Archiwum postów 2021/11

I niedziela Adwentu

Łk 21, 25-28, 34-36

Nasza adwentowa gotowość

Jezus opisuje swoje drugie przyjście na ziemię. Zjawiska, jakie będą temu towarzyszyć, wywołują strach i przerażenie, ale On nie chce napełniać naszych serc strachem. Jego powtórne przyjście to wypełnienie danej nam obietnicy, dopełnienie odkupienia. Bóg nas kocha, jest miłosierny. Zatem oczekujmy Pana z odwagą i nadzieją. Wypełniajmy przykazania dane nam przez Boga, a będziemy gotowi na spotkanie z Nim, kiedy przyjdzie z całą swoją mocą i chwałą.

Panie Jezu, dziękuję Ci za czas Adwentu i wyznaję, że pragnę Cię całym moim życiem i sercem.

 

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Niech to będzie dla nas czas religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Naszemu przygotowaniu do nadchodzących Świąt mają pomóc rekolekcje adwentowe – poprzez Słowo Boże, Sakrament Pokuty i Komunię Świętą. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w II Niedzielę Adwentu, a więc za tydzień i wygłosi je Ks. Rusłan Demczuk z Ukrainy.
 • W tym tygodniu wypada ****I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych. Proszę też zgłaszać te osoby, które chciałyby przyjąć sakramenty przed świętami, a nie mogą przyjść do kościoła.
 • Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w Adwencie w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu w poniedziałek i czwartek o godzinie 7:00 i w środę o godzinie 17:00. Dzieci zapraszam z lampionami w środę, dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. obowiązkowo, tak samo młodzież przed bierzmowaniem. Dzieci zachęcam do wykonania lampionów. Po Mszy Świętej roratniej w środę odbędzie się konkurs tych lampionów.
 • W następną, II niedzielę Adwentu, tradycyjnie po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny - cena 5 złotych.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych będą organizowane paczki przede wszystkim dla osób samotnych, starszych i chorych. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez napełnienie siatki charytatywnej. Takie siatki będą rozprowadzane za tydzień. Te siatki wypełnimy w domu artykułami spożywczymi i chemicznymi i przyniesiemy je z powrotem do zakrystii lub na plebanię do 15 grudnia.
 • Bardzo proszę, aby te osoby, które w latach ubiegłych roznosiły opłatki, zgłosiły się po odbiór opłatków i kalendarzy, w których są umieszczone zdjęcia z uroczystości poświęcenia kościoła. Postarajmy się, zachowując środki ostrożności, aby opłatki dotarły do wszystkich mieszkań.
 • Do dzisiejszego numeru „Gościa Niedzielnego” jest dołączony kalendarz ścienny.
 • W poniedziałek i czwartek Msza Św. o godzinie 7:00.
 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Władysław Luberacki, lat 66 oraz śp. Krzysztof Kośnik, lat 40, związany i życzliwy dla naszej parafii. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
 • W najbliższy wtorek – 30 listopada – obchodzimy liturgiczną Uroczystość Świętego Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej.

XXXIV Niedziela zwykła - uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

J 18, 33b-37

Chrystus Król Wszechświata i serc ludzkich

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono jest dalekie od wojen, nienawiści, egoizmu. Jezus przyszedł dać świadectwo prawdzie, królować w naszych sercach, abyśmy codzienność wypełniali miłością, pokojem, sprawiedliwością i prawdą. On chce, abyśmy przeżywali Jego królowanie przez dar z siebie samych wobec innych, przez ofiarność. Abyśmy żyli wiarą, nadzieją i miłością, abyśmy żyli Jego Ewangelią. Czy pamiętamy o tym, podejmując ważne życiowe decyzje? Czy Chrystus króluje w naszym życiu?

Panie, pomóż mi, abym każdego dnia z odwagą głosił Twoje królowanie. Naucz mnie, jak dać świadectwo prawdzie.

 

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00 na zakończenie roku kościelnego będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata i Litania do Chrystusa Króla.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent - okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Rekolekcje Adwentowe za dwa tygodnie.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można nabyć je też osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.

XXXIII Niedziela zwykła

Mk 13, 24-32

Gotowość naszego pokolenia na przyjście Pana

Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i zbliżającym się końcu świata, ogarnia nas lęk i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o końcu świata i przyszłych wydarzeniach. Pierwsze przyjście Pana dziejów i historii dokonało się w pokorze i uniżeniu, przy drugim Pan objawi się w chwale. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego Jezus prosi, byśmy byli w ciągłej gotowości. Bóg pragnie, aby nasze serca zawsze były otwarte. Pozostawił nam czas, by się nawrócić, wyznać grzechy i pojednać się z Nim, z innymi i ze sobą.

Jezu, pragnę, aby moje serce było zawsze gotowe na Twoje przyjście. Ty jesteś Panem historii i dziejów. Ty jesteś Panem mojego życia.

 

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę z przeznaczeniem na figurę Świętego Józefa, która ma być wykonana na zakończenie Roku Świętego Józefa, a jej poświęcenie planuję na III Niedzielę Adwentu (12 grudnia). Koszt tej figury wynosi 8000 złotych.
 • W związku ze Światowym Dniem Ubogich oraz Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, po Mszy Świętej będą zbierane ofiary na Caritas i kościoły prześladowane.
 • We wtorek - 16 listopada - wypada liturgiczne święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia.
 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) - Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.

XXXII Niedziela zwykła

Mk 12, 38-44

Dar dany z miłości

Ludziom bogatym, którzy wrzucają wiele do skarbony, niczego nie brakuje, nie ponoszą oni żadnej straty. Natomiast uboga wdowa, która wrzuca dwie drobne monety, oddaje wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Jej dar jest dobrowolny. Nie ogłasza tego wokół siebie. Tylko Bóg widzi jej gest. Jezus z pokorą wdowy zestawia pychę i obłudę uczonych w Piśmie. I to właśnie uboga, prosta kobieta, która wypełnia przykazanie miłości Boga, jest prawdziwym nauczycielem. Ona oddaje Mu wszystko i zawierza Jego Opatrzności. Bóg zawsze patrzy na nasze serce. Wielkość naszego daru wobec Boga zależy od wielkości miłości.

Jezu, przychodzę do Ciebie z tym, co mam w sercu. Wejrzyj w nie głęboko. Zobacz, jak bardzo Cię kocham.

 

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Również dziś na godzinę 11:00, w nawiązaniu do spotkania sprzed tygodnia, zapraszam szczególnie małżeństwa. Będzie raz jeszcze świadectwo, tym razem innego małżeństwa należącego do wspólnoty Kościoła Domowego oraz wspólna modlitwa małżonków. Po Mszy Świętej dla wszystkich chętnych małżeństw odbędzie się spotkanie w salce na plebanii. Serdecznie zapraszam.
 • W czwartek – 11 listopada – wypada 103 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski.
 • W tym dniu wypada też 21 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • Film “Wyszyński - zemsta czy przebaczenie” będzie wyświetlany w naszym kinie “Grunwald” w dniu 8 listopada (jutro) o godzinie 11:00. Bilety po 12 złotych. Natomiast film “Fatima” będzie wyswietlany w dniach 12.11-16.11 w godzinach popołudniowych (plakat w gablocie). Jedynie 15 listopada będzie dodatkowa emisja o godzinie 11:00.
 • Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ofiary składane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na figurę Świętego Józefa, która ma być wykonana do 8 grudnia.
 • W następną niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Po Mszy Świętej będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby Caritas.
 • Jutro zakończenie nabożeństwa za zmarłych, tzw. wypominek, w naszym kościele. Natomiast Msza Święta zbiorowa za naszych bliskich zmarłych będzie odprawiana przez cały listopad.
 • Odpust zupełny za zmarłych. W związku z trwającą pandemią Penitencjaria Apostolska rozszerza na cały listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe, odpusty za wiernych zmarłych. Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.