Archiwum postów 2024/07

XVI Niedziela zwykła

Mk 6, 30-34

„Apostołowie powrócili do Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. A On rzekł do nich: »Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie«. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne. Ale widziano ich odpływających. Wielu to zauważyło. Przybyli więc tam pieszo ze wszystkich miast, nawet ich wyprzedzając. Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, ujrzał wielki tłum. Ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, które nie mają pasterza. I długo ich nauczał.”

Słuchać Jezusa

Dzisiejsza Ewangelia to trud apostołów oraz ich radość z głoszenia Dobrej Nowiny. To także obraz głodu słowa Bożego. Gdy Jezus wraz z uczniami odpłynął na jakieś odosobnione miejsce, aby trochę odpocząć, wielu ludzi poszło tam, by słuchać Jego słowa. Motywem mogła być także potrzeba łaski uzdrowienia, często bowiem szli za Jezusem ze swoimi chorymi. Tu jednak wyraźnie jest mowa tylko o tym, że Jezus nauczał. Co więcej, nauczał ich długo. Ewangelista nie wspomina, jaka była treść nauczania Jezusa w tym konkretnym miejscu. Ale z pewnością była taka, jak w całej Ewangelii. Pan Jezus naucza o królestwie niebieskim, pokazuje drogę do niego, wskazuje grzech i wzywa do nawrócenia, z cierpliwością ukazuje łaskę, uczy tego, by najpierw przebaczać, zanim poprosimy Ojca o odpuszczenie naszych grzechów. A przykładem swojego życia uczy łagodności, dobroci, szacunku do innych ludzi, miłosiernej miłości. Takie słowo i przykład pociągały tłumy.

Panie Jezu, mimo mojej słabości i częstych rozproszeń chcę słuchać Twojego słowa. W nim jest wszystko, co jest potrzebne mojej duszy, aby goręcej zapragnęła zjednoczenia z Tobą. Amen.  

 • Dziś z okazji święta Świętego Krzysztofa (którego czcimy 25 lipca), patrona podróżnych i kierowców, po Mszach Świętych odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje, na zakup środków transportu.
 • Wydawanie żywności dla rodzin objętych pomocą jutro w godzinach 18:00 - 19:00.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności dwoje naszych prafian: śp. Wojciech Wydra - lat 61, śp. Renata Staniszewska - lat 56. Pogrzeb śp. Renaty w środę o godzinie 10:00. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Andrzej Rzekanowski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Andrzej Rzekanowski;
  • środa: + Andrzej Rzekanowski;
  • czwartek: + Andrzej Rzekanowski;
  • piątek: + Andrzej Rzekanowski;
  • sobota: + Andrzej Rzekanowski;
  • niedziela (28.07): 9:00 + Franciszek Piłat (20 rocznica śmierci); 11:00 + Andrzej Rzekanowski; 17:00 + Roman Kaźmierczak.

XV Niedziela zwykła

Mk 6, 7-13

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. Nakazał też, aby niczego nie zabierali w drogę prócz laski: ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy. »Włóżcie na nogi sandały, ale dwóch ubrań nie zakładajcie!«. Mówił do nich: »Gdziekolwiek wejdziecie do domu, zatrzymajcie się tam, aż do czasu, gdy będziecie opuszczać to miejsce. Jeśli w jakiejś miejscowości was nie przyjmą i nie zechcą was słuchać, wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie pył z waszych nóg, na świadectwo dla nich«. Oni poszli więc i wzywali do nawrócenia. Wyrzucili wiele demonów i namaścili olejem wielu chorych, przywracając im zdrowie.”

Świadkowie Ewangelii

Pan Jezus posyła swoich uczniów, aby wzywali do nawrócenia, a na drogę wyposaża ich w wyjątkowe dary: władzę nad duchami nieczystymi oraz moc uzdrawiania chorych. Uzdrowienia ducha i ciała są znakami, które potwierdzają moc i wagę słowa, jakie głoszą. Uczniowie mają zachować postawę ubóstwa, rzeczy materialne nie mogą stanowić dla nich balastu i przeszkadzać w swobodnym głoszeniu Dobrej Nowiny. Ten, kto głosi Ewangelię, musi być wolny wewnętrznie, to znaczy czysty, i powinien pozostać wolny zewnętrznie, czyli ubogi, zdany na opatrzność Ojca, ufający mocy słowa, które głosi. W czasie, gdy Jezus chodził po ziemi, ważny był także święty pośpiech. Czas Jego publicznej działalności był bardzo krótki, a do przekazania było bardzo wiele. Dlatego uczniowie musieli poświęcić się dziełu ewangelizacji z tak wielkim zaangażowaniem.

Panie Jezu, aby stać się wiarygodnym świadkiem Twojej Ewangelii we współczesnym świecie, muszę mieć wolne serce. Proszę Cię o łaskę pełnej wolności, która pozwoli mi bez lęku przed światem głosić Twoją miłość. Amen.  

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.
 • Poświęcenie pojazdów z okazji święta Świętego Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców, w następną niedzielę po Mszach Świętych. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje, na zakup środków transportu.
 • Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Andrzej Rzekanowski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Andrzej Rzekanowski;
  • środa: + Andrzej Rzekanowski;
  • czwartek: + Andrzej Rzekanowski;
  • piątek: + Andrzej Rzekanowski;
  • sobota: + Andrzej Rzekanowski;
  • niedziela (21.07): 9:00 + Andrzej Rzekanowski; 11:00 + Alina Mrozowska; 17:00 + Krystyna Rabij (5 rocznica śmierci).

XIV Niedziela zwykła

Mk 6, 1-6

„Jezus udał się do swego rodzinnego miasta, a Jego uczniowie szli za Nim. W szabat zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchających Go dziwiło się i mówiło: »Skądże to ma? Co to za mądrość została Mu dana? I takich nadzwyczajnych cudów dokonuje! Czy nie jest On cieślą, synem Maryi, a bratem Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? A Jego siostry, czy nie mieszkają tutaj wśród nas?«. I powątpiewali w Niego. A Jezus powiedział do nich: »Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i we własnej rodzinie prorok może być tak lekceważony«. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko kilku chorych uzdrowił, kładąc na nich ręce. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.”

Oczekiwania wobec Boga

Przeszkodą w przyjęciu Jezusa i Jego przesłania może być patrzenie na Niego przez pryzmat ludzkich oczekiwań i sposobu myślenia, pewnej rutyny przewidywania. Tak dzieje się nie tylko w Nazarecie. Gdy dwaj uczniowie po zmartwychwstaniu idą do Emaus i opowiadają historię paschalnych wydarzeń Jezusowi, którego nie rozpoznają, jeden z nich konkluduje: „A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela” (Łk 24, 21). Przecież Jezus wyzwolił nie tylko Izraela, ale całą ludzkość! Błąd mieszkańców Nazaretu polega na tym, że nie przyjmują, że Bóg może objawić się w taki zwyczajny sposób, w ich małym mieście, w miejscu, które doskonale znają. Czy ta trudność dotyczyła tylko ich? Czy i my nie mamy takich oczekiwań wobec Bożego działania, podobnie jak Eliasz, który spodziewał się, że Pan przyjdzie w trzęsieniu ziemi (1 Krl 19, 11-13), albo Syryjczyk Naaman, który miał nadzieję, że prorok uzdrowi go w określony sposób (2 Krl 5, 9-11)? Albo prorok Jonasz, który śmiertelnie gniewał się na Boga za to, że okazał On miłosierdzie mieszkańcom Niniwy (Jon 4)?

Panie Jezu, aby rozpoznać Cię w Twoim słowie albo w działaniu w moim życiu, muszę zachować świeżość patrzenia na wszystkie znaki Twojej miłości. Nie pozwól, bym popadł w rutynę w relacji z Tobą. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Dziś także 28 rocznica pierwszej Mszy Świętej odprawionej w naszej parafii, w kaplicy.
 • We czwartek wypada w liturgii święto Świętego Benedykta, patrona Europy.
 • We tym tygodniu zachęcamy do modlitwy w intencji pomordowanych na Wołyniu, w 81 rocznicę tych tragicznych wydarzeń.
 • W piątek wspominamy w liturgii Świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, patrona Archidiecezji Warmińskiej.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.
 • Poświęcenie pojazdów odbędzie się za dwa tygodnie.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Andrzej Rzekanowski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Andrzej Rzekanowski;
  • środa: + Andrzej Rzekanowski;
  • czwartek: + Andrzej Rzekanowski;
  • piątek: + Andrzej Rzekanowski;
  • sobota: + Andrzej Rzekanowski;
  • niedziela (14.07): 9:00 + Andrzej Rzekanowski; 11:00 + Kazimierz Przestrzelski; 17:00 + Stanisław, Krystyna Soroka, Barbara Smolan.