IV Niedziela zwykła

Mt 5, 1-12a

Szczęście i pycha

Uczniowie czuli, że są szczęściarzami. Byli blisko Jezusa. Wszyscy widzieli, że są dla Niego ważni. Cieszyli się wyjątkową pozycją. Zapewne byli z tego powodu bardzo dumni. Ciekawe, że Jezus o szczęściu zaczyna mówić wtedy, gdy przybliżyli się do niego właśnie ci wybrani. Czy przypadkiem nie zrzedły im miny, gdy usłyszeli: Cieszcie się, gdy jesteście cierpiący i udręczeni, łagodni, sprawiedliwi, miłosierni, czyści, pełni pokoju, prześladowani, znieważani, oczerniani? Czy o takim szczęściu marzyli apostołowie? A my? Jakiego szczęścia pragniemy? Czy nasze marzenie, aby być blisko Jezusa, mające swój konkretny wyraz w gorącej pobożności, jaką się odznaczamy, jest gotowe zaakceptować „szczęście, gdy…”? Czy nadal je odczuwamy, gdy nikt nas nie widzi i nie może nas podziwiać? Zastanówmy się nad jednym zdaniem: Kluczem do szczęścia jest pokora. Jezus wie, co znaczy prawdziwe szczęście.

Panie Jezu, Ty wiesz, jak bywam pyszny, nawet w swej pobożności i religijności na pokaz. Dlatego, najpokorniej, jak potrafię, wołam: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego. Amen.  

 • W czwartek - 2 lutego - obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna, I Niedziela miesiąca to Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godzinie 8:30 wspólny różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek i środę o godzinie 8:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00, w czwartek o godzinie 10:00 i 17:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Porzeczkowa i Malinowa 7, 10, 11 i 14 – poniedziałek, od godz. 14:30.
  • Ul. Morelowa i Malinowa 1, 2, 8 – wtorek, od godz. 14:00 .
  • Ul. Leśników - środa, od godz. 10:00 (u niepracujących), cd. od godz. 15:00 . i Agrestowa - środa, od godz. 16:30.
  • Ul. Wiśniowa 1-23A (nieparzyste) – czwartek, od godz. 12:30.
  • Ul. Wiśniowa cd. – sobota, od godz. 9:00.

III Niedziela zwykła

Mt 4, 12-23

Przyjaciele Jezusa

Słowa proroków wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. A czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad tym, że proroctwo może wypełnić się również w naszym życiu, jak wypełniło się w życiu Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana? Rybacy znad Jeziora Galilejskiego, grzesznicy pogrążeni w ciemności, rozpaczliwie potrzebujący nawrócenia - właśnie takich ludzi wybiera Jezus, Światło nieznające zachodu. Z Galilei pogan wybiera filary swojego Kościoła. Każdy jest zaproszony, by kroczyć drogą do królestwa niebieskiego, a jest nią droga nawrócenia.

Panie Jezu, Ty nie wybierasz zdolnych, ale uzdalniasz wybranych. Dajesz mi odpowiednie dary i łaski, abym szedł drogą codziennego nawrócenia. Bądź uwielbiony. Amen.  

 • W środę - 25 stycznia - wypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Nauczycielom, dzieciom i młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego odpoczynku i pozytywnych wrażeń.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Leśna i Sosnowa (poczynając od niepracujących) – poniedziałek, od godz. 13:30.
  • Ul. Brzozowa, Leszczynowa, Dębowa, Głogowa i Grabowa – wtorek, od godz. 9:30 (rodziny niepracujące), cd. od godz. 15:00.
  • Ul. Wrzosowa 3, 5, 2, 4, 6, 8 - środa, od godz. 14:30.
  • Ul. Wrzosowa 5A, 5B, 5C, 5D, 7 i 9 – czwartek, od godz. 14:30.
  • Ul. Jagodowa 1, 2, 4, 6, 8 – piątek, od godz. 14:30.
  • Ul. Wrzosowa 11, 13 i Jagodowa 3 – sobota, od godz. 9:30.

II Niedziela zwykła

J 1, 29-34

Zasłuchani

Dlaczego Jan rozpoznał w Jezusie Syna Bożego? Nie znał Go przecież, jak sam oświadczył. Może dlatego, że ujrzał „Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica”. Czy potrzebny był wyraźniejszy znak? Czy któreś ze starotestamentowych proroctw wspominało o gołębicy? Jan rozpoznał w Jezusie prawdziwego Mesjasza, ponieważ potrafił słuchać Boga. To osobiste objawienie, jakie otrzymał Jan, a o którym ewangelista pisze: „Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi”, pozwoliło właściwie zinterpretować znak zstępujący z nieba. Lekcja Janowego zasłuchania w słowo Boże uczy nas dzisiaj właściwego nastawienia do powołania chrześcijańskiego. Również nasze powołanie, kimkolwiek jesteśmy we wspólnocie Kościoła realizuje się we wskazywaniu tym, co robimy, na Jezusa. Cokolwiek robimy, mamy to robić na chwałę Bożą. Dzięki temu każdy z nas może czerpać wzór z Jana. Jakiego głosu słucghamy każdego dnia i skąd on pochodzi?

Panie Jezu, jestem posłany do świata z konkretnym zadaniem: robić wszystko na chwałę Bożą. Tak często jednak moje dni mijają na szukaniu własnej chwały, bo wybieram to, co złe. Chcę dzisiaj słuchać bardziej Twoich natchnień, aniżeli własnych pragnień. Amen.  

 • W środę - 18 stycznia - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.
 • Msze Święte w tym tygodniu: we wtorek, piątek i sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Janina Topczyńska, lat 83. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Sportowa 1-11 (nieparzyste) – poniedziałek, od godz. 9:30 i ul. Klonowa – poniedziałek, od godz. 14:00.
  • Ul. Sportowa cd.– wtorek, od godz.14:30.
  • Ul. Kasztanowa - środa, od godz. 14:00 i ul. Jaśminowa 1/25-40 - środa, od godz. 17:30.
  • Ul. Jaśminowa 1 cd. – czwartek, od godz. 15:00.
  • Jagiełek i Wilkowo – piątek, od godz. 9:30.
  • Ul. Mrongowiusza – sobota, od godz. 09:30.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17

Zgódź się, zgódź…

Czasem i my doświadczamy podobnej sytuacji w życiu, gdy mistrz przychodzi do ucznia. Być może zdarzyło się nam prosić kogoś młodszego o pomoc w użyciu smartfona czy komputera. Jak się wtedy czujemy? Trochę zawstydzeni? Pokornie prosić potrafią ludzie wielcy. Bez wątpienia Jezus jest tego najdoskonalszym wzorem. W dzisiejszej Ewangelii Mistrz prosi aż dwukrotnie ucznia. Jak ujmująco brzmią słowa: „Zgódź się…”. Przecież Jezus mógł mężczyźnie, który całe dorosłe życie chodził w szorstkiej skórze wielbłąda, mieszkał na pustyni, jadł, co sam znalazł, stanowczo nakazać: „Zrób to”. W Jezusie pokora spotyka się z niezwykłą delikatnością, która niczego nie narzuca, daje wolność wyboru. Jan mógł wyrazić to, co myślał, ale czuł się niegodny zaszczytu ochrzczenia Jezusa, choć był wzorem ascetycznego stylu życia. Czy czujemy się przed Jezusem wolni, aby zgodzić się na to, czego żąda od nas Jezus?

Panie Jezu, w swym życiu spotkałem już tak wielu pokornych ludzi. Podziwiam ich, lecz samemu o tę pokorę nie zabiegam wystarczająco. Dziękuję za lekcję pokory udzieloną mi dzisiaj. Amen.  

 • Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: poniedziałek i sobota o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Lipowa 26, 28, 30 i Wilcza 10, 10A – poniedziałek, od godz. 14:45.
  • Ul. Świerkowa 1-21 (nieparzyste), u tych, którzy nie pracują – wtorek, od godz.10:00, c.d. od godz. 14:30.
  • Ul. Akacjowa 1-19 (nieparzyste), poczynając od numeru 19 oraz 4 i 4A - środa, od godz. 14:30.
  • Ul. Akacjowa 10-26 (parzyste), 23 oraz 6A, 6 i 4B – czwartek, od godz. 14:00.
  • Ul. Lipowa (domy jednorodzinne) i Akacjowa 6B – piątek, od godz. 14:30.
  • Ul. Sportowa 19-39  – sobota, od godz. 09:30.

Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki

Łk 2, 16-21

Cud przemiany

Jezus jest potomkiem króla Dawida. Został on powołany od owiec, prosto z pola. Bóg go wybrał, mimo że był najmłodszym spośród synów Jessego. Był on dobrym królem - pasterzem swego ludu, choć nie ustrzegł się upadku. Nawrócił się jednak i już na zawsze pozostanie wielki. Jezus też jest pasterzem, ale nieporównywalnie większym - Bożym Synem, Królem królów. Urodził się nie wśród możnych w Jerozolimie, lecz w ubogim Betlejem; wybrał nie pałac królewski, a stajnię dla zwierząt. Jego pierwszymi gośćmi nie były elity, lecz pogardzani przez wszystkich i uważani za grzeszników pasterze. Co to dla nas oznacza? Co oznaczają te zadziwiające, po ludzku sądząc - nierozumne - Boże wybory? Jezus wie, że nasze serca częściej przypominają brudną stajnię niż czysty pałac. Jego przyjście na świat możemy odczytać jako wyraz nie tylko uniżenia, ale przede wszystkim miłości. Nie zwalnia to nas z obowiązku przygotowania się na Jego przyjście, a raczej uświadamia nam, że o własnych siłach nigdy nie będziemy w stanie stać się świętymi. Pasterze z Betlejem pozostali pasterzami, lecz w ich sercach dokonał się cud przemiany.

Panie Jezu, pasterze wrócili do swych domów radośni i przemienieni. Takiej przemiany pragniesz dokonać także we mnie. Chcę Ci na to pozwolić. Przyjdź do mego serca. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W piątek wypada Uroczystość Trzech Króli – Uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Msze Święte w tym dniu jak w każdą niedzielę. Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na misje.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota stycznia.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Łęciny, Tolejny, Wilkowo 1-7 – poniedziałek od godziny 9:00.
  • Ul. Wilcza 14, 16, 22 i 14 B oraz Sudwa 27 – wtorek od godziny 13:30.
  • Sudwa 40 i 40 A oraz Wilcza 14 A – środa od godziny 13:30.
  • W czwartek przed południem kolęda u osób umówionych i odwiedziny chorych.
  • Ul. Wilcza bez 10 i 10 A – w sobotę od godziny 10:00.
 • Msze Świete w tym tygodniu o godzinie 17:00.

Boże Narodzenie

Łk 2, 1-14

W Jezusie rodzimy się do prawdziwego życia

„W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta…”. Władcy tego świata wyobrażają sobie, że ludzi można umieścić w tabelkach, ponumerować, nadać im miejsce w dokumentach i wtedy będą mieli nad nami realną władzę. Tymczasem Jezus ma zupełnie inną propozycję. On nadaje nam imiona, a nie numery. Nie umieszcza nas w barakach ani w tabelkach. Jezus umieszcza nas w świecie, który jest pełen możliwości, pełen różnorodności, pełen jakiegoś świętego chaosu, który możemy wypełnić swoją osobowością, swoją pomysłowością, swoim geniuszem, swoim pięknem. Taki jest Jezus! On każdego z nas traktuje bardzo indywidualnie. Do każdego ma bardzo osobiste, wręcz intymne podejście. I to jest coś, co powinno nas po raz kolejny zachwycić. W Boże Narodzenie odkrywamy, że w Nim się rodzimy do prawdziwego życia. „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.

Panie Jezu, dziękuję Ci, że tak dobrze mnie znasz i przychodzisz do mnie w tę noc. Proszę, abym w Tobie odnalazł prawdziwe życie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • Jutro, czyli w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia, Msze Świete o godzinie 9:00 i 11:00.
 • W sobotę ostatni dzień starego roku. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • W następną niedzielę Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu o godzinie 11:00 i 17:00.To jedncześnie I niedziela miesiąca. O godzinie 11:00 i 17:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zawierzymy Bogu nas i Nowy Rok. Zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 10:30.
 • Już w tym tygodniu rozpocznę kolędę, która będzie odbywać się w sposób tradycyjny, będę szedł od domu do domu (oczywiście tam, gdzie mnie przyjmą).
 • Porządek wizyt duszpasterskich – kolędy – w tym tygodniu:
  • Ul. Parkowa – wtorek, od godziny 13:00, poczynając od budynku nr 2.
  • Sudwa numery 9, 11, 11A, 12, 28, 29, 30, 32, 33 – środa, od godziny 13:00.
  • Sudwa cd. – czwartek, od godziny 10:00.
  • Karczma Świętojańska, Świętajny, Sudwa Kol. – piątek, od godziny 10:00.
  • Wilkowo 8-13 – sobota, od godziny 9:00.

IV Niedziela Adwentu

Mt 1, 18-24

Pośpiech tęsknotą za Bogiem

Poruszający jest fakt, że autorzy zestawienia czytań na kolejne dni roku jakby nie wytrzymują napięcia, jakby nie mogą doczekać do końca i postanawiają, że będziemy czytać o niektórych wydarzeniach odrobinkę za wcześnie, wyprzedzając je. Tak jest i tym razem. Mamy przecież dopiero 18. dzień grudnia, do Bożego Narodzenia jeszcze kilka dni Adwentu, a w liturgii już pospieszyliśmy się. Przeczytaliśmy Ewangelię o tym, jak było z narodzeniem Jezusa. Tak się dzieje wtedy, kiedy człowiek się bardzo ekscytuje; bardzo się spieszy i tęskni, kiedy bardzo pragnie. Wtedy nie może wytrzymać i spieszy się, udowadniając, jak bardzo kocha. Obyśmy i my spieszyli się na spotkanie z Bogiem.

Panie Jezu Chryste, Ty nigdy nie przychodzisz za późno. Ty najbardziej z nas wszystkich spieszysz się, by przyjść do ludzkiego serca. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • Już za tydzień, w najbliższą niedzielę, Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je wieczerza wigilijna, którą będziemy przeżywali w sobotę wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowywali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (czytanie Pisma Świętego – opis narodzenia Jezusa, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd). Te tradycje świadczą o bogactwie i tożsamości naszej kultury narodowej, o przywiązaniu do zwyczajów naszych ojców, o naszej wierze.
 • Msze Święte roratnie w tym tygodniu w środę, czwartek i piątek o godzinie 17:00, w sobotę o godzinie 8:00.
 • Zgodnie z zapowiedzią, pasterka będzie o godzinie 22:00.
 • Pół godziny przed pasterką wspólne czuwanie i kolędowanie przy żłóbku.
 • W pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Są jeszcze do nabycia świece wigilijne Caritas.
 • Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy przedświątecznej najbardziej potrzebującym osobom z naszej parafii. W sumie przyniesiono 35 siatek, z których przygotowano 20 paczek, rozwiezionych w miniony piątek i sobotę. Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za przygotowanie i dystrybucję tych paczek oraz za pracę w minionym roku na rzecz pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym wsparcia.
 • Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego.

III Niedziela Adwentu

Mt 11, 2-11

Jezus Chrystus jedyną nadzieją

Byłoby wielkim błędem oskarżać Jana Chrzciciela o zwątpienie w wierze. Czytając Ewangelię z perspektywy XXI wieku, w sytuacji, w której nie tylko zapewnione mamy bezpieczeństwo, ale także pewnego rodzaju dobrobyt, pytanie zadane przez Jana Chrzciciela nie brzmi tak dramatycznie, jak powinno. Jest bowiem w istocie niezwykle dramatyczne: „Czy to już?” „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego?” Dla Jana Chrzciciela, uwięzionego i ogołoconego, Jezus Chrystus jest ostatnią nadzieją. Jedyną nadzieją. Jeśli to nie On wypełni Boże obietnice, życie Jana Chrzciciela okaże się zmarnowane, będzie porażką. Odpowiedź ma głęboko mesjański charakter. I z pewnością wystarczy Janowi, który umie ją odczytać.

Panie Jezu Chryste, podnieś mnie z mojej śmierci. Ogłoś mi Dobrą Nowinę. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zachęcam, abyśmy przeżyli je pojednani z Bogiem, aby w tym czasie znalazł miejsce w naszych sercach. Okazja do Spowiedzi Świętej każdego dnia przed Mszą Świętą.
 • Dziś rozpoczęły się rekolekcje w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Od soboty – 17 grudnia – rozpoczyna się druga część Adwentu. Dni tego okresu w liturgii są poświęcone bezpośredniemu przygotowaniu do Bożego Narodzenia. W tych dniach odmawiamy nowennę do Dzieciątka Jezus.
 • W tym tygodniu Msze Święte roratnie w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godzinie 17:00. Dzieci i młodzież przed bierzmowaniem zapraszam w czwartek na godzinę 17:00.
 • Są jeszcze do nabycia świece wigilijne Caritas.
 • Jeszcze do czwartku włącznie można przynosić napełnione siatki Caritas, które w tym tygodniu będą rozwiezione. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy przedswiątecznej najbardziej potrzebującym osobom z naszej parafii.
 • Przy okazji dziękuję, w imieniu poszkodowanych na skutek pożaru w Wilkowie, za wsparcie i ofiary składane na ten cel. W sumie przekazałem 1800 złotych (do puszek zebrano 1640 zł). Na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie (konkretnie na Ukrainę) przed tygodniem wpłynęło do puszek 640 złotych.
 • Mając na uwadze doświadczenie z dwóch minionych lat, a także biorąc pod uwagę opinię osób, które uczęszczają do kościoła i chciałyby przyjść na pasterkę, informuję, że zdecydowanie przeważa godzina 22:00. W związku z tym już dziś pragnę podać, że w tym roku pasterka będzie o godzinie 22:00. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa pasterka będzie o godzinie 23:00.
 • Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego.
 • Harcerze z 1 Olsztyneckiego Szczepu Drużyn Żywioły ZHP zapraszają dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia z Olsztynka na bożonarodzeniową grę terenową, 17 grudnia (sobota), między 9:45 a 13:30. Prosimy rodziców o zgłaszanie chętnych do udziału w grze dzieci, do 13 grudnia do godziny 20:00, smsem do komendantki szczepu. Numer telefonu oraz wszelkie informacje są na ulotkach wyłożonych na półce z prasą.

II Niedziela Adwentu

Mt 3, 1-12

Bądźmy echem Boga

Jeżeli Jezus jest Słowem Boga, a Jan Chrzciciel jest głosem, który to Słowo przekazał, my możemy stać się echem, dzięki któremu ów głos słyszalny będzie przez wieki. Każdy z nas wezwany jest do tego, by wołać: „Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” Trzeba jednak pamiętać o tym, że w pierwszym rzędzie to wołanie skierowane jest do każdego z nas, że to my - echo Boga - mamy się jako pierwsi nawrócić, jako pierwsi mamy wyprostować swoje ścieżki. „Wydajcie owoc godny nawrócenia” - naucza Jan Chrzciciel. Nie jesteśmy ani wyjątkowi, ani uprzywilejowani: „Nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi”. Jeśli jednak my zamilkniemy, kamienie wołać będą. Jeżeli ludzie zaczną żyć jak kamienie, kto ogłosi dobrą nowinę o nadejściu Mesjasza?

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że głos Jana Chrzciciela dociera bardzo głęboko do mojego serca. Wzbudź we mnie pragnienie, bym jak on zapowiadał światu Twoje przyjście. Ty żyjesz żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii, które dziś się rozpoczęły, będą trwały do wtorku włącznie. W poniedziałek i wtorek Msza Święta z nauką rekolekcyjną o godzinie 10:00 i 17:30. Młodzież, w tym młodzież z klas VI, VII i VIII zapraszam przynajmniej jeden raz w poniedziałek lub wtorek na godzinę 17:30. Dzieci - poniedziałek, godzina 16:00. Spowiedź Święta przed Mszą Świętą i w czasie Mszy Świętej.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach Świętych, przy wyjściu z kościoła, będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Przy okazji ministranci będą rozdawali foldery Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (warto zapoznać się z tym, czym jest i na czym polega ta adopcja).
 • W najbliższy czwartek - 8 grudnia - wypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Matka Boża, objawiając się w swoje święto, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. W tym dniu zatem kościół będzie otwarty między godz. 12:00 a 13:00. Jeśli o godzinie 12:00 będzie ktoś obecny, to odmówimy wspólnie Anioł Pański, później modlitwa indywidualna, na przykład różańcem.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (w czwartek) zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17:00 dzieci pierwszokomunijne, które przynoszą ze sobą do poświęcenia medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. W tym dniu chętni mogą złożyć duchową adopcję.
 • Msza Święta roratnia o Najświętszej Marii Pannie w tym tygodniu w piątek o godzinie 17:00.
 • Zachęcam do włączenia się w pomoc przedświąteczną osobom samotnym, starszym i chorym poprzez napełnienie siatki charytatywnej. Takie siatki można nabyć po Mszy Świętej. Te siatki wypełnione artykułami spożywczymi czy chemicznymi przynosimy z powrotem do zakrystii lub na plebanię do 15 grudnia.
 • Można nabywać w zakrystii świece wigilijne Caritas po 10 złotych.
 • Bardzo proszę, aby osoby, które w latach ubiegłych roznosiły opłatki, zgłosiły się po te opłatki po Mszy Świętej do zakrystii.