Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

II Niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

„Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności. Jego ubranie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: »Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza«. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos: »On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!«. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Był z nimi tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.”

Wielkość Boga

Uczniowie towarzyszyli Jezusowi już od jakiegoś czasu. Widzieli cuda, których dokonywał i przez które objawiał swoją nadzwyczajną moc. Ale to, czego są świadkami teraz, przekracza ich dotychczasowe doświadczenie. To, co widzą uczniowie, to tylko część chwały Bożej. Bóg w swojej świętości, w swojej chwale, w swojej transcendencji przekracza to, co potrafimy zrozumieć. Obok lekcji chwały jest to dla nas także lekcja pokory. Tyle razy chcemy, aby Bóg tłumaczył się przed nami. Często pytanie „dlaczego”, które stawiamy wobec trudnych życiowych doświadczeń, jest w rzeczywistości oskarżeniem Boga. A tak naprawdę pozostajemy małymi stworzeniami, które Bóg niewspółmiernie kocha. Ojciec miłuje najpierw swojego Syna i zaprasza do tego, abyśmy byli Mu posłuszni.

Panie Jezu, umiłowany Synu Ojca, Odblasku Jego chwały, proszę Cię, umacniaj mnie w słuchaniu Ciebie i w posłuszeństwie Twojej Ewangelii, abym mógł się cieszyć oglądaniem Ciebie w niebie. Amen.  

 • W dzisiejszą - II niedzielę Wielkiego Postu - tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes” zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota marca. Odwiedziny chorych w piątek przed południem. Spowiedź w I piątek przed Drogą Krzyżową.
 • Następna, I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. To wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżycie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Bogumił Popielewski (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: dantis;
  • środa: + Bożena Ogonowska;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Janina, Stanisław, Jan, Jerzy Dzianachowscy;
  • niedziela (03.03): 9:00 ++ z rodz. Biedulskich i Słabosz; 11:00 + Wojciech Madejski (1 rocznica śmierci); 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny, Witolda i Michała.
Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum