Archiwum postów 2019/10

XXX Niedziela zwykła

Łk 18, 9-14

Dwa sposoby modlitwy

Jezus mówi dziś o dwóch sposobach rozumienia i przeżywania relacji z Bogiem. Dla faryzeusza centrum tej relacji jest on sam. Za to, jaki jest, dziękuje nie Bogu, lecz sobie samemu. A celnik, daleko w cieniu, świadomy swojej grzeszności, pokornie prosi o jedno, czego naprawdę potrzebuje, a czego Bóg nie może mu odmówić: o miłosierdzie. W świetle tych dwóch postaw winniśmy spojrzeć na naszą osobistą relację z Bogiem. Drogi do kościoła mogę nauczyć się na pamięć, wyrobić sobie nawyk stawiania się w nim każdej niedzieli, ale czy zawsze pamiętam o celu swojej tam obecności? Jestem oczekiwany. Mam stanąć w prawdzie przed Bogiem, nie po to, aby się usprawiedliwiać lub potępiać, lecz uczyć się dziękować, uznając w Bogu dawcę wszelkich darów i prosić o miłosierdzie, ufając w Jego odradzającą miłość. Modlitwa staje się odkrywaniem prawdy o Bogu Ojcu, a w jej świetle poznawaniem prawdy o sobie, która wyzwala, bo przybliża do Ojca.

Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego. Wspomagaj mnie swoją łaską, abym potrafił w spotkaniu z Tobą odkrywać prawdę o sobie i odchodzić umocniony. W środę ostatnie nabożeństwo różańcowe.

 

 • W czwartek ostatnie nabożeństwo różańcowe.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w najbliższy piątek – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Procesja żałobna z naszego kościoła na cmentarz komunalny bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych. Po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia nowych krzyży i pomników nagrobnych.
 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej nabożeństwo za zmarłych będzie o godzinie 13:30.
 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny, wypada w sobotę – 2 listopada.
 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie. Od soboty do następnego piątku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. **wypominki **o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta zbiorowa za tych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową są wyłożone na półce z prasą.
 • W związku z tym, że w tym miesiącu I piątek wypada w Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu nie będzie odwiedzin chorych.
 • W następną, pierwszą niedzielę miesiąca wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w październiku na rzecz inwestycji parafialnych oraz wyrażam wdzięczność osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Św. w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00. W minionym miesiącu porządkowaliśmy ogród, w którym zostały wycięte świerki, natomiast w ich miejsce posadzono tuje w ilości ponad 160 sztuk. Czekamy też na marmur, którym obłożone zostaną ołtarze boczne.
 • Podczas liczenia wiernych obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 28 października (dominicantes), frekwencja wyniosła 24 % w stosunku do wszystkich zameldowanych na terenie parafii – t.j. 1930 osób. Aktualnie aż 395 osób zameldowanych nie mieszka na terenie parafii, 62 osób nie odwiedzam po kolędzie. Frekwencja w stosunku do faktycznej liczby parafian aktualnie zamieszkujących na terenie parafii wynosi 31,5 %. Na Mszach Świętych w tę niedzielę były obecne 464 osoby. Do Komunii Świętej przystąpiło 199 osób, podobnie jak przed rokiem.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”. Od dziś cena numeru wynosi 6 złotych.

XXVIII Niedziela zwykła

Łk 17, 11-19

Wdzięczność i posłuszeństwo

Bóg jest hojnym dawcą. Nieustannie obdarowuje łaskami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. Aby to odkryć, potrzeba wdzięczności. Uznanie bycia obdarowanym jest pierwszym krokiem w efektywnym posługiwaniu się wszystkim, co otrzymaliśmy. Wdzięczność to również ufność, że Bóg wie najlepiej, czym nas obdarować i w jaki sposób. W dzisiejszej Ewangelii odpowiedź Jezusa wydaje się nie mieć nic wspólnego z prośbą trędowatych. Przepisy prawa rygorystycznie określały procedurę potwierdzenia oczyszczenia z trądu. Tymczasem ci chorzy mają udać się do kapłanów, nadal skażeni trądem. Warto wyruszyć w drogę ku kapłanom, ku pośrednikom Bożej mocy i łaski. Zaufać Chrystusowi, to przyjąć Jego pomoc w taki sposób, jaki On wskazuje. Wówczas możemy doświadczyć nie tylko uzdrowienia ciała, lecz przede wszystkim serca, które rozpozna w Jezusie Zbawiciela i pełne ufności odda się Jemu.

Pragnę, Panie, zawsze z wdzięcznością przyjmować Twoje dary, widzieć w nich ojcowską miłość, którą stale mnie obdarzasz. Niech moja wdzięczność wyraża się w posłuszeństwie Twoim zamiarom.

 

 • Dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 19 lat, po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Jutro wypada także święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej, a także w życiu rodzinnym i osobistym.
 • W piątek – 18 października – wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej profesji życzę Bożego błogosławieństwa i Bożego Ducha w tym szczególnym posługiwaniu ludziom chorym.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik. Dzieci zapraszam w środę, młodzież w czwartek.

XXVII Niedziela zwykła

Łk 17, 5-10

Wiara – wierność w małych rzeczach

Uczniowie byli świadomi słabości swojej wiary. Sam Jezus nazywał ich ludźmi małej wiary. Starali się o jej wzrost, ale byli jednocześnie świadomi, że to nie zależy od nich. My także staramy się żyć wiarą. Stąd pytamy czasami, co jest wolą Boga w naszym życiu. Nie widząc jednak wielkich wyzwań, lekceważymy wierność w rzeczach drobnych, chcemy narzucić Bogu własną wolę. On dziś przypomina i zachęca, abyśmy ćwiczyli wierność w rzeczach małych, motywowani Jego wolą. Gdy przyjdzie sukces, nie możemy przypisywać chwały samym sobie. Gdy przyjdzie trud walki, nie wolno zapomnieć, że On  nas  tu postawił i stąd wydostanie. Ofiarujmy samych siebie Bogu i patrzmy, ile miłości wkładamy w każdy nasz czyn. To znak naszej wielkości, która wypływa z wiary.

Ty wiesz, Panie, że chcę iść przez życie drogą wiary. Ale Ty znasz mnie najlepiej i widzisz jej słabości. Proszę Cię dziś mocno i pokornie, przymnóż mi wiary!

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Także dzisiaj, jak co roku w pierwszą niedzielę października, po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zbiórka** **będzie przeznaczona na budowę pierwszego w województwie warmińsko-mazurskim hospicjum stacjonarnego dla dzieci. **
  **
 • Natomiast w następną niedzielę – w Dniu Papieskim – w ramach dzieła Nowego Tysiąclecia, po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci zapraszam w środę, młodzież i kandydatów do bierzmowania z klas VIII w czwartek.
 • Jutro wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to Święto Patronalne Kółek Różańcowych. Zapraszam na wspólny różaniec w intencji wszystkich członków Kółek Różańcowych i Mszę Świętą.
 • Triduum Różańcowe w intencji pokoju na świecie i rodzin odbędzie się w Gietrzwałdzie w najbliższy weekend – 11-13.10.2019. Plakat na ten temat w gablocie. Główna Msza Święta w intencji wspólnot różańcowych w następną sobotę o godzinie 14:00.
  archwarmia.pl/wydarzenia/xx-triduum-rozancowe-w-gietrzwaldzie
 • W najbliższy piątek grupa 40 osób udaje się z siedmiodniową pielgrzymką do Rzymu i San Giovanni Rotondo, miejsca związanego ze Św. Ojcem Pio oraz innych miejsc. Pielgrzymka rozpocznie się wspólną Mszą Św. w nocy z czwartku na piątek (24:00), potem wyjazd na lotnisko do Warszawy. Powrót w następny czwartek wieczorem.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Katolicka Odnowa w Duchu Świętym – Wspólnota Emaus z Gryźlin organizuje Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy od 10 października. Plakat na ten temat w gablocie, ulotki na półce z prasą.