Archiwum postów 2024/06

XIII Niedziela zwykła

Mk 5, 21-43

„Gdy Jezus przeprawił się łodzią na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, zebrał się wokół Niego wielki tłum. Przyszedł też jeden z przełożonych synagogi, który nazywał się Jair. Gdy zobaczył Jezusa, upadł Mu do stóp i błagał: »Moja córeczka jest umierająca. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby wyzdrowiała i żyła«. Jezus poszedł z nim, a wielki tłum podążał za Nim, napierając na Niego ze wszystkich stron. Była tam pewna kobieta, która dwanaście lat chorowała na krwotok. Dużo wycierpiała od wielu lekarzy. Wydała wszystkie swoje oszczędności, ale nic jej nie pomagało, a nawet czuła się coraz gorzej. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego płaszcza. Mówiła bowiem: »Jeśli tylko dotknę Jego płaszcza, odzyskam zdrowie«. Od razu miejsce krwotoku zagoiło się i poczuła, że jest uzdrowiona ze swej dolegliwości. Również Jezus natychmiast odczuł, że moc wyszła od Niego. Zwrócił się do tłumu, pytając: »Kto dotknął mojego płaszcza?«. Lecz uczniowie mówili do Niego: »Widzisz, jak tłum ze wszystkich stron napiera na Ciebie, a Ty pytasz: Kto Mnie dotknął?«. On jednak spojrzał wkoło, by zobaczyć tę, która to zrobiła. Kobieta, przelękniona i drżąca, wiedząc, co się jej stało, przyszła, upadła przed Nim i wyznała całą prawdę. A On powiedział do niej: »Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź wolna od twojej dolegliwości«. Kiedy jeszcze to mówił, przyszli z domu przełożonego synagogi i oznajmili: »Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?«. Lecz Jezus, słysząc, co mówią, zwrócił się do przełożonego synagogi: »Nie bój się, tylko wierz!«. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. Gdy przyszli do domu przełożonego synagogi, zobaczył zamieszanie i płaczki głośno lamentujące. Wszedł, mówiąc do nich: »Dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi«. Lecz oni wyśmiewali się z Niego. On zaś wyrzucił wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy Mu towarzyszyli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Wziął dziecko za rękę i rzekł: »Talitha kum«, to znaczy: Dziewczynko, mówię tobie, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I zdziwili się ogromnie. Lecz przykazał im stanowczo, aby nikt się o tym nie dowiedział, i powiedział, aby dali jej jeść.”

Uzdrawiająca wiara

Wiara góry przenosi (por. Mt 17, 20). W życiu codziennym to wyrażenie oznacza najczęściej wiarę we własne możliwości, co ma podnieść na duchu, dodać odwagi wobec różnych wyzwań. Wiara w Jezusa, w Jego Bożą moc, w Jego posłannictwo przynosi większe owoce. Daje bliski dostęp do Jego Osoby, co pozwala z kolei zagoić długo krwawiące rany, a nawet przywracać do życia umarłych. Wiara przełożonego synagogi, Jaira, skłania go do tego, by szukać Jezusa, przyjść do Niego i z bólem cierpiącego ojca prosić o rzecz niebywałą: życie dla umierającego dziecka. Wiara kobiety, która przez dwanaście lat cierpiała na krwotok, popycha ją do tego, aby przedzierać się przez tłum ludzi, by choć dotknąć Jego płaszcza. W tłumie cisnęło się na Niego wielu, ale łaskę otrzymała kobieta, która wierzyła. Wiara w Jezusa daje nam przystęp do Niego, a w Nim jest to, czego człowiek potrzebuje najbardziej: moc, która uzdrawia nasze krwawiące rany, i siła, która chorych i umierających przywraca do życia.

Panie Jezu, umocnij moją wiarę, abym dzięki niej znalazł drogę do Ciebie, bym przy jej pomocy pokonał wszystkie trudności, które mnie od Ciebie dzielą, i bym przylgnął do Ciebie, doznając uzdrowienia z moich słabości. Amen.  

 • W związku z zakończeniem nabożeństwa czerwcowego, w każdą środę będzie odmawiana nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątki koronka do Miłosierdzia Bożego.
 • Jutro - 1 lipca - mija 28 rocznica powstania naszej parafii.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lipca. W I piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna, I niedziela miesiąca, to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu, o godzinie 9:00 i 11:00. Zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8:30.
 • Dziś wyrusza XVIII Piesza Pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu przez Olsztynek. W Olsztynku będzie 6 lipca, w sobotę. Na zakończenie pielgrzymki, 6 lipca, w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie odbędzie się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nowenną przed Dwutysiącleciem Dzieła Odkupienia. Plakaty w gablocie.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Andrzej Rzekanowski;
  • wtorek: + Andrzej Rzekanowski;
  • środa: + Andrzej Rzekanowski;
  • czwartek: + Andrzej Rzekanowski;
  • piątek: + Andrzej Rzekanowski;
  • sobota: + Andrzej Rzekanowski;
  • niedziela (07.07): 9:00 + Andrzej Rzekanowski; 11:00 w intencji Agnieszki i Piotra w 4 rocznicę ślubu; 17:00 + Daniel Czaplo.

XII Niedziela zwykła

Mk 4, 35-41

„Gdy nastał wieczór, Jezus powiedział do nich: »Przeprawmy się na drugi brzeg«. Zostawili więc tłum i zabrali Go, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie płynęły za Nim. Wtem zerwał się gwałtowny wiatr. Fale zalewały łódź, tak że już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi oparty na podgłówku. Budzili Go, mówiąc: »Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?«. On obudzony, zgromił wiatr, a do jeziora powiedział: »Milcz! Ucisz się!«. Wtedy wiatr ustał i zapanowała głęboka cisza. Do nich zaś powiedział: »Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?«. Wtedy ogarnął ich wielki lęk i mówili jeden do drugiego: »Kim On właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są Mu posłuszne?«.”

Kim jest Jezus?

Kiedy uczniowie zobaczyli wielki znak - cud uciszenia burzy na jeziorze, ogarnęło ich przerażenie. Praca rybaków znad Jeziora Galilejskiego wiązała się z ryzykiem. Nigdy wcześniej jednak nie widzieli takiego zdarzenia. Przejście od gwałtownej burzy, której przelękli się doświadczeni rybacy, do głębokiej ciszy, wprawiło ich w zdumienie i napełniło strachem. Kto z nas zareagowałby inaczej? I to wszystko po wypowiedzeniu przez Jezusa dwóch poleceń: „Milcz! Ucisz się!”. Skądinąd ciekawe jest to, że podobnymi słowami Jezus posługiwał się przy wypędzaniu złych duchów. Sytuacja zaskoczenia i przerażenia prowadzi do zasadniczego pytania wobec Jezusa działającego z taką mocą: „Kim On właściwie jest?”. Papież Benedykt XVI stwierdził, że to jest podstawowe pytanie Kościoła wobec osoby Jezusa. Kościół, czyli wspólnota uczniów, znajduje na to pytanie odpowiedź. Wybrzmiewa ona w różny sposób w każdej z czterech Ewangelii: Jezus jest obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat, Dobrym Samarytaninem ludzkości, Słowem, które stało się ciałem - naszym Panem i Zbawicielem.

Panie Jezu, wierzę, że jesteś przy mnie nawet wtedy, kiedy doświadczam trudnych sytuacji. Ty jesteś Panem, który potrafi ocalić z największych zagrożeń. Proszę Cię, nie opuszczaj mnie nigdy. Amen.  

 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i katechetom na progu wakacji oraz wszystkim, którzy udają się na urlopy, życzę spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, wielu miłych wrażeń i szczęśliwych powrotów.
 • Jutro w liturgii obchodzimy uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
 • W czwartek - 27 czerwca - wypada 147 rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
 • W sobotę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Przestrzelski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Kazimierz Przestrzelski;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • sobota: 17:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy Macioszczyk z okazji imienin; 15:00 (w DPS) + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (30.06): 9:00 + Jadwiga i Mieczysław Smyk; 11:00 + Romuald Olszewski (1 rocznia śmierci); 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.

XI Niedziela zwykła

Mk 4, 26-34

„Jezus mówił: »Tak się ma sprawa z królestwem Bożym jak z człowiekiem rzucającym ziarno w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, wreszcie pełne ziarno w kłosie. A gdy zboże dojrzeje, bierze on zaraz sierp, bo nadeszła pora żniwa«. Mówił też: »Do czego przyrównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy. Kiedy się je wrzuca w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Gdy jednak zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od innych krzewów, wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki mogą zakładać gniazda w jego cieniu«. W wielu takich przypowieściach mówił do nich, stosownie do tego, co mogli pojąć. A bez przypowieści nie mówił do nich. Swoim uczniom natomiast wyjaśniał wszystko na osobności«.”

Królestwo Boże

Królestwo Boże to rzeczywistość, przestrzeń, czas, które podlegają władzy Boga. Ma ono swój wymiar wieczny (potocznie nazywamy go niebem), ale jest też obecne na ziemi. Z przyjściem Jezusa na świat zostało zaingurowane w sposób szczególny. Jest w Jezusie, Wcielonym Słowie Ojca, i w tych, którzy przyjmują Go z wiarą (por. Łk 17, 21). W doczesności, z oczywistych względów, podlega ograniczeniom, ale ma w sobie także moc, jaka pochodzi od Boga. W tym znaczeniu jest ona niezależna od działania ludzi. Obraz mocy Boga, który działa w historii, odnajdujemy w naturalnym kiełkowaniu ziarna i dojrzewaniu do żniwa, a także we wzroście ziarna gorczycy. On działa tak, jak chce, z mocą, której nikt i nic nie zdoła powstrzymać. Pomnoży to, co wydaje się małe, i osiągnie zamierzony przez siebie cel. Jeśli odpowiemy na to naszą wiarą, staniemy się częścią królestwa.

Panie Jezu, codziennie modlę się słowami „przyjdź królestwo Twoje”. Obym wypowiadał te słowa bez rutyny, ale z prawdziwą tęsknotą. W świecie pełnym wojen i wrogości niech nastanie Twoje królestwo miłości i pokoju. Amen.  

 • W sobotę - 22 czerwca 2024 roku - w Stoczku Klasztornym odbędzie się spotkanie archidiecezjalne Żywego Różańca, Nieustającego Różańca. O godzinie 11:00 różaniec, 12:00 Msza Święta, 13:00 poczęstunek.
 • W następną niedzielę o godzinie 11:00 zapraszam do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, nauczycieli, z okazji zakończenia roku szkolnego.
 • W poniedziałek i wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Przestrzelski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Kazimierz Przestrzelski;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • sobota: w intencji Izabeli i Adama w 30 rocznicę ślubu; 15:00 (w DPS) + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (23.06): 9:00 + Alina Mrozowska; 11:00 w intencji Dominiki z okazji 18 urodzin; 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.

X Niedziela zwykła

Mk 3, 20-35

„Pewnego razu Jezus wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy Jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. Nauczyciele Pisma natomiast, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że opętał Go Belzebub i że wyrzuca demony mocą ich przywódcy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił do nich w przypowieściach: »Jak może szatan szatana wyrzucać? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać. I jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest wewnętrznie skłócony, to nie może przetrwać, lecz koniec z nim. Nikt przecież nie może wejść do domu kogoś silnego i zagrabić jego rzeczy, jeśli najpierw go nie zwiąże. Dopiero wtedy okradnie jego dom. Zapewniam was: Wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, a nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia: będzie winien grzechu wiecznego«. Mówili bowiem: »Opętał Go duch nieczysty«. Wtedy przyszła Jego Matka i bracia. Stojąc na zewnątrz, prosili, aby Go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół Niego. Powiedzieli Mu: »Twoja Matka i Twoi bracia, i Twoje siostry są na zewnątrz i dopytują się o Ciebie«. Odpowiedział im: »Kto jest moją matką i braćmi?«. I patrząc na siedzących dokoła, powiedział: »Właśnie oni są moją matką i moimi braćmi. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką«.”

Źródło władzy Jezusa

Rozpoczęcie publicznej działalności przez Jezusa, jej nowość, intensywność i nadprzyrodzony charakter budzą pytania wśród bliskich oraz zarzuty duchowych przywódców ludu. Pierwsza wątpliwość dotyczy władzy, jaką dysponuje Jezus: jakie jest jej źródło? Czyją mocą wypędza złe duchy? Nauczyciele Pisma bez głębszego rozeznania wydają wyrok. Praktycznie uznają Nauczyciela za opętanego. Pan Jezus odpowiada zdecydowanie, wykazując ich błędne myślenie. Uczeni nie tylko nie rozpoznają w Jezusie działającego Boga, ale przypisują Mu coś wręcz przeciwnego. Błąd takiego sposobu myślenia zostaje bardzo mocno napiętnowany. Jezus mówi o grzechu, który nie może być odpuszczony - to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest nim przypisanie Bogu złego, podstępnego działania, oskarżenie Go o coś, co nie mieści się w Jego świętej naturze. Bóg jest święty i różny od wszystkiego, co jest nieświęte. Dlatego nie można zestawiać Jego chwały, Jego świętego imienia z czymś, co jest Mu z samej natury przeciwne.

Panie Jezu, Ty uczysz mnie modlitwy do Ojca, który jest w niebie i zawsze pozostaje święty i chwalebny na wieki: „Ojcze, niech się święci imię Twoje”. Amen.  

 • W związku ze zbliżającym się czasem pielgrzymek pieszych, zachęcamy do uczestnictwa w XXXII Warmińskiej Pieszej Pielgrzymce do Ostrej Bramy w Wilnie w dniach 6-15 lipca 2024 roku. Informacje w gablocie. W gablocie są też informacje na temat 41 Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.
 • W poniedziałek i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Przestrzelski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Kazimierz Przestrzelski;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • sobota: + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (16.06): 9:00 + Hieronim Bukowski (32 rocznica śmierci); 11:00 + Bogusław Chmieloch (od córek); 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.

IX Niedziela zwykła

MT 2, 23-3, 6

„Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do Niego: »Zobacz! Robią w szabat to, czego nie wolno!«. On im odpowiedział: »Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid wraz z towarzyszami, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom, i dał je również tym, co z nim byli«. Mówił im też: »Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu«.”

Syn Boży Panem szabatu

Szabat jest dniem przeznaczonym dla Boga. Każdy Izraelita od dzieciństwa jest uczony poszanowania Bożego Prawa, a w szczególności szabatu. Jego zachowanie wymaga przestrzegania wielu przepisów dotyczących powstrzymania się od pracy. Motywy dla tego stanu rzeczy, jakie znajdziemy w Starym Testamencie, są bardzo ważne. Jeden z nich odwołuje się do odpoczynku, jakim sam Bóg miał uświęcić ten dzień po pracy, którą wykonał w akcie stworzenia (Rdz 2, 3; Wj 20, 11). Inny nawiązuje do wyjścia z Egiptu, jakby drugiego aktu stworzenia wolnego narodu (Pwt 5, 14-15). W dzisiejszej Ewangelii przywołuje się fakt, że szabat był dniem odpoczynku dla synów Izraela w niewoli, ale Bóg ich z niej wyprowadził. Mając takie argumenty, trudno polemizować z przepisami dotyczącymi uszanowania odpoczynku w szabat. To jest prawda, gdy odwołujemy się tylko do przepisów. Natomiast gdy zaczynamy rozumieć Boży zamysł, to pojmujemy, co mówi Jezus: „Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”. Dla Boga ważniejszy jest człowiek! Jezus, Syn Boży, jest Panem również szabatu. Tego oponenci Jezusa jeszcze nie mogli zrozumieć.

Panie Jezu, naucz mnie szanować to, co należy do Ojca. Umacniaj mnie, abym nie zawłaszczał sobie czasu, możliwości, jakie daje mi Bóg, darów, które we mnie złożył, lecz bym z wdzięcznością za wszystko, co mi daje, umiał z tego dobrze korzystać. Amen.  

 • Dziękuję raz jeszcze tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Mszy Świętej w Skansenie i w przebieg procesji w uroczystość Bożego Ciała oraz za wykonanie czterech ołtarzy.
 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Z okazji wczorajszego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzę pięknego dzieciństwa, wiele radości, uśmiechów i zdrowia oraz wytrwałości w nauce i Bożego błogosławieństwa.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek i I piątek czerwca. W I piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • W piątek wypada też uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Kazimierz Przestrzelski (Msza Święta gregoriańska);
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Kazimierz Przestrzelski;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • sobota: + Kazimierz Przestrzelski;
  • niedziela (09.06): 9:00 + Zofia i Teodor Tarasiuk; 11:00 + Jan, Stanisława, Konstanty Szliwińscy; 17:00 + Kazimierz Przestrzelski.