Archiwum postów 2016/11

I Niedziela Adwentu

Mt 24, 37-44

Czujność naszą cnotą

****Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie! Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości… Jednak cykliczność pór roku i naszych czynności wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet uśpienie. Ewangelia, w której nie brakuje wezwań do zachowania czujności, chce nas z tego stanu wyrwać. Dlatego stawia nas w obliczu spotkania z Chrystusem zarówno u kresu drogi adwentowej, jak i naszego życia. My, Jego uczniowie, nie możemy być tymi, którzy „nie spostrzegli się”. Czujność jest więc naszą chrześcijańską cnotą, czyli stałym nastawieniem na czynienie dobra. Ona pomaga uporządkować sprawy tego świata, aby nam właściwie służyły.

Panie, rozpoczynam nowy rok od szczerego przejęcia się Twoim słowem. Muszę nie tylko pamiętać, że ponownie przyjdziesz, ale być zawsze dobrze przygotowanym na spotkanie z Tobą.

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania. Niech będzie to dla nas okres religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Naszemu przygotowaniu do nadchodzących Świąt mają pomóc rekolekcje adwentowe – poprzez Słowo Boże, Sakrament Spowiedzi i Komunii Świętej. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w II Niedzielę Adwentu, czyli za tydzień i będą trwały do wtorku włącznie, a wygłosi je Ks. Tadeusz Alicki – archidiecezjalny duszpasterz ludzi uzależnionych.
 • W następną niedzielę też o godzinie 11:00 będzie Msza Święta w intencji pszczelarzy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku.
 • Serdecznie zachęcam i zapraszam do udziału w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu we wtorek o godzinie 8:00, we czwartek i sobotę o godzinie 17:00. Dzieci zapraszam z lampionami w czwartek, dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. obowiązkowo. Na te roraty w czwartek zapraszam też młodzież przed bierzmowaniem. Dzieci zachęcam do wykonania lampionów. Po Mszy Świętej roratniej w czwartek odbędzie się konkurs tych lampionów.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. W piątek przed południem – odwiedziny chorych, po południu Spowiedź od godziny 16:30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W następną  – II niedzielę Adwentu – po Mszach Świętych, jak tradycyjnie już od wielu lat, będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • W środę wypada liturgiczna Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w listopadzie na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców będzie odprawiona w najbliższą sobotę o godzinie 15:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXIV Niedziela zwykła Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Łk 23, 35-43

On króluje przez miłość

Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska potęga upada, a Chrystus Król żyje i wszystko w Nim istnieje. On króluje przez miłość, a nie przez rozkazy i ustawy. Dlatego pragnie, aby wszyscy byli w Jego królestwie i swoim słowem wprowadza tego, kto szczerze się nawraca. Jezus ma więc władzę, ale objawia ją jako niewolnik ofiarowany za każdego z nas, bo królestwo Jego nie jest z tego świata. Dowodem Jego władzy i miłości są słowa: „Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju”. Chrystus Król czeka na nas cierpliwie na krzyżu, abyśmy zapragnęli Jego panowania. Cierpliwie, bo jest innym królem niż wszyscy pozostali władcy. Jeszcze w godzinie śmierci daje On każdemu z nas szansę na nawrócenie.

Chryste, nawet w obliczu śmierci szukasz zabłąkanej owcy i przyprowadzasz ją do owczarni. Taka jest Twoja pełna miłości królewska władza. To dzięki niej otwierasz bramy królestwa.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, dziękuję też obecnemu tu klerykowi.
 • Dziś, zgodnie z zapowiedzią, na zakończenie roku kościelnego i Roku Miłosierdzia będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólnie dokonamy Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Od następnej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie do wszystkich mieszkań w parafii. Można nabyć je też osobiście w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Rekolekcje w naszej parafii tradycyjnie już rozpoczną się od II Niedzieli Adwentu, a więc za dwa tygodnie i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisania ich na papierowych serduszkach. Przyniesiemy je w następną niedzielę i złożymy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 przed ołtarzem.

XXXIII Niedziela zwykła

Łk 21, 5-19

Dzięki wytrwałości zyskamy życie

Czy napawa nas lękiem świadomość, że oto na naszych oczach wypełniają się słowa Jezusa zapowiadające koniec świata? Tajfuny na Dalekim Wschodzie, prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w tym wydawanie uczniów Chrystusa i wtrącanie do więzienia, zadawanie śmierci dzieciom przez rodziców, a także rodzicom przez ich dzieci oraz nienawiść żywiona do chrześcijan – to przysłowiowy serwis informacyjny. Przed końcem roku liturgicznego Jezus zwraca naszą uwagę na koniec świata. Mówi jednak o tym nie po to, aby wzbudzać lęk, lecz przeciwnie – wielką nadzieję. Zapewnia On, że wśród najgorszych kataklizmów „nie zginie nawet włos z waszej głowy”. Mamy być wytrwali, bo dzięki temu zyskamy życie.

Jezu, każde Twoje słowo biorę sobie do serca, gdyż ono jest moim umocnieniem we wszelkich przeciwnościach. Udziel mi Twego Ducha, abym mógł świadczyć o prawdzie Twej Ewangelii.

 • Dziś VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (Irak). Po Mszy Świętej będą zbierane przy wyjściu dobrowolne ofiary jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie, konkretnie Kościołowi w Iraku.
 • W środę – 16 listopada – wypada liturgiczne Święto Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego Uroczystością Chrystusa Króla. W tym dniu pod koniec Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólnie dokonamy Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Do tego Jubileuszowego Aktu będziemy przygotowywali się przez cały ten tydzień poprzez Nowennę Dziękczynienia odmawianą w czasie codziennej Mszy Świętej o godzinie 17:00. Podejmijmy zatem trud duchowego przygotowania. Trzeba treść aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i ludźmi.
 • Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach, wieńcząc  Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.
 • Centralne uroczystości w Archidiecezji Warmińskiej odbędą się tego samego dnia o godz. 12.00 w bazylice współkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie.
 • Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Jubileuszowy Akt zostanie dokonany we wszystkich kościołach w Polsce.
 • Do pobrania: Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa
 • Do pobrania: Tekst Nowenny wraz z tekstem Jubileuszowego Aktu oraz komentarzem teologicznym (docx)

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana


Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

*  *  *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

XXXII Niedziela zwykła

Łk 20, 27-38

Wiara w życie wieczne

Uczeń Chrystusa żyje dla życia po tym życiu, a nie tylko dla tych krótkich dni w doczesności. Jednak przyznanie się do Niego i pójście za Nim bardzo często wymaga niezwykle radykalnej postawy wobec tego świata. Dobrze wiemy, że nie zawsze jest łatwo postawić Chrystusa na pierwszym miejscu w codziennym życiu. Jeśli jednak tak uczynimy, w przeciwieństwie do saduceuszów i tych wszystkich, którzy także dziś nie mają wiary, to – jak zapewnia nas Jezus – będziemy „uznani za godnych osiągnięcia wieczności i powstania z martwych”, a prawda wyrażona słowami: „Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga”, stanie się naszym udziałem. Bez tej wiary i nadziei życie chrześcijanina byłoby wielkim nonsensem i przegraną.

Panie, największym naszym błędem jest brak wiary w życie wieczne, ponieważ w ten sposób pozbawiamy się udziału w twojej radości, która nie ma końca. Wierzę więc, bo chcę żyć.

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych połączona ze wspólnym różańcem dziś o godzinie 8:30.
 • Od dzisiaj do następnej niedzieli trwa dziękczynienie za Rok Miłosierdzia w kościołach jubileuszowych (tzw. last minute). Zachęcam do skorzystania z odpustu jubileuszowego. Najbliższe miejsca dla nas to kościoły w Olsztynie: Św. Jakuba (Katedra), Św. Józefa, Miłosierdzia Bożego oraz kościół w Gietrzwałdzie. Więcej informacji na plakacie.
 • Do wtorku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych tzw.wypominki o godz. 16:30. Natomiast Msza Św. gregoriańska będzie odprawiana przez cały listopad.
 • W piątek 1 listopada wypada 98 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. O godzinie 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą Orła Białego. O 16:00 uroczysta akademia w Gimnazjum.
 • Msze Święte w tym dniu w naszym kościele: o godzinie 8:00 za zmarłych, o godzinie 1 6:00 Msza Święta ślubna.
 • W dniu 11 listopada wypada też 16 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • W następną niedzielę – 13 listopada – będziemy przeżywać VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (Irak). Po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary jako pomoc kościołowi w Iraku.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z Sudwy, ś.p. Piotr Ilinicz, lat 61.
 • Jutro wydawanie żywności w punkcie Caritas w godz. od 18:00 do 19:00.
 • W dniach 11 – 13.11. 2016 odbędzie się Triduum Różańcowe w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Program w gablocie.
 • Również w gablocie program pielgrzymki do Krakowa – Łagiewnik na uroczystość Aktu Zawierzenia Polski Chrystusowi Królowi Wszechświata.