Parafia p.w. Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

II Niedziela zwykła

J 1, 35-42

Jezus chce się z nami spotkać

“Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. Pan przechodzi obok mnie i pyta: Czy chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj Jezus chce się ze mną spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie pragnie, by mój wybór był dobrowolny, świadomy. Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się osobowa, głęboka. Abraham Joshua Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest zapisem tej prawdy, iż Bóg szuka człowieka. Jednak, czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i czy umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim życiem? Święty Jan od Krzyża modlił się: “O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!”.

Panie Jezu, każdego dnia pragnę spotykać się z Tobą - moim Mesjaszem.

 

 • Jutro - 18 stycznia - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie. Bóg zapłać.
 • W związku z tym, że zasadniczo zakończyłem odwiedziny rodzin, które wyraziły chęć spotkania w ramach tzw. kolędy, pragnę wyrazić szczerą i głęboką wdzięczność za dar tych spotkań, za każdy gest życzliwości i otwartości oraz za wszystkie ofiary. Odwiedziłem około 120 rodzin. Gdyby ktoś wyrażał jeszcze chęć takiego spotkania, można zgłaszać się w najbliższym czasie, zwłaszcza, że kilka rodzin w tym tygodniu będę jeszcze odwiedzał.
 • Następna niedziela jest ogłoszona w naszej Archidiecezji “Dniem Solidarności z Chorwacją”, która ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi. Po Mszach Swiętych w tym dniu będą zbierane datki do puszek jako pomoc dla ofiar tej tragedii.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mk 1, 7-11

Moja chrześcijańska tożsamość

Pierwszą z ustanowionych przez Św. Jana Pawła II różańcowych tajemnic światła, poświęconych działalności publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie, po którym została potwierdzona tożsamość Jezusa: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Chrzest jest również znakiem naszej tożsamości - mówi, że należymy do Chrystusa. Data przyjęcia sakramentu chrztu świętego jest jedną z najważniejszych dat naszego życia. Czy znam datę swojego chrztu? Czy żyję jak chrzescijanin? Warto w święto Chrztu Pańskigo zadać sobie pytanie: czy moja rodzina jest środowiskiem wiary, miejscem, gdzie moja wiara się pogłębia?

Duchu Święty, umacniaj mnie swoimi darami każdego dnia, abym był wierny przyrzeczeniom chrzcielnym.

 

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek i środę Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 9:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Janina Kapusta - lat 92. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

J 1, 1-18

Na początku…

Człowiek w swoich poszukiwaniach, zwłaszcza tych naukowych, stawia pytanie o początek ludzkości i świata. Wielu z nas interesuje się archeologią czy też genealogią. W poszukiwaniach na temat dziejów własnej rodziny trzeba sięgnąć wstecz, głębiej, do dziadków, pradziadków, praprzodków. Człowiek wiary, sięgając do początków, tak naprawdę sięga nie tylko głębiej, ale przede wszystkim wyżej - aż do Boga. “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga - i Bogiem było Słowo (…). Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu ukazuje ogrom swojej miłości.

Dziękuję Ci, Boże, że zechciałeś, abym zaistniał. Dziękuję za każdy dzień mojego życia.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W środę wypada Uroczystość Trzech Króli – Uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Msze Św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na misje.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia.

Niedziela Świętej Rodziny

Łk 2, 22-40

Dar rodziny

Bóg zechciał być dzieckiem, mieć rodzinę, wzrastać w niej, rozwijać się, dojrzewać do pełni człowieczeństwa. Około trzydziestu lat spędził Jezus w swoim domu rodzinnym. Trzy lata nauczał, w ciągu trzech lat nas zbawił. Te proporcje pokazują, że nasza codzienność jest dla Boga bardzo ważna. To w codzienności obdarzamy się miłością i przebaczamy sobie nawzajem. To w codzienności słuchamy Boga. Są też chwile szczególne, trudne. Dla Maryi był to moment zwiastowania, dla Świętej Rodziny - proroctwo Symeona. Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas ciagłą inspiracją w czynieniu naszej codzienności coraz piekniejszą i bardziej świętą.

Jezu, który wzrastałeś w rodzinie ludzkiej, powierzam Ci moją rodzinę i rodziny całego świata.

 

 • Jutro i we wtorek Mszy Świętej w naszym kościele nie będzie.
 • W czwartek ostatni dzień starego roku. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • W piątek Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu o godzinie 11:00 i 17:00.
 • Ponieważ I piątek wypada w Nowy Rok, chorych odwiedzę w sobotę przed południem.
 • W następną, I niedzielę miesiąca, wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, a wspólny różaniec połączony ze zmianą tajemnic różańcowych będzie o godzinie 8:30.

IV Niedziela Adwentu

Łk 1, 26-38

Wolni, aby współpracować z Bogiem

Bóg szanuje wolność człowieka. Dlatego w zwiastowaniu ustami anioła Gabriela objawia Maryi swoją wolę, ale pyta jednocześnie, czy chce ją przyjąć. Bóg nie narzuca, lecz prosi. Maryja jako istota wolna mogła powiedzieć Bogu “nie”, podobnie jak w ogrodzie Eden postąpiła Ewa, słuchając zwodniczych zapewnień węża. Ewa też była wtedy bez grzechu, pełna łaski i w komunii z Bogiem. To, co Ewa zniszczyła przez swoją pychę, nieufność i nieposłuszeństwo, Maryja na nowo odbudowała przez swoją wolność, pokorę, ufność i posłuszeństwo Bogu. Stając się służebnicą Pana, stała się wolna wobec wszystkich innych autorytetów ludzkich.

Jezu, pragnę się coraz bardziej upodabniać do Maryi w zaufaniu i wybieraniu woli Boga w moim życiu.

 

 • Dziękuję Księdzu Włodzimierzowi Osicy, pallotynowi, za przybycie do naszej parafii i za słowo Boże wygłoszone wczoraj i dzisiaj.
 • Już w piątek Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je Wieczerza Wigilijna, którą będziemy przeżywali w czwartek wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowywali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (czytanie Pisma Świętego – opis narodzenia Jezusa, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd). Te tradycje świadczą o bogactwie i tożsamości naszej kultury narodowej, o przywiązaniu do zwyczajów naszych ojców, o naszej wierze.
 • Msze Święte roratnie o Najświętszej Marii Pannie w tym tygodniu w środę o godzinie 17:00 i w czwartek, w dniu wigilijnym o godzinie 8:00.
 • W tym roku będą dwie Pasterki: o godzinie 22:00 i 24:00.
 • W pierwszym dniu Świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W następną niedzielę wypada Święto Świętej Rodziny.
 • Są jeszcze do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Przypominam, że w tym roku wizyta duszpasterska - kolęda - odbędzie się u tych rodzin, które wcześniej zgłoszą się i wyrażą chęć spotkania. Można zgłaszać się jeszcze do Nowego Roku. Na spotkania kolędowe będę umawiał się telefonicznie.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary grudniowe, składane przy okazji roznoszenia opłatków, które będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać wszystkim osobom zaangażowanym w dystrybucję opłatków i zbiórkę ofiar w tym roku i przez wszystkie minione lata. Bez tego zaangażowania nie udałoby się nam dokonać aż tylu inwestycji. Tym wiekszą mam wdzięczność wobec tych osób, prosząc Boga, aby wszystkim błogosławił. Zgodnie z zapowiedzią kończymy zbiórkę ofiar na inwestycje w tej formie.
 • Diękuję też wszystkim, którzy w trudnym czasie pandemii wspierają parafię ofiarami składanymi na tacę, a także wpłatami na konto parafialne. Bóg zapłać.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności pięcioro naszych parafian - ś.p. Janusz Lisiecki, lat 74, ś.p. Adam Żurawek, lat 31, ś.p. Zdzisław Kuchmacz, lat 67 oraz dwie osoby z DPS. Wieczny odpoczynek racz zmnarłym dać, Panie.

III Niedziela Adwentu

J 1, 6-8. 19-28

Kim jestem, a kim nie?

Niedziela Gaudete - Niedziela Radości. Liturgia zaprasza nas do radości, bo przychodzący Pan jest coraz bliżej. Jan Chrzciciel pokazuje nam, co jest źródłem tej głębokiej radości, której świat dać nie może. To świadomość własnej tożsamości i misji. Jan wie, kim jest w oczach Boga i jaką misją On go obdarzył. Mówiąc o samym sobie do faryzeuszy, najpierw trzykrotnie zapewnia, kim na pewno nie jest. Dopiero potem stwierdza, kim jest. Im bardziej będziemy świadomi, kim jesteśmy, a kim nie, tym wiecej radości będzie nam towarzyszyło w codzienności.

Jezu, pragnę odkrywać, kim jestem w Twoich oczach, aby móc innych prowadzić ku Tobie.

 

 • Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zachęcam, abyśmy przeżyli je przygotowani duchowo, aby w tym czasie Chrystus znalazł miejsce w naszych sercach. Korzystajmy z nauk rekolekcyjnych transmitowanych przez radio czy telewizję. W naszym kościele też będzie miał miejsce dzień skupienia w najbliższą sobotę. Msze Święte z nauką - kazaniem - w sobotę o godzinie 10:00 i 17:00. W tym dniu będzie okazja do Spowiedzi Św, 20 minut przed Mszą Św. i w czasie Mszy Świętej. W tym dniu, a także w następną niedzielę kazanie wygłosi ks. Włodzimierz - pallotyn z Warszawy (Ząbki).

 • Od czwartku – 17 grudnia – rozpoczyna się druga część Adwentu. Dni tego okresu w liturgii są poświęcone bezpośredniemu przygotowaniu do Bożego Narodzenia. W tych dniach odmawiamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.

 • W tym tygodniu Msze Święte roratnie o Najświętszej Marii Pannie we wtorek, środę i czwartek o godzinie 17:00.

 • W piątek Msza Święta będzie o godzinie 8:00.

 • Są jeszcze do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.

 • Jeszcze do dziś można przynosić napełnione siatki Caritas, które w tym tygodniu będą rozprowadzone. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy przedświątecznej najbardziej potrzebującym osobom z naszej parafii.

 • Przypominam, że w tym roku wizyta duszpasterska - kolęda - odbędzie się u tych rodzin, które wcześniej zgłoszą się i wyrażą chęć spotkania. Można zgłaszać się po Mszy Świętej lub telefonicznie do Świąt Bożego Narodzenia.

 • Już dziś chcę poinformować, że w tym roku Pasterka będzie o godzinie 22:00 i 24:00.

 • Apel do ozdrowieńców:

 • ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA PRZYŁĄCZA SIĘ DO APELU O ODDAWANIE OSOCZA

  • Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z prośbą do wszystkich ozdrowieńców z COVID-19 o oddawanie osocza. Do apelu przyłączyła się także archidiecezja warmińska. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19, o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu: „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu (…). Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa”.
  • Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.
  • Należy spełnić następujące wymagania: wiek 18-65 lat, waga co najmniej 50 kg, minęło co najmniej: 28 dni od ustąpienia objawów po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub 18 dni od zakończenia izolacji.
  • Poza tym obowiązują te same wymagania, jak wszystkich dawców krwi, m.in. należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych. W przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Osocze pobierane jest w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa na dwa sposoby: metodą plazmaferezy (podczas jednego zabiegu - jednego wkłucia - pobierana jest krew, która jest rozdzielana na osocze i pozostałe składniki, następnie przetaczana z powrotem do tej samej żyły, służy do tego specjalistyczny sprzęt zwany separatorem, a metoda pozwala na uzyskanie do 750 ml osocza; oddanie osocza trwa od 30 do 40 minut) oraz z pobranej krwi pełnej (jest ona dzielona na osocze oraz krwinki czerwone i płytki krwi, które również mogą zostać wykorzystane w lecznictwie; jednorazowo można uzyskać w ten sposób ok. 200 ml osocza; oddanie krwi pełnej trwa ok. 10 minut).
  • Osocze można oddać w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa i ich oddziałach terenowych.

II Niedziela Adwentu

Mk 1, 1-8

Odwaga nawrócenia

Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w wodzie, podczas gdy Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza innych: “Przygotujcie drogę Pana!”. Autentyzmem jego życia z Bogiem pociągnął wielu do przemiany życia. Także my, podejmując osobisty trud nawrócenia i przemiany naszego życia, stajemy się inspiracją dla innych. Pokazujemy, że zmiana jest możliwa, że warto żyć według wartości ewangelicznych. Żyjąc blisko Boga, można być człowiekiem wiernym, dobrym, prawdziwym, a także radosnym, wolnym, szczęśliwym i spełnionym.

Jezu, przynoszę Ci dziś moją tęsknotę za nowością życia, którą tylko Ty możesz mi ofiarować.

 

 • Dziś I Niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Jutro liturgiczne wspomnienie Św. Ambrożego - biskupa - patrona pszczelarzy. O tyle bliższa jest nam ta postać, że od sierpnia jest obecna w naszym kościele figura świętego. Msza Święta w intencji pszczelarzy będzie odprawiona 20 grudnia o godzinie 11:00.
 • Msze Święte roratnie o Najświętszej Marii Pannie w tym tygodniu w środę i czwartek o godzinie 17:00.
 • Są do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Do następnej niedzieli można przyniosić napełnione żywnością oraz artykułami chemicznymi siatki charytatywne. Te siatki można nabyć jeszcze dziś po Mszy Świętej. Pomoc i siatki charytatywne są organizowane z myślą przede wszystkim o osobach samotnych, starszych i chorych.
 • We wtorek – 8 grudnia - wypada liturgiczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
 • W tym roku wizyta duszpasterska - kolęda - w formie dotychczasowej nie może się odbyć. Nie wyklucza się jednak przyjęcia zaproszenia do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu i dokonania jego poświęcenia oraz błogosławieństwa mieszkańców pod warunkiem zachowania wymogów sanitarnych. W związku z wytycznymi z kurii wizyta duszpasterska odbędzie się u tych rodzin, które wcześniej zgłoszą się i wyrażą chęć spotkania. Można zgłaszać się po Mszy Świętej lub telefonicznie do Świąt Bożego Narodzenia.
 • Od jutra do 16 grudnia włączymy się w ogólnopolską nowennę do Św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii, każdego dnia na zakończenie Mszy Świętej.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 10:00.

I Niedziela Adwentu

Mk 13, 33-37

Umiejętność czuwania

Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli Kościół, pozostawił naszej trosce. Pan powierzył nam “staranie o wszystko”, a obdarzając życiem, powołaniem i misją, “każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas należy uważność i czuwanie oraz ciągła gotowość serca na spotkanie z Jezusem, teraz sakramentalne, a kiedyś twarzą w twarz. Czuwanie uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie Bożego działania w nas i pośród nas. Dewiza wielu świętych może się stać również dla nas inspiracją na tegoroczny Adwent, jak też na całe życie: “Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień był Twoim ostatnim dniem życia”.

Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świata oczekuję na Ciebie z sercem uważnym i czuwającym.

 

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Niech to będzie dla nas czas religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Rekolekcji adwentowych niestety nie będzie.
 • Okazja do Spowiedzi Świętej każdego dnia przed Mszą Świętą.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. Proszę też zgłaszać te osoby, które chciałyby przyjąć sakramenty przed Świętami.
 • Następna I Niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie także wspólny różaniec o godzinie 8:30, połączony ze zmianą tajemnic różańcowych.
 • W następną, II niedzielę Adwentu, tradycyjnie po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu we wtorek i środę o godzinie 17:00.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych będą organizowane paczki, przede wszystkim dla osób samotnych, starszych i chorych. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez napełnienie siatki charytatywnej. Siatki będą rozprowadzane po Mszy Świętej, wypełnimy je w domu artykułami spożywczymi oraz chemicznymi i przyniesiemy z powrotem do kościoła lub na plebanię. Napełnione siatki przynosimy do 13 grudnia.
 • Bardzo proszę, aby te osoby, które w latach ubiegłych roznosiły opłatki na stół wigilijny, zgłosiły się po ich odbiór. Postarajmy się, zachowując wszelkie środki ostrożności, aby opłatki trafiły do wszystkich mieszkań.
 • Jutro Msza Św. o godzinie 8:00.

XXXIV Niedziela zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25, 31-46

Niech Jezus króluje w nas

Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z Nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane Mu w drugim człowieku. Zanim jednak skieruje do nas zachętę do bycia miłosiernym, jak On sam, karmi nas swoim Słowem, Ciałem i Krwią, przyjmuje nas we wspólnocie Kościoła, okrywa swoim przebaczeniem nagość naszego grzechu, swoim miłosierdziem leczy rany duszy, swą łaską uwalnia z naszych zniewoleń. Doświadczając takiego królowania Jezusa w naszym życiu, możemy iść i służyć Mu w naszych braciach i siostrach.

Jezu, daj mi proszę, nowe oczy i serce, abym w drugim człowieku, szczególnie potrzebującym, widział Ciebie.

 

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś, po Mszy Świętej o godzinie 9:00, na zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, Litania do Chrystusa Króla.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można też nabyć je osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Ogłoszenie w sprawie ewentualnych rekolekcji podam za tydzień.
 • Wyrażam szczerą wdzięczność tym wszystkim, którzy okazali wiele życzliwości i troski w czasie mojej choroby przez dwa tygodnie. Dziękuję za wsparcie modlitwą, dobrym słowem, zainteresowaniem. Dziękuję za wszystkie dary kulinarne. To wszystko sprawiło, że chorobę przeszedłem bardzo spokojnie i łagodnie. Swoją wdzięczność wobec wszystkich tych osób wyraziłem przed Bogiem odprawiając Mszę Świętą w czwartek.
 • Dziękuję też tym wszystkim, którzy w trudnym czasie pandemii wspierają parafię ofiarami składanymi na tacę, a także wpłatami na konto parafialne. Bóg zapłać.
 • Jak już informowałem, każdego dnia odprawiałem indywidualnie Mszę Świętą zbiorową za naszych bliskich zmarłych, pomimo tego, że Msze Święte w kościele były odwołane.
 • We wtorek i piątek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Regina Zielińska - lat 88. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

XXXIII Niedziela zwykła

Mt 25, 14-30

Wierność w małych rzeczach

“Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby stać się przytłoczony niemożliwością realizacji własnych darów. Nikt z nas nie dostał też za mało, aby zazdrościć innym i narzekać. Ważne jest, abyśmy te Boże dary przeżywali jako możliwość, a nie jako naszą własność. Wierność w rzeczach małych otwiera nas na realizację większych dzieł, a jednocześnie na przyjęcie jeszcze większej łaski i obdarowania. Niewiara w możliwość rozwijania Bożych darów zamyka nas w sobie, unieszczęśliwia, czyni ludźmi dostrzegającymi jedynie negatywne aspekty i nadmierne wymagania. Jeśli Bóg Ci coś dał, to znaczy, że jesteś w stanie to przyjąć, unieść i zrealizować.

Jezu, dziękuję Ci, że obdarzając mnie, uczysz mnie także wierności, odpowiedzialności i radości.

 

 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) - Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • W tym tygodniu Msze Święte w naszym kościele będą w poniedziałek, piątek i sobotę o godzinie 17:00.
 • Podobnie jak w poprzednim tygodniu, Msze Święte za zmarłych Ksiądz Proboszcz będzie odprawiał indywidualnie.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Józef Mierzejewski - lat 88. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.