Archiwum postów 2018/02

II Niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

Szczęście w Bogu

Dlaczego człowiekowi jest dobrze na górze Tabor? Dlatego, że tylko Bóg może wypełnić wszystkie jego pragnienia i najskrytsze marzenia. Na Górze Tabor w przemienionym ciele Chrystusa apostołowie ujrzeli obraz zmartwychwstałego i chwalebnego ciała. Zobaczyli pełnię ludzkiego życia, dla jakiego Bóg stworzył człowieka. I to dlatego dobrze im było na tej górze. Odczuli przedsmak wiecznego szczęścia, którego człowiek doznaje, będąc razem z Bogiem.

Chryste, prawdziwy Boże, który na Górze Tabor przemieniłeś się w obecności swoich uczniów i apostołów, pozwól mi zanurzyć się w świetle Twojej chwały i napełnij moje serce tęsknotą za Tobą.

 

 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, które dokonało się przez mękę i śmierć Chrystusa. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45. Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie, począwszy od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • W ramach projektu „Dwójka dla Niepodległej” Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku podjęła działanie „Dwójka dla Polaków na Kresach”, którego celem jest pomoc polskim szkołom na Litwie – w Mejszagole i Landwarowie. Akcja polega na zgromadzeniu przyborów szkolnych, gier dydaktycznych, książek i słodkich upominków oraz dostarczeniu ich do szkół w dniach 21-23 marca (przed świętami wielkanocnymi). Patronat nad akcją objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Jeśli parafianie pragną się włączyć w pomoc polskim szkołom, to prosimy o przynoszenie książek – literatury klasycznej np. autorstwa A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej i innych oraz przyborów szkolnych i słodyczy. Dary przynosimy do zakrystii do 5 marca.
 • Próba chóru dziś o godzinie 18:00.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

Nasza pomoc od Pana

Święty Marek w jednym zdaniu swojej Ewangelii zawarł czterdzieści trudnych dni zmagań Jezusa na pustyni. Czterdzieści długich dni i nocy samotności, prób i walki. W pokusie najgorszą rzeczą jest uznanie, że jesteśmy sami. Tak nie jest! Właśnie wtedy Bóg wyciąga do nas swoją rękę, walcząc razem z nami. Jest szczególnie blisko, choć nasze przeczucie może temu przeczyć. On jednak nigdy nie zostawia swoich dzieci w niebezpieczeństwie. Chrystus, który sam walczył na pustyni, wie przecież doskonale, że tylko z Nim możemy skutecznie pokonać pokusy i zło.

Moja pomoc w imieniu Pana! Mój ratunek i moja siła są w Tobie, Panie Jezu. Bądź przy mnie w trudnych doświadczeniach i próbach. Umacniaj mnie Twoją łaską. 

 

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych zwłaszcza, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30.  Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przed I Komunią Świętą i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45. Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Wyrazem naszej jałmużny wielkopostnej może być w tym roku włączenie się w akcję i projekt pt. „Dwójka dla Niepodległej”. W ramach projektu „Dwójka dla Niepodległej” Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku podjęła działanie „Dwójka dla Polaków na Kresach”, którego celem jest pomoc polskim szkołom na Litwie – w Mejszagole i Landwarowie. Akcja polega na zgromadzeniu przyborów szkolnych, gier dydaktycznych, książek i słodkich upominków oraz dostarczeniu ich do szkół w dniach 21-23 marca (przed świętami wielkanocnymi). Patronat nad akcją objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Jeśli parafianie pragną się włączyć w pomoc polskim szkołom, to prosimy o przynoszenie książek – literatury klasycznej np. autorstwa A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej i innych oraz przyborów szkolnych i słodyczy. Dary przynosimy do zakrystii do 5 marca.
 • W następną, II Niedzielę Wielkiego Postu,  po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na misje.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Próba chóru parafialnego w następną niedzielę o godzinie 18:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Ewa  Żurawek – lat 61. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

VI Niedziela zwykła

Mk 1, 40-45

Jesteś dla mnie ważny

Opowiadając o swojej posłudze wobec ubogich i trędowatych, św. Matka Teresa mówiła, że najgorszą rzeczą dla ludzi, których spotykała codziennie na ulicach Kalkuty, była świadomość, że są niepotrzebni. Nikomu nie zależało na ich zdrowiu, nikt na nich nie czekał. Dlatego razem ze swoimi siostrami starała się nie tylko tych ludzi nakarmić, ale również dać im poczucie, że nie są sami. Zauważmy, że Jezus mógł uzdrowić trędowatego swoim słowem, zachowując bezpieczny dystans. Tak nakazywało Prawo. On jednak zbliżył się, wyciągnął rękę i dotknął go. Bóg przychodzi bardzo blisko, kiedy jesteśmy samotni, cierpiący i odrzuceni, dotykając swoją miłością naszych serc.

Jezu, pragnę kochać Cię taką miłością, jaką Ty mnie ukochałeś. O to Cię proszę i pokornie błagam: uczyń serce moje zdolne do takiej miłości.

 

 •  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II. Po Mszy Świętej będzie udzielony Sakrament Chorych, do którego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby i są w stanie łaski uświęcającej.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Także jutro **dyżur w Punkcie Caritas ** w godzinach od 18:00 do 19:00.
 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu tradycyjnie nastąpi posypanie głów popiołem na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:3o, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam rodziców i dzieci pierwszokomunijne oraz kandydatów do bierzmowania. Po Mszy Świętej spotkanie z bierzmowanymi.
 • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.

V Niedziela zwykła

Mk 1, 29-39

Jesteśmy potrzebni

„Przynosili do Niego wszystkich chorych” (Mk 1, 32). Pomóc chorym znaleźć Jezusa – to bez wątpienia zadanie, jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba chora lub starsza mogła wziąć udział w niedzielnej Mszy Świętej, wyspowiadać się. Może tęskni za Jezusem, bo już tak dawno nie była w swoim kościele, a nie ma śmiałości poprosić, by ktoś ją zawiózł? Nie jesteśmy w stanie przywrócić nikomu zdrowia – to może tylko Bóg. Możemy jednak mieć udział w uzdrawiającym działaniu Chrystusa, pomagając spotkać się z Nim osobom chorym lub starszym, jakie znamy.

Jezu Chryste, tak wiele osób potrzebuje życzliwego wsparcia i pomocy. Otwórz moje oczy na potrzeby bliźnich i zapal w moim sercu pragnienie służenia Tobie w chorych, cierpiących i starszych.

 

 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić głęboką i z serca płynącą wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem, za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości oraz za wszystkie ofiary.
 • Jutro wypada liturgiczne wspomnienie Św. Agaty, patronki od pożarów i innych niebezpieczeństw, ku czci której święci się chleb, który zabierzemy do swoich domów.
 • W następną niedzielę – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielany Sakrament Chorych po Mszy Świętej o godzinie 09:00 i 17:00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby i są w stanie łaski uświęcającej.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom rozpoczynającym II semestr nauki życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.