Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

XVI Niedziela zwykła

Mk 6, 30-34

Miłość bez odpoczynku

Jezus dostrzega zmęczenie uczniów i prosi: “Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”. Ta zachęta skierowana jest również do nas. On widzi, jak bardzo jesteśmy zabiegani, staramy się wypełniać wszystkie obowiązki zawodowe i rodzinne, i doskonale nas rozumie. Pozwólmy, aby Jego słowa troski do nas dotarły. Znajdźmy czas na wyciszenie, by po prostu z Nim pobyć, wsłuchać się w Niego. Zapewne Jezus sam chciałby znaleźć chwilę na odpoczynek, na który posyła swoich uczniów, ale Jego miłość do człowieka jest pierwsza. On w miłości do ludzi nie ustaje, bo troszczy się o ich zbawienie. Jezus lituje się nad ludźmi garnącymi się do niego jak owce, które nie mają pasterza. On daje im miłosierdzie i umacnia swoim słowem.

Panie Jezu, dziękuję, że wciąż jesteś przy mnie, znasz mnie i - mimo moich słabości, grzechów i niedoskonałości - kochasz. Ofiaruję Ci moje serce i wolę, przemień mnie.

 

 • W środę - 21 lipca - wypada 25 rocznica poświęcenia krzyża, placu pod budowę kościoła i kaplicy, która jest w remoncie i będzie nam służyła jeszcze przez wiele lat.

 • W następną niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa – patrona podróżnych i kierowców, po Mszach Świętych odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje, na zakup środków transportu.

 • Dzień 25 lipca jest też ogłoszony jako dzień solidarnosci z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach. Po Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na ten cel.

 • Następna niedziela jest też ogłoszona przez papieża Franciszka I Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych.

 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.

 • Przypominam, że do czwartku włącznie do godziny 14:00 trwa zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt składamy przy kaplicy. Przychody z akcji będą wsparciem polskich misjonarzy.

 • APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W KWESTII SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W kontekście licznych pytań dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie do kwestii szczepień przeciw Covid-19, chciałbym przypomnieć, że Kościół już wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie.

„Kościół podkreślał najpierw, że wynalezienie szczepionek może być uznane ‒ z perspektywy medycyny prewencyjnej ‒ za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi. […] Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci Boga ‒ objawiającej się również w dostępnych szczepionkach – udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych, które wcześniej miały charakter letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały się przyczyną niepełnosprawności i cierpienia człowieka” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 1). Ponadto, „życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o samego siebie. Międzyludzka solidarność, motywowana ewangeliczną miłością bliźniego, przypomina – w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień – obowiązek troski także o drugiego człowieka, o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 23). Decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne. Zgodnie z Notą Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r. „szczepienie nie jest, co do zasady (di norma) obowiązkiem moralnym” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, 5). Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw. Stąd też Kościół ‒ będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi ‒ wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień. Ponadto Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się. Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne. Szczepienia nie powinny prowadzić do zaniedbania innych elementów ważnych dla ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-COV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, w tym dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

 • Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 roku

XV Niedziela zwykła

Mk 6, 7-13

Jezus daje to, co najważniejsze

Dlaczego Jezus wybrał takich, a nie innych apostołów? Ewangelia nie mówi nic na temat ich cnót, mądrości czy daru wymowy. Jezus nie kwalifikuje owych Dwunastu według kryteriów przydatności. Stosuje typowy dla siebie wyznacznik, jakim jest miara serca i miłości. A jeśli czegoś po ludzku brakuje apostołom do właściwego wypełnienia misji, to zostaje im to dodane przez samego Chrystusa. To, co najważniejsze, już otrzymali - władzę nad duchami nieczystymi. Panie, Ty jesteś naszą mocą i siłą, poślij nas.

Panie Jezu, dziękuję Ci, bo wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Dziękuję, że mogę Ci służyć.

 

 • Przypominam, że w każdą środę odmawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątki Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest prowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

XIV Niedziela zwykła

Mk 6, 1-6

Mieć oczy wiary

Najtrudniej być świadkiem wiary u najbliższych, w gronie przyjaciół. Kiedy wokół nas brakuje zaufania i zwierzenia Bogu, a ludzie kierują się jedynie własną mądrością, doświadczamy sytuacji Nazaretu. Dopóki człowiek zamyka się na prawdę, na obecność Boga w swoim życiu, nie jest możliwa jakakolwiek przemiana, wewnętrzne uzdrowienie. To grzech niedowiarstwa nie pozwala postepować w wierze. Święty Augustyn w jednym ze swoich kazań mówił o oczach serca i oczach wiary. Podkreślał, że oczy wiary są lepsze, silniejsze niż wzrok cielesny.

Panie Jezu, przyznaję, że często patrzę jedynie cielesnym wzrokiem. Naucz mnie patrzenia oczami wiary, one nigdy mnie nie zawiodą.

 

 • 1 lipca minęła 25 rocznica powstania naszej parafii. Uroczyście tę rocznicę będziemy obchodzili w dniu Poświęcenia Kościoła, a więc 4 września o godzinie 11:00. Natomiast w środę - 7 lipca - wypada 25 rocznica pierwszej Mszy Świetej odprawionej w kaplicy.
 • 28 Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 31 lipca z Gietrzwałdu. Zapisy do 18 lipca. Informacje i plakat w gablocie.
 • W dzisiejszym “Gościu Niedzielnym” m. in. o Europie według Schumana - Ojca Zjednoczonej Europy, przyszłego błogosławionego.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności, zamieszkująca od pewnego czasu w naszej parafii, śp. Janina Kwiatkowska, lat 93. Pogrzeb jutro o goddzinie 11:00. W związku z tym jutro nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie…

XIII Niedziela zwykła

Mk 5, 21-43

Wiara niesie ocalenie

Dziś czytamy o ludziach niezwykle zdeterminowanych - kobiecie cierpiącej na krwotok i przełożonym synagogi, któremu właśnie umarła córka. Kobieta wydała już wszystkie swe oszczędności na lekarzy, ale żaden z nich jej nie pomógł. Pomocy wokół szukał dla swej córki również Jair, ale jej nie uzyskał. Nie poddali się jednak, przyszli do Jezusa. Przyprowadziła ich wiara. Jak widać, Pan dopuszcza w życiu pewne sytuacje, w których pomóc może tylko On sam, a wwszystko po to, abyśmy mogli zyskać jeszcze więcej. Ich postawa zachęca do pogłębienia wiary w uzdrowieńczą obecność Jezusa. Niezwykłe są też Jego słowa: “Dziecko nie umarło, tylko śpi”. Jezus śmierć nazywa snem. Może to uczynić, bo On jest życiem. Dotknijmy Go, bądźmy blisko Niego, a będziemy zbawieni.

Jezu, proszę o wiarę w Twoją moc, wiarę większą od mojego lęku, o wiarę, która ocala.

 

 • Dziś wypada 144 rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

 • We wtorek obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 • W środę zakończenie nabożeństwa czerwcowego. Msza Święta w środę o godzinie 8:00.

 • W związku z powyższym, w każdą środę będziemy odmawiali Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątki Koronkę do Miłosierdzia Bożego, o ile będzie kilka osób.

 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lipca. W piątek przed południem odwiedziny chorych.

 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.

 • Również w następną - I niedzielę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu.

 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i katechetom na progu wakacji, a także wszystkim, którzy udają się na urlopy, życzę spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, wielu miłych wrażeń i szczęśliwych powrotów.

 • Przygotowania do uroczystości Poświęcenia Kościoła i obchodów 25-lecia parafii. Przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Chociaż nie udało się nam pomalować kościoła, to wykonaliśmy wiele pomniejszych prac:

  • w kościele w minionym tygodniu zostały pozłocone paski na ołtarzach bocznych, a także na nowo wykonano złocenia na ołtarzu głównym i przy tabernakulum;
  • wyczyszczono tabernakulum;
  • małe złocenia przy konfesjonałach i kropielnicach;
  • wcześniej wykonano konserwację olejem wszystkich filarów z cegły;
  • został wyczyszczony cały plac przed kosciołem i wszystkie chodniki z polbruku;
  • w kaplicy wykonano nowe oświetlenie (dzięki Panu Markowi Karpińskiemu);
  • cała kaplica wewnątrz została pomalowana, łącznie z posadzką (dziękuję za ogromne zaangażowanie i pracę Panu Mirosławowi Mrozowskiemu) - w kaplicy planuję przygotować obiad dla Księdza Arcybiskupa i Księży;
  • w ogrodzie pomalowano altankę i pomost - w ogrodzie będzie poczęstunek dla wszystkich gości i uczestników liturgii.
 • Poświęcenie kościoła (do niedawna nazywane konsekracją kościoła) to najważniejsze wydarzenie w dziejach każdej parafii i światyni. Jest to wydarzenie jedyne i niepowtarzalne, to ofiarowanie Panu Bogu kościoła i ołtarza. Dlatego najważniejszym momentem podczas tej liturgii jest modlitwa poświęcenia i namaszczenie krzyżmem świetym ołtarza i ścian kościoła w miejscach, gdzie są umieszczone zacheuszki. W tym dniu będą też zapalone świece na zacheuszkach. W dniu wejścia do kościoła (25.12.2007 r.) miało miejsce błogosławieństwo zwyczajne kościoła i pokropienie wodą święconą.

XII Niedziela zwykła

Mk 4, 35-41

Obecność Jezusa daje ukojenie

Jezus spokojnie śpi, a uczniowie okazują się ludźmi małej wiary. “Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?”. Czy nie jest to również pytanie skierowane do nas? Ile razy w trudnych sytuacjach, kiedy odczuwamy kruchość naszej ludzkiej kondycji, brakuje nam wiary w to, że Bóg jest z nami. Jezus ucisza szalejącą burzę i silny wiatr. Jednak tak naprawdę ucisza w nas wszelki chaos, nasze wewnętrzne burze. Jezus pokonuje żywioły naszych grzechów. Obecność Jezusa daje nam pewność życia. Niesie wyciszenie i ukojenie.

“Panie, opoko moja, schronienie moje i mój wybawco, Boże mój, moja skało i moja nadziejo, tarczo moja, mocy zbawienia i moja twierdzo!” (Ps 18, 3) - chwała Tobie.

 

 • W czwartek obchodzimy uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.

 • W następną niedzielę wypada 144 rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.

 • Są do odebrania zdjęcia z I Komunii Świętej z poprzedniej niedzieli.

 • XV Piesza Pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu przez Olsztynek wyrusza w następną niedzielę. Plakat na ten temat w gablocie.

 • Dziś zostaje zniesiona dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej w kościele.

 • DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie kan. 93 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 20 czerwca br. tj. od XII Niedzieli Zwykłej, odwołuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 16 października 2020 r. w związku z pandemią Covid-19. W związku z tym, z głębi serca proszę wszystkich wiernych o powrót do świątyń i osobisty udział w liturgii Kościoła. Wszystkim wiernym udzielam pasterskiego błogosławieństwa i przypominam jednocześnie o przestrzeganiu aktualnych wskazań władz sanitarnych.

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 14 czerwca 2021 r.

XI Niedziela zwykła

Mk 4, 26-34

Bądźmy małymi ziarenkami

Jezus mówiąc, że rolnik po zasianiu ziarna nie ma wpływu na jego wzrost, tłumaczy nam, że aby wzrastało w nas królestwo Boże, nie wystarczy tylko nasza praca, potrzeba jeszcze łaski Bożej. Tak, bądźmy pokorni, bo nie wszystko zależy od nas. Ale sami też możemy być małymi ziarenkami dobra na tej ziemi. Uśmiechnijmy się do kogoś, pomóżmy drugiemu, a dobro będzie rozlewać się po świecie. Doceńmy to, co otrzymaliśmy od Jezusa i nieśmy Go innym, współpracujmy z łaską Pana, a królestwo Boże będzie się rozrastać. Królestwo Boże, jak to ziarnko gorczycy, choć małe, jest odporne nawet na niekorzystne warunki.

Panie Jezu, otwieram przed Tobą swoje serce. Ja też chcę być małym ziarenkiem królestwa Bożego.

 

 • Dziś w naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej, do której przystąpiła druga grupa dzieci (piętnaścioro, w tym jedenaścioro z naszej parafii).

 • Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza - dar dla parafii - jest to lichtarz do świecy, czy roratki.

 • Według rozporządzenia Rady Ministrów ilość osób, która może przebywać w kościele, to od dzisiaj 50%, czyli około 120 osób, a od 27 czerwca 75% osób.

 • Od następnej niedzieli zostaje zniesiona dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej w kościele.

 • W środę Msza Święta o godzinie 8:00.

 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 R..

  • Burmistrz Olsztynka informuje, że od 1 kwietnia do 30 września br. na terytorium Polski trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i zachęca mieszkańców do udziału w nim.
  • Spis jest realizowany przez Główny Urząd Statystyczny.
  • Jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
  • Podczas spisu zbierane są informacje o ludności, gospodarstwach domowych i warunkach mieszkaniowych. Nie ma natomiast pytań o zarobki i dochody.
  • Jak się spisać? Najwygodniejszym sposobem jest spis przez internet na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.spis.gov.pl.
  • Osoby, które nie mają możliwości spisania się przez internet, mogą to zrobić dzwoniąc na infolinię pod numer: 22 279 99 99 albo udać się do najbliższego punktu spisowego w gminie (w Urzędzie Miejskim w Olsztynku).
  • Od maja pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Na razie będą dzwonić do mieszkańców. Połączenia będą tylko z dwóch numerów telefonów (z numerem kierunkowym warszawskim): 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Jeśli rachmistrz zadzwoni, nie można mu odmówić. Wywiad bezpośredni, czyli wyjście rachmistrza w teren, będzie realizowany jedynie wtedy, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

  Serdecznie dziękuję za udział w spisie.

  Burmistrz Olsztynka

  mgr. inż. Mirosław Stegienko

X Niedziela zwykła

Mk 3, 20-35

Myśleć bardziej po Bożemu

To, że krewni Jezusa uważają Go za obłąkanego i próbują powstrzymać, a uczeni w Piśmie zarzucają Mu opętanie, pokazuje, że jest On nierozumiany i przez najbliższych, i przez wrogów. Zbyt ludzkie myślenie powoduje, że nie rozpoznają w Nim działającego Boga. Tymczasem Jezus jest Synem Bożym, całkowicie wierny Ojcu, do końca Mu oddany i bezgranicznie ufający. Swoim postępowaniem Jezus wytycza nam drogę, którą powinniśmy kroczyć. “Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką”. Przypomina również, że jeśli będziemy trwać w jedności z Nim i między sobą, nic nie jest w stanie nas zniszczyć. Ufajmy Jezusowi i myślmy bardziej po Bożemu niż po ludzku.

Jezu, ufam Tobie. Chcę trwać w jedności z Tobą. Proszę, naucz mnie myśleć bardziej po Bożemu.

 

 • Dziękuję raz jeszcze tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg procesji w uroczystość Bożego Ciała oraz za wykonanie czterech ołtarzy. Osobiście jestem bardzo zadowolony z przebiegu tej procesji i z wysokiej frekwencji (serce rośnie).
 • W najbliższy piątek wypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to dzień odpustu w sąsiedniej parafii.
 • W związku z uroczystością I Komunii Świętej w naszej parafii w następną niedzielę - 13 czerwca o godzinie 11:00 (druga grupa) - zwracam się do wszystkich, którzy nie są gośćmi dzieci pierwszokomunijnych, aby przyszli na Mszę Świętą w tym dniu o godzinie 9:00 lub 17:00.
 • Spowiedź Święta dla dzieci pierwszokomunijnych, dla ich rodziców i rodzin, będzie w sobotę, 12 czerwca o godzinie 10:00.
 • Próby dla dzieci przed I Komunią Świętą w tym tygodniu we wtorek i czwartek o godzinie 17:45.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Wydawanie żywności dla rodzin objętych pomocą jutro w godzinach 17:00-18:30.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Mt 28, 16-20

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślony przez matkę lub ojca na czole syna lub córki, któremu towarzyszą słowa: “Niech Cię Bóg prowadzi”. I przywodzą na myśl właśnie Trójcę Świętą. Tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas wezwaniem i zadaniem, abyśmy uczyli się właściwie budować naszą więź z Bogiem, a także nasze wzajemne więzi i relacje. Błogosławiony Stefan Wyszyński często mówił, że nasze życie wspólnotowe, społeczne powinno być odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Przenajświętszej. Wypełnione miłością, więzią, jednością i pokojem.

Chwała Tobie, Trójco Przenajświętsza! Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!

 

 • W najbliższy czwartek wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja eucharystyczna w Boże Ciało odbędzie się w sposób tradycyjny, bez limitu osób. Msze Święte w tym dniu będą w naszym kościele według porządku niedzielnego. Po Mszy Świętej o godzinie 11:00, idąc w procesji z Najświętszym Sakramentem, udamy się do czterech ołtarzy, które proszę wykonać w uzgodnionych miejscach:

  • I ołtarz przy skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Świerkowej,
  • II ołtarz przy rozwidleniu ulicy Sportowej,
  • III ołtarz przy skrzyżowaniu ulic Leśnej i Wiśniowej,
  • IV ołtarz na parkingu przy ulicy Wrzosowej.

  Przy ostatnim ołtarzu zaśpiewamy dziękczynne Te Deum i tam zakończymy procesję. Brzózki będą dowiezione do wszystkich ołtarzy w środę (za co z góry dziękuję Nadleśnictwu Olsztynek). Zapraszam do udziału w procesji służbę liturgiczną, strażaków, panie z Kółek Różańcowych w miarę możliwości, chętnych panów do niesienia chorągwi, także dziewczynki pierwszokomunijne i wszystkie chętne dziewczynki do sypania kwiatków w czasie procesji eucharystycznej. Proszę mamy tych dziewczynek o pomoc w przygotowaniu koszyczków i kwiatów. Chłopców pierwszokomunijnych również zapraszam w albach do udziału w procesji - do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Przypominam, że w czasie procesji uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniej niż 1,5 metra lub są zobowiązani nosić maseczki.

 • W poniedziałek ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe.

 • We wtorek rozpoczyna się czerwiec - miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Codziennie po Mszy Świętej będziemy odmawiali Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 • We wtorek wypada Dzień Dziecka. Z okazji tego dnia życzę wszystkim dzieciom pięknego dzieciństwa, wiele radości i uśmiechów, zdrowia, wytrwałości w nauce (zwłaszcza w tym trudnym czasie) i Bożego błogosławieństwa.

 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota czerwca. W piątek przed południem odwiedziny chorych.

 • Próby dla dzieci przed I Komunią Świętą (która odbędzie się 13 czerwca), w poniedziałek i wtorek o godzinie 17:45.

 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Krystyna Stawicka, lat 80. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

J 15, 26-27; 16, 12-15

Duch Prawdy i Jego dary

Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle nam Wspomożyciela - Ducha Świętego. On nad nami czuwa i do każdego z osobna przemawia, ale żeby Go usłyszeć, musimy na chwilę się zatrzymać i spotkać z Nim na modlitwie. On uczy prawdy o naszym życiu. Daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego powołania. Dzięki Jego darom możemy wykonać zadania, które Bóg nam przygotował. Dlatego otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i każdego dnia prośmy Go o dary: mądrości, rozumu i rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej… Nie ograniczajmy Ducha Świętego w działaniu, a będziemy świadkami zaskakujących cudów!

Duchu Święty, przyjdź! Rozpal moje serce ogniem Twojej miłości. Oświeć swoim światłem moje sumienie.

 

 • Dzisiejszą niedzielą Zesłania Ducha Świętego kończy sie okres wielkanocny, a zaczyna się okres zwykły.
 • Jutro w liturgii święto Najświętszej Marii Panny - Matki Kościoła.
 • W najbliższy czwartek wypada liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 • W Uroczystość Bożego Ciała Msze Święte będą w kościele według porządku niedzielnego. Procesja eucharystyczna po Mszy Świętej o godzinie 11:00 będzie szła trasą trochę zmienioną w stosunku do roku ubiegłego: ulicą Akacjową, Sportową, Leśną i Wrzosową. Ołtarze I, II i IV będą w tych samych miejscach, co w roku ubiegłym, natomiast ołtarz III chciałbym, aby był na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Wiśniowej.
 • I próba dla dzieci przed I Komunią Świętą (która odbędzie się 13 czerwca), w najbliższy wtorek o godzinie 17:45.
 • Są do odebrania zdjęcia z I Komunii Świętej z 9 maja.

Wniebowstąpienie Pańskie

Mk 16, 15-20

Niebo istnieje

Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia. Patrzymy na niebo i ponownie widzimy Jezusa w Jego boskim majestacie. Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i “został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga”. On otworzył nam niebo. A w domu Ojca jest mieszkań wiele. My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy. Dlatego starajmy się żyć blisko Jezusa, być Jego świadkami i dzielić się Jego miłością z bliźnimi. I tak tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego staje się dla nas źródłem prawdziwej radości. Przypomina nam o czymś wielkim - o tym, że istnieje niebo.

Panie, dziękuję Ci, że obdarowałeś mnie miłością, że otworzyłeś przede mną niebo.

 

 • Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w najbliższy wtorek - 18 maja o godzinie 16:00. Bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Janusz Ostrowski.
 • We wtorek Msza Święta połączona z nabożeństwem majowym o godzinie 18:00.
 • Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, świadków i rodziców jutro o godzinie 16:15.
 • W następną niedzielę wypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przed tą uroczystością codziennie odmawiamy Nowennę do Ducha Świętego połączoną z nabożeństwem majowym.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z Wilkowa, śp. Tadeusz Makutynowicz, lat 91. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • Są do odebrania zdjęcia z I Komunii Świętej.