Archiwum postów 2017/03

IV Niedziela Wielkiego Postu

J 9, 1-41

Odkryć Jezusa

Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie jest jedynie wstępem do tego, co jest sednem działania Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy tak, abyśmy byli w stanie dostrzec, kim On jest i odkryć Jego prawdziwą naturę i posłannictwo. Niewidomemu się to udaje. Na samym początku widzi w Nim zwyczajnego człowieka („Człowiek, którego nazywają Jezusem zrobił błoto [i] nałożył na moje oczy”), a następnie wyznaje: „On jest prorokiem” i zostaje Jego uczniem („Może i Wy chcecie zostać Jego uczniami?”). Na koniec oddaje Mu pokłon, uznając w Nim Syna Człowieczego. Tak więc od duchowej ślepoty stopniowo doprowadzony zostaje do światła wiary. Każdy z nas musi przejść podobny proces duchowego oświecenia. Prośmy więc Boga, aby otworzył nasze oczy.

Panie, Ty jesteś światłością świata. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli ujrzeć Twoje światło i prowadź nas ku pełniejszemu poznaniu Ciebie.

 

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś rozpoczęliśmy, będą trwały do środy włącznie według następującego porządku: dorośli – poniedziałek, wtorek i środa – godzina 10:00 i 17:30, dzieci – poniedziałek – godzina 16:00, młodzież zapraszam na godzinę 17:30. Spowiedź św. przed Mszą Świętą i w jej trakcie.
 • W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową w intencji ludzi uzależnionych.
 • W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii księdza z Ukrainy.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 uczniowie klasy IV a Szkoły Podstawowej w Olsztynku będą przy wyjściu rozdawali gazetki na temat rodziny Ulmów, w ramach realizacji projektu historycznego „Kamienie pamięci”. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o rodzinie Ulmów, która mimo zagrożenia ratowała w czasie niemieckiej okupacji ludność żydowską, tracąc własne życie. Rodzina Ulmów została zamordowana 24.03.1944 roku. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny tej rodziny. Zachęcamy do lektury gazetki przygotowanej przez uczniów klasy IV a pod opieką nauczycieli.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Bóg zapłać fundatorowi różowego ornatu, który będzie używany dwa razy w roku – w IV Niedzielę Wielkiego Postu i III Niedzielę Adwentu.

III Niedziela Wielkiego Postu

J 4, 5-42

Bóg przy studni

Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bezdroża w nim schodzimy, Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do którego prowadzą nas nasze pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu „zaczerpnąć świeżej wody”. On będzie wtedy czekał przy studni, aby się z nami spotkać. Być może znajdziemy czas, aby z Nim porozmawiać, nawet jeśli Go nie rozpoznamy. Tyle przecież ważnych rzeczy mamy na głowie – rodzina, praca, tętniący życiem świat… tylko dlaczego co jakiś czas tak konsekwentnie wracamy, aby zaczerpnąć tej wody? On zawsze tam jest, czeka cierpliwie. Nie ocenia nas, choć mówi prawdę o nas samych i o naszym życiu. Nie musimy się Go obawiać. On też jest spragniony. Pragnie naszej miłości, nas samych na własność. Niech nasze kolejne spotkanie z Nim odmieni nasze życie tak, jak odmieniło życie Samarytanki.

Panie Jezu, Ty nigdy nas nie przekreślasz, bez względu na to, jak daleko odeszliśmy od Ciebie. Obmyj nas swoją wodą i zaspokój nasze pragnienie, którym jesteś Ty sam.

 • Uroczystość liturgiczną ku czci Św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Marii Panny – obchodzimy jutro (została przeniesiona z uwagi na dzisiejszą III Niedzielę Wielkiego Postu).
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 26 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz dr Wojciech Kotowicz – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16:30 w intencji rekolekcji i całej parafii.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Janina Kapuściak, lat 87. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

II Niedziela Wielkiego Postu

Mt 17, 1-9

Umiłowany Syn Boży

Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postaci Starego Testamentu, które w symboliczny sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należną w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od Mojżesza, tu jest ktoś większy od Eliasza, ‚”tu jest ktoś większy od Jonasza […], tu jest ktoś większy od Salomona (Mt 12, 41-42; Łk 11, 31-32). Jezus zajmuje specjalne miejsce w tej Litanii Wielkich Postaci Starego Testamentu. On nie tylko przekracza je w sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel, największy zrodzony z kobiet (por. Mt 11, 11; Łk 7, 28), który niejako swoją osobą zamyka listę owych postaci. Jezus jest radykalnie inny. On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł upodobanie, a nas wszystkich wzywa do tego, abyśmy Go słuchali.

Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać coraz głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas na swoje podobieństwo.


 • Bóg zapłać za ofiary składane w dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję obecnemu tu klerykowi.
 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie też po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Jest to wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienia dla tajemnicy Odkupienia, która dokonała się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie, począwszy od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Msza Święta we wtorek o godzinie 8:00, w sobotę o godzinie 16:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Anna Magierska – lat 67. Pogrzeb dziś o godzinie 13:00. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mt 4, 1-11

Moc Słowa

Scena kuszenia Jezusa na pustyni w bardzo piękny sposób ukazuje nam moc słowa Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie, odwołuje się do skarbca Pisma Świętego i wydobywając z niego odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika. Autor „Listu do Hebrajczyków” uczy nas: „Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim” (Hbr 4, 12-13a). Nie ma więc lepszej obrony w godzinie pokusy niż odwołanie się do słowa Bożego. Ono bowiem ma w sobie moc Tego, który sam jest Słowem.

Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca. Rozpal w nas miłość do Pisma Świętego i naucz nas uciekać się ku niemu w godzinie pokusy.

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jak gdyby drugim początkiem tego okresu dla tych, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Serdecznie zachęcam do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45. Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach i postanowieniach na Wielki Post. Jest wystawiona skarbona, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • Dziś I niedziela miesiąca – niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.
 • W następną – II Niedzielę Wielkiego Postu – datki na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, natomiast po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na misje.
 • Próba chóru parafialnego dziś o godzinie 18:00. Przygotowywane będą śpiewy na Triduum Paschalne. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do śpiewających.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W kościele przybyły nowe siedzenia w prezbiterium.