Archiwum postów 2023/01

IV Niedziela zwykła

Mt 5, 1-12a

Szczęście i pycha

Uczniowie czuli, że są szczęściarzami. Byli blisko Jezusa. Wszyscy widzieli, że są dla Niego ważni. Cieszyli się wyjątkową pozycją. Zapewne byli z tego powodu bardzo dumni. Ciekawe, że Jezus o szczęściu zaczyna mówić wtedy, gdy przybliżyli się do niego właśnie ci wybrani. Czy przypadkiem nie zrzedły im miny, gdy usłyszeli: Cieszcie się, gdy jesteście cierpiący i udręczeni, łagodni, sprawiedliwi, miłosierni, czyści, pełni pokoju, prześladowani, znieważani, oczerniani? Czy o takim szczęściu marzyli apostołowie? A my? Jakiego szczęścia pragniemy? Czy nasze marzenie, aby być blisko Jezusa, mające swój konkretny wyraz w gorącej pobożności, jaką się odznaczamy, jest gotowe zaakceptować „szczęście, gdy…”? Czy nadal je odczuwamy, gdy nikt nas nie widzi i nie może nas podziwiać? Zastanówmy się nad jednym zdaniem: Kluczem do szczęścia jest pokora. Jezus wie, co znaczy prawdziwe szczęście.

Panie Jezu, Ty wiesz, jak bywam pyszny, nawet w swej pobożności i religijności na pokaz. Dlatego, najpokorniej, jak potrafię, wołam: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego. Amen.  

 • W czwartek - 2 lutego - obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana - Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna, I Niedziela miesiąca to Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godzinie 8:30 wspólny różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek i środę o godzinie 8:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00, w czwartek o godzinie 10:00 i 17:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Porzeczkowa i Malinowa 7, 10, 11 i 14 – poniedziałek, od godz. 14:30.
  • Ul. Morelowa i Malinowa 1, 2, 8 – wtorek, od godz. 14:00 .
  • Ul. Leśników - środa, od godz. 10:00 (u niepracujących), cd. od godz. 15:00 . i Agrestowa - środa, od godz. 16:30.
  • Ul. Wiśniowa 1-23A (nieparzyste) – czwartek, od godz. 12:30.
  • Ul. Wiśniowa cd. – sobota, od godz. 9:00.

III Niedziela zwykła

Mt 4, 12-23

Przyjaciele Jezusa

Słowa proroków wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. A czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad tym, że proroctwo może wypełnić się również w naszym życiu, jak wypełniło się w życiu Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana? Rybacy znad Jeziora Galilejskiego, grzesznicy pogrążeni w ciemności, rozpaczliwie potrzebujący nawrócenia - właśnie takich ludzi wybiera Jezus, Światło nieznające zachodu. Z Galilei pogan wybiera filary swojego Kościoła. Każdy jest zaproszony, by kroczyć drogą do królestwa niebieskiego, a jest nią droga nawrócenia.

Panie Jezu, Ty nie wybierasz zdolnych, ale uzdalniasz wybranych. Dajesz mi odpowiednie dary i łaski, abym szedł drogą codziennego nawrócenia. Bądź uwielbiony. Amen.  

 • W środę - 25 stycznia - wypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Nauczycielom, dzieciom i młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego odpoczynku i pozytywnych wrażeń.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Leśna i Sosnowa (poczynając od niepracujących) – poniedziałek, od godz. 13:30.
  • Ul. Brzozowa, Leszczynowa, Dębowa, Głogowa i Grabowa – wtorek, od godz. 9:30 (rodziny niepracujące), cd. od godz. 15:00.
  • Ul. Wrzosowa 3, 5, 2, 4, 6, 8 - środa, od godz. 14:30.
  • Ul. Wrzosowa 5A, 5B, 5C, 5D, 7 i 9 – czwartek, od godz. 14:30.
  • Ul. Jagodowa 1, 2, 4, 6, 8 – piątek, od godz. 14:30.
  • Ul. Wrzosowa 11, 13 i Jagodowa 3 – sobota, od godz. 9:30.

II Niedziela zwykła

J 1, 29-34

Zasłuchani

Dlaczego Jan rozpoznał w Jezusie Syna Bożego? Nie znał Go przecież, jak sam oświadczył. Może dlatego, że ujrzał „Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica”. Czy potrzebny był wyraźniejszy znak? Czy któreś ze starotestamentowych proroctw wspominało o gołębicy? Jan rozpoznał w Jezusie prawdziwego Mesjasza, ponieważ potrafił słuchać Boga. To osobiste objawienie, jakie otrzymał Jan, a o którym ewangelista pisze: „Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi”, pozwoliło właściwie zinterpretować znak zstępujący z nieba. Lekcja Janowego zasłuchania w słowo Boże uczy nas dzisiaj właściwego nastawienia do powołania chrześcijańskiego. Również nasze powołanie, kimkolwiek jesteśmy we wspólnocie Kościoła realizuje się we wskazywaniu tym, co robimy, na Jezusa. Cokolwiek robimy, mamy to robić na chwałę Bożą. Dzięki temu każdy z nas może czerpać wzór z Jana. Jakiego głosu słucghamy każdego dnia i skąd on pochodzi?

Panie Jezu, jestem posłany do świata z konkretnym zadaniem: robić wszystko na chwałę Bożą. Tak często jednak moje dni mijają na szukaniu własnej chwały, bo wybieram to, co złe. Chcę dzisiaj słuchać bardziej Twoich natchnień, aniżeli własnych pragnień. Amen.  

 • W środę - 18 stycznia - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.
 • Msze Święte w tym tygodniu: we wtorek, piątek i sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Janina Topczyńska, lat 83. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Sportowa 1-11 (nieparzyste) – poniedziałek, od godz. 9:30 i ul. Klonowa – poniedziałek, od godz. 14:00.
  • Ul. Sportowa cd.– wtorek, od godz.14:30.
  • Ul. Kasztanowa - środa, od godz. 14:00 i ul. Jaśminowa 1/25-40 - środa, od godz. 17:30.
  • Ul. Jaśminowa 1 cd. – czwartek, od godz. 15:00.
  • Jagiełek i Wilkowo – piątek, od godz. 9:30.
  • Ul. Mrongowiusza – sobota, od godz. 09:30.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17

Zgódź się, zgódź…

Czasem i my doświadczamy podobnej sytuacji w życiu, gdy mistrz przychodzi do ucznia. Być może zdarzyło się nam prosić kogoś młodszego o pomoc w użyciu smartfona czy komputera. Jak się wtedy czujemy? Trochę zawstydzeni? Pokornie prosić potrafią ludzie wielcy. Bez wątpienia Jezus jest tego najdoskonalszym wzorem. W dzisiejszej Ewangelii Mistrz prosi aż dwukrotnie ucznia. Jak ujmująco brzmią słowa: „Zgódź się…”. Przecież Jezus mógł mężczyźnie, który całe dorosłe życie chodził w szorstkiej skórze wielbłąda, mieszkał na pustyni, jadł, co sam znalazł, stanowczo nakazać: „Zrób to”. W Jezusie pokora spotyka się z niezwykłą delikatnością, która niczego nie narzuca, daje wolność wyboru. Jan mógł wyrazić to, co myślał, ale czuł się niegodny zaszczytu ochrzczenia Jezusa, choć był wzorem ascetycznego stylu życia. Czy czujemy się przed Jezusem wolni, aby zgodzić się na to, czego żąda od nas Jezus?

Panie Jezu, w swym życiu spotkałem już tak wielu pokornych ludzi. Podziwiam ich, lecz samemu o tę pokorę nie zabiegam wystarczająco. Dziękuję za lekcję pokory udzieloną mi dzisiaj. Amen.  

 • Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: poniedziałek i sobota o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Ul. Lipowa 26, 28, 30 i Wilcza 10, 10A – poniedziałek, od godz. 14:45.
  • Ul. Świerkowa 1-21 (nieparzyste), u tych, którzy nie pracują – wtorek, od godz.10:00, c.d. od godz. 14:30.
  • Ul. Akacjowa 1-19 (nieparzyste), poczynając od numeru 19 oraz 4 i 4A - środa, od godz. 14:30.
  • Ul. Akacjowa 10-26 (parzyste), 23 oraz 6A, 6 i 4B – czwartek, od godz. 14:00.
  • Ul. Lipowa (domy jednorodzinne) i Akacjowa 6B – piątek, od godz. 14:30.
  • Ul. Sportowa 19-39  – sobota, od godz. 09:30.

Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki

Łk 2, 16-21

Cud przemiany

Jezus jest potomkiem króla Dawida. Został on powołany od owiec, prosto z pola. Bóg go wybrał, mimo że był najmłodszym spośród synów Jessego. Był on dobrym królem - pasterzem swego ludu, choć nie ustrzegł się upadku. Nawrócił się jednak i już na zawsze pozostanie wielki. Jezus też jest pasterzem, ale nieporównywalnie większym - Bożym Synem, Królem królów. Urodził się nie wśród możnych w Jerozolimie, lecz w ubogim Betlejem; wybrał nie pałac królewski, a stajnię dla zwierząt. Jego pierwszymi gośćmi nie były elity, lecz pogardzani przez wszystkich i uważani za grzeszników pasterze. Co to dla nas oznacza? Co oznaczają te zadziwiające, po ludzku sądząc - nierozumne - Boże wybory? Jezus wie, że nasze serca częściej przypominają brudną stajnię niż czysty pałac. Jego przyjście na świat możemy odczytać jako wyraz nie tylko uniżenia, ale przede wszystkim miłości. Nie zwalnia to nas z obowiązku przygotowania się na Jego przyjście, a raczej uświadamia nam, że o własnych siłach nigdy nie będziemy w stanie stać się świętymi. Pasterze z Betlejem pozostali pasterzami, lecz w ich sercach dokonał się cud przemiany.

Panie Jezu, pasterze wrócili do swych domów radośni i przemienieni. Takiej przemiany pragniesz dokonać także we mnie. Chcę Ci na to pozwolić. Przyjdź do mego serca. Amen.  

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W piątek wypada Uroczystość Trzech Króli – Uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Msze Święte w tym dniu jak w każdą niedzielę. Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na misje.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota stycznia.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
  • Łęciny, Tolejny, Wilkowo 1-7 – poniedziałek od godziny 9:00.
  • Ul. Wilcza 14, 16, 22 i 14 B oraz Sudwa 27 – wtorek od godziny 13:30.
  • Sudwa 40 i 40 A oraz Wilcza 14 A – środa od godziny 13:30.
  • W czwartek przed południem kolęda u osób umówionych i odwiedziny chorych.
  • Ul. Wilcza bez 10 i 10 A – w sobotę od godziny 10:00.
 • Msze Świete w tym tygodniu o godzinie 17:00.