Archiwum postów 2016/08

XXII Niedziela zwykła

Łk 14, 1. 7-14

Naśladować Boskiego Mistrza

Bardzo często widzimy, że wielu ludzi, przepychając się, zajmuje pierwsze miejsca, choć w sposób ewidentny nie są one dla nich. Tak jest w Kościele, polityce, miejscu pracy, na uczelni, a także w sporcie. Dlaczego tak się dzieje? Człowiekowi trudno jest zaakceptować, że wyższe miejsce może się należeć komuś innemu. Uczeń Chrystusa powinien naśladować swojego Boskiego Mistrza, który jest cichy i pokorny sercem. On, zstępując z nieba, stał się sługą wszystkich. Dzięki temu został przez Boga Ojca wyniesiony do chwały nieba, gdzie zasiada jako Król. I nas, jeżeli będziemy szli tą drogą pokory i miłości, spotka wielki zaszczyt i usłyszymy słowa zapraszające nas na ucztę w niebie: „Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce”.

Jezu, tak często pochłania mnie zazdrość, że znów ktoś zajął lepsze, wyższe miejsce. Ożyw moje serce lekarstwem pokory, a wtedy pełną radość odnajdę w służbie ubogim braciom.


 • W czwartek, 1 września wypada 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – jest to dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się w tym dniu na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie i będą połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 11:30.
 • 1 września to także w  naszej Warmińskiej Archidiecezji Święto Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim, jest to dzień modlitw o pokój na świecie.
 • Kończy się czas wakacji i zasadniczo urlopów. Wyrażamy wdzięczność Bogu za ten czas odpoczynku. Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i katechetom życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce oraz nauczaniu. Msza Święta w intencji wszystkich wymienionych wyżej w następną niedzielę o godzinie 11:00.
 • Na tę Mszę Świętą szczególnie zapraszam pierwszoklasistów z przyborami szkolnymi, które podczas Mszy Świętej zostaną poświęcone.
 • Tradycyjnie w niedziele po Mszach Świętych będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Dzieci przygotowujące się w ty roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota września. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu Spowiedź Święta od godziny 16:30. Zachęcam do spowiedzi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i do praktyki 9 I piątków miesiąca.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Odpust parafialny ku czci Bł. Anieli Salawy – patronki naszej parafii, połączony z obchodami 20-lecia parafii i 25-lecia beatyfikacji naszej patronki odbędzie się w przyszłą niedzielę – 4 września.Główna Msza Święta dziękczynna będzie odprawiona o godzinie 11:00. Przed tą Mszą Świętą, o godzinie 10:30, przedstawiony zostanie program słowno-wokalny w wykonaniu naszego parafialnego chóru, poświęcony naszej patronce. Pod koniec Mszy Świętej zaśpiewamy dziękczynne Te Deum i odmówimy Litanię ku czci Błogosławionej Anieli Salawy. Od razu po Mszy Świętej krótka prezentacja 20-letniej historii naszej parafii. Bezpośrednio po uroczystościach w naszej świątyni zapraszam wszystkich (obecność obowiązkowa!) na wspólny piknik-festyn w ogrodzie nad stawem, przy muzyce. Dla dzieci są przewidziane konkursy, gry i zabawy na parkingu przed kościołem (stąd parking będzie nieczynny dla samochodów o godzinie 11:00); dla dorosłych też „coś” będzie. Jako dar dla parafii od parafian z okazji tego jubileuszu będą 4 białe ornaty. Dobrowolną ofiarę na ten cel będzie można złożyć w czasie festynu.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w sierpniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców będzie odprawiona jutro o godzinie 17:00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin z Sudwy, ś.p. Kazimierz Stefańczyk, lat 58. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.

XXI Niedziela zwykła

Łk 13, 22-30

Wejść przez ciasną bramę

Łatwo jest podzielić ludzkość, stosując logikę sprawiedliwości, na zbawionych i potępionych. Oczywiście siebie samego widząc w tej pierwszej grupie. Jezus nie podaje szacunkowej liczby zbawionych, lecz wskazuje, jak żyć, aby osiągnąć zbawienie. Starajcie się wejść przez ciasną bramę. Jest to wezwanie do życia w przyjaźni z Bogiem. Dążąc do zbawienia trzeba umieć uwolnić się od niepotrzebnego ciężaru grzechu, który czyni nas duchowo zbyt grubymi i nie pozwala przejść przez ciasną bramę prowadzącą do Królestwa Bożego. Pamiętajmy, że zbawieni już jesteśmy. Musimy umieć przyjąć ten dar. Nie pytaj więc, czy nieliczni będą zbawieni, lecz czy to, co robisz i jak żyjesz, prowadzi cię wprost do nieba.

Panie, nie pierwszy raz słyszę Twoje słowa, że pierwsi będą ostatnimi, a ja wciąż widzę siebie jako pierwszego. Pomóż mi zająć właściwe miejsce tu, na ziemi, abym wszedł do Twojej chwały.


 • Zgodnie z zapowiedzią dziś  po Mszy Św. o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Eucharystyczne o Powołania Kapłańskie.
 • W następny piątek – 26 sierpnia – wypada Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Po Mszy Świętej odmówimy wspólnie Akt Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Odpust w naszej parafii ku czci naszej patronki połączony z obchodami 25-tej rocznicy beatyfikacji Bł. Anieli Salawy i 20-tej rocznicy parafii odbędzie się za dwa tygodnie, 4 września. Po Mszy Świętej o godzinie 11 festyn. Serdecznie zapraszam wszystkich już dziś. W związku z tym proszę chętne panie o upieczenie ciasta, a w tym tygodniu o zadeklarowanie tego faktu.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XX Niedziela zwykła

Łk 12, 49-53

Ogień Bożej miłości

Siedem tygodni temu czytaliśmy Ewangelię, w której Jan i Jakub pytali Jezusa, czy chce, aby powiedzieli, żeby ogień spadł z nieba na niegościnnych Samarytan. Wówczas ich Mistrz zabronił im. Dziś Chrystus mówi: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię” a następnie dodaje słowa o przyniesieniu rozłamu w rodzinie. Ostatecznie Jezus spełnia prośbę uczniów, ale w innym, głębszym wymiarze. Jezus przyniósł ogień Bożej miłości, który ma ogarnąć całą ludzkość. Dlatego oczekuje On od nas niepodzielonego serca. Możemy je ofiarować tylko wtedy, gdy odłożymy ciężar grzechu. To jest droga do odnalezienia pokoju, którego pragniemy. Nie mogą na niej być przeszkodą więzy krwi czy wzajemnego upodobania, należy całkowicie zwrócić się do Jezusa.

Chryste, rozpal we mnie ten ogień, który przyszedłeś rzucić na ziemię. Niech zapłonie w naszych sercach Boża miłość, która usunie wszelkie podziały i zjednoczy wszystkich wierzących wokół Ciebie.

 • Liturgiczna Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Zielnej – wypada w sobotę, 15 sierpnia. Zachęcam do przyniesienia w tym dniu bukietów z kwiatów, ziół i zbóż. Ich poświęcenie odbędzie się w czasie Mszy Św., które będą odprawione w tym dniu jak w każdą niedzielę. Jest to święto obowiązkowe.
 • W tym też dniu organizowane jest Regionalne Święto Ziół w Skansenie. Msza Św. w kościele w Skansenie będzie odprawiona o godzinie 12:30, również będzie połączona z poświęceniem ziół i kwiatów.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00, w sobotę Msza Św. połączona ze ślubem o godzinie 13:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W następną niedzielę po Mszy Św. o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo Eucharystyczne o powołania – zarządzenie ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby.
 • K O M U N I K A T

do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Warmińskiej
do odczytania w niedzielę, 14 sierpnia 2016 r.

1. W dniach od 27 do 31 lipca br. gościliśmy w naszej Ojczyźnie Ojca św. Franciszka. Głównym celem jego wizyty były XXXI Światowe Dni Młodzieży. Oprócz Krakowa Ojciec św. odwiedził Jasną Górę i Auschwitz-Birkenau. W Częstochowie przewodniczył Mszy św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

Spotkanie Franciszka z młodzieżą z całego świata (184 kraje) przebiegało pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wszędzie, gdzie pojawił się Ojciec św. był on entuzjastycznie witany przez tłumy wiernych, a jego słowa i gesty przybliżały zgromadzonych do Boga. Franciszek przypomniał nam wezwanie, które do młodych kierował wielokrotnie św. Jan Paweł II: Nie lękajcie się zaufać Chrystusowi, otwórzcie szeroko drzwi waszych serc! Ponadto Ojciec św. podkreślał potrzebę bliskości z drugim człowiekiem, która tak bardzo współgra z pełnieniem dzieł miłosierdzia, akcentował solidarność i troskę o najuboższych, przestrzegał przed materializmem i pułapkami współczesnej kultury wykluczenia.

2. W homilii podczas Mszy św. Posłania, która wieńczyła Światowe Dni Młodzieży Ojciec św. zapewniał młodzież o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka. Franciszek stwierdził, że choć Światowe Dni Młodzieży kończą się dziś, to jednak będą one trwały nadal wszędzie tam, gdzie młodzi zaniosą przesłanie Jezusa: Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach.

3. Podczas całej pielgrzymki Ojca św. do Polski, w jego przemówieniach skierowanych do młodzieży bardzo wyraźnie przewijał się motyw powołaniowy i troska o nowe powołania kapłańskie. Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i budowanie szeroko pojętej kultury powołaniowej jest obowiązkiem całego Kościoła, tak duszpasterzy jak i wiernych. W ostatniej swej homilii Franciszek mówił, że tak jak na kartach Ewangelii Jezus wezwał Zacheusza po imieniu, tak dziś woła po imieniu wielu młodych: Nie bójcie się powiedzieć Mu „tak” z całym entuzjazmem serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie, pójść za Nim!
Oby pielgrzymka Ojca św. do Polski i Światowe Dni Młodzieży przyniosły jak najlepsze owoce w postaci pogłębienia naszej wiary oraz nowych świętych powołań do naszego Warmińskiego Seminarium Duchownego.

Odezwa do duszpasterzy:
Bardzo proszę, aby w niedzielę 21 sierpnia 2016 roku (lub w następną) po Mszy św., w każdej parafii Archidiecezji Warmińskiej odprawić Nabożeństwo Eucharystyczne o powołania. W załączeniu zostały przekazane teksty nabożeństwa oraz modlitwy wiernych, które można wykorzystać w czasie Mszy św. Zachęcam kapłanów i wiernych naszej Archidiecezji do stałej modlitwy o powołania.

Olsztyn, 3 sierpnia 2016 r.

+ Wojciech Ziemba
Arcybiskup Metropolita Warmiński

XIX Niedziela zwykła

Łk 12, 32-48

Bądźmy czujni

Czujność jest wyrazem roztropności. Pozwala odpowiednio przygotować się na rzeczy zarówno dobre, jak i złe. Gdy jesteśmy czujni, do naszego domu nie wtargnie złodziej. To oczywiste. I rzeczywiście taką czujnością się wykazujemy. Jezus, odwołując się do tego przykładu, zaleca nam także czujność wobec Jego ponownego przyjścia. On przyjdzie jako Pan, aby sprawdzić, czy Jego słudzy są czujni i należycie przygotowani. Przepasane biodra i zapalone pochodnie są oznaką służby siostrom i braciom, zwłaszcza tym najmniejszym, z którymi utożsamia się Syn Człowieczy. Zachowanie czujności polega na wypełnianiu uczynków miłosierdzia. Naszą nagrodą będzie Jego służba, a więc doświadczenie Bożej miłości.

Jezu, przypominasz mi o czujności, która ma ustrzec nie moje mienie, ale mnie samego. Oczekuję Twego przyjścia, aby doznać prawdziwej radości, zasiadając w Twoim królestwie.

 • Dziś I niedziela miesiąca, a zatem wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W sobotę – 13 sierpnia – wypada 25 rocznica beatyfikacji naszej patronki Bł. Anieli Salawy na Rynku Krakowskim. Dziękczynna Msza Święta będzie połączona z odpustem parafialnym i obchodami 20-lecia parafii w dniu 4 września 2016 roku.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś próba chóru o godzinie 18:00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Jadwiga Arabucka lat 65. Wieczny odpoczynek racz zmarłej dać Panie.