Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

IV Niedziela zwykła

Mk 1, 21-28

„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie: uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on: »Co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić! Wiem, kim jesteś: Świętym Boga«. A Jezus stanowczo mu nakazał: »Milcz i wyjdź z niego!«. Wtedy duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał: »Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne«. I szybko rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej krainie galilejskiej.”

Nauka z mocą

Jezus w szabat naucza w synagodze w Kafarnaum. Dokonuje też duchowego uzdrowienia człowieka opętanego przez złego ducha. Wyrzuca z niego demona jednym krótkim, ale stanowczym poleceniem. Zwróćmy jednak najpierw uwagę na sposób, w jaki Pan Jezus naucza. Ewangelista stwierdza, że Jego nauka budziła zdziwienie. Uczył inaczej niż nauczyciele Pisma, uczył z mocą. Co to oznacza? Z pewnością Jego nauczanie musiało być proste, jasne i odmienne w treści niż to, które głosili rabini. Przekonujemy się o tym, czytając choćby przypowieści o królestwie niebieskim albo miłosierdziu Boga. Charakteryzuje je prosty, komunikatywny język, w którym są wyrażone wielkie sprawy, jakie Bóg objawia przez swojego Syna. Boska moc Jezusa ujawnia się też w egzorcyzmie, przez który uwalnia człowieka opętanego. Zbawienie świata, którego kulminacyjnym wydarzeniem będzie męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, rozpoczyna się już w całej ziemskiej misji Syna Bożego. Przez słowo z mocą, poparte znakami, ukazuje swoje zwycięstwo nad złem.

Panie Jezu, niech zamieszka we mnie światło i moc Twojego słowa, przez które objawiasz mi siebie, ukazujesz mi Ojca i zapraszasz do swojego królestwa. Niech Twoje słowo uświęca mnie i usuwa wszelkie ciemności. Amen.  

 • W piątek - 2 lutego - obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek - w dniu Matki Bożej Gromnicznej odwiedziny chorych od godziny 11:00.
 • Następna, I Niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. O godzinie 8:30 wspólny różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, wtorek, środa i czwartek o godzinie 8:00, w piątek o godzinie 10:00 i 17:00, w sobotę o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Bogumił Popielewski, lat 69. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Wilcza (bez 14A i 14B) i ul. Akacjowa – poniedziałek od godziny 11:00 (poczynając od ul. Wilczej u niepracujących i Akacjowej 19 i 15).
  • Ul. Świerkowa - wtorek od godziny 10:00 (od numeru 2); cd. (u pracujących) - wtorek od godziny 15:00; ul. Wilcza 14 A (numery 1-10) - wtorek od godziny 16:00.
  • Ul. Wilcza 14 B i cd. 14 A – środa od godziny 14:00.
  • Ul. Jaśminowa 1 (numery 1-20) - czwartek od godziny 15:00.
  • Ul. Jaśminowa 1 cd. - poniedziałek, 5 lutego od godziny 15:00.
  • Pozostałych kilka mieszkań na telefon.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek:
  • wtorek:
  • środa: ++ z rodz. Czyczyn, Gosk, Pobudkowskich, Korab, Roman, Szczepańskich, Baranowskich;
  • czwartek: za parafian;
  • piątek: 10:00 + Weronika, Ignacy Polewaczyk; 17:00 + Adela Majewska (30 dzień po pogrzebie);
  • sobota: + Czesław Mazur (1 rocznica śmierci) i ++ z rodz. Mazur i Zięcik;
  • niedziela (04.02.24): 9:00 + Anna, Bolesław, Krzysztof Modzelewscy, Jerzy Kalwejt i Henryk Hop; 11:00 + Stanisława (14 rocznica śmierci) i Eugeniusz Giranowscy; 17:00 + Zofia Konopka.
Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum