Archiwum postów 2018/08

XXI Niedziela zwykła, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

J 2, 1-11

Jasnogórska Przewodniczka

„Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie” (J 2, 5) – to polecenie Matki Jezusa zostało wyrażone na jasnogórskiej ikonie w geście prawej dłoni, którą Maryja wskazuje na swojego Syna, uroczyście zasiadającego na Jej ramieniu. Mały Jezus trzyma w jednej ręce księgę Pisma, a drugą unosi, by błogosławić. Ten sposób przedstawienia Maryi i Jezusa należy do najstarszych, otaczanych największym kultem i nosi nazwę hodegetrii. W języku greckim słowo „hodos” oznacza drogę, dlatego w tej ikonie Matkę Bożą czczono jako przewodniczkę, która prowadzi wiernych do Chrystusa. Dla Polaków ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest wielkim znakiem Jej opieki zarówno nad całym narodem, jak i nad każdym człowiekiem w jego osobistej, często trudnej drodze życia. Ona zawsze wskazuje na Syna i wzywa do posłuszeństwa Jego Słowu.

Maryjo, Ty, jak Matka stajesz przed obliczem Twojego Syna i przedstawiasz Mu wszystkie moje potrzeby, bóle, cierpienia i troski. Maryjo, wysłuchaj mnie i prowadź do Chrystusa.

 

 • Dziś o godzinie 11:00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pszczelarzy w ramach obchodów Regionalnego Dnia Pszczelarza w Olsztynku.
 • W sobotę – 1 września – wypada 79 rocznica wybuchu II wojny światowej – jest to dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się w tym dniu na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie i będą połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 11:00.
 • 1 września to także w naszej Warmińskiej Archidiecezji Święto Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim, jest to dzień modlitw o pokój na świecie.
 • Odpust parafialny ku czci naszej patronki, Błogosławionej Anieli Salawy, odbędzie się w przyszłą niedzielę. Kazanie wygłosi ksiądz Stanisław Adamowicz – były proboszcz parafii Świętej Anny w Giżycku, obecnie rezydent w Olsztynie. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 i 11:00 odmówimy wspólnie Litanię ku czci Błogosławionej Anieli Salawy, a po Mszy Świętej o godzinie 11:00 zaśpiewamy dziękczynne Te Deum.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Dożynki na Jasnej Górze również w następną niedzielę – plakat w gablocie.
 • Kończy się czas wakacji i zasadniczo urlopów. Wyrażamy wdzięczność Bogu za ten czas wypoczynku.
 • Jutro – w 27 dniu miesiąca – odmówimy po Mszy Świętej modlitwę do Pani Gietrzwałdzkiej w ramach Nowenny przygotowującej do 150 rocznicy Objawień Matki Bożej.
 • We wtorek i czwartek Msze Święte o godzinie 8:00. W sobotę Msza Święta ślubna o godzinie 16:30.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w sierpniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców będzie odprawiona w czwartek o godzinie 8:00. W minionym miesiącu zakończono prace związane z odnowieniem elewacji wieży i ściany frontowej. Aktualnie są wykonywane dwa konfesjonały.

XX niedziela zwykła

J 6, 51-58

Cud Eucharystii

Uczestnicząc we Mszy Świętej, mamy do czynienia z żywym Chrystusem. W świętych postaciach białego opłatka i i wina jest obecny prawdziwy Bóg. Jeśli będziemy o tym pamiętali, rozwijając w sobie świadomość tajemnicy tego, czym jest Eucharystia, to łatwiej nam będzie przezwyciężyć pojawiającą się rutynę i przyzwyczajenie. Podczas Mszy Świętej dokonuje się na naszych oczach największy cud, jaki tylko można sobie wyobrazić – cud obecności Boga. „To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba” (J 6, 58) – mówi Jezus, a podczas każdej Mszy Świętej daje nam możliwość karmienia się Nim.

Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne” (J 6, 54). Dozwól mi jak najczęściej uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, którą dla mnie przygotowałeś.

 

 • W następną niedzielę wypada Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
 • W tym dniu o godzinie 11:00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pszczelarzy w ramach obchodów Regionalnego Dnia Pszczelarza w Olsztynku. Jest to Msza Święta zamówiona przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynku.
 • Dyżur w Punkcie Caritas jutro w godzinach 18:00 – 19:00.

XIX Niedziela zwykła

J 6, 41-51

On czeka na mnie

„Gdy przechodzicie koło kościoła, wstąpcie, by pozdrowić Pana. Czy przeszlibyście obok drzwi przyjaciela, nie mówiąc mu dzień dobry?” – zachęcał swoich parafian Św. Jan Vianney. Chrystus, Chleb żywy, który zstąpił z nieba, który jest pokarmem nieśmiertelności i życia wiecznego, jest ukryty w tabernakulum. Tam czeka, byśmy Go odwiedzali i przedstawiali Mu nasze prośby. „Patrzcie, jaki jest dobry! Dostosowuje się do naszej słabości. gdyby ukazał się nam w całej swojej chwale, nie odważylibyśmy się zbliżyć do Niego. Pragnie, byśmy mieli szczęście znaleźć Go zawsze wtedy, gdy chcemy Go szukać” – mówił Proboszcz z Ars.

Panie, uwielbiam Cię w moim sercu. Dziękuję Ci, że mimo mojej słabości zawsze jesteś blisko mnie. Bądź pochwalony w Najświętszym Sakramencie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 • Liturgiczna Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Zielnej – wypada we środę, 15 sierpnia. Zachęcam do przyniesienia w tym dniu bukietów z kwiatów, ziół i zbóż. Ich poświęcenie odbędzie się w czasie Mszy Św., które będą odprawione w tym dniu jak w każdą niedzielę. Jest to święto obowiązkowe.
 • W tym też dniu organizowane jest Regionalne Święto Ziół w Skansenie. Msza Św. w kościele w Skansenie będzie odprawiona o godzinie 12:30 i również będzie połączona z poświęceniem ziół i kwiatów.
 • W związku z pogrzebem w dniu jutrzejszym o godzinie 10:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • W sobotę Msze Święte ślubne o godzinie 16:00 w naszym kościele i o godzinie 17:30 w kościele w Skansenie.

XVIII Niedziela zwykła

J 6, 24-35

Czego szukasz, kogo pragniesz?

„Szukacie mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta” (J 6, 26) – wyrzut Jezusa skierowany do ludzi, którzy dopiero co byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba, warto potraktować poważnie, kiedy doświadcza się pokusy instrumentalnego traktowania spraw Bożych. Można szukać Jezusa nie dla Niego samego, ale dla osiągnięcia doczesnych korzyści. Można też garnąć się do Kościoła, nie pragnąc spotkać w nim Boga. Jest to częsta pokusa. Tymczasem Chrystus, objawiając moc i udzielając obficie swoich łask, pragnie, by naszą odpowiedzią na nie była wiara. Dlatego prosząc Go o zdrowie ciała, pomyśl o zdrowiu swej duszy, modląc się o pomyślność w interesach, zatroszcz się, by dobra materialne nie przysłoniły ci duchowych skarbów.

Dobry Jezu, oczyść moje serce z nieuporządkowanych pragnień. Oby Duch Święty sprawił, bym kierował się w swoim postępowaniu miłością i wiarą.

 

 • Dziś I niedziela miesiąca, a więc wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Jutro – 6 sierpnia – wypada Święto Przemienienia Pańskiego.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W piątek Msza Święta ślubna o godzinie 16:00.
 • W sobotę – 11 sierpnia – centralne uroczystości Matki Bożej Świętolipskiej z udziałem Episkopatu Polski, połączone z obchodami 50. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej oraz 400. rocznicy oddania Świętej Lipki pod opiekę króla polskiego i jego następców. (Plakat na ten temat w gablocie, ulotki na półce).