Archiwum postów 2020/12

Niedziela Świętej Rodziny

Łk 2, 22-40

Dar rodziny

Bóg zechciał być dzieckiem, mieć rodzinę, wzrastać w niej, rozwijać się, dojrzewać do pełni człowieczeństwa. Około trzydziestu lat spędził Jezus w swoim domu rodzinnym. Trzy lata nauczał, w ciągu trzech lat nas zbawił. Te proporcje pokazują, że nasza codzienność jest dla Boga bardzo ważna. To w codzienności obdarzamy się miłością i przebaczamy sobie nawzajem. To w codzienności słuchamy Boga. Są też chwile szczególne, trudne. Dla Maryi był to moment zwiastowania, dla Świętej Rodziny - proroctwo Symeona. Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas ciagłą inspiracją w czynieniu naszej codzienności coraz piekniejszą i bardziej świętą.

Jezu, który wzrastałeś w rodzinie ludzkiej, powierzam Ci moją rodzinę i rodziny całego świata.

 

 • Jutro i we wtorek Mszy Świętej w naszym kościele nie będzie.
 • W czwartek ostatni dzień starego roku. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym i Te Deum.
 • W piątek Nowy Rok. Msze Święte w tym dniu o godzinie 11:00 i 17:00.
 • Ponieważ I piątek wypada w Nowy Rok, chorych odwiedzę w sobotę przed południem.
 • W następną, I niedzielę miesiąca, wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, a wspólny różaniec połączony ze zmianą tajemnic różańcowych będzie o godzinie 8:30.

IV Niedziela Adwentu

Łk 1, 26-38

Wolni, aby współpracować z Bogiem

Bóg szanuje wolność człowieka. Dlatego w zwiastowaniu ustami anioła Gabriela objawia Maryi swoją wolę, ale pyta jednocześnie, czy chce ją przyjąć. Bóg nie narzuca, lecz prosi. Maryja jako istota wolna mogła powiedzieć Bogu “nie”, podobnie jak w ogrodzie Eden postąpiła Ewa, słuchając zwodniczych zapewnień węża. Ewa też była wtedy bez grzechu, pełna łaski i w komunii z Bogiem. To, co Ewa zniszczyła przez swoją pychę, nieufność i nieposłuszeństwo, Maryja na nowo odbudowała przez swoją wolność, pokorę, ufność i posłuszeństwo Bogu. Stając się służebnicą Pana, stała się wolna wobec wszystkich innych autorytetów ludzkich.

Jezu, pragnę się coraz bardziej upodabniać do Maryi w zaufaniu i wybieraniu woli Boga w moim życiu.

 

 • Dziękuję Księdzu Włodzimierzowi Osicy, pallotynowi, za przybycie do naszej parafii i za słowo Boże wygłoszone wczoraj i dzisiaj.
 • Już w piątek Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je Wieczerza Wigilijna, którą będziemy przeżywali w czwartek wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowywali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (czytanie Pisma Świętego – opis narodzenia Jezusa, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd). Te tradycje świadczą o bogactwie i tożsamości naszej kultury narodowej, o przywiązaniu do zwyczajów naszych ojców, o naszej wierze.
 • Msze Święte roratnie o Najświętszej Marii Pannie w tym tygodniu w środę o godzinie 17:00 i w czwartek, w dniu wigilijnym o godzinie 8:00.
 • W tym roku będą dwie Pasterki: o godzinie 22:00 i 24:00.
 • W pierwszym dniu Świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W następną niedzielę wypada Święto Świętej Rodziny.
 • Są jeszcze do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Przypominam, że w tym roku wizyta duszpasterska - kolęda - odbędzie się u tych rodzin, które wcześniej zgłoszą się i wyrażą chęć spotkania. Można zgłaszać się jeszcze do Nowego Roku. Na spotkania kolędowe będę umawiał się telefonicznie.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary grudniowe, składane przy okazji roznoszenia opłatków, które będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać wszystkim osobom zaangażowanym w dystrybucję opłatków i zbiórkę ofiar w tym roku i przez wszystkie minione lata. Bez tego zaangażowania nie udałoby się nam dokonać aż tylu inwestycji. Tym wiekszą mam wdzięczność wobec tych osób, prosząc Boga, aby wszystkim błogosławił. Zgodnie z zapowiedzią kończymy zbiórkę ofiar na inwestycje w tej formie.
 • Diękuję też wszystkim, którzy w trudnym czasie pandemii wspierają parafię ofiarami składanymi na tacę, a także wpłatami na konto parafialne. Bóg zapłać.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności pięcioro naszych parafian - ś.p. Janusz Lisiecki, lat 74, ś.p. Adam Żurawek, lat 31, ś.p. Zdzisław Kuchmacz, lat 67 oraz dwie osoby z DPS. Wieczny odpoczynek racz zmnarłym dać, Panie.

III Niedziela Adwentu

J 1, 6-8. 19-28

Kim jestem, a kim nie?

Niedziela Gaudete - Niedziela Radości. Liturgia zaprasza nas do radości, bo przychodzący Pan jest coraz bliżej. Jan Chrzciciel pokazuje nam, co jest źródłem tej głębokiej radości, której świat dać nie może. To świadomość własnej tożsamości i misji. Jan wie, kim jest w oczach Boga i jaką misją On go obdarzył. Mówiąc o samym sobie do faryzeuszy, najpierw trzykrotnie zapewnia, kim na pewno nie jest. Dopiero potem stwierdza, kim jest. Im bardziej będziemy świadomi, kim jesteśmy, a kim nie, tym wiecej radości będzie nam towarzyszyło w codzienności.

Jezu, pragnę odkrywać, kim jestem w Twoich oczach, aby móc innych prowadzić ku Tobie.

 

 • Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zachęcam, abyśmy przeżyli je przygotowani duchowo, aby w tym czasie Chrystus znalazł miejsce w naszych sercach. Korzystajmy z nauk rekolekcyjnych transmitowanych przez radio czy telewizję. W naszym kościele też będzie miał miejsce dzień skupienia w najbliższą sobotę. Msze Święte z nauką - kazaniem - w sobotę o godzinie 10:00 i 17:00. W tym dniu będzie okazja do Spowiedzi Św, 20 minut przed Mszą Św. i w czasie Mszy Świętej. W tym dniu, a także w następną niedzielę kazanie wygłosi ks. Włodzimierz - pallotyn z Warszawy (Ząbki).

 • Od czwartku – 17 grudnia – rozpoczyna się druga część Adwentu. Dni tego okresu w liturgii są poświęcone bezpośredniemu przygotowaniu do Bożego Narodzenia. W tych dniach odmawiamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.

 • W tym tygodniu Msze Święte roratnie o Najświętszej Marii Pannie we wtorek, środę i czwartek o godzinie 17:00.

 • W piątek Msza Święta będzie o godzinie 8:00.

 • Są jeszcze do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.

 • Jeszcze do dziś można przynosić napełnione siatki Caritas, które w tym tygodniu będą rozprowadzone. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy przedświątecznej najbardziej potrzebującym osobom z naszej parafii.

 • Przypominam, że w tym roku wizyta duszpasterska - kolęda - odbędzie się u tych rodzin, które wcześniej zgłoszą się i wyrażą chęć spotkania. Można zgłaszać się po Mszy Świętej lub telefonicznie do Świąt Bożego Narodzenia.

 • Już dziś chcę poinformować, że w tym roku Pasterka będzie o godzinie 22:00 i 24:00.

 • Apel do ozdrowieńców:

 • ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA PRZYŁĄCZA SIĘ DO APELU O ODDAWANIE OSOCZA

  • Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z prośbą do wszystkich ozdrowieńców z COVID-19 o oddawanie osocza. Do apelu przyłączyła się także archidiecezja warmińska. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19, o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu: „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu (…). Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa”.
  • Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.
  • Należy spełnić następujące wymagania: wiek 18-65 lat, waga co najmniej 50 kg, minęło co najmniej: 28 dni od ustąpienia objawów po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub 18 dni od zakończenia izolacji.
  • Poza tym obowiązują te same wymagania, jak wszystkich dawców krwi, m.in. należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych. W przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Osocze pobierane jest w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa na dwa sposoby: metodą plazmaferezy (podczas jednego zabiegu - jednego wkłucia - pobierana jest krew, która jest rozdzielana na osocze i pozostałe składniki, następnie przetaczana z powrotem do tej samej żyły, służy do tego specjalistyczny sprzęt zwany separatorem, a metoda pozwala na uzyskanie do 750 ml osocza; oddanie osocza trwa od 30 do 40 minut) oraz z pobranej krwi pełnej (jest ona dzielona na osocze oraz krwinki czerwone i płytki krwi, które również mogą zostać wykorzystane w lecznictwie; jednorazowo można uzyskać w ten sposób ok. 200 ml osocza; oddanie krwi pełnej trwa ok. 10 minut).
  • Osocze można oddać w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa i ich oddziałach terenowych.

II Niedziela Adwentu

Mk 1, 1-8

Odwaga nawrócenia

Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w wodzie, podczas gdy Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza innych: “Przygotujcie drogę Pana!”. Autentyzmem jego życia z Bogiem pociągnął wielu do przemiany życia. Także my, podejmując osobisty trud nawrócenia i przemiany naszego życia, stajemy się inspiracją dla innych. Pokazujemy, że zmiana jest możliwa, że warto żyć według wartości ewangelicznych. Żyjąc blisko Boga, można być człowiekiem wiernym, dobrym, prawdziwym, a także radosnym, wolnym, szczęśliwym i spełnionym.

Jezu, przynoszę Ci dziś moją tęsknotę za nowością życia, którą tylko Ty możesz mi ofiarować.

 

 • Dziś I Niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Jutro liturgiczne wspomnienie Św. Ambrożego - biskupa - patrona pszczelarzy. O tyle bliższa jest nam ta postać, że od sierpnia jest obecna w naszym kościele figura świętego. Msza Święta w intencji pszczelarzy będzie odprawiona 20 grudnia o godzinie 11:00.
 • Msze Święte roratnie o Najświętszej Marii Pannie w tym tygodniu w środę i czwartek o godzinie 17:00.
 • Są do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Do następnej niedzieli można przyniosić napełnione żywnością oraz artykułami chemicznymi siatki charytatywne. Te siatki można nabyć jeszcze dziś po Mszy Świętej. Pomoc i siatki charytatywne są organizowane z myślą przede wszystkim o osobach samotnych, starszych i chorych.
 • We wtorek – 8 grudnia - wypada liturgiczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
 • W tym roku wizyta duszpasterska - kolęda - w formie dotychczasowej nie może się odbyć. Nie wyklucza się jednak przyjęcia zaproszenia do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu i dokonania jego poświęcenia oraz błogosławieństwa mieszkańców pod warunkiem zachowania wymogów sanitarnych. W związku z wytycznymi z kurii wizyta duszpasterska odbędzie się u tych rodzin, które wcześniej zgłoszą się i wyrażą chęć spotkania. Można zgłaszać się po Mszy Świętej lub telefonicznie do Świąt Bożego Narodzenia.
 • Od jutra do 16 grudnia włączymy się w ogólnopolską nowennę do Św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii, każdego dnia na zakończenie Mszy Świętej.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 10:00.