Archiwum postów 2019/01

III Niedziela zwykła

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Bóg mówi do mnie

Spotkanie z Jezusem w Synagodze w Nazarecie. Tutaj się wychował, wszyscy Go znają. Czy dostrzegą, że nie mówi sam od siebie, lecz jest posłany, aby ogłaszać im prawdę o Ojcu? Jeśli postawię się na miejscu słuchaczy, lepiej zrozumiem trudność mieszkańców Nazaretu odkrycia Boga w kimś, kto jest znany od lat. Ich postawa mnie nie dziwi, bo mnie też niekiedy trudno odkryć moc Bożego słowa w mowie kogoś, kogo znam od dawna. Dziś zadaję sobie pytanie o motyw mojego chodzenia do kościoła. Dobra tradycja? Opinia innych? Od chrztu jestem namaszczony Duchem Świętym i to Jego muszę prosić, aby zawsze odkrywać nowość Bożego słowa. Aby nie przegapić, że Bóg mówi właśnie do mnie, dzisiaj.

Daj mi, Panie, oczy, które zawsze dojrzą Twoją obecność w tych, których do mnie posyłasz. Niech Twoje słowo będzie moją mądrością każdego dnia.

 

 • W sobotę – 2 lutego – obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana  – Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie poświęcenie świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii przed Mszą Świętą. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.

 • **Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego ****na Dzień Życia Konsekrowanego ****2 lutego 2019 r. **W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Będzie to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim środowisku wsparcie finansowe i duchowe.Konkretnym wyrazem takiej pomocy na terenie Archidiecezji Warmińskiej będą ofiary zbierane w dniu 2 lutego br. na rzecz dwóch klasztorów kontemplacyjnych w Spręcowie i Szczytnie. Klasztory te utrzymują się z własnej pracy, nie mają żadnych innych źródeł utrzymania i często zmagają się z trudnościami materialnymi. Wesprzyjmy Siostry Karmelitanki ze Spręcowa i Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna naszymi ofiarami, za które Siostry odwdzięczą się nam swoją modlitwą.Olsztyn, dnia 09 stycznia 2019 r. _Abp Józef Górzyński _

  Metropolita Warmiński

  • W tym tygodniu wypada** I piątek i I sobota lutego**. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
  • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30. Jest to jednocześnie niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu na Mszy Świętej 0 godzinie 9:00 i 11:00.
  • Msze Święte w tym tygodniu: poniedziałek – czwartek – o godzinie 8:00, w piątek o godzinie 17:00, w sobotę o godzinie 10:00 i 17:00.
  • Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego.
  • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Ul. Wrzosowa 1 – dziś o godzinie 13:00.
 2. Ul. Wrzosowa 7, 9, 5a, 5b, 5c i 5d – poniedziałek, godz. 14:30.
 3. Ul. Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 11, 13 – wtorek, godzina 14:30.
 4. Ul. Sosnowa, Dębowa, Leszczynowa, Grabowa, Głogowa i Wrzosowa 3 i 5 – środa, godz. 14:30.
 5. Ul. Brzozowa – czwartek, godz. 14:30.

II Niedziela zwykła

J 2, 1-11

Posłuszni słudzy

Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego uczniów. Ale w uratowaniu dobrej reputacji nowożeńców mają udział również ci, którzy pełnią tam służbę i wykonują polecenie Maryi. Postawa sług pokazuje, jak ważne jest posłuszeństwo człowieka, by Jezus mógł dokonywać cudów dla Jego zbawienia. On wie najlepiej, czemu służy to, co mi poleca uczynić. Posłuszeństwo czyni moją relację z Bogiem bardzo owocną. Nie tylko dla mnie, ale i dla tych, których Bóg stawia na mojej drodze.

Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, że potrzebujesz mnie w realizacji swojego dzieła miłości. Niech odpowiedzią na to będzie pełne wiary moje posłuszeństwo. 

 

 • Dziękuję panu Zbigniewowi Kaczmarkowi, aktorowi z Olsztyna za wystąpienie z programem bożonarodzeniowym.
 • Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W piątek wypada liturgiczne Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, Bóg zapłać.
 • Msze Święte w tym tygodniu: poniedziałek – Mszy Świętej nie będzie, we wtorek Msza Św. pogrzebowa o godzinie 11:00, w sobotę Msza Święta o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 08:00.
 • Wszystkim nauczycielom, dzieciom, młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego odpoczynku i samych najlepszych wrażeń.
 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie: ś.p. Marianna Kukraszewska, lat 77 i Andrzej Rzekanowski – lat 69. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 1. Ul. Mrongowiusza i Leśna (bez numerów 22, 26, 28, 30) – poniedziałek, godz. 14:30.
 2. Ul. Porzeczkowa i Wiśniowa 29, 31, 33 – wtorek, godz. 15:00.
 3. Ul. Wiśniowa – środa, godz. 14:00.
 4. Ul. Leśników i Jagodowa 1, 3 – czwartek, godz. 10:30, c.d. godz. 15:00.
 5. Ul. Morelowa i Leśna 22, 26, 28, 30 – piątek, godz. 14:30.
 6. Ul. Jagodowa c.d. – sobota, godz. 9:00.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Łk 3, 15-16, 21-22

Konsekwentni w wypełnianiu misji

Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan cierpliwie wyjaśniał: Czekamy na Tego, który będzie „chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3, 16). Kiedy więc Jezus staje przed nim w wodach Jordanu, Jan jest bardzo przejęty. Wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu pokuty, którego on udziela, bo jest bez grzechu, pełen Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca wypełnia misję, jaką otrzymał od Boga. Jest też świadkiem, jak Syn Boży przychodzi wypełnić misję powierzoną przez Ojca. Jezus zniża się do mnie, bierze na siebie wszystkie moje grzechy i słabości. W wodach chrztu pokazuje mi drogę mojego odrodzenia. Wskazuje, że również do mnie odnoszą się słowa Ojca; „Ty jesteś moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”. Nie jestem zatem zdany wyłącznie na siebie.

Dziękuję Ci, Ojcze pełen miłości! Patrząc na siebie, nie znajduję żadnego motywu, ale wiem, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.

 

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się okres zwykły.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek Mszy Świętej nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek wizyt kolędowych w tym tygodniu:
 1. Ul. Sportowa 21–45 (numery nieparzyste) i 6–18 (numery parzyste) – poniedziałek, godzina 15:00.
 2. Ul. Sportowa – c.d. i Akacjowa 6 B – wtorek, godz. 13:30.
 3. Ul. Kasztanowa – środa, godz. 15:00 i Park 7 – godz. 18:00.
 4. Ul. Akacjowa 23 i Lipowa (domy jednorodzinne) – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Klonowa – piątek, godz. 13:00 i Malinowa – godz. 16:00.
 6. Ul. Agrestowa – sobota, godz. 9:30.

Święto Trzech Króli

Mt 2, 1-12

Szukać Boga z pasją

Niejeden na ich miejscu by się zniechęcił. Wszystko sprzeciwia się tym mądrym ludziom. Aby doświadczyć radości z odnalezienia gwiazdy, potrzeba niezwykłej wytrwałości. Odtąd z pasją mędrcy poszukują Nowonarodzonego. Nie zadowalają się tym, co już w życiu osiągnęli. Podobnie jak Abraham opuszczają swój kraj, jednak zmierzają już nie ku Ziemi Obiecanej, lecz ku Synowi Bożemu. Porzucają ciasnotę przyzwyczajeń i wyruszają w drogę, nie zważając na czekające ich trudności. Ich zdolność do wyrzeczeń płynie z umiłowania prawdy. Ci poganie stają się wzorem posłuszeństwa Bożym natchnieniom. Poszukiwanie Boga poszerza horyzonty życia i napełnia serce głęboką radością, która pozwala zapomnieć o poniesionych trudach. Mędrcy przynieśli cenne dary, ale odeszli o wiele bardziej obdarowani.

Pomóż mi, Panie, opuścić ciasnotę mego wnętrza, abym jak Abraham i trzech mędrców z pasją poszukiwał prawdy.

 

 • Można odbierać bilety na widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach, które odbędzie się w najbliższy piątek – 11 stycznia w Expo Arenie w Ostródzie o godzinie 19:00.
 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby misji.
 • Dziękuję chórowi olsztyneckiemu Arte del Canto pod kierunkiem p. Marii Gronkiewicz za uświetnienie dzisiejszej Mszy Świętej o godzinie 11:00 i występ z kolędami.
 • Dziś o godzinie 12:00 ulicami naszego miasta przejdzie Orszak Trzech Króli, który wyruszy z placu przy kościele  Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W następną niedzielę Święto** Chrztu Pańskiego** i zakończenie okresu Bożego Narodzenia.
 • Msze Święte w tym tygodniu: w poniedziałek i sobotę Mszy Świętej nie będzie, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:
 • Ul. Lipowa 26, 28, 30 – poniedziałek, godz. 14:30.
 • Ul. Świerkowa – wtorek, godz. 10:00 i ul. Świerkowa cd. godz. 15:00.
 • Ul. Wilcza i Sudwa 27 – środa, godz. 13:30.
 • Ul. Akacjowa 4, 4A i 4B – czwartek, godz. 15:00, ul. Parkowa – czwartek, godz. 17:30.
 • Ul. Akacjowa 1-19 (nieparzyste) i numer 6 – piątek, godz. 15:00.
 • Ul. Akacjowa 6A i 10-26 (parzyste) – sobota, godz. 9:00.