Archiwum postów 2022/03

IV Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15, 1-3. 11-32

Sandały wolności

W tej niezwykłej przypowieści, którą tak wielu komentatorów nazywa Ewangelią w Ewangelii, uderza pośród tysięcy fascynujących wątków jeden rzadko podejmowany. Oto po powrocie marnotrawnego syna ojciec wręcza mu trzy znaczące dary, a wśród nich sandały. To dziwne. Nie daje się przecież obuwia komuś, kogo chcielibyśmy już zawsze mieć w domu. Sandały daje się podróżnikom, wagabundom, niespokojnym duchom. Takim, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu. Ów miłosierny ojciec z centralnej przypowieści Nowego Testamentu wie, że syn wielokrotnie jeszcze opuści rodzinne gniazdo. I daje mu wolność. Pozwala odchodzić, jeśli tylko to odchodzenie prowokować będzie do większej tęsknoty i do powrotu. Ten Ojciec wie, że kochać można naprawdę tylko w wielkiej wolności.

Panie Jezu, tak często odchodzę z domu Ojca, poszukując szczęścia i miłości tam, gdzie nie da się ich znaleźć. Ocal we mnie pragnienie powracania w ramiona Miłosiernego. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś rozpoczęliśmy, będą trwały do wtorku włącznie, według następującego porządku: poniedziałek i wtorek godzina 10:00 i 17:30. Spowiedź Święta przed Mszą Świętą i w czasie Mszy Świętej.
 • Próba chóru dzis o godzinie 18:00.
 • W środę i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota kwietnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych z sakramentami. Proszę zgłaszać chorych, którzy chcieliby skorzystać ze Spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.
 • W piątek zapraszam też na Drogę Krzyżową o godzinie 16:30.
 • Następna, I niedziela miesiąca, to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych o godzinie 8:30, Gorzkie Żale o godzinie 08:45.
 • Paczka dla Ukrainy. Aby przygotować taką paczkę, należy nabyć karton (po Mszy Świętej, w kaplicy), również instrukcję, według której trzeba ją przygotować. Jest też krótkie słowo w języku ukraińskim, skierowane do rodzin. Wartość takiej paczki wynosi około 250 złotych. Paczkę może przygotować kilka rodzin. Gotowe paczki można dostarczyć do parafii, skąd zostaną przekazane do Caritasu.
 • W obliczu wojny na Ukrainie Wyższe Seminarium Duchowne “Hosianum” przyjęło pod swój dach ponad 100 uchodźców. Wobec dramatu, który przeżywają w swojej ojczyźnie, znaleźli tutaj bezpieczne schronienie. W duchu ewangelicznej solidarności i miłosierdzia pragniemy zapewnić im spokojny pobyt. W związku z tym zwracamy się do wiernych naszej Archidiecezji o pomoc w podjętym dziele. Możemy udzielić wsparcia poprzez przekazywanie darów materialnych (żywność, środki chemiczne…) lub pieniężnych. Listę bieżących potrzeb znajdziemy na stronie internetowej Seminarium Duchownego lub na seminaryjnym Facebooku. Dary pieniężne można przesłać na konto seminaryjne z dopiskiem “Pomoc uchodźcom”. Numer konta bankowego: Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum 46 1020 3541 0000 5502 0010 9785.
 • W dniu 22 marca 2022 r. zmarł w 93. roku życia, 66. roku kapłaństwa i 40. roku biskupstwa śp. JEGO EKSCELENCJA ARCYBISKUP SENIOR ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ EDMUND MICHAŁ PISZCZ (1929 – 1956 – 1982 – 2022). Z rąk Biskupa Edmunda przyjąłem Sakrament Kapłaństwa w roku 1988. W 1996 roku jako Arcybiskup powołał do życia naszą parafię, pobłogosławił kaplicę, krzyż i plac pod budowę kościoła, a w roku 2007 pobłogosławił kościół, do którego weszliśmy na pasterkę. Msza Święta żałobna w bazylice katedralnej Świętego Jakuba dziś o godzinie 19:00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Janusza Ostrowskiego. Msza św. pogrzebowa śp. abp. Edmunda Piszcza odbędzie się w poniedziałek, 28 marca, o godzinie 12:00 w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Wieczny odoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

III Niedziela Wielkiego Postu

Łk 13, 1-9

Bóg zemsty, czy miłosierny Ojciec?

Nie grzeszyć z lęku przed Bożą pomstą - jakże to częsty motyw. Czyż nie słuchaliśmy kazań o nierychliwym, lecz sprawiedliwym Bogu, który za nasze grzechy pomści się w swoim czasie? Tak, niczym nie różnimy się od tych mieszkańców Jerozolimy, przychodzących do Jezusa z pytaniem o sens morderstw Piłata i katastrofy budowlanej. Dlaczego zginęli ci właśnie, a nie inni, stojący tuż obok? Za jakie grzechy? Jezus cierpliwie i wytrwale, lecz przecież nie bez silnych emocji, tłumaczy, że nie tak działa Bóg. Gdyby tak było, czy ostałby się ktokolwiek z nas? Czy świat, z całym swoim okrucieństwem, grzechem, pierworodnym rozłamem nie powinien zapaść się w jednej chwili w niebyt? Tymczasem trwa, bo On, Przedwieczny, wciąż wierzy w nasze nawrócenie.

Panie Jezu, tyle razy spadł na mnie gniew namiestników, zawaliły się nade mną wieże mojej pychy. Nie pozwól mi nigdy zwątpić w dobroć Boga. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • W najbliższy piątek - 25 marca - wypada liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 • Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV niedzielę Wielkiego Postu i będą trwały do wtorku włącznie. Rekolekcje wygłosi ksiądz Marek Jodkowski - dyrektor Wydziału Sztuki Kościelnej, archidiecezjalny konserwator zabytków, pracownik naukowy Wydziału Teologii UWM.
 • W poniedziałek, wtorek i środę w naszym kościele Mszy Świętej nie będzie.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin - śp. Eugeniusz Lentacz, lat 63. Wieczny odoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

II Niedziela Wielkiego Postu

Łk 9, 28b-36

Promieniować szczęściem na widok Boga

Nieodmiennie zadziwiać nas powinna ta niezłomna wola Jezusa, by wyruszać na poszukiwanie miejsc, w których spotka swego Ojca. W żyznej Galilei, na pięknych, obfitujących w wodę i żywność równinach można by wygodnie ułożyć sobie życie, stworzyć bezpieczne schronienie, w którym niczego by nie brakowało. Jezus jednak czuje wezwanie na wysoką i samotną górę. Odchodzi z tej strefy komfortu, w której zaspokojone są wszystkie ludzkie potrzeby. Wszystkie poza tą jedną, najważniejszą: potrzebą spotkania z Bogiem. Dla jednej takiej chwili warto się długo wspinać. Warto pozostawić za sobą przyjemny cień i chłodne źródła. Rozświetlone oblicze Jezusa to nie tylko widoczny znak Jego chwały, lecz także obraz głębokiego szczęścia, którego doświadcza w spotkaniu z Ojcem.

Panie Jezu, niechętnie pozostawiam cały mój świat. Jeśli jednak ukażesz mi swoje święte Oblicze, nic już nie będzie dla mnie piękne i pociągające. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • W dzisiejszą, II niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom “Ad Gentes” zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. To wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżycie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Liturgczna uroczystość ku czci Świętego Józefa - Oblubieńca Najświętszej Marii Panny wypada w najbliższą sobotę - 19 marca.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie, tradycyjnie od IV niedzieli Wielkiego Postu.
 • W związku z napływem uchodźców z Ukrainy do naszego kraju, są podejmowane liczne działania i inicjatywy związane z ich przyjęciem. Jest też prośba do wszystkich parafii z zapytaniem: czy są rodziny lub osoby, które deklarują możlliwość i chęć przyjęcia uchodźców. Takie deklaracje można składać telefonicznie do mnie. Jest to sprawa pilna. Jeśli są takie możliwości, proszę o szybki kontakt.
 • W poniedziałek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin - śp. Józef Woźny - lat 80. Wieczny odoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

I Niedziela Wielkiego Postu

Łk 4, 1-13

Chrystus jedyną nadzieją w pokusach

Początek dzisiejszej Ewangelii przywodzi na myśl zielone i kwitnące ziemie, zroszone przez wody Jordanu, a także kamienistą pustynię Judei. Oba te miejsca są polem działania Ducha. Tak też powinno być w naszym życiu. Zarówno chwile radości i obfitości, jak też chwile smutku i bólu mają być wypełnione obecnością Bożą. Chrystus kuszony na pustyni nie ulega pokusom. Zemstę diabła znamy z opisu Męki Pańskiej: na krzyżu dokonało się ostatnie kuszenie. Jezus mógł udowodnić, że jest Synem Bożym i uniknąć śmierci, ale wtedy życie każdego z nas już na zawsze byłoby pustynią, z dala od ożywczych wód Jordanu.

Panie Jezu, nigdy nie powiem: “Jeśli jesteś Synem Bożym…” Wiem, że jesteś Mesjaszem, jedyną nadzieją w pokusach na pustyni mojego serca. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post, które mają nas zbliżać do Boga i uwrażliwiać na drugiego człowieka. Jest również wystawiona skarbona, do której można składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Dziś poświęcenie krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych, pod koniec Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone do puszek jako pomoc dla Ukrainy (zebrano łącznie w niedzielę i Środę Popielcową 3760 złotych). Na ogrzewanie zebrano 1920 złotych. Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • We wtorek i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.
 • Film “Cud Guadalupe”. Od 4 marca w polskich kinach można oglądać film “Cud Guadalupe”. To pierwsza fabularna, kinowa opowieść o objawieniach Matki Bożej z Guadalupe. Podczas nich Maryja nie tylko przekazała orędzie, ale zostawiła też dowody swoich odwiedzin. Śledztwo w tej sprawie prowadzi młody i sceptyczny dziennikarz, główny bohater filmu. Czy sensacyjne odkrycia, których dokonuje, skruszą jego niewiarę? Gorąco zachęcam, by wybrać się do kina, zachęcić bliskich, szczególnie młodzież, bo znaki zostawione przez Matkę Bożą z Guadalupe są tak spektakularne, że trudno wobec nich przejść obojętnie. Plakat na ten temat w gablocie.