Archiwum postów 2019/11

XXXIV Niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Łk 23, 35-43

Król na tronie miłości miłosiernej

Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje królestwo. W bliskości do ludzi jako najlepszy ich pasterz. W rządzeniu, które jest pokorną służbą, a jej fundamentem – posłuszna miłość do Ojca. To miłość zatroskana o każdego, która nigdy nie staje się przymusem, zaprasza, aby człowiek podjął wolną decyzję uczynienia Chrystusa swoim jedynym królem. Każdy grzech i brak odpowiedzi na łaskę Bożą stają się zaprzeczeniem królowaniu Boga. Świat dzisiejszy pokazuje, że wszystko można ośmieszyć i wyszydzić, również królowanie Boga, bo demaskuje obłudę wszelkiej władzy, ludzkiej pychy i egoizmu. Jezusowe królestwo jest królestwem życia, które zwyciężyło szatana i śmierć, trwa bez końca. Jest królestwem służebnej miłości. Zdobywa się je przez posłuszeństwo i pokorną odpowiedź na łaskę płynącą z Krzyża. Jezus króluje z tronu miłosierdzia. Jego królestwo może stać się udziałem każdego, największego nawet łotra. Trzeba tylko ufnego i całkowitego uznania w Jezusie Króla wszechświata i swojego życia.

Niech każdego dnia przychodzi do mnie Twoje, Panie, królestwo. Wspomagaj mnie, abym mógł żyć jego prawem. A kiedy zakończę ziemską wędrówkę, przyjmij mnie do jego pełni.

 

 • Dziękuję Siostrze Jolancie Kisiel za obecność w naszej parafii i wspólną modlitwę.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś, po Mszy Świętej o godzinie 9:00, na zakończenie roku kościelnego będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W sobotę – 30 listopada –  wypada liturgiczna Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej.
 • W następną – I niedzielę miesiąca – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • W następną niedzielę o godzinie 8:30 wspólny różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.
 • Rekolekcje w naszej parafii tradycyjnie już rozpoczną się od II Niedzieli Adwentu, a więc za dwa tygodnie i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisania ich na papierowych serduszkach. Przyniesiemy je w następną niedzielę i złożymy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 przed ołtarzem.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można też nabyć je osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Do dzisiejszego numeru „Gościa Niedzielnego” jest dołączony kalendarz na Nowy Rok z Janem Pawłem II.
 • Próba chóru za tydzień – w niedzielę, o godzinie 18:00.

XXXIII Niedziela zwykła

Łk 21, 5-19

Droga ucznia Jezusa

Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie człowieka ku prawdziwej, spełnionej przyszłości. To jednak droga niezrozumienia i prześladowań. Uczniów czeka los Mistrza. Nie jest to droga samotna, to droga Jezusa i Kościoła. W pełnym przylgnięciu do Jezusa żywa wiara nie ma nic wspólnego z naiwnością. Liczne prywatne wizje przypisują sobie znajomość końca świata. Zwodzą kłamliwymi obietnicami, rzekomymi objawieniami, fałszywymi interpretacjami słowa Bożego. Łatwo zatracić wiarę i rozeznanie wśród mnóstwa sekt, ludobójczych ideologii, fałszywego mistycyzmu. zamiast wiary, osobistej więzi z Bogiem człowiek staje się przywiązany do swoich wyobrażeń Boga. Tymczasem Jezus pozostawił siebie i swoje Słowo w Kościele. Dał nam Ducha Świętego, który gwarantuje Kościołowi wierność prawdzie.

Duchu Święty, prowadź mnie drogą Jezusową. Bądź Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata. Umacniaj mnie, abym całym sobą mógł przylgnąć do Jezusa.

 

 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego (liturgicznego) Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • W następną niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Także w następną niedzielę będziemy gościli w naszej parafii Siostrę Jolantę Kisiel ze zgromadzenia ss. Dominikanek. Siostra pracuje w Rosji, w Obwodzie Kaliningradzkim i opowie nam o sytuacji Kościoła w tym rejonie. Prosi też o wsparcie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”
 • **Próba chóru w sobotę **o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich chętnych.
 • Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego dotyczący procesu beatyfikacyjnego kard. Stanisława Hozjusza. archwarmia.pl/wp-content/uploads/2019/11/komunikat.pdf

XXXII Niedziela zwykła

Łk, 20, 27-38

Bóg żywych

Zacieśnianie perspektywy życia prowadzi do wyszukiwania sztucznych problemów. Mogą być one próbą podważania autorytetu Jezusa. Jezus zachowuje spokój. Jest pewien swoich racji. Wykorzystuje tę sytuację, aby udzielić nam życiowej lekcji. Mówi dziś, abyśmy patrzyli na życie zarówno swoje, jak i tych, którzy już odeszli, w perspektywie pewności zmartwychwstania, nadziei życia równego aniołom. To mobilizuje do walki, aby nie poddawać się żadnemu panowaniu oprócz Jezusowego. Jezus zaprasza do przeżywania życia w zadziwieniu z nieosiągalnej naszymi siłami godności dziecka Bożego. Pomaga odkrywać, że Bóg jest Bogiem życia i nie chce śmierci grzesznika. Potrafi ożywić to, co wydaje się  już nieodwracalnie martwe.

W Tobie, Panie, jest źródło mojego obecnego życia, a w Twoim zmartwychwstaniu nadzieja na życie wieczne. Niech ta nadzieja przeniknie moje myślenie i ukierunkowuje wybory mojego serca.

 

 • Jutro – 11 listopada – wypada 101 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Gminne uroczystości rozpoczną się** **Mszą Świętą o godzinie 10:30 w intencji Ojczyzny w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą „Orła Białego”. Patriotyczna akademia  o godzinie 12:30 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
 • Msza Święta w naszym kościele w tym dniu o godzinie 8:00.
 • 11 listopada wypada 19 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • W sobotę – 16 listopada – wypada liturgiczne Święto Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • Dziś XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – z Kościołem w Potrzebie. Po Mszy Świętej będą przy wyjściu zbierane dobrowolne ofiary jako pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXI Niedziela zwykła

Łk 19, 1-10

Koniecznie chcieć zobaczyć Jezusa

Ciekawość często pełni w naszym życiu rolę bardzo twórczą. Staje się inspiracją wielu badań i odkryć. Pozwala lepiej poznać samego siebie i oczekiwania innych. Prowadzi do budowania bardziej owocnych relacji. A co najważniejsze, może być też początkiem nawrócenia. Patrząc na Zacheusza, odnosi się wrażenie, że niczego mu nie brakowało: miał władzę i pieniądze. Może więc pragnienie zobaczenia Mistrza z Nazaretu było kaprysem próżności. Ale uczynił wszystko, aby je zaspokoić. Możemy podziwiać jego aktywność i determinację,  jednocześnie pamiętając o tym, że to sam Jezus wcześniej wzbudził w nim to pragnienie. Zapragnął stać się domownikiem jego życia. Ta ewangeliczna scena jest przykładem działania Boga. Najpierw daje On człowiekowi swoją łaskę, a jeśli ten na nią odpowie, to zamieszka w nim zbawienie.

Boże Ojcze, niech Twój Duch ożywia we mnie niegasnące pragnienie poznania Ciebie, abym mógł lepiej poznać siebie, służyć innym i zostać poznany przez Ciebie na całą wieczność.