Archiwum postów 2016/10

XXXI Niedziela zwykła

Łk 19, 1-10

Dar zbawienia

Bogaty Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, ale to On pierwszy ujrzał niskiego zwierzchnika celników. Bóg w Chrystusie otworzył na niego swoje oczy, aby ten człowiek mógł przejrzeć. Dzięki temu Zacheusz ujrzał „Miłośnika życia”. To sprawiło, że szybko opuścił swoją wygodną kryjówkę, w której się schował jak Adam po pierwszym grzechu. Prawdziwie przejrzał, co sprawiło, że postanowił zerwać z dotychczasowym grzesznym życiem. Nic więc dziwnego, że „zbawienie stało się udziałem tego domu”. Właśnie po to Bóg posłał swego Syna. Jezus tę misję wypełnił. Jego przyjście było ustawicznym poszukiwaniem grzeszników i obdarowywaniem ich zbawieniem. Jeżeli i my przejrzymy, to zbawienie stanie się także naszym udziałem. I to dziś!

Chryste, spoglądasz na mnie z miłością, nawet wtedy, gdy bojaźliwie ukrywam się przed Tobą. Obym w Twym spojrzeniu już dziś odczytał Bożą miłość i ofiarowany mi dar zbawienia.

 • Jutro ostatnie nabożeństwo różańcowe.
 • Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w najbliższy wtorek – 1 listopada. Msze Święte w tym dniu będą odprawione o godzinie 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Procesja żałobna z naszego kościoła na cmentarz komunalny bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych. Po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia nowych krzyży i pomników na grobach zmarłych.
 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej Msza Święta będzie o godzinie 14:00. Po niej procesja i nabożeństwo za zmarłych.
 • Burmistrz Olsztynka informuje, że w poniedziałek – 31 października br. – uruchomiony zostanie bezpłatny transport dla mieszkańców Olsztynka na cmentarz przy ulicy Wilczej, celem przygotowań do uroczystości Wszystkich Świętych:

 1. Miejsce zbiórki – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul. Górna 5.
 2. Przystanek – plac przy Parafii Błogosławionej Anieli Salawy w Olsztynku, ul. Wilcza.
 3. I kurs – wyjazd godz.10:00, powrót – 11:30
 4. II kurs – wyjazd godz.11:40, powrót – 13:00
 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny wypada w środę – 2 listopada.

 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie, tak więc od środy do następnego wtorku będzie odprawiane za zmarłych nabożeństwo, tzw. wypominki o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta za tych wiernych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.

 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą gregoriańską są wyłożone na półce z prasą.

 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota listopada. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu spowiedź od godziny 16:30.

 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w październiku na rzecz inwestycji parafialnych oraz wyrażam wdzięczność osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. W intencji ofiarodawców wspólnie odmówiliśmy dziś różaniec. Aktualnie czekamy na wykonanie bram, aby zamknąć posesję przy kościele a także na gabloty na ogłoszenia przy kościele. Zostały również zamówione siedzenia do prezbiterium.

 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

 • Ponieważ niestety Halloween zaczyna być coraz częściej „świętowane” także u nas, pragnę jeszcze raz przypomnieć, że CHRZEŚCIJANIE NIE POWINNI OBCHODZIĆ HALLOWEEN. Ci, którzy je „świętują”, tak naprawdę czczą kulturę śmierci. Jak pisze „L’Osservatore Romano”: „Halloween jest przejawem okultyzmu i jest to święto antychrześcijańskie. Promuje ono strach i śmierć. Rodzice powinni być tego w pełni świadomi”. Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Tę pogańską tradycję w II połowie XX wieku zawłaszczają sataniści, którzy noc z 31 października na 1 listopada uważają za swoje największe w roku święto. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Przychylne temu świętu są organizacje masońskie, okultystyczne a także ruch New Age. Pewnie niewielu rodziców wie, że zbieranie słodyczy przez dzieci wywodzi się z pogańskich zabobonów, według których, aby nie rozzłościć złych duchów, powinno się przygotować na ten dzień wiele rarytasów. Z kolei wydrążona dynia jest pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia wizerunku demonów, których rolą było odstraszanie nieszczęść; jest także ówczesnym symbolem potępionych dusz. Zarówno podświetlona dynia, jak i czaszka, którymi tak chętnie ozdabiane są domy podczas Halloween, w przeszłości były symbolami czcicieli szatana. W tym też dniu dzieci przebierają się za śmierć, duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, zombie, sowy, wampiry, duchy i demony. Znaczna część z tych postaci to symbole szatana i jego pomocników.

 • ZABAWA W HALLOWEEN JEST NIEBEZPIECZNA. Nawet, jeśli Halloween jest przez nas traktowane jako zabawa, rzeczywistość duchowa (złe duchy, demony) widzą ludzkie zaangażowanie wyrażone w znakach, symbolach, gestach i czynach. Dochodzi do pewnego otwarcia – inicjacji – na określony duchowy świat. Praktyka wielu egzorcystów pokazuje, że nawet nieświadoma zabawa w wywoływanie duchów, przyzywanie zmarłych, czy przebieranie się za demony, czy też śmierć może mieć groźne skutki w naszym życiu. Halloween jest „świętem” niebezpiecznym, spłycającym i ośmieszającym wartość życia duchowego i pozagrobowego, a czyni to z tym większą perfidią, że wzywa do zabawy właśnie w tych dniach, kiedy my – chrześcijanie – wspominamy naszych zmarłych i obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Ta uroczystość ma w swoim założeniu rozpalić w nas tęsknotę za Niebem, świętością, Bogiem, ale też przypomnieć o powinności pomocy w osiągnięciu Nieba naszym bliskim zmarłym przebywającym w czyśćcu. Ma wreszcie skierować nasze tak bardzo pochłonięte doczesnością myśli ku wieczności i wartościom nieprzemijającym. W Piśmie Świętym czytamy: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-23)

 • KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO tak wypowiada się na temat wszelkich praktyk okultystycznych:

 1. „Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub demonów, wywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie tajemnych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu” (artkuł 2116).
 2. „Wszystkie praktyki magii i czarów, przez które dąży się do opanowania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekania się do interwencji demonów” (artykuł 2117).

XXX Niedziela zwykła

Łk 18, 9-14

Lekcja pokory

Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym sobą. Nie jest więc to modlitwa. To jedynie katalog własnych zalet, apoteoza własnej doskonałości. Bez wątpienia dziesięciny, posty i przykazania stanowiły wielkie dobro w jego życiu. Zostały one jednak w sposób niewłaściwy przewartościowane, stając się punktem odniesienia wobec innych ludzi. To świadczy o wielkiej pysze faryzeusza, wynoszącej go nie tylko ponad innych ludzi, ale również ponad samego Boga. Jego postawa świadczy, że On jest mu niepotrzebny. Do doskonałości może dojść sam, bez łaski Bożej. Postawa celnika była zgoła inna, jak i inne było jego życie. Będąc świadomy swoich słabości , prosił o miłosierdzie, dzięki czemu odszedł usprawiedliwiony.

Chryste, dziękuję Ci za tę wielką lekcję pokory. Jest we mnie wiele z faryzeusza, który jest dumny z własnej doskonałości. Pragnę jednak stanąć przed Tobą jak celnik, prosząc o litość.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby misji.
 • Dziękuję za program, którego dziś wysłuchaliśmy, na temat miłosierdzia w nauczaniu Św. Jana Pawła II, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem P. Katechetki Wioletty.
 • Zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzieci i młodzież zapraszam w czwartek.
 • W piątek Msza Św. będzie połączona ze ślubem. Różaniec jak co dzień.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Kartki na wypominki i Mszę Świętą gregoriańską są wyłożone na półce z prasą.
 • W związku z liczeniem wiernych obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 16 października można podać następujące dane: frekwencja wyniosła blisko 25 % (24,8 %) w stosunku do faktycznej liczby parafian aktualnie zamieszkujących na terenie parafii (20,2 % w stosunku do wszystkich zameldowanych). 370 osób zameldowanych nie mieszka na terenie parafii.

XXIX Niedziela zwykła

Łk 18, 1-8

Prosić wytrwale i z wiarą

Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia sprawiedliwości u tego, kto za sprawiedliwego nie uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale zwracać się wciąż z tą samą prośbą. Jezus przez tę przypowieść zapewnia, że Bóg – Ojciec Sprawiedliwy – odpowie na prośby swoich wiernych. Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg według naszego mniemania nie rozwiązuje przedstawianych spraw i żądań od ręki. Czy umiemy wówczas z wiarą oczekiwać na dobro, którego się spodziewamy? A może już dawno pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie tylko w wysłuchanie naszych próśb, ale także w sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to juz zapewne nie tylko odrętwiały nasze ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc nasza miłość.

Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić mojego Ojca o potrzebne dobro. Wierzę w Jego sprawiedliwość oraz miłość. Pamiętam jednak, że to ma się stać jego wola, a nie moja.

 • Dziś wypada 38 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 • W ramach obchodów Dni Papieskich dziś o godzinie 17:00 w Hali Urania w Olsztynie odbędzie się koncert zespołów „Lumen” oraz „Mocni w wierze”.
 • We wtorek – 18 października – wypada liturgiczne Święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Wszystkim pracownikom tej pięknej profesji życzę Bożego ducha i błogosławieństwa w tym szczególnym posługiwaniu ludziom chorym. W tym dniu odmówimy wspólnie różaniec w intencji pracowników służby zdrowia.
 • W środę – 19 października – wypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – męczennika.
 • W sobotę – 22 października wspominamy w liturgii Św. Jana Pawła II – papieża.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje.
 • Kartki na wypominki i Mszę Św. gregoriańską są wyłożone na półce z prasą.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej przez cały miesiąc październik.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXVIII Niedziela zwykła

Łk 17, 11-19

Dziękujmy Bogu

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych pokazuje, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu człowieka, jeżeli jest się posłusznym Jego słowu. Zdumiewające jest, że odkrywa to jedynie Samarytanin, który poznał, że jest uzdrowiony i wrócił do Jezusa, aby Mu dziękować. Usłyszał wtedy znamienne słowa: „Wstań, idź! Twoja wiara Cię uzdrowiła”. Wiara rzeczywiście ocala i zbawia człowieka, ponieważ daje udział w życiu Boga. Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten dar. Dlatego ze spokojem odszedł, bo wiedział, że został w pełni oczyszczony i zbawiony. My też powinniśmy wyrażać wdzięczność za Boży dar zbawienia w Jezusie. Posłuszeństwo słowu Bożemu jest również naszą drogą do uzdrowienia, a przede wszystkim do zbawienia.
Panie, Twoje słowo przynosi uzdrowienie i oczyszczenie ciała i duszy. Pełen wdzięczności przychodzę do Ciebie, aby dziękować za zbawczą moc, jakiej doświadczam w sakramentach.

 • Dziś w Dniu Papieskim, obchodzonym w Polsce od 16 lat, po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych. Tegoroczny Dzień Papieski przebiega pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia.”
 • Jutro wydawanie żywności w godzinach od 18:00 do 19:00 –  rodzinom objętym pomocą, według ściśle określonej listy.
 • W piątek – 14 października – wypada Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z tej okazji wszystkim nauczycielom, katechetom i wychowawcom składam najlepsze życzenia: wytrwałości, cierpliwości, spokoju, ludzkiej satysfakcji i wdzięczności oraz błogosławieństwa Bożego w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym dniu w intencji wszystkich wyżej wymienionych będzie odprawione nabożeństwo różańcowe.
 • Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o godzinie 8:30. Dzieci zapraszam w w czwartek, młodzież i kandydatów do bierzmowania w piątek.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXVII Niedziela zwykła

Łk 17, 5-10

Ziarnko wiary

Nawet najmniejsze ziarenko wiary daje uczestnictwo w twórczej mocy Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Potrzeba wielkiej pokory, aby uznać, że sami z siebie nic wielkiego uczynić nie możemy. Dlatego postawa ucznia Jezusa musi być postawą ewangelicznego sługi, który jest pracowity i wierny. On przecież orze pole, pasie stado, usługuje przy stole, a więc we dnie i w nocy pracuje w domu, zagrodzie i na polu. Jest to wzorowy przykład całkowitego zaangażowania się oraz posłusznego i ufnego przyjęcia woli Bożej. Taka właśnie ma być nasza wiara. Bóg wówczas przeobrazi nasze czyny w taki sposób, że z małego ziarnka staną się one czymś niesłychanie wielkim, znacznie większym niż przesadzenie drzewa w morze.

Chryste, wszystko pochodzi od Ciebie, zaradź mojej biedzie i słabości. Przychodzę do Ciebie z wiarą maleńką jak ziarenko, wiedząc, że dasz taki wzrost, którego nie mogę sobie wyobrazić.

 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych połączona ze wspólnym różańcem dziś o godzinie 8:30.
 • Jak co roku w pierwszą niedzielę października, po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Natomiast w następną niedzielę – w Dniu Papieskim – w ramach dzieła Nowego Tysiąclecia po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i z rodzin najuboższych.
 • W tym tygodniu obchodzimy I czwartek miesiąca. W tym dniu wspominając ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa modlimy się o nowe powołania duchowne. W czwartek na wspólny różaniec zapraszam dzieci, obowiązkowo dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.
 • Najbliższy piątek to I piątek miesiąca – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W piątek przed południem odwiedziny chorych z Komunią Świętą. Po południu Spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16:00 do 16:30, do której zachęcam wszystkich, którzy obchodzą I piątki miesiąca. W szczególności zachęcam dzieci z klas III, które w tym roku były u I Komunii Świętej. W tym dniu nabożeństwo różańcowe będzie połączone z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 • W piątek zapraszam na wspólny różaniec młodzież przygotowującą się w tym roku szkolnym do bierzmowania. Po Mszy Świętej spotkanie.
 • W piątek również wypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jest to Święto patronalne Kółek Różańcowych. Zapraszam wszystkich członków Kółek Różańcowych w tym dniu na wspólny różaniec i Mszę Świętą w ich intencji.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.