Archiwum postów 2020/11

I Niedziela Adwentu

Mk 13, 33-37

Umiejętność czuwania

Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli Kościół, pozostawił naszej trosce. Pan powierzył nam “staranie o wszystko”, a obdarzając życiem, powołaniem i misją, “każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas należy uważność i czuwanie oraz ciągła gotowość serca na spotkanie z Jezusem, teraz sakramentalne, a kiedyś twarzą w twarz. Czuwanie uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie Bożego działania w nas i pośród nas. Dewiza wielu świętych może się stać również dla nas inspiracją na tegoroczny Adwent, jak też na całe życie: “Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień był Twoim ostatnim dniem życia”.

Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świata oczekuję na Ciebie z sercem uważnym i czuwającym.

 

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Niech to będzie dla nas czas religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Rekolekcji adwentowych niestety nie będzie.
 • Okazja do Spowiedzi Świętej każdego dnia przed Mszą Świętą.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. Proszę też zgłaszać te osoby, które chciałyby przyjąć sakramenty przed Świętami.
 • Następna I Niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie także wspólny różaniec o godzinie 8:30, połączony ze zmianą tajemnic różańcowych.
 • W następną, II niedzielę Adwentu, tradycyjnie po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu we wtorek i środę o godzinie 17:00.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych będą organizowane paczki, przede wszystkim dla osób samotnych, starszych i chorych. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez napełnienie siatki charytatywnej. Siatki będą rozprowadzane po Mszy Świętej, wypełnimy je w domu artykułami spożywczymi oraz chemicznymi i przyniesiemy z powrotem do kościoła lub na plebanię. Napełnione siatki przynosimy do 13 grudnia.
 • Bardzo proszę, aby te osoby, które w latach ubiegłych roznosiły opłatki na stół wigilijny, zgłosiły się po ich odbiór. Postarajmy się, zachowując wszelkie środki ostrożności, aby opłatki trafiły do wszystkich mieszkań.
 • Jutro Msza Św. o godzinie 8:00.

XXXIV Niedziela zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25, 31-46

Niech Jezus króluje w nas

Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z Nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane Mu w drugim człowieku. Zanim jednak skieruje do nas zachętę do bycia miłosiernym, jak On sam, karmi nas swoim Słowem, Ciałem i Krwią, przyjmuje nas we wspólnocie Kościoła, okrywa swoim przebaczeniem nagość naszego grzechu, swoim miłosierdziem leczy rany duszy, swą łaską uwalnia z naszych zniewoleń. Doświadczając takiego królowania Jezusa w naszym życiu, możemy iść i służyć Mu w naszych braciach i siostrach.

Jezu, daj mi proszę, nowe oczy i serce, abym w drugim człowieku, szczególnie potrzebującym, widział Ciebie.

 

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś, po Mszy Świętej o godzinie 9:00, na zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, Litania do Chrystusa Króla.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można też nabyć je osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Ogłoszenie w sprawie ewentualnych rekolekcji podam za tydzień.
 • Wyrażam szczerą wdzięczność tym wszystkim, którzy okazali wiele życzliwości i troski w czasie mojej choroby przez dwa tygodnie. Dziękuję za wsparcie modlitwą, dobrym słowem, zainteresowaniem. Dziękuję za wszystkie dary kulinarne. To wszystko sprawiło, że chorobę przeszedłem bardzo spokojnie i łagodnie. Swoją wdzięczność wobec wszystkich tych osób wyraziłem przed Bogiem odprawiając Mszę Świętą w czwartek.
 • Dziękuję też tym wszystkim, którzy w trudnym czasie pandemii wspierają parafię ofiarami składanymi na tacę, a także wpłatami na konto parafialne. Bóg zapłać.
 • Jak już informowałem, każdego dnia odprawiałem indywidualnie Mszę Świętą zbiorową za naszych bliskich zmarłych, pomimo tego, że Msze Święte w kościele były odwołane.
 • We wtorek i piątek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Regina Zielińska - lat 88. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

XXXIII Niedziela zwykła

Mt 25, 14-30

Wierność w małych rzeczach

“Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby stać się przytłoczony niemożliwością realizacji własnych darów. Nikt z nas nie dostał też za mało, aby zazdrościć innym i narzekać. Ważne jest, abyśmy te Boże dary przeżywali jako możliwość, a nie jako naszą własność. Wierność w rzeczach małych otwiera nas na realizację większych dzieł, a jednocześnie na przyjęcie jeszcze większej łaski i obdarowania. Niewiara w możliwość rozwijania Bożych darów zamyka nas w sobie, unieszczęśliwia, czyni ludźmi dostrzegającymi jedynie negatywne aspekty i nadmierne wymagania. Jeśli Bóg Ci coś dał, to znaczy, że jesteś w stanie to przyjąć, unieść i zrealizować.

Jezu, dziękuję Ci, że obdarzając mnie, uczysz mnie także wierności, odpowiedzialności i radości.

 

 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) - Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego “Hosianum” w Olsztynie.
 • W tym tygodniu Msze Święte w naszym kościele będą w poniedziałek, piątek i sobotę o godzinie 17:00.
 • Podobnie jak w poprzednim tygodniu, Msze Święte za zmarłych Ksiądz Proboszcz będzie odprawiał indywidualnie.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Józef Mierzejewski - lat 88. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać, Panie.

XXXII Niedziela zwykła

Mt 25, 1-13

Ku czemu podążam?

Życie człowieka jest wciąż skierowane ku czemuś, ku komuś. Dążymy od tego, kim jesteśmy, ku temu, kim mamy się stać. Od życia ziemskiego ku miłości Boga - Oblubieńca. Lampa to symbol mojego życia, prostego i kruchego jak glina. Oliwa to miłość Ducha Świętego, bez niej nie zapłonę. Życiowa mądrość i roztropność to napełnianie mojego życia, wnętrza, mojej lampy - oliwą Ducha, Jego miłością. Głupota to coraz większe oddalanie się od miłości Oblubieńca w ciemność. Oddalanie się do tego stopnia, że może On powiedzieć: “Zapewniam cię, że cię nie znam”. Panien rozsądnych i głupich jest tyle samo. Mądrości i głupoty jest we mnie po równo. Ode mnie zależy, ku czemu zwrócę moje serce, za czym podążę.

Jezu, pragnę, aby moje życie przez konkretne czyny miłości było oczekiwaniem na Ciebie i ciągłą gotowością spotkania Ciebie, Oblubieńca.

 

 • Dziś wypada XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – z Kościołem w Potrzebie. Po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła można złożyć dobrowolną ofiarę jako pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • W środę – 11 listopada102 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski.
 • W tym dniu wypada też 20 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • Msze Święte w tym tygodniu do soboty włącznie są odwołane.
 • Msze Święte za zmarłych Ksiądz Proboszcz będzie odprawiał indywidualnie.
 • Od wczoraj w naszym kościele mogą przebywać 22 osoby w czasie Mszy Świętej.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Matylda Panasiuk - lat 81. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać, Panie.

Uroczystośc Wszystkich Świętych

Mt 5, 1-12a

Być szczęśliwym

Według Jezusa człowiek szczęśliwy nie upatruje poczucia bezpieczeństwa w samym sobie, lecz pozwala, aby Bóg był we wszystkim jego źródłem. To ten, który nie ucieka przed smutkiem, lecz pozwala, aby Bóg go pocieszał. To ten, który nie używa przemocy w relacjach, ale zdobywa szacunek i autorytet siłą swojej łagodności, wzorując się na Bogu. To człowiek, który realizację swoich aspiracji, pragnień i marzeń uzgadnia z Bogiem, szukając we wszystkim Jego woli. Osoba szczęśliwa według Ewangelii nie oskarża, nie osądza, nie ocenia jedynie według własnego punktu widzenia, lecz czerpie z własnego doświadczenia Bożego miłosierdzia. Dzięki temu, że ma czas dla Boga, widzi Go w drugim człowieku czystym sercem i spojrzeniem. To osoba, która pierwsza wyciąga rękę do zgody i pojednania, ponieważ nosi w sercu Boży pokój.

Jezu, uczyń mnie człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem błogosławieństw, człowiekiem swiętym.

 

 • Dziś I niedziela miesiąca - niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny, wypada jutro – 2 listopada.
 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie. Od jutra do soboty będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. wypominki o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta zbiorowa za tych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.
 • Odpust zupełny za zmarłych. Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała w dniu 22 października 2020 r. specjalny Dekret w tej sprawie. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień. Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”
 • Różaniec do granic”. Organizatorzy ogólnopolskiej akcji „Różaniec do granic nieba” zapraszają do kontynuacji modlitewnej inicjatywy, podczas której uczestnicy będą modlić się o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego. Proszą, by w parafiach, w czasie oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, w dniach 1-8 listopada odbywały się nabożeństwa pokutne za wszystkie zaniedbania, grzechy czy zranienia, spowodowane w związku z tym, że dziecko nie mogło się narodzić. Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński wspiera tę inicjatywę. Szczegóły są na rozaniecdogranic.pl/, gdzie będzie można zarejestrować parafię, jako “punkt modlitwy”. W naszym kościele w dniach 1-8 listopada bezpośrednio po Mszy Świętej będziemy odmawiali jeden dziesiątek różańca w duchu pokutnym za wszystkie zaniedbania, grzechy oraz zranienia spowodowane w związku z tym, że dziecko nie mogło się narodzić.
 • Komunikat ksiedza Arcybiskupa z dnia 29.10.20 - całodzienna adoracja w naszym kościele jutro od godziny 10:00 do 16:30.
 • Zachęcam do modlitwy w intencji pokoju w Ojczyźnie przez cały listopad. Zapal świecę o godzinie 21:00, odmów jeden dziesiątek Różańca Św. pamięci o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę, prosząc o pokój w Ojczyźnie. Plakat w gablocie.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota listopada. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności dwóch naszych parafian: śp. Tadeusz Malast - lat 68 i śp. Rajmund Kuligowski - lat 65. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO z dnia 29 października 2020 r.

W nawiązaniu do Apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego zwracam się z prośbą do duszpasterzy i wiernych o podjęcie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyniach Archidiecezji Warmińskiej, która będzie naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację epidemiczną i społeczną w naszej Ojczyźnie.

Proszę, aby nasze świątynie pozostały otwarte, a odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo niech będzie podjęta przez duszpasterzy i parafian.

Wszystkim z serca błogosławię

Abp Józef Górzyński METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 29 października 2020 r.