Archiwum postów 2019/04

Niedziela Miłosierdzia Bożego

J 20, 19-31

Dar przywracania pokoju

Uczniowie zamknięci w Wieczerniku. W ich sercach smutek i beznadzieja po śmierci Jezusa. Więcej nawet: lęk przed tym, by nie spotkał ich taki sam los, co Mistrza. Zmartwychwstały wchodzi przez zamknięte drzwi i udziela im swojego pokoju. A przez nich swój pokój pozostawia Kościołowi, napełniając apostołów Duchem Świętym. Mocą z wysoka, która oczyszcza serce człowieka i wiąże go na nowo z Bogiem. Tak dzieje się w każdym sakramencie pokuty. Grzech nie ma mocy powstrzymania Bogu przed udzieleniem nam swojego pokoju. Duch, dar Zmartwychwstałego, staje się ogniem miłości wypalającym to wszystko, co było jej zaprzeczeniem. Bóg w swoim miłosierdziu przypomina nam, że ten dar od zawsze jest dostępny w Kościele.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że w swoim Synu czynisz mnie uczestnikiem Twojego pokoju. Uwielbiam Cię w tym darze i proszę, przymnóż mi wiary!

 

 • Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 75 Tydzień Miłosierdzia.
 • Ta niedziela to także patronalne Święto Caritas. Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na funkcjonowanie Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Przy tej okazji dziękuję naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za zaangażowanie i pracę na rzecz najuboższych.
 • Dziękuję za ofiary złożone w ramach jałmużny wielkopostnej o łącznej kwocie 440 złotych. Tymi ofiarami wsparliśmy osoby najbardziej potrzebujące pomocy, zwłaszcza chore. Część tych ofiar odsyłam do kurii, też na ten cel.
 • W środę rozpoczyna się maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Zachęcam do udziału w nabożeństwie majowym codziennie po Mszy Świętej o godzinie 17:00, w niedziele o 8:45.
 • W dniu 1 maja Msza Święta wraz z nabożeństwem majowym będzie o godzinie 10:00.
 • Liturgiczna Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski wypada w najbliższy piątek – 3 maja. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota maja. W piątek odwiedziny chorych – część przed Mszą Świętą o godzinie 10:00, część po tej Mszy Świętej.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę o godzinie 8:30.
 • Następna niedziela to pierwsza niedziela miesiąca – w czasie Mszy Świętych o godzinie 9:00 i 11:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w kwietniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 8:00.
 • Próby dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej w tym tygodniu: poniedziałek – godz. 16:00, wtorek – godz. 17:40.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

J 20, 1-9

Wiara w zmartwychwstanie

Uczennica wybiera się tam, gdzie pozostawiono ciało Jej Pana. Ale grób jest pusty. W tę ciemność wiary wpada promień światła. Choć na razie tłumaczenie faktu jest bardzo ludzkie: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono” (J 20, 2). Tymi słowami wyrywa pozostałych uczniów z letargu smutku i lęku. Biegną, aby sprawdzić, czy rzeczywiście grób jest pusty. Wierzą, choć nie pojmują. Tę wiarę przekazali również każdemu z nas. Wiara Kościoła w fakt zmartwychwstania wyrywa i mnie z marazmu i wnosi światło w różne ospałe przestrzenie mojego życia. Ja też mogę się uwolnić się od lęku i zwątpienia, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Dozwól, Panie, by pełna zdumienia radość zmartwychwstania przeniknęła moje myśli, spojrzenia, słowa i działania. Niech moje serce zanurzy się w źródle tej niewypowiedzianej radości!

 

 • W drugim dniu świąt Msze Święte o godzinie 9:00 i 11:00.
 • W następną niedzielę wypada Święto Miłosierdzia Bożego, które rozpocznie 75 Tydzień Miłosierdzia. Po Mszy Świętej będą zbierane ofiary na potrzeby Caritas.
 • W środę i czwartek o godzinie 17:40 spotkania indywidualne rodziców i dzieci przed I Komunią Świętą.
 • Natomiast w piątek o godzinie 17:40 pierwsza próba dla dzieci przed tą uroczystością.
 • W sobotę Msze Święte o godzinie 15:45 z okazji jubileuszu małżeństwa i o godzinie 17:00 Msza Św. ślubna.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Łk 22, 14-23, 56

Ołtarz ofiary miłości

Chcę towarzyszyć Jezusowi w drodze na Kalwarię. On nie może być teraz sam, bo przecież wziął na swoje ramiona niegodziwości wszystkich. Chcę stanąć pod krzyżem, miejscem kaźni, które staje się ołtarzem ofiary i modlitwy. Jezus niesie w sobie cały rodzaj ludzki, aby dla odkupienia każdego człowieka złożyć ofiarę miłości wynagradzającej. Nikogo nie potępia, lecz modli się nawet za swoich oprawców. Gdy ja modlę się do Niego jako Boga, On modli się we mnie jako głowa całego Kościoła i modli się za mnie jako kapłan. Gdy włączam się w Jezusową modlitwę z krzyża, pozwalam Mu zmieniać moje serce, by potrafiło przebaczać.

„Błagając Ojca łaskawie, jak pośrednik w ludzkiej sprawie, byłeś Krwią swą zbroczony, na krzyżu rozciągniony. Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany! Niech boleść śmierci Twej zmniejszy bóle śmierci mej” („Pozwól mi Twe męki śpiewać”).

 

 • Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Centralne miejsce w tym tygodniu, jak również w ciągu całego roku liturgicznego zajmuje Triduum Paschalne, trwające od Mszy Św. wieczornej Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum Paschalne jest pamiątką tajemnicy przejścia Pana Jezusa z tego świata do Ojca, przejścia ze Śmierci do Życia.
 • Msza Święta w Wielki Czwartek jest Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniającą ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu Komunia Święta będzie rozdawana pod dwiema postaciami – chleba i wina. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która symbolizuje uwięzienie Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień kapłański, nasze kapłańskie święto. Zapraszam do wspólnej modlitwy, aby dziękować Bogu za dar kapłaństwa i jednocześnie proszę o modlitwę w intencji kapłanów. Jest to też dzień wszystkich ministrantów, którzy są powołani do służby przy ołtarzu. Serdecznie w tym dniu zapraszam wszystkich ministrantów, ich rodziców, najbliższych.
 • Wielki Piątek uczestniczymy w Liturgii Męki Pańskiej, słuchając opisu Męki Pana Jezusa i adorując krzyż. Po nabożeństwie Pan Jezus w Eucharystii zostanie przeniesiony do Grobu. Adorując Najświętszy Sakrament odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 • W **Wielką Sobotę **przez cały dzień adorujemy Jezusa Eucharystycznego w Grobie od godziny 9:30 do liturgii wieczornej.
 • W ciągu dnia święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało o godz.: 10:0011:0012:0013:00.
 • Święcenie pokarmów w wioskach według następującego porządku:
  1. Wilkowo 1 – 9:45
  2. Tolejny – 9:55
  3. Wilkowo 2 – 10:05
  4. Sudwa Kolonia – 10:20
  5. Karczma Świętojańska – 10:30
  6. Świętajny – 10:40
  7. Sudwa – 10:50
  8. DPS – 11:00
 • W sobotę wieczorem o godzinie 20:00 będziemy uczestniczyli w Liturgii Wigilii Paschalnej, która jest Mszą Niedzieli Zmartwychwstania. Na tę Liturgię przynosimy ze sobą świece chrzcielne – gromnice, paschaliki, lampiony. Na koniec tej Liturgii, pierwszej Mszy Świętej wielkanocnej, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i po krótkiej modlitwie odbędzie się procesja rezurekcyjna ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w tej procesji strażaków, Kółka Różańcowe, służbę liturgiczną i muzyczną, dzieci chętne do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Chorągwie, różaniec, baldachim i poduszki będą dostępne w kaplicy przy głównym wejściu.
 • Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku będzie o godzinie 18:00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00.
 • Zachęcam do chrześcijańskiego przeżycia dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności Triduum Paschalnego. Zachęcam też do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w te dni.
 • Msze Święte w pierwszym dniu Świąt będą jak w każdą niedzielę: o godzinie 9:00, 11:00 i 17:00. W drugim dniu Świąt Msze Św. o godzinie 9:00 i 11:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Po dzisiejszych Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać.
 • W Wielkim Tygodniu będzie jeszcze okazja do Spowiedzi Świętej – dziś po Mszy Świętej, każdego dnia przed Mszą Świętą, a w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek po liturgii Triduum Paschalnego.
 • Konkurs na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie rozstrzygnięty zostanie dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale.
 • W zakrystii są do nabycia paschaliki wielkanocne po 5 złotych.
 • jutro Msza Święta o godzinie 8:00.

V Niedziela Wielkiego Postu

J 8, 1-11

Uczyć się miłości Boga

Łatwo zapomnieć o własnej grzeszności i stać się sędzią innych. Łatwo znaleźć kamień, by kogoś ukamienować. Zza parawanu własnej poprawności postrzegać kogoś w kategoriach chodzącego grzechu. Dla faryzeuszy ukamienowanie kobiety ma być zasłoną dla własnych grzechów i narzędziem do walki z Jezusem. Jezusowe spojrzenie na jawnogrzesznicę jest spojrzeniem Boga, Bóg zawsze potępia grzech i chce ratować człowieka. Potępianie innych nie może być zasłoną okrywającą moje własne grzechy. Bóg po to przypomina mi, że jestem grzesznikiem, abym uczył się Jego miłości. Wiem, że ta miłość nie będzie we mnie tak doskonała, ale każdy kamień odrzucony na bok, niewymierzony w drugiego, przybliży mnie do Boga.

Panie, tak często dajesz mi poznać swoje miłosierdzie wobec mnie. Niech moja wdzięczność za ten dar będzie naśladowaniem Ciebie w miłości do człowieka.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Także dziś spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku przygotowują się do I Komunii Świętej. Spotkanie odbędzie się po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • W minionym tygodniu przeżyliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Wyrażam wdzięczność Bogu za owoce tych rekolekcji, przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych.
 • Rekolekcje w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczynają się dzisiaj i będą trwały do środy włącznie.
 • Serdecznie zapraszam na ostatnią w tym roku Drogę Krzyżową, którą będziemy przeżywali idąc ulicami naszej parafii. W piątek zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17:00. Po Mszy Świętej, czyli o godzinie 17:30, przy kościele rozpocznie się Droga Krzyżowa, następnie będziemy szli ulicami: Akacjową, Lipową, Wilczą i zakończymy to nabożeństwo przy kościele. W razie bardzo niesprzyjającej aury, nabożeństwo odbędzie się w kościele. Tę Drogę Krzyżową będziemy przeżywali w intencji rodzin z naszej parafii.
 • Alumni Wyższego Seminarium Duchownego  „Hosianum” zapraszają na Misterium Męki Pańskiej w najbliższą sobotę na godzinę 11:00 lub w Niedzielę Palmową na godzinę 15:30. Plakat w gablocie.
 • Już za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Podczas wszystkich Mszy Świętych będzie poświęcenie palm.
 • Tradycyjnie zachęcam wszystkie dzieci do udziału w konkursie na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie. Z palmami przygotowanymi na konkurs zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 11:00.
 • Kwiaty do Grobu Pańskiego wzorem lat ubiegłych będą zakupione. Ofiary na kwiaty można składać indywidualnie bądź po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła, dziś i za tydzień.
 • W zakrystii są do nabycia paschaliki wielkanocne po 5 złotych.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.