Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

IV Niedziela Wielkiego Postu

J 3, 14-21

„Jezus powiedział do Nikodema: »Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne - jako dokonane w Bogu«.”

Bóg kocha świat!

Często zastanawiamy się, jaki sens ma historia zbawienia? Jaki jest zamysł Boga wobec wszystkiego, co dzieje się na ziemi? Czy Bóg w ogóle się tym interesuje? Dzisiejsza Ewangelia odpowiada na te rozterki ludzkiego serca. I czyni to w sposób niezwykle jasny i przejmujący. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem objawia zamysł Boży wobec świata i każdego człowieka. Bóg kocha świat! Do tego stopnia, że posyła swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto przyjmie Go z wiarą, mógł mieć życie wieczne. By się to mogło dokonać, potrzeba (greckie dei oznacza ‘konieczność’), aby Syn Człowieczy został wywyższony na krzyżu, jak kiedyś Mojżesz umieścił na Boże polecenie miedzianego węża na palu. Obok tej drogi zbawienia przez krzyżową ofiarę Jezusa Chrystusa istnieje też możliwość potępienia. Dzieje się tak wówczas, gdy człowiek odwraca się od Boga przez zło, które czyni, i zamiast światła miłuje ciemność.

Panie Jezu, choć jestem człowiekiem grzesznym i słabym, to jednak pragnę Twojego zbawienia, do którego mogę mieć dostęp tylko przez Twój krzyż. Niech Twoja ofiarna miłość oczyści mnie z mojej winy. Amen.  

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś się rozpoczęły, będą trwały do wtorku włącznie, w poniedziałek i we wtorek godz. 10:00 i 17:30. Spowiedź Święta przed Mszą i w czasie Mszy Świętej. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Wojciech Kotowicz - wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30.
 • Od soboty 16.03 do 24.03 codziennie po Mszy Świętej będziemy odmawiali nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, za wstawiennictwem Świętego Andrzeja Boboli i Błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
 • W środę Msza Święta o godzinie 8:00 rano.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin, śp. Tadeusz Jakubowski - lat 93. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: 10:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Krystyny z okazji imienin; 17:30 ++ z rodz. Ostrowskich, Szkuryńskich, Podolskich, Rafalskich i Nowickich.
  • wtorek: 10:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Magdaleny; 17:30 + Marian Kuchmacz (1 rocznica śmierci);
  • środa: dantis;
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski;
  • piątek: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • sobota: + Irena, Benedykt Flegel, Anna, Tadeusz Dubiel;
  • niedziela (17.03): 9:00 + Wilhelm Schimmelpfenig (20 rocznica śmierci); 11:00 + Edmund (3 rocznica śmierci) i Krystyna Chodubscy; 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Pileckiej w 91 rocznicę urodzin.
Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum