimy ze sobą świece chrzcielne, gromnice, paschaliki, lampiony. Na koniec tej liturgii pierwszej Mszy Świętej Wielkanocnej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i po krótkiej modlitwie odbędzie się procesja rezurekcyjna ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w procesji strażaków, Kółka Różańcowe, służbę liturgiczną i muzyczną, chętne dzieci do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Chorągwie, różaniec, baldachim i poduszki będą w kaplicy przy głównym wejściu.
 • Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku o godzinie 18:00.
 • Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 20:00.
 • Zachęcam do chrześcijańskiego przeżycia dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności Triduum Paschalnego. Zachęcam do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w te dni.
 • Msze Święte w pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych będą jak w każdą niedzielę: o godzinie 9:00, 11:00 i 17:00. W drugim dniu Świąt Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Dziś po Mszy Świętej, przy wyjściu z kościoła, będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać (1900).
 • Okazja do Spowiedzi Świętej – jeszcze dziś po Mszy Świętej, każdego dnia przed Mszą Świętą oraz po liturgii Triduum Paschalnego.
 • Konkurs palm dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Spotkanie z kandydatami do bierzmowania i podsumowanie przygotowania do tego sakramentu, w środę po świętach - 3 kwietnia, o godzinie 17:30.
 • Jest organizowana pielgrzymka do Meksyku w lutym następnego roku. Są jeszcze wolne miejsca. Chętnych proszę o kontakt.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: dantis;
  • wtorek: + Bogumił Popielewski;
  • środa: dantis;
  • Wielki Czwartek: + Barbara Jańczak, Stanisław i Jadwiga Lewandowscy;
  • Wigilia Paschalna: 20:00 + Ludwika Śliżewska;
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (31.03): 9:00 + Stanisława Madejska (15 rocznica śmierci); 11:00 1. o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mirosława, jego dzieci z rodzinami - dla wnuków 2. + Jan (1 rocznica śmierci) i Stefania Bondaruk; 3. + Helena, Andrzej, Wiesław, Teresa Serafinowscy.