Archiwum postów 2018/10

XXX Niedziela zwykła

Mk 10, 46 b-52

Modlitwa miłosierdzia

Modląc się modlitwą „Ojcze nasz”, prosimy Boga o odpuszczenie nam naszych win. W codziennym pacierzu przyłączamy się do wołania niewidomego żebraka Bartymeusza: „Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną” (Mk 10, 47). Stajemy ramię w ramię z synem marnotrawnym i wyznajemy: „Ojcze, zgrzeszyłem” (Łk 15, 21). Jeśli wypowiadamy te wielkie słowa uczciwie, jeśli płyną one z głębi naszego serca i uznajemy, że potrzebujemy Bożego usprawiedliwienia, wówczas możemy mieć nadzieję, że rozpoznamy przechodzącego obok nas Jezusa. Pokora jest miejscem spotkania ze Zbawicielem, który przychodzi, by nas uzdrowić i przywrócić wzrok.

Jezu Chryste, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Spraw, żebym nigdy nie przestał zwracać się do Ciebie w każdej mojej życiowej potrzebie. Tylko Ty jesteś w stanie sprawić, abym przejrzał i dostrzegł swoją niewystarczalność. Udziel mi odwagi, abym powstał z moich grzechów i słabości. 

 

 • W środę ostatnie nabożeństwo różańcowe.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w najbliższy czwartek – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Procesja żałobna z naszego kościoła na cmentarz komunalny bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych. Po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia nowych krzyży i pomników nagrobnych.
 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej Msza Święta będzie o godzinie 14:00. Po niej procesja i nabożeństwo za zmarłych.
 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny wypada w piątek – 2 listopada.
 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie. Od piątku do następnego czwartku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. **wypominki **o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta zbiorowa za tych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową są wyłożone na półce z prasą.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota listopada. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu przed nabożeństwem spowiedź od godziny 16:00.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.
 • W następną, pierwszą niedzielę miesiąca wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • W związku z bardzo małym zainteresowaniem rzeczami używanymi w punkcie Caritas bardzo proszę, aby już nie przynosić tych rzeczy. od pewnego czasu nawet rzeczy dla dzieci „nie schodzą”, które wcześniej były brane „od ręki”. Mamy problem z utylizacją tego. W punkcie Caritas będzie prowadzona tylko pomoc żywnościowa.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w październiku na rzecz inwestycji parafialnych oraz wyrażam wdzięczność osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Mszę Św. w ich intencji odprawiłem w miniony czwartek. W najbliższych dniach przybędą dwa nowe konfesjonały. Na bieżąco jestem w kontakcie z wykonawcą tych konfesjonałów, są wykonywane ostatnie szlify i detale.

XXIX Niedziela zwykła

Mk 10, 35-45

Pokorny Sługa

Nie znajdziesz Jezusa, szukając Go na zaszczytnym miejscu. Musisz Go wyglądać tam, gdzie się ukrywa: przy końcu stołu. Na uczcie, jaką dla Ciebie wyprawił, będzie raczej pośród sług. On lubi przebywać z pokornymi, tam pytaj o Niego. Pyszałków zdaje się omijać z daleka. A nawet, jeśli znajdzie się w ich towarzystwie, nikt Go tam nie rozpozna – zbyt są zajęci sobą. Zanim siądzie do stołu, połamie chleb  i rozda swoim przyjaciołom, z uniżeniem i czułością obmyje im nogi. Jeśli dostrzeżesz Kogoś, kto nie wzgardził grzesznicą, która łzami obmywała Mu stopy, idź do Niego.

Obchodząc dziś Dzień Misyjny, proszę Cię, Panie, abyś uczynił mnie pokornym świadkiem i apostołem Twojego miłosierdzia.

 

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby misji.
 • Dziękuję za wspólną modlitwę i za Słowo Boże Księdzu Rusłanowi z Ukrainy.
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzieci zapraszam we wtorek, młodzież w czwartek.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą zbiorową przez cały listopad są wyłożone na półce z prasą.
 • Jutro wypada liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II – papieża.
 • W dniu 25 października (czwartek) w MDK-u odbędzie się bezpłatne badanie układu krążenia. Informacja na ten temat w gablocie.
 • Zachęcam do wypełnienia obowiązku obywatelskiego, jakim jest udział w wyborach samorządowych w dniu dzisiejszym.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXVIII Niedziela zwykła

Mk 10, 17-30

Cierpliwość i nadzieja

Co się stało z młodzieńcem? Spochmurniał, słysząc słowa Jezusa, i odszedł smutny. Czy wrócił do swojego dawnego życia, tego, co robił, zanim spotkał Jezusa? A może jednak smutek, który go trawił, stał się zaczynem nawrócenia w przyszłości? Czy zdobył się w końcu na odwagę posłuszeństwa Bogu i wyzwolił z niewoli bogactwa? Takich niedopowiedzianych historii ludzi, którzy spotkali Chrystusa, jest na kartach Ewangelii wiele. Iluż uzdrowionych przez Jezusa mogło rozpocząć nowe życie, jak wielu faryzeuszy i uczonych żydowskich musiało się zmierzyć z prawdą Jego nauczania. Jedno jest pewne, każde spotkanie z Panem przemienia. Nawet jeśli na owoce tej przemiany trzeba czekać.

Boże, dziękuję Ci za cierpliwą miłość, jaką mi, swemu dziecku, okazujesz. Ty nigdy nie zostawiasz mnie w biedzie, lecz dajesz szansę, bym mógł Cię odnaleźć i cieszyć się z Twojej przyjaźni.

 

 • Dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 18 lat, po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Dziś wypada także święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z okazji tego dnia wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy zawodowej, a także w życiu rodzinnym i osobistym.
 • We wtorek – 16 października – wypada  40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 • W czwartek – 18 października – wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej profesji życzę Bożego błogosławieństwa i Bożego Ducha w tym szczególnym posługiwaniu ludziom chorym. W tym dniu odmówimy wspólnie różaniec w intencji pracowników służby zdrowia.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje. W tym dniu będziemy gościli w naszej parafii Ks. Rusłana z Ukrainy.
 • Dyżur w Punkcie Caritas jutro w godzinach 18:00-19:00.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. zbiorową, odprawianą przez cały listopad, są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały październik.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXVII Niedziela zwykła

Mk 10, 2-16

Przymierze miłości

Tajemnicę wierności i nierozerwalności małżeństwa można wyrazić słowem „przymierze”, bo kojarzy się ono z nierozerwalną więzią Boga z ludem. Boga, który pomimo słabości swego narodu nigdy nie zrywa przymierza. Nauka Chrystusa o małżeństwie opiera się na wierze w człowieka i wierze w ludzką miłość. Skoro Bóg czyni człowieka partnerem przymierza, to czyż ludzie, których łączy miłość i pragną dla siebie dobra, nie są w stanie zbudować głębokiej i trwałej relacji? Przymierze jest więzią niezniszczalnej miłości, a jej gwarantem jest Bóg. W niej ma udział również przymierze zawierane między małżonkami, które Kościół, mocą Chrystusa, podnosi do godności sakramentu.

Proszę Cię, Jezu Chryste, abyś we wszystkich rodzinach i małżeństwach objawił moc swojej zbawczej i miłosiernej miłości. Panie, pomóż mi, bym umiał kochać Boga i ludzi.

 

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych połączona ze wspólnym różańcem dziś o godzinie 8:30.
 • Także dzisiaj, jak co roku w pierwszą niedzielę października, po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Natomiast w następną niedzielę – w Dniu Papieskim – w ramach dzieła Nowego Tysiąclecia, po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci zapraszam we wtorek, młodzież i kandydatów do bierzmowania w czwartek.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności ś.p. Jutta Sroga, mama księdza Piotra. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.