Archiwum postów 2019/09

XXVI niedziela zwykła

Łk 16, 19-31

Prorocka obietnica Jezusa

Przypowieść Jezusa stawia przed naszymi oczami obraz tego świata, gdzie niewielka grupa ludzi pławi się w bogactwach, a wielka rzesza cierpi biedę i obojętność. Odwrócenie sytuacji w życiu przyszłym to prorocka obietnica obudzenia sumień bogatych, a zarazem zapewnienia wszystkich, że Bóg nie jest obojętny na tę sytuację i Jego sprawiedliwość zwycięży. Nie wolno jednak zapomnieć, że w Bożym planie zbawienia człowieka nic nie dzieje się nagle. Pan przez proroków zapowiadał przyjście Mesjasza, przez Kościół wzywa nas do nawrócenia. Jego zbawienie jest dla każdego i nikt nie jest przez Niego zapomniany. Jak Bóg pamięta o nas, tak my mamy pamiętać o innych. Być dla nich znakiem zbawiającego Boga i dostrzegać w nich Jego obecność. Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych, którzy się od nich odwracają. Jezus stał się ubogi, aby nas uczynić uczestnikami Bożego bogactwa na wieki. Prośmy o mądrość naśladowania Go.

Dziękuję Ci, Panie, za Twoją sprawiedliwość, która zawsze o mnie pamięta. Daj mi cierpliwość w jej naśladowaniu i wrażliwość serca na bogactwo Twojej łaski.

 

 • Dziś poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
 • We wtorek rozpoczyna się październik, miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy przez cały ten miesiąc, codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30.
 • We wtorek na wspólny różaniec zapraszam młodzież z klas VIII przygotowującą się do bierzmowania.
 • Dzieci, w tym dzieci dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej obowiązkowo, zapraszam na wspólny różaniec w środę na godzinę 16:30.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W piątek przed południem odwiedziny chorych. Po południu Spowiedź Św. od godziny 16:00.
 • Następna pierwsza niedziela miesiąca to także niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu na Mszach Świętych o godzinie 9:00 i 11:00.
 • W następną niedzielę po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Osoby, które chcą korzystać z pomocy żywnościowej na takich samych warunkach, jak w roku ubiegłym, proszone są o dostarczenie skierowania z MOPS-u.
 • W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:30.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone we wrześniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców dziś o godzinie 17:00. W minionym miesiącu wykonano nową posadzkę betonową wraz z ociepleniem w kaplicy. Rozprowadzono też nową instalację elektryczną w kaplicy. Dziękuję przy tej okazji Panom Markowi i Robertowi za wykonanie tej instalacji. Wycięto też wszystkie świerki wokół parkingu przy plebanii i w to miejsce posadzono tuje. Dziękuję ogrodnikom z naszej parafii za ofiarowane tuje.
 • Triduum Różańcowe w intencji pokoju na świecie i rodzin odbędzie się w Gietrzwałdzie w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę. Plakat na ten temat w gablocie. Główna Msza Święta w intencji wspólnot różańcowych w następną niedzielę o godzinie 14:00.

XXV Niedziela zwykła

Łk 16, 1-13

Zarządca, nie właściciel

Bogactwo często utożsamiane jest ze szczęściem. Wielu myśli, że posiadając obfitość dóbr, o nic nie musi się troszczyć. Chęć ich posiadania staje się więc często głównym celem życia. W tej filozofii życia chętnie powierzamy nasze dobra tym, którzy obiecują ich szybkie i duże pomnożenie. W ten sposób wyrażamy im nasze zaufanie. Doświadczenie życiowe mówi, że nie zawsze jednak dobrze na tym wychodzimy. Dzisiaj Jezus chce uświadomić każdemu z nas, że wszystko w naszym życiu jest Bożym darem. Wielkie zaufanie ma do mnie Bóg, kiedy powierza mi dar życia, talenty, odpowiedzialność za bliskich, a może za wielu innych. Te wszystkie dary nie mogą mi absolutnie przesłonić Dawcy. Nie mogę zapominać, że służę jedynie Bogu. Wieczorna modlitwa jest dobrą chwilą, abym, jako zarządca zdał sprawę Właścicielowi z tego, co mi powierzył, a zwłaszcza z tego, czy wszystkim, co mi powierzył, służę Jemu. I podziękował za Jego zaufanie.

Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość, którą tak hojnie mnie obdarowujesz. dziękuję Ci za zaufanie. Chcę posługiwać się zgodnie z Twoją wolą tym, co mi powierzasz.

 

 • Dziś odbywają się Dożynki Wojewódzkie w Skansenie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 12:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza.
 • Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W piątek – 27 dnia miesiąca – nabożeństwo gietrzwałdzkie.

XXIV Niedziela zwykła

Łk 15, 1-32

Miłosierdzie – imię Boga

Zatrzymajmy się przed obrazem Boga, jaki się objawia w przypowieściach, aby lepiej pojąć misję zbawienia Jezusa Chrystusa jako Tego, który „przyjmuje grzeszników i jada z nimi” (Łk 15, 2). Każdy z nas się tu odnajdzie, ponieważ relacja z Jezusem objawia prawdę o nas samych. Wobec najświętszego Boga zawsze będziemy grzesznikami, niegodnymi Jego przyjaźni. Ale grzesznikami miłowanymi bezgranicznie, których Jezus chce mieć blisko, przy jednym stole. Jego bliska obecność zachęca i umożliwia pełne oddania i wdzięczności życie wiarą. Jednocześnie broni przed wykluczaniem innych z Bożej miłości. On każdego pragnie mieć blisko i nie chce, aby ktoś bał się Jego miłości. Boża radość z nawrócenia choćby jednego grzesznika może nam pomóc być bardziej miłosiernymi.

Wielka jest radość w Twoim sercu, najlepszy nasz Ojcze, kiedy możesz okazać mi swoje miłosierdzie. Pozwól mi doświadczać tej radości, kiedy czynisz mnie narzędziem Twojego miłosierdzia.

 

 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.
 • Także dziś próba chóru po Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W następną niedzielę, 22 września, na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz dziewiąty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 12:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza. W związku z powyższym w następną niedzielę nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele. W tym dniu wstęp do Skansenu jest wolny.
 • Młodzież z klas VIII, przygotowującą się w tym roku szkolnym do bierzmowania, zapraszam we wtorek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie. Proszę zabrać ze sobą indeksy. Natomiast młodzież z klas VI i VII, w ramach przygotowania dalszego do bierzmowania zapraszam w czwartek na godzinę 17:00. Po Mszy Świętej spotkanie.
 • W związku z pogrzebem, który odbędzie się jutro o godzinie 12:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXIII Niedziela zwykła

Łk 14, 25-33

Warunki bycia uczniem Jezusa

Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego uczniem, nie można stawiać Mu warunków. Jeśli jest prawdą, że Jezus zaprasza każdego do grona swoich uczniów, to nie można zapominać, że jest prawdą również to, że On stawia konkretne warunki bycia Jego uczniem. Czy w ten sposób zabiera człowiekowi wolność? Wręcz przeciwnie, On wyzwala z relacji lub przywiązań, które mogą zniewolić do tego stopnia, że Bóg nie będzie w życiu najważniejszy. Jeśli całe serce jest dla Niego, to jest w nim miejsce również dla innych. Wtedy miłość jest zdrowa i rozwijająca. Jeśli ktoś lub coś stanie się ważniejsze od Niego, człowiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg może dać życiu pełnię. Jest nią On sam tu, na ziemi, a przede wszystkim w wieczności.

Panie, chciałbym móc wyznać za Karolem de Foucauld: „Odkąd poznałem Boga, wiedziałem, że nie mogę żyć jak tylko dla niego”.

 

 • Dziękuję Siostrze Teresie Frąckiewicz za obecność w naszej parafii i przybliżenie tematyki misyjnej oraz działalności Sióstr Katarzynek.
 • Dziś odbywają się uroczystości odpustowe w 142 rocznicę Objawień Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie i 53 Dożynki Archidiecezjalne.
 • Za dwa tygodnie, 22 września, na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz dziewiąty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się o godzinie 12:00. W związku z powyższym w tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele.
 • W najbliższą sobotę – 14 września – wypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Archidiecezja Warmińska włącza się w modlitewną akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się w tę sobotę. Główne spotkanie modlitewne odbędzie się na lotnisku Włocławek-Kruszyn. Tego dnia tradycyjnymi centrami kultu Krzyża Pańskiego w naszej Archidiecezji będą świątynie w Braniewie, Chwalęcinie, Głotowie, Klebarku Wielkim, Klonie, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Miłakowie, Olsztynie, Szczytnie, Szestnie i Gietrzwałdzie. informacje na ten temat w gablocie.
 • W sobotę – 14 września – Msza Święta w naszym kościele będzie o godzinie 13:00 (połączona z chrztem św.)
 • W następną niedzielę – 15 września –  z okazji 50. rocznicy powstania zespołu Soli Deo odbędzie się spotkanie członków chóru i zespołu. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą z udziałem członków zespołu o godzinie 12:00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Informacje na ten temat w gablocie.
 • Tradycyjnie po Mszach Świętych w niedziele będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo. I Komunia Święta w przyszłym roku tradycyjnie w drugą niedzielę maja. Dziś po Mszy Świętej będą rozdawane dzieciom książeczki, do których będą wklejane obrazki.
 • Poświęcenie tornistrów – dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.

XXII Niedziela zwykła

Łk 14, 1. 7-14

Pokora w cenie

Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce nauczyć swoich uczniów wszystkich epok. Dzisiejsza lekcja brzmi:”Kto się wywyższa, będzie poniżony” (Łk 14, 11). Pokora jest jedną z podstawowych cech chrześcijanina. Jezus potwierdził to całym swoim życiem. Maryja przy zwiastowaniu określiła siebie Służebnicą Pańską. Święty Paweł napominał Rzymian: „Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe” (Rz 12,16). Dlaczego mam zapominać o sobie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli nie postawię Boga i drugiego człowieka w centrum swojego życia, zmarnuję je. Pycha będzie kazała mi wierzyć, że jestem najważniejszą osobą i wszystko ma być podporządkowane mnie. Z Bogiem włącznie. Wiara musi być budowana na prawdzie. Stąd Św. Teresa określała pokorę jako kroczenie w prawdzie. A prawda jest taka, że Jezus przyszedł na świat jako wyzwalająca, bezinteresowna miłość. W tym mam Go naśladować, a bezinteresowność powinna się stać towarzyszką mojego myślenia i działania.

Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, że tylko pokorna miłość, szukająca dobra drugich, przynosi prawdziwą radość i nie zostanie zapomniana na wieki. Umocnij mnie, abym szedł przez życie w tej prawdzie.

 

 • Dziś** w naszej parafii odpust ku czci naszej patronki Błogosławionej Anieli Salawy.**
 • Dziś także wypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – jest to dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się dziś na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie i będą połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 12:30.
 • Liturgiczna Uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – wypada w niedzielę, 8 września.
 • Główne uroczystości 142 rocznicy Objawień Najświętszej Marii Panny Gietrzwałdzkiej oraz 53 Dożynki Archidiecezjalne w następną niedzielę – 8 września o godzinie 11:00.
 • Pielgrzymka piesza z Olsztynka do Gietrzwałdu idzie w sobotę – 7 września. Wyjście spod kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 9:00.
 • W następną niedzielę będziemy gościli w naszej parafii Siostrę Teresę Frąckiewicz, rodem z Olsztynka, aktualnie pracującą w Braniewie. Wystąpi ze słowem o tematyce misyjnej, prosząc jednocześnie o wsparcie po Mszy Świętej, przy wyjściu z kościoła.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota września. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16:30.
 • W związku z rozpoczynającym się jutro nowym rokiem szkolnym wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i katechetom życzę błogosławieństwa Bożego, wytrwałości w nauce oraz nauczaniu.
 • W następną niedzielę na godzinę 11:00 zapraszam szczególnie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej z przyborami szkolnymi, które na zakończenie Mszy Świętej zostana poświęcone.
 • Tradycyjnie po Mszach Świętych w niedziele będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo. I Komunia Święta w przyszłym roku tradycyjnie w drugą niedzielę maja. Dziś po Mszy Świętej będą rozdawane dzieciom książeczki, do których będą wklejane obrazki.
 • Powiatowa Szkoła Muzyczna w Dywitach, filia w Olsztynku, zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej 07.09.19 (sobota), o godzinie 10:00, w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
 • Są jeszcze dwa wolne miejsca na pielgrzymkę do Rzymu w dniach 11-17.10.19.