Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

XII Niedziela zwykła

Mk 4, 35-41

„Gdy nastał wieczór, Jezus powiedział do nich: »Przeprawmy się na drugi brzeg«. Zostawili więc tłum i zabrali Go, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie płynęły za Nim. Wtem zerwał się gwałtowny wiatr. Fale zalewały łódź, tak że już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi oparty na podgłówku. Budzili Go, mówiąc: »Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?«. On obudzony, zgromił wiatr, a do jeziora powiedział: »Milcz! Ucisz się!«. Wtedy wiatr ustał i zapanowała głęboka cisza. Do nich zaś powiedział: »Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?«. Wtedy ogarnął ich wielki lęk i mówili jeden do drugiego: »Kim On właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są Mu posłuszne?«.”

Kim jest Jezus?

Kiedy uczniowie zobaczyli wielki znak - cud uciszenia burzy na jeziorze, ogarnęło ich przerażenie. Praca rybaków znad Jeziora Galilejskiego wiązała się z ryzykiem. Nigdy wcześniej jednak nie widzieli takiego zdarzenia. Przejście od gwałtownej burzy, której przelękli się doświadczeni rybacy, do głębokiej ciszy, wprawiło ich w zdumienie i napełniło strachem. Kto z nas zareagowałby inaczej? I to wszystko po wypowiedzeniu przez Jezusa dwóch poleceń: „Milcz! Ucisz się!”. Skądinąd ciekawe jest to, że podobnymi słowami Jezus posługiwał się przy wypędzaniu złych duchów. Sytuacja zaskoczenia i przerażenia prowadzi do zasadniczego pytania wobec Jezusa działającego z taką mocą: „Kim On właściwie jest?”. Papież Benedykt XVI stwierdził, że to jest podstawowe pytanie Kościoła wobec osoby Jezusa. Kościół, czyli wspólnota uczniów, znajduje na to pytanie odpowiedź. Wybrzmiewa ona w różny sposób w każdej z czterech Ewangelii: Jezus jest obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat, Dobrym Samarytaninem ludzkości, Słowem, które stało się ciałem - naszym Panem i Zbawicielem.

Panie Jezu, wierzę, że jesteś przy mnie nawet wtedy, kiedy doświadczam trudnych sytuacji. Ty jesteś Panem, który potrafi ocalić z największych zagrożeń. Proszę Cię, nie opuszczaj mnie nigdy. Amen.  

 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i katechetom na progu wakacji oraz wszystkim, którzy udają się na urlopy, życzę spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, wielu miłych wrażeń i szczęśliwych powrotów.
 • Jutro w liturgii obchodzimy uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
 • W czwartek - 27 czerwca - wypada 147 rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
 • W sobotę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Przestrzelski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Kazimierz Przestrzelski;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • sobota: 17:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy Macioszczyk z okazji imienin; 15:00 (w DPS) + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (30.06): 9:00 + Jadwiga i Mieczysław Smyk; 11:00 + Romuald Olszewski (1 rocznia śmierci); 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.
Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum