Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

Róże Różańcowe

Intencje papieskie dla Żywego Różańca na rok 2014

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
 • Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.
 • Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
 • Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.
 • Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.
 • Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
 • Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.
 • Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Listopad

 • Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
 • Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
 • Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

Róże Różańcowe działające obecnie w naszej parafii:

****I Róża Różańcowa

 1. Janina Topczyńska – zelatorka
 2. Krystyna Mierzejewska
 3. Ludwika Śliżewska
 4. Bogumiła Sztandera
 5. Genowefa Tomaszewska
 6. Irena Lewandowska
 7. Maria Siepsiak
 8. Krystyna Woźniak
 9. Stanisława Dąbrowska
 10. Aurelia Kowalska
 11. Teresa Zamora
 12. Maria Polewaczyk
 13. Irena Cicha
 14. Krystyna Stawicka
 15. Alicja Popielewska
 16. Halina Kucińska
 17. Adela Majewska
 18. Czesława Kejner
 19. Helena Biała
 20. Maria Pisarska

II Róża Różańcowa

 1. Teresa Szemplińska – zelatorka
 2. Czesława Małecka
 3. Alina Kopeć
 4. Anna Witowicz
 5. Helena Smyk
 6. Krystyna Kowalska
 7. Janina Szulc
 8. Teresa Leszczyńska
 9. Wiesława Klimek
 10. Krystyna Nyga
 11. Irena Fijałkowska
 12. Krystyna Piłat
 13. Maria Półtorak
 14. Mirosława Walter
 15. Janina Radziewicz
 16. Irena Słodownik
 17. Danuta Cywińska
 18. Sabina Jędrejek
 19. Genowefa Drozd
 20. Danuta Gołębiewska

Do Róż Różańcowych należały również: Stanisława Giranowska, Teresa Serafinowska, Mariola Sokal, Brunhilda Sztandera, Helena Tomaszewska, Maria Pilarska, Alina Popielewska, Danuta Banach.

Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum