Archiwum postów 2024/02

II Niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

„Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności. Jego ubranie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: »Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza«. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ się głos: »On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!«. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Był z nimi tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.”

Wielkość Boga

Uczniowie towarzyszyli Jezusowi już od jakiegoś czasu. Widzieli cuda, których dokonywał i przez które objawiał swoją nadzwyczajną moc. Ale to, czego są świadkami teraz, przekracza ich dotychczasowe doświadczenie. To, co widzą uczniowie, to tylko część chwały Bożej. Bóg w swojej świętości, w swojej chwale, w swojej transcendencji przekracza to, co potrafimy zrozumieć. Obok lekcji chwały jest to dla nas także lekcja pokory. Tyle razy chcemy, aby Bóg tłumaczył się przed nami. Często pytanie „dlaczego”, które stawiamy wobec trudnych życiowych doświadczeń, jest w rzeczywistości oskarżeniem Boga. A tak naprawdę pozostajemy małymi stworzeniami, które Bóg niewspółmiernie kocha. Ojciec miłuje najpierw swojego Syna i zaprasza do tego, abyśmy byli Mu posłuszni.

Panie Jezu, umiłowany Synu Ojca, Odblasku Jego chwały, proszę Cię, umacniaj mnie w słuchaniu Ciebie i w posłuszeństwie Twojej Ewangelii, abym mógł się cieszyć oglądaniem Ciebie w niebie. Amen.  

 • W dzisiejszą - II niedzielę Wielkiego Postu - tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes” zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota marca. Odwiedziny chorych w piątek przed południem. Spowiedź w I piątek przed Drogą Krzyżową.
 • Następna, I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. To wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżycie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień:
  • poniedziałek: + Bogumił Popielewski (30 dzień po pogrzebie);
  • wtorek: dantis;
  • środa: + Bożena Ogonowska;
  • czwartek: dantis;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Janina, Stanisław, Jan, Jerzy Dzianachowscy;
  • niedziela (03.03): 9:00 ++ z rodz. Biedulskich i Słabosz; 11:00 + Wojciech Madejski (1 rocznica śmierci); 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny, Witolda i Michała.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni był kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu służyli. Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił« i »Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię«.”

Nawrócić się i uwierzyć w Ewangelię

Oto początek działalności publicznej Jezusa. Po latach życia ukrytego, podczas których przygotowywał się do tej misji, po chrzcie w Jordanie, Pan Jezus udaje się na pustynię. W relacji św. Marka czas próby, czyli czas kuszenia przez szatana, trwał przez czterdzieści dni. Nie ma tu opisu samych pokus, jak przedstawiają to św. Mateusz i św. Łukasz. Z pewnością był to okres duchowej walki, surowy czas postu i zmagania („wśród dzikich zwierząt”), ale także doświadczenia bliskości Ojca („aniołowie Mu służyli”). W takim kontekście Jezus przygotowuje się do wygłoszenia swojego pierwszego orędzia. Zawrze w nim bardzo ważne przesłanie. Oto czas się wypełnił, nadszedł kulminacyjny moment historii zbawienia, zapowiadany od wieków. Nadchodzi królestwo Boże, czyli zwycięstwo Boga, jakie dokona się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. By móc stać się częścią realizującego się królowania Boga, trzeba się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię, jaką głosi Jezus. Wezwanie jest bardzo jasne. Od człowieka zależy, czy je podejmie.

Panie Jezu, w tym czasie postu i pokuty po raz kolejny chcę podjąć wysiłek zmierzający do nawrócenia serca i przemiany życia. Spraw, aby Twoje zwycięstwo stało się początkiem mojego nowego życia. Amen.  

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały Kościół rozpoczyna czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie. Obowiązkowo przychodzą dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post, które mają nas zbliżyć do Boga i uwrażliwić na drugiego człowieka. Jest wystawiona skarbona, do której można składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Dziś poświęcenie krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych, w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: ++ z rodzin Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • wtorek: dantis;
  • środa: + Helena Stupak (8 rocznica śmierci), Romuald Stupak (11 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Stupak i Nowak;
  • czwartek: + Józef Wantoch-Rekowski (15 rocznica śmierci);
  • piątek: dantis;
  • sobota: dantis;
  • niedziela (25.02.24): 9:00 + Józef Karpiński (5 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Buler i Karpińskich; 11:00 + Henryk Grabowski (7 miesięcy po śmierci); 17:00 + Henryk Kapusta.

VI Niedziela zwykła

Mk 1, 40-45

„Trędowaty podszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił: »Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić«. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: »Chcę, bądź oczyszczony«. I natychmiast trąd ustąpił. Został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: »Pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza«. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron.”

Uzdrawiająca miłość

Choroba zakaźna, jaką jest trąd, dawniej była nieuleczalna. Z tego powodu ludzie nią dotknięci byli wykluczeni z życia społecznego i religijnego. Mieszkali w bezpiecznej odległości od domów ludzi zdrowych. Ci ostatni patrzyli na nich jak na zagrożenie. Chory na trąd był skazany na powolne umieranie, często w samotności. W dzisiejszej Ewangelii człowiek z takim bagażem cierpienia staje przed Jezusem, prosząc Go o uzdrowienie. Jego prośba jest bardzo pokorna: „Jeśli chcesz…”. Te słowa wyrażają ufność: „Zdaję się na Twoją wolę. Wierzę, że możesz to uczynić”. Ewangelista zapisał, że Jezus się ulitował. Używa tu greckiego czasownika, który oznacza głębokie wzruszenie, miłosierną miłość, a nie politowanie. On spojrzał na trędowatego z głęboką miłością i uzdrowił go. Każdemu uzdrowieniu, jakiego udziela, towarzyszy ta sama, niepowtarzalna i głęboka miłość, która wydobywa z cierpienia.

Panie Jezu, proszę Cię, pragnę doświadczyć Twojej miłości. Niech uzdrowi moje wnętrze, abym mógł z wdzięcznością opowiadać o wielkich rzeczach, które dla mnie uczyniłeś. Amen.  

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte tego dnia o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich, w tym dzieci przystępujące w tym roku do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem obowiązkowo. Po Mszy Świętej spotkanie z kandydatami do bierzmowania.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Proszę, aby w następną niedzielę dzieci pierwszokomunijne przyniosły do poświęcenia krzyżyki, na godzinę 11:00.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej serdecznie zaprasza na Wentę Dobroczynną, która odbędzie się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w ostatni wtorek karnawału 13 lutego 2024 roku, początek o godzinie 16:00. Dochód z wenty przeznaczony zostanie na Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Katarzynki, którego pensjonariuszkami są niepełnosprawne kobiety od dziewiętnastego do siedemdziesiątego roku życia. W programie wenty loteria fantowa z cennymi nagrodami, aukcja prac znanych olsztyńskich artystów prowadzona przez aktora filmowego i teatralnego Pawła Burczyka oraz koncert walentynkowy pod tytułem „Kiedy się zakocham”. Bliższe informacje na plakacie w gablocie parafialnej.
 • APEL Przewodniczącego KEP o solidarność z ofiarami wojny na Ukrainie po dwóch latach od inwazji rosyjskiej: Wkrótce minie kolejna rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z września 2023, od początku wojny zostało poszkodowanych ponad 27 tys. osób cywilnych, z czego 14 tys. odniosło rany, 7 tys. poniosło śmierć, w tym ok. 500 dzieci. Zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a 120 tys. odniosło rany. Na całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym prawie 1 mln w Polsce. Od samego początku wojny Kościół w Polsce - za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas Diecezjalnych, Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji i firm oraz osób prywatnych - świadczy pomoc potrzebującym Ukraińcom zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Liczba osób, która uzyskała pomoc rzeczową w Ukrainie w 2023 wyniosła 570 tys. Tylko w ramach programu Rodzina Rodzinie otoczono bezpośrednią opieką 1800 najbiedniejszych rodzin. Wysłano ponad 90 tys. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. Caritas pomaga rodzinom z dziećmi, angażując się w organizację kolonii letnich i obozów, wsparcia psychospołecznego w świetlicach oraz centrach dziennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W naszym kraju Caritas prowadzi ponadto 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które wspomagają ponad 92 tys. uchodźców, wśród nich ponad 30% to dzieci. Ponad 70 tys. osób dorosłych i dzieci skorzystało ze wsparcia psychologicznego oraz różnego typu działań integracyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. W kursach języka polskiego wzięło udział ponad 10 tys. osób, a 14 tys. osób otrzymało pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W 2023 roku ponad 23 tys. osób korzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas oraz innych placówkach kościelnych. To tylko niektóre z licznych działań, podejmowanych przez Kościół w Polsce, na rzecz ofiar wojny. Wszystkie one są niczym innym, jak Ewangelią w praktyce, w myśl słów: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).Wojna trwa nadal, dlatego - mimo pewnego zmęczenia tym tematem - solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Jako Kościół w Polsce pragniemy kontynuować to wielkie dzieło pomocy, dlatego zwracam się z gorącym apelem o nieprzerwaną solidarność z potrzebującymi Ukraińcami. Proszę o zorganizowanie ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w Polsce, po każdej Mszy Świętej w Środę Popielcową 14 lutego br. Zebrane środki zostaną przekazane, za pośrednictwem Caritas Polska, na wsparcie osób najbardziej potrzebujących - seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom. Wszystkich ofiarodawców zapewniam o mojej serdecznej pamięci w modlitwie.
  • ✠ Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy Wysockiej;
  • wtorek: + Aleksandra Bukowska (7 rocznica śmierci);
  • środa: 10:00 dantis; 17:00 + Kazimierz Przestrzelski (1 rocznica śmierci);
  • czwartek: 8:00 za parafian;
  • piątek: dantis;
  • sobota: + Dariusz Dworznicki (30 dzień po pogrzebie);
  • niedziela (18.02.24): 9:00 + Alina Mrozowska i ++ z rodz. Mrozowskich i Witek; 11:00 + Emilia Leks (25 rocznica śmierci); 17:00 + Jadwiga Jadczak (30 rocznica śmierci), Zygmunt Jadczak (3 rocznica śmierci).

V Niedziela zwykła

Mk 1, 29-39

„Wprost z synagogi Jezus udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby, i wyrzucił wiele demonów; lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne, i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli Go szukać. Kiedy Go znaleźli, powiedzieli Mu: »Wszyscy Cię szukają«. A On im odpowiedział: »Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał, po to bowiem wyszedłem«. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony.”

Potrzeba modlitwy

Poznaliśmy już tyle nadzwyczajnych interwencji Jezusa. W domu Andrzeja i Szymona ponownie pokazuje On swoją Bożą moc, gdy leczy teściową Szymona. Gorączka, jeden z symptomów choroby, natychmiast ustępuje, gdy Jezus bierze kobietę za rękę. Wieczorem przed domem gromadzi się całe miasto. To jest z pewnością przenośnia, ale wskazuje, że tłum był naprawdę wielki. To, co przykuwa naszą uwagę, to obraz Jezusa modlącego się samotnie. Jak się modlił? O czym rozmawiał z Bogiem, swoim Ojcem? Jest kilka miejsc w Ewangeliach, gdzie znajdziemy częściową odpowiedź na te pytania. Częściową dlatego, że to, co należało do najbardziej intymnej relacji Ojca i Syna, pozostanie dla nas tajemnicą. Modlitwa Pańska, czyli Ojcze nasz, jest modelem modlitwy, jakiej uczy Jezus. Sam Jezus zwracał się do Boga jak dziecko do ojca, chwalił Jego imię, godził się na Jego świętą wolę. Stąd lekcja dla nas, żeby modlitwa nie koncentrowała się wyłącznie na prośbie.

Panie Jezu, naucz i mnie się modlić, abym znajdował radość w przebywaniu blisko Ojca Niebieskiego, bym dziękował Mu za Jego wielką miłość, jaką mi okazał, posyłając na świat Ciebie, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.  

 • Dziś I Niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W następna niedzielę – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. W tym dniu będzie udzielony Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 9:00 (jeśli komuś ta godzina nie pasuje, to na życzenie po Mszy Świętej o godzinie 11:00 lub 17:00). Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze, osoby, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby oraz są w stanie łaski uświęcającej.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce oraz nauczaniu.
 • Jutro zasadniczo zakończenie kolędy - na ulicy Jaśminowej 1 od godziny 15:15.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić szczerą i głęboką wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem. Wielkie dzięki i Bóg zapłać za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Można jeszcze zgłaszać chęć spotkania kolędowego w tych mieszkaniach, w których kolęda z różnych powodów nie odbyła się (np. z powodu choroby).
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w środę o godzinie 8:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek:
  • wtorek: + Marek Kowalski (13 rocznica śmierci);
  • środa: + Czesław (1 rocznica śmierci);
  • czwartek: + Ewa Malinowska (8 rocznica śmierci);
  • piątek: + Franciszek Tafiłowski;
  • sobota: + Jan Gręda i ++ z rodz. Szczepkowskich;
  • niedziela (11.02.24): 9:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa w 70 rocznicę urodzin; 11:00 + Stanisława Muttke; 17:00 + Elżbieta Majewska.