Archiwum postów 2021/02

II Niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

Nasza duchowa Góra Tabor

Na górze Tabor podczas przemienienia światło pokazuje uczniom, kim naprawdę jest Jezus. To ma być umocnienie dla uczniów przed “zgorszeniem krzyża”. Wszystko to, co ujrzeli, nie może być jednak przedmiotem jakichś spekulacji czy plotek. Dopiero śmierć i zmartwychwstanie Jezusa będą właściwym wyjaśnieniem tych wydarzeń. “Pracuj, trudź się, znoś także cierpienia i udręki, abyś przez czystość i piękno dobrych dzieł mógł osiągnąć w miłości to, co oznaczają jaśniejące szaty Pana” - mówił św. Augustyn. Tak naprawdę nasza duchowa obecność na Górze Tabor jest przygotowaniem do trudu życia apostolskiego, do trudu dawania świadectwa.

Panie, proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej pracy ewangelizacyjnej, abym kiedyś mógł oglądać Cię twarzą w twarz.

 

 • W dzisiejszą, II niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom “Ad Gentes” zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie, tradycyjnie od IV niedzieli Wielkiego Postu.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota marca. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • W następną - I niedzielę miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych, połączona ze wspólnym różańcem, o godzinie 8:30.
 • Ojciec Święty Franciszek ogłosił bieżący rok Rokiem Świętego Józefa. Stąd dla upamiętnienia figura Świętego Józefa w naszym kościele. Więcej informacji za tydzień.
 • Przychodnia w Olsztynku otrzymała dodatkowe szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Moderna. Prosimy osoby w wieku 70 lat i starsze o rejestrowanie się w poniedziałek telefonicznie lub osobiście w przychodni.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 9:00, we wtorek i środę Mszy Świętej nie będzie.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

Droga do nowego życia

“Nawracajcie się” - to wezwanie odnosi się do całego człowieka. Dotyka jego mentalności i działania. Nawrócenie to przede wszystkim odpowiedź na wezwanie Boga, to zmiana swojego życia oraz słuchanie Pana, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najważniejsze. To ukierunkowanie na Boga i bliźniego, a nie na to, co dla nas jest najlepsze tu i teraz. Z nawrócenia rodzi sie nowe życie, nowa, głębsza relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem. Czasem ta nowa droga oznacza wyrzeczenia, podjęcie trudów i zmagań, które stają się naszą pustynią. Ale by iść dalej za Jezusem, trzeba się wciąż nawracać, ciągle korygować swoje myślenie, a czasami nawet rezygnować z wygodnych przyzwyczajeń. To nie jest łatwe.

Jezu, pragnę przemieniać swoje życie i kroczyć za Tobą. Wyprowadź mnie ze sobą na pustynię, abym nabrał sił do walki z przeciwnościami.

 

 • Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach czy umartwieniach na Wielki Post. Jest również wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Następna, II Niedziela Wielkiego Postu, to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na Misjne Dzieło Pomocy “Ad Gentes”.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • Rodzice ciężko chorej Lenki proszą o wsparcie ludzi o dobrych sercach. Lenka choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice prowadzą zbiórkę na terapię genową lekiem o nazwie Zolgensma. Lek ten kosztuje 9 mln złotych. Dziś po Mszy Świętej będzie prowadzona zbiórka na ten cel. Informacje w gablocie.
 • We wtorek i czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Na czas Wielkiego Postu są wyznaczone w Olsztynie i w okolicy Olsztyna kościoły stacyjne. W określonym kościele w poszczególnych dniach będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień, nabożeństwa, Msze Święte i okazja do Spowiedzi Świętej. Program tych dni w gablocie.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.

VI Niedziela zwykła

Mk 1, 40-45

Miłość nade wszystko

W Starym Przymierzu człowiek trędowaty był wykluczany ze społeczeństwa ze względu na swoją chorobę. Tymczasem Jezus czynił inaczej. Pozwolił trędowatemu podejść do siebie. Sam go też dotykał. Postępując tak, wskazał nam kierunek, w jakim mamy iść. Pokazał, że nie tylko wiara, ale także miłość czynna powinna być obecna w naszym życiu. Jakże wielu ludzi szuka dziś dotknięcia przepełnionego miłością. Jak wiele jest do zrobienia.

Panie Jezu, pragnę być narzędziem Twojej miłości. Niech moje życie będzie przepełnione Twoją Ewangelią i miłością do drugiego człowieka.

 

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 08:45.
 • Rodzice ciężko chorej Lenki proszą o wsparcie ludzi o dobrych sercach. Lenka choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice prowadza zbiórkę na terapię genową lekiem o nazwie Zolgensma. Lek ten kosztuje 9 mln złotych. Dzis po mszy Świętej będzie prowadzona zbiórka na ten cel. Informacje w gablocie.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Franciszek Horoch, lat 56. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

V Niedziela zwykła

Mk 1, 29-39

Zapał Jezusa

“Po to wyszedłem”. Czasem praca wydaje się ponad siły. Męczy nas brak czasu dla siebie, na wyciszenie. Jest tak, jakby “całe miasto zgromadziło się u drzwi”. Bywa, że i na modlitwę musimy wyrywać czas z codziennych zajęć. A gdy już zanurzamy się w samotnej modlitwie, zjawiają się ludzie potrzebujący pomocy. “Wszyscy Cię szukają” - to lekcja, że w samotnej modlitwie muszę przedstawiać Ojcu tych wszystkich, którzy szukają pomocy duchowej. Jezus czyni dobro, wszystkim. Nie narzeka, że tak wielu Go szuka. Głosiciel wiary, którym na mocy chrztu świętego i bierzmowania jest każdy z nas, musi brać przykład z zapału Jezusa.

Panie, proszę Cię o siły do pracy. Niech nie męczy mnie obecność innych, tylko będzie okazją do uczynienia czegoś dobrego.

 

 • Dziś I Niedziela miesiąca - Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu
 • We czwartek – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielany Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby oraz są w stanie łaski uświęcającej.
 • W piątek Mszy Świętej nie będzie.
 • Jest do nabycia nowy numer “Gościa Niedzielnego”.