Archiwum postów 2019/07

XVII Niedziela zwykła

Łk 11,1-13

„Panie, naucz nas modlić się”

Wiara jest relacją osobową, czyli spotkaniem Boga z człowiekiem. Jej wzrost zależy od stałości i jakości komunikacji Z Bogiem. Jej wyrazem jest codzienna modlitwa. Dziś Jezus przypomina, jak jest ona ważna. W modlitwie zawsze będę uczniem. Nawet ucząc jej innych (np. dzieci), sam potrzebuję postawy pokornej otwartości. Po raz kolejny proszę Jezusa, aby pomógł mi w dialogu z Bogiem. Jezus pokazuje mi trzy ścieżki i zachęca, aby iść nimi wszystkimi. Na modlitwie mam prosić, w ten sposób wyrażam wiarę w dobroć i wszechmoc Boga, który nigdy nie pozostawia mojej modlitwy niewysłuchanej. Na modlitwie mam szukać, czym jest wola Boża względem mnie i jak ją realizować. Na modlitwie mam wreszcie kołatać, angażować w ten dialog całego siebie z całym swoim życiem. W modlitwie „Ojcze Nasz” to wszystko znajdę. Codziennie, bez wyjątku.

Bądź, Panie Jezu, moim nauczycielem modlitwy. Chcę wpatrywać się w Twoją zażyłą rozmowę z Ojcem i codziennie Cię w tym naśladować. Proszę Cię o Twoją cierpliwość i posłuszeństwo dla mojego serca.

 

 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej będzie poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje w ramach Miva Polska, na zakup środków transportu.
 • We wtorek – 30 lipca – wyrusza z Olsztyna 36 Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
 • W tym tygodniu wypada też I czwartek, I piątek i I sobota sierpnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Następna – I niedziela miesiąca to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lipcu na rzecz inwestycji parafialnych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców dziś o godzinie 17:00.
 • Stowarzyszenie „Wspólnie dla Olsztynka” zaprasza w dniu 1 sierpnia na obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Plakat w gablocie.

XVI Niedziela zwykła

Łk 10, 38-42

Ugościć Boga

Dom Marii i Marty jest  miejscem, w którym Jezus zawsze odnajduje atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, gościnność we wszystkich wymiarach. A jednocześnie pozwala obu siostrom doświadczyć, jak ubogacające jest podejmowanie tego Gościa. Gościnność jest piękną cechą człowieka. Czy jednak zawsze ktoś przeze mnie goszczony odejdzie ubogacony? Wiele trudu wkładamy, aby zadbać o potrzeby jego ciała, Jezus nie gani gościnności Marty, lecz pokazuje, że człowiek, to nie tylko żołądek do napełnienia. Gościnność to przede wszystkim spotkanie. To dar czasu, aby przyjąć kogoś ze wszystkimi radościami i problemami, które przynosi. Wysłuchać, doradzić, razem pomilczeć lub popłakać. A przede wszystkim w centrum postawić Chrystusa, w Nim wszystko odnaleźć. Czy moja gościnność jest znakiem wiary dzielonej z innymi?

Pomóż mi, Panie, abym nosił w swoim sercu troskę o Twoją obecność w drugim człowieku. Niech każdy rodzaj Twojej obecności będzie doświadczeniem ubogacającym: W słowie Twojej mądrości i w służbie miłości braciom.

 

 • Dziś wypada 23 rocznica poświęcenia kaplicy, krzyża i placu pod budowę naszego kościoła.
 • W następną niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa – patrona podróżnych i kierowców, po Mszach Świętych będzie poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje, na zakup środków transportu.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W piątek Msza Święta z okazji 40 rocznicy ślubu o godzinie 15:45.
 •  W sobotę Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności ś.p. Irena Zenc – lat 82. Pogrzeb jutro o godzinie 11:00. (Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00). Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

XV Niedziela zwykła

Łk 10, 25-37

Dialog zbawienia

Zbawienie to nie tylko sprawa własna ludzi albo tylko zależna od Boga. To rzeczywistość, która tworzy się w spotkaniu Bożego daru z wolną wolą człowieka.To toczący się codziennie dialog Boga i człowieka na temat zbawienia. Bóg mówi: – Kochaj całym sercem, kochaj, jak siebie samego. Człowiek pyta: – kogo mam kochać? Bóg mówi: – wszystkich, których spotkasz na swojej drodze. Wszystkich bez wyjątku, bo chodzi przecież o osiągnięcie zbawienia, a ku temu nie ma innej drogi, niż całkowita miłość. Jezus, który z troską pochyla się nad wszystkimi „współumarłymi”, zachęca dziś na nowo do odpowiedzi czynem. Widząc potrzebę miłości należy działać, a nie pytać, czy temu lub tamtemu człowiekowi warto okazać miłosierdzie. Zbawienie to logika Bożej miłości, która pochyla się nad każdym. On postawił mnie tam, gdzie jestem, nie po to, abym wzbudzał pytania, lecz był odpowiedzią.

Wdzięczny jestem, Panie Boże, że w swoim Synu obdarzyłeś mnie pełnią swojej miłości. Daj mi odwagę i wytrwałość w jej przyjmowaniu, abym moimi czynami okazywał ją tym, którzy tego potrzebują.

 

 • Przypominam, że w każdą środę odmawiamy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, natomiast w piątki Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • W sobotę Msza Święta połączona ze ślubem o godzinie 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XIV Niedziela zwykła

Łk 10, 1-12. 17-20

Dar Bożego pokoju

Dary, które Jezus wysłużył swoją męką i zmartwychwstaniem, pozostawił dla dobra wszystkich w swoim Kościele. W nim powołuje tych, którzy mają być zwiastunami Bożego pokoju. Dar pokoju nie jest ich własnością, lecz skutkiem bycia przez nich posłusznymi narzędziami Bożej łaski. Bo można innym przekazać to, co się samemu posiada. Każdy dom potrzebuje Bożego pokoju. Nie tylko ten, który się nawiedza, ale i swój własny. Boży pokój to panowanie Boga, gdzie Jego prawo miłości jest przyjmowane i realizowane, gdzie jest miłosne posłuszeństwo Jego nauce. Pokój Boży to nie brak trudności, lecz brak grzechu. To przyjaźń z Jezusem, który jest naszym pokojem i przebłaganiem. Przyjaźń, która promieniuje na innych i wzbudza w nich tęsknotę za Bożym pokojem. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój: oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój i dobro!

Panie Jezu, wlewaj nieustannie w moje serce łaskę Twojego pokoju, aby to, że jestem narzędziem Twojej łaski wobec innych, było wiarygodne. Panie, proszę Cię o Twój pokój dla wszystkich dziś spotkanych ludzi.

 

 • Bóg zapłać Księdzu Rusłanowi z Ukrainy za dzisiejszą obecność w naszej parafii, za wspólną modlitwę i słowo Boże.
 • Dziś wypada 23 rocznica pierwszej Mszy Świętej odprawionej w kaplicy.
 • Wczoraj wyruszyła 29 Piesza Pielgrzymka do Ostrej Bramy.
 • Natomiast 36 Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza w dniach 28-30 lipca w zależności od miejsca rozpoczęcia. Plakat w gablocie.
 • W piątek o godzinie 17:00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pomordowanych na Wołyniu. Jest to Msza Święta zamówiona przez Koło Kombatantów w Olsztynku.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:30.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.