Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

V Niedziela Wielkiego Postu

J 12, 20-33

„Wśród tych, którzy przybyli na święto, aby oddać cześć Bogu, byli także Grecy. Przyszli oni do Filipa, pochodzącego z Betsaidy w Galilei, i poprosili: »Panie, pragniemy zobaczyć Jezusa«. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a następnie obaj przekazali to Jezusowi. Jezus zaś im odrzekł: »Nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy doznał chwały. Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć. Teraz jestem głęboko wstrząśnięty. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, ocal Mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem z tego powodu - dla tej godziny. Ojcze, uwielbij swoje imię!«. Wtedy zabrzmiał głos z nieba: »Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię«. Ludzie, którzy tam stali i usłyszeli ów dźwięk, mówili: »Zagrzmiało«, inni jednak twierdzili: »Anioł przemówił do Niego«. Jezus więc wyjaśnił: »Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, lecz ze względu na was. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich ku sobie«. Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć.”

Zrozumieć, kim jest Jezus

Pan Jezus działał przeważnie w Galilei i Judei, zwracając się w pierwszej kolejności do Żydów. W Samarii także zostaje przyjęty z entuzjazmem. Samarytanie rozpoznali w Nim Zbawiciela świata (J 4, 42). O poznanie Jezusa proszą również Grecy. Zwracając się do Filipa, mówią: „pragniemy zobaczyć Jezusa”. Grecki czasownik „idein” użyty w tym miejscu oznacza ‘zobaczyć i zrozumieć’. To coś więcej niż poznanie tylko powierzchowne, wyłącznie zmysłem wzroku. Chodzi tu o zrozumienie, kim jest Jezus. Ta prośba jest sprzeczna z postawą wielu Żydów, którzy zatrzymując się na ogólnikowym poznaniu, odrzucali misję Jezusa. On natomiast w odpowiedzi na prośbę Greków tłumaczy swoją drogę, godzinę, która nadeszła, przez analogię do ziarna pszenicy. Ziarno, które wpada w ziemię, musi obumrzeć, aby wydać plon. Jezus jest blisko swojej śmierci, która przyniesie plon dla wszystkich ludzi. Podobną drogę ma przejść każdy, kto chce iść za Jezusem. Aby osiągnąć życie wieczne, nie wolno przeceniać swojego życia na tym świecie.

Panie Jezu, i ja chcę poznać Ciebie. Nie tylko znać Cię z przyzwyczajenia, powierzchownie, z dawnej katechezy, ale poznać Cię osobiście przez rozpamiętywanie Twojego słowa i życia. Niech zasmakuję w Twojej przyjaźni. Amen.  

 • W minionym tygodniu przeżyliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Wyrażamy wdzięczność Bogu za owoce tych rekolekcji, przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych.
 • Do następnej niedzieli codziennie po Mszy Świętej będziemy odmawiali nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, za wstawiennictwem Świętego Andrzeja Boboli i Błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
 • We wtorek - 19 marca - wypada liturgiczna Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.
 • Serdecznie zapraszam na ostatnią w tym roku Drogę Krzyżową w intencji rodzin z naszej parafii, w piątek bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Już za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Podczas wszystkich Mszy Świętych będzie poświęcenie palm.
 • Wzorem lat ubiegłych zachęcam wszystkie dzieci do udziału w konkursie na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie (przy pomocy rodziców). Z palmami zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 11:00.
 • Kwiaty do Grobu Pańskiego podobnie, jak w ubiegłych latach będą zakupione. Ofiary na kwiaty można składać indywidualnie lub po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła, w Niedzielę Palmową.
 • Okazja do Spowiedzi Świętej codziennie przed Mszą Świętą (w Niedzielę Palmową pół godziny przed Mszą Świętą).
 • Spotkanie z rodzicami przed I Komunią Świętą tydzień po świętach - w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Józef Mrozowski (21 rocznica śmierci);
  • wtorek: + Józef Luks i Małgorzata Luks (33 rocznica śmierci);
  • środa: + Marianna i Józef Jankowscy, Eugeniusz, Alicja Klimek;
  • czwartek: + Roman Kaźmierczak (30 dzień po pogrzebie);
  • piątek: o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Janiny w 90 rocznicę urodzin;
  • sobota: + Franciszek Zielński (3 rocznica śmierci);
  • niedziela (24.03): 9:00 + Stanisław Słodownik (4 rocznica śmierci); 11:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodz. Mrozowskich i Witek; 17:00 ++ z rodz. Hacia, Iwanowicz, Kolasa, Łukaszewicz.
Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum