Archiwum postów 2018/03

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Mk 14, 1-15, 47

Misterium paschalne

Opis Męki Jezusa czytany w Niedzielę Palmową to nie tylko słowa. To wydarzenie, w którym uczestniczymy. W kościołach podczas uroczyście sprawowanych obrzędów Męka Pańska poprzedzona jest wspomnieniem wjazdu Jezusa do Jerozolimy i poświęceniem palm. Najpierw słyszymy radosne „Hosanna” tłumów witających Jezusa, a za chwilę tragiczne: „Ukrzyżuj”. Uczestniczymy w tych dramatycznych wydarzeniach obarczeni naszymi krzyżami niesionymi cierpliwie przez całe życie. Wchodząc w misterium Paschy, chcemy je przejść razem z Chrystusem. U Jego boku doświadczyć siły życia i zmartwychwstania.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.

 

 • Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Centralne miejsce w tym tygodniu, jak również w ciągu całego roku liturgicznego zajmuje Triduum Paschalne, trwające od Mszy Św. wieczornej Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum Paschalne jest pamiątką tajemnicy przejścia Pana Jezusa z tego świata do Ojca, przejścia ze Śmierci do Życia.
 • Msza Święta w Wielki Czwartek jest Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniającą ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu Komunia Święta będzie rozdawana pod dwiema postaciami – chleba i wina. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która symbolizuje uwięzienie Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień kapłański, nasze kapłańskie święto. Zapraszam do wspólnej modlitwy, aby dziękować Bogu za dar kapłaństwa i jednocześnie proszę o modlitwę w intencji kapłanów. Jest to też dzień wszystkich ministrantów, którzy są powołani do służby przy ołtarzu. Serdecznie w tym dniu zapraszam wszystkich ministrantów, ich rodziców, najbliższych. Pomodlimy się wspólnie o nowe powołania duchowne.
 • Wielki Piątek uczestniczymy w Liturgii Męki Pańskiej, słuchając opisu Męki Pana Jezusa i adorując krzyż. Po nabożeństwie Pan Jezus w Eucharystii zostanie przeniesiony do Grobu. Adorując Najświętszy Sakrament odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 • W **Wielką Sobotę **przez cały dzień adorujemy Jezusa Eucharystycznego w Grobie od godziny 9:30 do liturgii wieczornej.
 • W ciągu dnia święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało o godz.: 10:0011:0012:0013:00.
 • Święcenie pokarmów w wioskach według następującego porządku:
  1. Wilkowo 1 – 9:45
  2. Tolejny – 9:55
  3. Wilkowo 2 – 10:05
  4. Sudwa Kolonia – 10:20
  5. Karczma Świętojańska – 10:30
  6. Świętajny – 10:40
  7. Sudwa – 10:50
  8. DPS – 11:00
 • W sobotę wieczorem o godzinie 20:00 będziemy uczestniczyli w Liturgii Wigilii Paschalnej, która jest Mszą Niedzieli Zmartwychwstania. Na tę Liturgię przynosimy ze sobą świece chrzcielne – gromnice, paschaliki, lampiony. Na koniec tej Liturgii, pierwszej Mszy Świętej wielkanocnej, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i po krótkiej modlitwie odbędzie się procesja rezurekcyjna ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w tej procesji strażaków, Kółka Różańcowe, służbę liturgiczną i muzyczną, dzieci chętne do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Chorągwie, różaniec, baldachim i poduszki będą dostępne w kaplicy przy głównym wejściu.
 • Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku będzie o godzinie 18:00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00.
 • Zachęcam do chrześcijańskiego przeżycia dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności Triduum Paschalnego. Zachęcam też do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w te dni.
 • Msze Święte w pierwszym dniu Świąt będą jak w każdą niedzielę: o godzinie 9:00, 11:00 i 17:00. W drugim dniu Świąt Msze Św. o godzinie 9:00 i 11:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Po dzisiejszych Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać.
 • W Wielkim Tygodniu będzie jeszcze okazja do Spowiedzi Świętej – dziś po Mszy Świętej, każdego dnia przed Mszą Świętą, a w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek po liturgii Triduum Paschalnego.
 • Konkurs na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie rozstrzygnięty zostanie dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale.

V Niedziela Wielkiego Postu

J 12, 20-33

Obumieranie

Jacques Fesch miał 27 lat, kiedy wykonano na nim wyrok śmierci. Biorąc udział w napadzie na bank, podczas strzelaniny zabił policjanta i zranił jednego z przechodniów. Francuski sąd wymierzył mu najsurowszą karę. W więziennej celi Fesch przeżył głębokie nawrócenie. O swoim odkrywaniu Chrystusa i wierze opowiedział w dzienniku, który zaczął pisać na dwa miesiące przed śmiercią. Dedykował go swojej siedmioletniej córce Weronice. Kiedy związano mu ręce i wyprowadzono z celi, by wykonać wyrok, poprosił o krucyfiks. Długo całował swego Pana i wśród wielkiego wzruszenia wszystkich świadków poszedł w milczeniu na szafot. Ofiarował życie za nawrócenie swojego ojca, za wszystkich, których kochał oraz za ofiary przestępstwa. Został stracony w dzień wspomnienia Św. Teresy z Lisieux.

Panie, tak bardzo nas kochasz, że ofiarowałeś własne życie dla zbawienia świata. Nie ma nikogo, o kim byś zapomniał, bo za każdego, nawet największego grzesznika, przelałeś na krzyżu swoją krew. Panie, dziękuję Ci za tę wielką miłość do mnie.

 

 • W minionym tygodniu przeżyliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Wyrażam wdzięczność Bogu za owoce tych rekolekcji, przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych.
 • Rekolekcje w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczynają się dzisiaj i będą trwały do środy włącznie według stałego porządku.
 • Jutro wypada liturgiczna Uroczystość ku czci Św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.
 • Serdecznie zapraszam na ostatnią w tym roku Drogę Krzyżową którą będziemy przeżywali idąc ulicami naszej parafii. W piątek zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17:00. Po Mszy Świętej, czyli o godzinie 17:30, przy kościele rozpocznie się Droga Krzyżowa, następnie będziemy szli ulicami: Akacjową, Lipową, Wilczą i zakończymy to nabożeństwo przy kościele. W razie bardzo niesprzyjającej aury czy też zimna, nabożeństwo odbędzie się w kościele. Tę Drogę Krzyżową będziemy przeżywali w intencji rodzin z naszej parafii.
 • Już za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Podczas wszystkich Mszy Świętych będzie poświęcenie palm.
 • Tradycyjnie zachęcam wszystkie dzieci do udziału w konkursie na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie. Z palmami przygotowanymi na konkurs zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 11:00.
 • Kwiaty do Grobu Pańskiego wzorem lat ubiegłych będą zakupione. Ofiary na kwiaty można składać indywidualnie bądź po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła dziś i za tydzień.
 • Przypominam, że wzorem lat ubiegłych procesja rezurekcyjna odbędzie się bezpośrednio po liturgii w Wigilię Paschalną, a więc w sobotę. Liturgia rozpocznie się o godz. 20:00.
 • Wydawanie żywności rodzinom objętym pomocą jutro od godziny 18:00.

IV Niedziela Wielkiego Postu

J 3, 14-21

Ukryta wiara

Dramatycznie brzmią słowa Jezusa: ” Kto nie wierzy, już został osądzony” ( J 3, 18). Czy to oznacza, że ktoś deklarujący się jako niewierzący nie powinien liczyć na Boże miłosierdzie? Czy musimy pogodzić się z tym, że ktoś z naszych przyjaciół, rodziców, dzieci nie znajdzie po śmierci miejsca w królestwie Bożym? Mądry poeta ksiądz Jan Twardowski zalecał, by wsłuchać się w słowo modlitwy eucharystycznej. Kapłan prosi Boga podczas Mszy Świętej: „Pamiętaj, Panie, o tych, których wiarę jedynie Ty znałeś”. To znaczy, że powinniśmy mieć nadzieję, iż jest wiara w sercu człowieka, którą zna Bóg, choć my dostrzec jej nie umiemy.

Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące daleko od Ciebie. Za tych, którzy Ciebie wciąż szukają. Za zbuntowanych i błąkających się po duchowych bezdrożach. Wyjdź na rozstaje ich dróg, by znaleźli dom w Twoich Boskich ramionach. Bądź, proszę, przewodnikiem również na mojej drodze. 

 

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś rozpoczęliśmy, będą trwały do środy włącznie według następującego porządku: dorośli – poniedziałek, wtorek i środa – godzina 10:00 i 17:30, **dzieci **– poniedziałek – godzina 16:00młodzież – klasy VII; II i III gimnazjum – zapraszam na godzinę 16:00 we wtorek. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Rusłan Demczuk z Ukrainy. Spowiedź Św. przed Mszą Świętą i w jej trakcie.
 • We czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową w intencji ludzi uzależnionych.
 • W gablocie jest wywieszony plakat z planowanymi w tym roku pielgrzymkami zagranicznymi.
 • Dyżur w Punkcie Caritas  jutro w godzinach 18:30 – 19:00.

III Niedziela Wielkiego Postu

J 2, 13-25

Boskie poznanie

Bóg dobrze nas zna. Ewangelista zauważa, że Jezus nie potrzebował ludzkiego świadectwa, bo wiedział, co kryje się w człowieku. Zdarzają się osoby, które ta Boska wiedza paraliżuje. Skoro On wie o mnie wszystko, to już po mnie. Żadna słabość, potknięcie ani grzech nie ujdą Jego uwadze. Ale tak naprawdę to pogański sposób myślenia. Zakłada bowiem obraz Boga jako surowego arbitra ludzkiego życia. Wielu pogańskim bóstwom przypisywano wrogość wobec ludzi, aby więc zjednać ich przychylność, starano się czymś je przekupić. Nasz Bóg jest miłością. Nie ma nic wspólnego z pogańskimi bożkami. Zna nas, co oznacza, że w swoim Boskim Sercu cieszy się każdą odrobiną dobra, którą w nas dostrzega. Widzi więcej, lepiej, dalej, spoglądając na nas z największą czułością i wrażliwością.

Boże, nie dozwól, abym kiedykolwiek zwątpił w Twoją wielką i nieskończoną miłość do mnie. Bym uległ pokusie osądzania Ciebie i traktowania jako kogoś, kim nie jesteś.

 

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Dzisiejsze ofiary składane tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Bóg zapłać.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 11 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Rusłan Demczuk z Ukrainy.
 • Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30 w intencji rekolekcji.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców w sobotę o godzinie 8:00. Już są zamówione dwa konfesjonały, które będą wykonane latem, na przełomie lipca i sierpnia. Koszt konfesjonałów to 27 000 złotych. Będziemy też przygotowywali się do wymiany eternitu na kaplicy. Jedna z rodzin zadeklarowała już ufundowanie kolejnego z witraży, do drugiego są już przymiarki. Aktualnie koszt jednego witraża to 5 500 (10 lat temu 3 500 złotych).
 • „Chcesz rozwijać swoje małżeństwo?” – zapisz się do Małżeńskiej Akademii Rozwoju, plakat na ten temat w gablocie.

 

Komunikat Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

Drodzy Bracia i Siostry!

Pragnę podzielić się z Wami ogromną radością, jaką jest mianowanie przez Ojca Świętego Franciszka ks. kan. dra Janusza Ostrowskiego biskupem pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej. Ks. Janusz, kapłan naszej Archidiecezji, jest w niej urodzony i wykształcony. Ukończył nasze Seminarium Duchowne „Hosianum” i w roku 1991 przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Abpa Edmunda Piszcza. Ma za sobą bogate doświadczenia pracy w Kościele: pracował duszpastersko w parafii, ukończył studia specjalistyczne z prawa w Rzymie, kilka lat pracował jako misjonarz w Afryce, pracował w wielu instytucjach naszej Archidiecezji, głównie w Sądzie Metropolitalnym. Jest cenionym specjalistą z zakresu prawa kościelnego i wykładowcą akademickim z tej dziedziny. Święcenia biskupie ks. Janusz Ostrowski przyjmie w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Bazylice Konkatedralnej w Olsztynie. Już dziś zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

Otoczmy Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan Bóg przed nim postawi.

Olsztyn, dnia 28 lutego 2018 r.

Abp Józef Górzyński

Metropolita Warmiński