Archiwum postów 2016/07

XVIII Niedziela zwykła

Łk 12, 13-21

Głupiec

Życie nie polega na gromadzeniu bogactwa. Wielu ludzi jednak ulega przekonaniu, że jest odwrotnie. Życiowa aktywność jest skoncentrowana na „mieć”. Mieć spadek, pełne spichlerze lub wysoko oprocentowane konto. Jeżeli nawet nie jest to możliwe do osiągnięcia, to pozostaje przynajmniej w sferze  marzeń. W przypadku bogacza z Ewangelii był to stan faktyczny. Zaczął on sam ze sobą rozmawiać, planując przyszłość. Wewnętrzny dialog pokazuje, że był zamknięty na Boga i drugiego człowieka, był zamknięty na miłość. Opływał we wszystko, ale nie w to, co najważniejsze. Dlatego nabył sobie jeszcze jedno – imię, które brzmi „Głupiec”. Taki człowiek zawsze pozostanie z pustymi rękoma, zwłaszcza, jak stanie na sądzie Bożym.

Jezu, Ty mi przypominasz, że prawdziwym skarbem jest miłość Boża, którą objawiasz. Do gromadzenia takiego bogactwa jestem wezwany. Nie pytam, co mam zrobić, bo już wiem.

 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje w ramach Miva Polska, na zakup środków transportu.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota sierpnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu Spowiedź Św. od godziny 16:40.
 • W sobotę – 6 sierpnia – wypada liturgiczne Święto Przemienienia Pańskiego.
 • Następna – I niedziela miesiąca – to niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej o godzinie 9:00.

XVII Niedziela zwykła

Łk 11, 1-13

Ojciec i Przyjaciel

Na Górze Oliwnej znajduje się kościół „Ojcze nasz”. Według tradycji tu Jezus spełnił prośbę uczniów, ucząc ich modlitwy. Znajdują się tam tablice z wypisaną Modlitwą Pańską w różnych językach. Należy ją wciąż powtarzać, żyć nią i mieć w pamięci. Dzięki tej modlitwie Bóg staje się naprawdę bliski każdemu z nas. Prośby utwierdzają naszą więź z Bogiem, który jest tak bliski jak ojciec dziecku. Dalsze przypowieści ukazują, że Bóg jest także naszym przyjacielem. Modlić się to zwracać się do Boga Ojca jak do przyjaciela, który nas nie odrzuci, lecz wysłucha próśb. Na modlitwie możemy mówić wszystko bez zawstydzenia. Najwierniejszy Przyjaciel i Najlepszy Ojciec nigdy nie odmówi!

Panie, wiem, że przyjaciel to ktoś wierny. Ty objawiasz prawdę, że jest nim sam Bóg. On jest jak Ojciec, który nie opuszcza swojego dziecka, czy przyjaciel, który nie pozostawia swojego przyjaciela w potrzebie.

 • W następną niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa – patrona podróżnych i kierowców – po Mszach Świętych będzie poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje.
 • We wtorek i czwartek Msze Święte o godzinie 8:00, w pozostałe dni o 17:00.

XVI Niedziela zwykła

Łk 10, 38-42

Gościnność

Krzątanina i zaniepokojenie Marty, aby posiłek był pięknie podany, stawiają pytanie o to, co przynosi Bóg ze swoją gościną. Pośpiech i niepokój? Bynajmniej! To wywołują ludzie, którzy przychodzą do nas nie po to, aby spotkać się, a jedynie po to, aby się najeść. Jezus, który przychodzi do nas, wnosi do ludzkiego serca miłość, pokój i wszelkie dobro, których nawet przy największych staraniach nie zdołamy zapewnić sobie i innym. Marta, jako pani domu, nie dostrzegła tego, skupiając się na swojej kuchni i stole. Maria, uczennica Pańska, podeszła i usiadła blisko Jezusa. W ten sposób weszła w Jego orbitę miłości, udzielając Mu najlepszej gościnności. To jest prawdziwa uczta miłości, w której również i my mamy trwać.

Chryste, przychodzisz do mnie, abym mógł „skosztować, jak dobry jest Pan”. Zostawiam moją codzienną krzątaninę, która niepotrzebnie oddala mnie od Ciebie i wybieram to, co lepsze.

 • W czwartek – 21 lipca – wypada 20 rocznica poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła.
 • Msze Święte w poniedziałek, wtorek i czwartek będą o godzinie 8:00. W pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • W poniedziałek w godzinach od 18:00 do 19:00 w punkcie Caritas odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci, które jadą na kolonie. W tym dniu będą zbierane skierowania wystawiane przez MOPS do pomocy żywnościowej z programu FEAD.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W sobotę w Gietrzwałdzie o godzinie 15:00 odbędzie się Msza Święta dla młodzieży przybyłej na Światowe Dni Młodzieży. Plakat z informacjami na ten temat w gablocie.

Światowe Dni Młodzieży – Dni w Diecezji

Czcigodni Księża
Archidiecezji Warmińskiej
Mieszkańcy
Archidiecezji Warmińskiej

W związku z zaplanowanymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie pragnę poinformować o wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie naszej Archidiecezji.

W całej Polsce w dniach 20-25 lipca 2016 roku każda Diecezja będzie organizowała tzw. Dni w Diecezjach. Również i nasza Archidiecezja Warmińska przystąpiła do przygotowań zmierzających do realizacji w/w wydarzenia. Oczekujemy na przyjazd 7 grup pielgrzymów z Francji, Niemiec, Austrii, Łotwy i Rosji w ilości 700 osób. Większość grup przyjedzie do nas już 19 lipca 2016 roku. Główną bazą i zarazem miejscem centralnych uroczystości będzie Olsztyn oraz Gietrzwałd. Pielgrzymi będą mieszkać w domach u rodzin, które zaprosiły młodych gości do siebie. Młodzież będzie uczestniczyła w Mszach Świętych. Zaplanowano także zwiedzanie Olsztyna, wyjazd do Ostródy i Fromborka, seanse w planetarium, a także wizytę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Centralne uroczystości Dni w Diecezji odbędą się w Gietrzwałdzie. W dniu 23 lipca 2016 roku  o godz. 8.30 z Bazyliki konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego do Gietrzwałdu. Po dotarciu pielgrzymki do Gietrzwałdu, o godz. 15.00 na placu przy źródełku odbędzie się uroczysta Msza Święta. Dla wszystkich pielgrzymów będzie także koncert zespołu Mocni w Wierze oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zachęcam wszystkich Księży, mieszkańców naszej Archidiecezji i gości do aktywnego włączenia się w opisane wydarzenia, a szczególnie do udziału w uroczystościach w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie.

Polecam modlitwie dzieło Światowych Dni Młodzieży oraz Dni w Archidiecezji Warmińskiej.

Abp Wojciech Ziemba
METROPOLITA WARMIŃSKI

XV Niedziela zwykła

Łk 10, 25-37

Mój bliźni

„Piekło to inni”. To zdanie Jeana-Paula Sartre’a ukazuje jego relacje, a właściwie ich brak, z drugim człowiekiem, rozumianym jako wróg. Jezus ukazuje inne spojrzenie. Nie mówi o nim „inny”, lecz nazywa go „bliźnim”. On wskazuje na miłość bliźniego jako doskonały sposób wypełnienia Prawa i drogę do nieba. Jako przykład widzimy Samarytanina, który jak ojciec miłosierny wzruszył się głęboko na wpół żywym bliźnim. On nie miłował słowem i językiem, lecz czynem. Obecność „innego” jest konieczna. To dzięki niemu okazuje się miłosierdzie, a miłość do Boga wyraża się w konkretnych uczynkach. Staje się ona prawdziwa, a nie pozostaje jedynie na poziomie abstrakcji. Tylko tak można osiągnąć życie wieczne. „Niebo to bliźni”!

Jezu, nie chcę wymieniać Bożych przykazań, ale prawdziwie nimi żyć. Ty ulitowałeś się nade mną i opatrzyłeś rany grzechu. Objęty Twą miłością idę do swoich bliźnich i czynię podobnie.

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • We środę o godzinie 17:00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pomordowanych na Wołyniu. Jest to Msza Święta zamówiona przez Koło Kombatantów w Olsztynku.
 • W sobotę Msze Święte połączone ze ślubami będą odprawione o godzinie 17:00 i 18:15.

XIV Niedziela zwykła

Łk 10, 1-12. 17-20

Niosący pokój

Pokój temu domowi. Tak mieli mówić uczniowie przychodzący do nowego miejsca. Pokój jest tym, co Chrystus przyniósł nam w darze. Jest to pojednanie z Bogiem. Odtąd człowiek, który spotkał Chrystusa, jest obdarzony pokojem. Każdy, nie tylko ci rozesłani uczniowie. Pokojem, który sprawia, że możemy prawdziwie się radować. Na pewno spotykamy ludzi, którzy potrzebują naszego dobrego słowa, prostego pocieszania, życzliwości czy uśmiechu, a czasami jedynie przyjacielskiego spojrzenia. To jest okazja do tego, abyśmy i my dzielili się pokojem, którym możemy obdarzać innych i mieć przez to pełną radość chrześcijańską. Czy jednak o tym pamiętamy? Czy przypadkiem nie staliśmy się już jakąś mętną rzeką w zastoju?

Panie, Ty jesteś naszym pokojem i dzięki Tobie możemy cieszyć się wolnością dzieci Bożych. Bądź uwielbiony, Książę Pokoju, i daj nam moc abyśmy stali się Twymi radosnymi apostołami.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W czwartek – 7 lipca – wypada 20 rocznica pierwszej Mszy Świętej odprawianej w naszej parafii, w kaplicy.
 • W poniedziałek i wtorek Msza Święta o godzinie 9:00.
 • jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Mirosław Michałuszko lat 60. Wieczny odpoczynek racz zmarłemu dać Panie.
 • W sobotę Msze Święte połączone ze ślubem zostaną odprawione o godzinie 16:00 i 17:15.