Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

Wniebowstąpienie Pańskie

J 15, 9-17

„Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: »Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni«. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.”

Udział w owocach odkupienia

Przeżywamy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. To końcowy akord ziemskiej misji Jezusa, którego najbliżsi uczniowie, Jedenastu, oglądają już w chwale Jego zmartwychwstania. W swoich ostatnich słowach, czyli testamencie, Jezus objawia ich zadanie wobec całego świata: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawieniu, jakie On przyniósł, a wysłużył je przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. By mieć udział w owocach odkupienia, trzeba uwierzyć i przyjąć chrzest. To jest normalna droga, przez którą zostajemy zakorzenieni w zbawczym dziele Syna Bożego. Kto świadomie odrzuca wiarę, może nie dostąpić zbawienia. Ufamy Bożemu miłosierdziu, które chce ogarnąć wszystkich ludzi, ale Bóg nie łamie niczyjej wolności, pozostawia ją nawet w przypadku, gdy ktoś dokonuje tragicznego wyboru. Szczera i mocna wiara, według słów Pana, prowadzi do nadzwyczajnych znaków. Apostołowie wypełnili swoje życie zadaniem, jakie otrzymali w testamencie Jezusa.

Panie Jezu, proszę Cię ufnie, niech moja wiara w Ciebie i w Twoje słowo będzie dla mnie owocna. Niech otworzy moje serce na łaski, jakie wysłużyłeś na krzyżu. I niech uczyni mnie świadkiem Twojej obecności w świecie. Amen.  

 • Dziś w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiło 18 dzieci (w tym 12 z naszej parafii).
 • Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza – dar dla parafii – ornat wielkanocny z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego.
 • W następną niedzielę na godzinę 11:00 zapraszam dzieci, które przed rokiem były u I Komunii Świętej. Te dzieci zapraszam do spowiedzi w piątek o godzinie 16:30 lub w sobotę przed Mszą Świętą.
 • W czwartek - 16 maja - wypada w liturgii święto ku czci Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski i naszej Archidiecezji. (Czekamy na figurę Świętego Andrzeja, która już jest w trakcie wykonania).
 • W następną niedzielę wypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przed tą uroczystością codziennie odmawiamy Nowennę do Ducha Świętego.
 • Rodziny, które chciałyby korzystać z pomocy żywnościowej proszę, aby zgłosiły się do MOPS-u po skierowanie.
 • Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia: Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.
  • Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 2 maja 2024
  • Za zgodność: Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: + Marianna Orzech (7 rocznica śmierci), Jan i Jerzy Orzech;
  • wtorek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • środa: + Stanisław i Zofia Papierzyńscy;
  • czwartek: + Krystyna Długowska (30 dzień po pogrzebie);
  • piątek: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • sobota: o zdrowie, błogosławieństwo Boże i szczęśliwą operację dla Andrzeja;
  • niedziela (19.05): 9:00 w intencji Pawła w 18 rocznicę urodzin; 11:00 w intencji Weroniki z okazji imienin i rocznicy chrztu; 17:00 + Maria i Zenon Bednarek.
Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum