Parafia pw.
bł. Anieli Salawy
w Olsztynku

 

III Niedziela zwykła

Mk 1, 14-20

„Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił« i »Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię«. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: »Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi«. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za Nim.”

Przyjąć z wiarą Ewangelię

Bóg od wieków zaplanował zbawienie świata. Zapowiadał je przez proroków i oczekiwał stosownego czasu, aby wypełnić swoje obietnice. Z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat czas się wypełnił, w Nim nadeszło królestwo Boże. Właśnie od tego Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność: od ogłoszenia pełni czasu, od objawienia tego, że nadszedł czas zbawienia. Aby mieć udział w królestwie Bożym, trzeba zwrócić się do Boga z przemienionym sercem. Nawrócenie oznacza odmianę życia, odrzucenie tego, co egoistyczne i grzeszne, a co jest przeciwne miłości Bożej. W to miejsce powinna przyjść wiara w Ewangelię. Czym jest w istocie Ewangelia? To Dobra Nowina o tym, że Ojciec dokonuje w swoim Synu, Jezusie, zbawczej interwencji na rzecz człowieka, że nas zbawia. Aby Ewangelia mogła być jak najszerzej głoszona, Pan Jezus powołuje uczniów. Oni natychmiast zostawiają swoje zajęcia, życiowe plany, by pójść za Nim. W ten sposób stają się częścią Jego misji, głosicielami Ewangelii, świadkami Jego dzieła zbawienia.

Panie Jezu, chcę być częścią Twojego królestwa, które oznacza zbawienie. Pragnę z wiarą przyjąć Ewangelię i iść za Tobą. Udziel mi łaski nawrócenia i przemiany, aby w moim sercu zagościł Twój pokój. Amen.  

 • W czwartek - 25 stycznia - wypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Nauczycielom, dzieciom i młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego wypoczynku i pozytywnych wrażeń.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Sportowa 2B, 4 i 1-45 (nieparzyste) – poniedziałek od godziny 13:00.
  • Ul. Akacjowa 10-26 (parzyste) i 23 oraz Sportowa - cd. - wtorek od godziny 13:00.
  • Ul. Kasztanowa i Akacjowa 6 i 6A – środa od godziny 14:00.
  • Ul. Lipowa (domy jednorodzinne) i Akacjowa 4B - czwartek od godziny 13:30.
  • Ul. Lipowa 26, 28, 30 i Wilcza 10 i 10A - piątek od godziny 14:00.
  • Ul. Klonowa i Akacjowa 4A – sobota od godziny 9:30.
 • Intencje mszalne na bieżący tydzień:
  • poniedziałek: intencja własna;
  • wtorek: intencja własna;
  • środa: intencja własna;
  • czwartek: intencja własna;
  • piątek: intencja własna;
  • sobota: + Ireneusz Osłowski (2 rocznica śmierci);
  • niedziela (28.01.24): 9:00 w intencji Agnieszki z okazji imienin i rocznicy chrztu świętego; 11:00 + Jolanta Oprzędek (5 rocznica śmierci); 17:00 + Marlena Świdzińska-Hacia.
Nowy kościół parafii pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy w Olsztynku

Porządek Mszy Świętych


Niedziele i Święta: 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 17.00
Zobacz porządek nabożeństw
Uczestniczę we wspólnocie kościoła. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024

147 rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Archiwum