Archiwum postów 2023/02

I Niedziela Wielkiego Postu

Mt 4, 1-11

Pustynia - miejsce szczególne

Na pustyni Jezus był kuszony przez szatana, a jednocześnie to tam tak często udawał się na osobistą rozmowę ze swym Ojcem. Pustynia to miejsce przeklęte i błogosławione zarazem. Jest obrazem, który ukazuje nasze życie wewnętrzne. Człowiek bardzo często w swym życiu duchowym jest jak pustynia, na której nic nie rośnie. Jest przestrzenią bez życia, bez łaski, gdzie mieszka jedynie grzech. Musimy ją przemierzać każdego dnia w poszukiwaniu źródła. Woda jest tylko w oazie. Tą wodą jest Jezus Chrystus, a oazą spotkanie z Jego przebaczającą miłością w sakramencie pokuty i pojednania. Na progu Wielkiego Postu Duch Boży w słowach Ewangelii wyprowadza nas na pustynię. Pokus będzie wiele, a może i więcej niż zwykle… Bo szatan wie, że to szczególny czas łaski i będzie kusił! Nie bójmy się!

Panie Jezu, chcę się uczyć od Ciebie ufności w miłość Ojca. Pustynia nie jest nie do przejścia, a pokusa nigdy nie jest ponad moje siły, gdy jestem napełniony łaską uświęcającą. Amen.  

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczyna czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie. Obowiązkowo przychodzą dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post, które mają nas zbliżyć do Boga i uwrażliwić na drugiego człowieka. Jest również wystawiona skarbona, do której można składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Dziś poświęcenie krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych, pod koniec Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na remont Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie. Po Mszy Świętej przy wyjściu będą zbierane ofiary jako pomoc dla poszkodowanych na skutek wojny na Ukrainie.
 • Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • Następna niedziela to także I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota marca. Odwiedziny chorych wyjatkowo w czwartek przed południem. Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Jeśli chodzi o wolne intencje w niedziele, to jest kilka w lipcu i w sierpniu oraz w drugiej połowie grudnia.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień i następną niedzielę:
  • poniedziałek: + Mariusz,
  • wtorek: + Bożena Ogonowska (42 rocznica śmierci),
  • środa: za parafian,
  • czwartek: + Kazimierz Przestrzelski,
  • piątek: + Helena Andziak (30 dzień po pogrzebie),
  • sobota: + Janina, Stanisław, Jan, Jerzy Dzianachowscy,
  • niedziela (26.02): 9:00 + Janina Topczyńska, 11:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kazimiery w 90 rocznicę urodzin, 17:00 o Bożą opiekę oraz zdrowie duszy i ciała dla Julity, Zachariasza i Rafała.

VII Niedziela zwykła

Mt 5, 38-48

Zasmakujmy w przebaczeniu

Święty Hieronim nauczał: „Bóg postąpi z nami w sposób odpowiedni do tego, jakie my sami mamy uczucia w sercu. Jeśli sami nie wybaczamy, nie dostąpimy przebaczenia”. Chrystus był oczerniany, skazany, ukrzyżowany. Jednak gdy został przybity do krzyża, modlił się za swoich wrogów: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Nasze grzechy są obrazą, krzywdą, jaką wyrządzamy Bogu, który jest nieskończenie miłosierny. Krzywdy, jakich doznajemy, są działaniem ludzi takich samych, jak my. Jak wspaniale smakuje przebaczenie! Daje naszym duszom pokój i rodzi wielką ufność w ojcowską dobroć Boga.

Jezu, Ty przyjąłeś ludzkie ciało i oddałeś życie za grzesznego człowieka. Spraw, aby moje serce było podobne do Twojego. Abym zawsze potrafił kochać tego, kto mnie skrzywdził. Amen.  

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpocznie się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte tego dnia o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich, w tym dzieci przystępujące w tym roku do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem obowiązkowo. Po Mszy Świętej spotkanie z kandydatami do bierzmowania.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • Proszę, aby w następną niedzielę na godzinę 11:00 dzieci pierwszokomunijne przyniosły do poświęcenia krzyżyki. Takie krzyżyki można nabyć w kancelarii.
 • W następną niedzielę przeczytam sprawozdanie za miniony rok.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności jeden z największych sponsorów budowy naszego kościoła, śp. Kazimierz Przestrzelski, lat 67. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.
 • APEL Przewodniczącego KEP w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę: W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia. W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym. Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł. Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny. Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy.
  • ✠ Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 • Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński, w łączności z biskupami diecezjalnymi, apeluje o modlitwę w intencji zmarłych i poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii oraz o zbiórkę ofiar po Mszy Świętej. Ofiary te za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przekazane poszkodowanym.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień i następną niedzielę:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jacka,
  • wtorek: + Maria,
  • środa: 10:00 + Józef Wantoch-Rekowski (14 rocznica śmierci), 17:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wojciecha,
  • czwartek: + Alina Mrozowska,
  • piątek: + Piotr Niedźwiecki (30 dzień po pogrzebie),
  • sobota: za parafian,
  • niedziela (26.02): 9:00 + Janina (6 rocznica śmierci) i + Wacław (15 rocznica śmierci) Osińscy, 11:00 + Irena, Tadeusz, Leszek Kowalewscy, 17:00 + Zenon Bednarek (20 rocznica śmierci).

VI Niedziela zwykła

Mt 5, 17-37

Zobaczmy dobro

Trwanie w złości i w gniewie nie wydaje się nam czymś bardzo złym - grzechem ciężkim. Zwłaszcza, jeśli nie idą za tym konkretne czyny: wyzwiska, złośliwe uwagi, złorzeczenia, działanie na szkodę, oczernianie, przemoc fizyczna. Jednak złość i gniew, nawet gdy są ukryte przed światem, są czymś niezgodnym z wolą Bożą, a modlitwę człowieka pokłóconego z bliźnim czynią bezowocną. To stwierdzenie zobowiązuje nas do nauczenia się przebaczania - tej najtrudniejszej formy miłości bliźniego. Nie wystarczy poprzestać na przeświadczeniu, że nie żywimy w sercu urazy do nikogo. Zastanówmy się, czy czasem ktoś inny nie czuje jakiegoś żalu do nas. Pokój między ludźmi jest warunkiem pokoju z Bogiem. Od sztuki przebaczenia zależy umiejętność współżycia z ludźmi. Kiedy mamy problem z przebaczeniem, złością i gniewem i chcemy się poprawić, zacznijmy od możliwie najprostszych rzeczy, od wypełnienia warunków dobrej spowiedzi. Skończmy z mówieniem źle o drugim człowieku, z wyciąganiem cudzych grzechów na światło dzienne, a skupmy się na tym, co w naszych bliskich, sąsiadach, pracodawcy, pracownikach, jest dobre.

Panie Jezu, bardzo często nie mam odwagi powiedzieć prawdy drugiemu człowiekowi w twarz. Przepraszam i proszę o łaskę stanięcia w prawdzie o samym sobie. Amen.  

 • Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński, w łączności z biskupami diecezjalnymi, apeluje o modlitwę w intencji zmarłych i poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii oraz o zbiórkę ofiar po Mszy Świętej. Ofiary te za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przekazane poszkodowanym.
 • Intencje mszalne na najbliższy tydzień i następną niedzielę:
  • poniedziałek: + Janina Topczyńska (30 dzień po pogrzebie),
  • wtorek: + Danuta Zięcina (30 dzień po pogrzebie),
  • środa: + Ewa Malinowska (7 rocznica śmierci),
  • czwartek: + Maria,
  • piątek: + Maria,
  • sobota: + Helena Andziak (od uczniów klasy VIII A),
  • niedziela (19.02): 9:00 + Alina Mrozowska, 11:00 + Robert Dumka, 17:00 + Henryk Kapusta.

V Niedziela zwykła

Mt 5, 13-16

Punkt odniesienia

Jezus jest solą ziemi i światłem świata. A my? Czy jesteśmy solą ziemi? To o nas są słowa Jezusa. Co mamy robić, żeby nie utracić swojej właściwości, Jezusowego smaku? Być przy Nim, uczyć się od Niego, jakie ma być nasze postępowanie. Skąd mamy brać siłę do życia, coraz bardziej stawać się podobni do Niego? To trudne zadania. Jednak bez tego wysiłku nie zafascynujemy nikogo Jezusem. Bo nie słowa pociągają, lecz konkretne działanie. Jezus zdawał sobie sprawę z wartości i znaczenia dobrego przykładu. Jak wielu ludzi utraciło wiarę, więź ze wspólnotą Kościoła właśnie przez zły przykład tych kapłanów, którzy na co dzień nie żyją nauką Jezusa. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie” powinny być dla nas rachunkiem sumienia. Dla wszystkich, nie tylko dla wybranych.

Panie Jezu, Ty wiesz, jak często nieewangeliczne postępowanie usprawiedliwiam złym przykładem tych, którzy powołani są, aby być wzorem. Zabierz ode mnie tę pokusę. Bądź moim punktem odniesienia. Amen.  

 • Dziś I Niedziela miesiąca - Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W sobotę – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. W tym dniu będzie udzielony Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 10:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby oraz są w stanie łaski uświęcającej.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce oraz nauczaniu.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić szczerą i głęboką wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem. Tym większa moja radość i wdzięczność, że w większości mieszkań kolęda była trzy lata temu. Teraz, po tym czasie, spotkałem się z wieloma nowymi sytuacjami rodzinnymi czy zdrowotnymi, wielu też odeszło do wieczności. Wielkie dzięki i Bóg zapłać za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości. Bóg zapłać za szczodre ofiary. A ciepło w kościele, jakie aktualnie odczuwamy i jakie mieliśmy w minionych latach przed kryzysem (+11 stopni), to skromny wyraz wdzięczności za ciepło, jakie okazaliście w czasie kolędy. Chciałbym, aby pozostało to na stałe, ale rzeczywistość bywa brutalna.
 • Można jeszcze zgłaszać chęć spotkania kolędowego.
 • Msze Święte w tym tygodniu: we wtorek Msza Święta będzie o godzinie 8:00, w sobotę o godzinie 10:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności dwoje naszych parafian: śp. Stanisław Kowalski, lat 85 i śp. Helena Andziak, lat 69. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
 • W odpowiedzi na prośby niektórych parafian, w każdą niedzielę będę czytał intencje mszalne na poszczególne dni tygodnia (niektórzy chcieliby uczestniczyć w tych Mszach Świętych, stąd prośba o taką informację).
 • Intencje mszalne na dni najbliższego tygodnia:
  • poniedziałek: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wiolety,
  • wtorek:
  • środa: + Agata Gorczyca,
  • czwartek: + Kazimierz Ogonowski,
  • piątek: + Helena Cichowska (1 rocznica śmierci), + Stanisław Cichowski, + Antonina Śniadała,
  • sobota: w intencji chorych,
  • niedziela: 9:00 + Alina Mrozowska, 11:00 + Aleksandra, 17:00 + Jadwiga i Zygmunt Jadczak.