Archiwum postów 2016/04

V Niedziela Wielkanocna

J 13, 31-35

Znak rozpoznawczy

Kiedy przychodzi moment, aby pożegnać się ze swoimi bliskimi, to nie ma już czasu na jakieś zbędne słowa. Mówi się wówczas tylko to, co jest naprawdę najważniejsze, żywiąc nadzieję, że wypowiadane słowa pozostaną na trwałe w pamięci i sercu bliskiej osoby. Ma to być swoisty testament duchowy. Tak właśnie Jezus żegna się ze swymi uczniami, których nazywa dziećmi, aby łatwiej mogli przyjąć Jego ostatnie pouczenie. Świadom, że nadchodzi godzina, dla której przyszedł , daje im nowe przykazanie. Jego uczniowie mają się wzajemnie miłować. Odtąd miłość będzie nie tylko ich znakiem rozpoznawczym, ale również naśladowaniem i uobecnieniem Jezusa, za którym jeszcze nie mogą się udać, a sam Bóg nie dozna przez to chwały.

Jezu, Twoje przykazanie miłości jest rzeczywiście nowe. Mam kochać nie tylko nade wszystko, z całych sił i jak siebie samego. Mam miłować tak, jak Ty umiłowałeś mnie, czyli do końca.

 • Jutro w liturgii wypada Święto Św. Marka Ewangelisty.
 • W najbliższą środę – 27 kwietnia – wypada II rocznica kanonizacji Św. Jana Pawła II – papieża.
 • W następną niedzielę – 1 maja, pierwszą niedzielę miesiąca – dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy Świętej o godzinie 9:00 i 11:00.
 • Również w następną niedzielę o godzinie 8:45 nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Marii Panny.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 9:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś po Mszach Świętych organizujemy zbiórkę datków w odpowiedzi na zarządzenie Ojca Św. Franciszka w sprawie zbiórki ofiar dla Ukrainy.

ZARZĄDZENIE

Z upoważnienia J.E. Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego, przekazuję prośbę Ojca Świętego Franciszka o zorganizowanie w V Niedzielę Wielkanocną, 24 kwietnia br., specjalnej zbiórki na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
Ofiary ze zbiórki winny być przekazane za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
na konto nr    16 1240 1037 1111 0010 6750 5086
Tytuł przelewu: „Pomoc humanitarna dla Ukrainy”
Posiadacz Rachunku :  Nuncjatura Apostolska w Polsce,  Al. Jana Chrystiana Szucha 12, 00-582 Warszawa
Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2016 r.
Z wyrazami szacunku
Ks. infułat Jan Górny Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej

IV Niedziela Wielkanocna

J 10, 27-30

Jedność

„Znać” w symbolice biblijnej to coś znacznie więcej niż tylko wiedzieć o kimś, jak się nazywa, kiedy ma urodziny oraz gdzie mieszka i pracuje. „Znać” to być z kimś w serdecznej, pełnej miłości relacji. Ta wzajemna znajomość oznacza silną osobową więź, która w Biblii została opisana jako bycie „jednym ciałem” (Rdz 2, 24) lub „jesteśmy jedno”. Bardzo pięknie jest ona ukazana w Ewangelii. Jezus mówi, że jako pasterz zna swoje owce, a ich odpowiedzią jest to, że Go słuchają i idą za Nim. Owce, czyli ci, którzy uwierzyli w Jezusa, przylgnęły do Niego. Pragną więc tworzyć z nim jedno. Jezus odpowiada na to pragnienie i obdarza umiłowanych udziałem w swoim życiu. Jest to jedność na wieki, ponieważ „nikt nie wyrwie ich” z Jego ręki.

Jezu, Ewangelia pozwala mi usłyszeć Twój głos i w ten sposób poznać Ciebie i Twoją miłość. Pragnę podążać za Tobą, aby w ten sposób osiągnąć upragnioną jedność z Bogiem Ojcem.

 • Próby dla dzieci przygotowujących się do  I Komunii Świętej odbędą się w tym tygodniu we wtorek, czwartek i piątek o godzinie 17:40.
 • Wspólnota Nieustającego Różańca organizuje w dniach 1-3 maja pielgrzymkę autokarową, wiodącą szlakiem Św. Faustyny oraz połączoną z nawiedzeniem Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Program umieszczony jest w gablocie.
 • Jutro i we wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • W sobotę Msze Święte połączone ze ślubem o godzinie 16:00 i 17:15.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

III Niedziela Wielkanocna

J 21, 1-19

Zobaczyć Jezusa

Nawet najwspanialszy dar może pójść w zapomnienie lub być nienależycie przyjęty. Tak było ze zmartwychwstaniem. Jezus ukazywał się swoim uczniom, a więc wiedzieli, że żyje. Odpowiedzią Piotra na dar nowego życia było lapidarne stwierdzenie: „Idę łowić ryby”. Wyraził on w ten sposób zamysł innych uczniów, ponieważ bez wahania poszli za nim. Po bezowocnej nocy przychodzi Jezus i zadaje Piotrowi pytanie o miłość: „Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?” To pytanie można przetłumaczyć, zachowując poprawność językową, nieco inaczej: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli te rzeczy?” To znaczy swoją łódź, sieci, jezioro, czyli to wszystko, co przyćmiewa mu oczy i serce. Prawdziwie zobaczyć Jezusa może tylko ten, kto Go miłuje.

Panie, Ty umiłowałeś mnie do końca. Gdy zapominam o Tobie, stawiasz mi to samo pytanie: „Czy mnie miłujesz?” Ty naprawdę wiesz wszystko i znasz mą słabość i niestałość w miłości.

 • Dziś w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 wystąpi chór „Swojska Nutka” z Klubu Seniora (pod kierownictwem Jerzego Tytza i Wiesława Dubickiego) z repertuarem pieśni wielkanocnych.
 • Także dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie  z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
 • W tym tygodniu w dniach 14.04-16.04.16 – od czwartku do soboty – odbędą się centralne uroczystości związane z obchodem 1050 rocznicy Chrztu Polski (program w gablocie).
 • W najbliższy piątek dyżur w Punkcie Caritas w godzinach 18:00-19:00.
 • Jutro – w poniedziałek – Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W dniach 14-15 maja 2016 roku odbędzie się pielgrzymka do Torunia i Lichenia. Koszt z noclegiem, obiadokolacją, śniadaniem, opłatą za przewodnika i ubezpieczeniem wynosi 230 złotych. Program:
 • Sobota:

 1. 7:30 – wyjazd z Olsztynka.
 • 10:00 – przyjazd do Torunia.
 • 10:00-13:00 – zwiedzanie (z przewodnikiem) Starego Miasta.
 • 13:00 – 14:30 – czas wolny.
 • 15:00 – wyjazd do Lichenia.
 • Po przyjeździe – zakwaterowanie, obiadokolacja, Droga Krzyżowa ze świecami po Golgocie.
 • 21:00 – Apel Jasnogórski i Procesja Maryjna.
  • Niedziela:
  1. 6:00 – Msza Święta.
  2. 7:30 – śniadanie.
  3. Po śniadaniu zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem.
  4. Po zwiedzaniu czas wolny do godziny 12:00.
  5. 12:00 – wyjazd do Lasku Grąblińskiego.
  6. 13:30 – wyjazd do domu.
  7. Możliwe będą także odwiedziny w rozgłośni Radio Maryja w Toruniu.

  II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego

  J 20, 19-31

  Rozpoznać Jezusa

  Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go przyjąć i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą: „Pan mój i Bóg mój”. Dlaczego? Przestał szukać Jezusa sam! Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów i wszedł ponownie we wspólnotę, która trwała w miłości Boga i była umocniona Duchem Świętym. Jezus objawił się wówczas tak wyraźnie, że Tomasz rozpoznał w Nim już nie tylko Syna, ale i Ojca. Słowa „Pan mój i Bóg mój” to najlepsza odpowiedź na Jezusowe słowa: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca”. Pan i Bóg stał się odtąd jego Panem i Bogiem. On miłuje każdego z nas i do każdego przychodzi. Jeżeli będziemy umieli Go rozpoznać, wtedy staniemy się ludźmi błogosławionymi.

  Chryste, klękam i „jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś Ty mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą”.

  • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Św. o godzinie 9:00.
  • Dzisiejszą Niedzielą Miłosierdzia rozpoczyna się 72 Tydzień Miłosierdzia, będzie on przebiegał pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”.
  • Dzisiejsza niedziela to także patronalne Święto Caritas. Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na funkcjonowanie Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Przy tej okazji dziękuję naszemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za zaangażowanie i pracę na rzecz najuboższych.
  • Dziękuję za ofiary złożone w ramach jałmużny wielkopostnej o łącznej kwocie 380 złotych. Tymi ofiarami wsparliśmy osoby najbardziej potrzebujące pomocy, zwłaszcza chore. Część tych ofiar odsyłam do kurii, też na ten cel.
  • Jutro wypada liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, przeniesiona z 25 marca z racji Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej. Jest to Dzień Świętości Życia, stąd też w kościele wystawa plakatów poświęconych wartości i obronie życia ludzkiego. Życie ludzkie jest największą wartością, jaką posiadamy tu, na ziemi. Jest też po Bogu największą świętością, bo jest darem Stwórcy, rodzice przekazują tylko życie biologiczne. Dziękuję za przygotowanie tej wystawy.
  • Spotkanie z rodzicami dzieci przystępujących do I Komunii Świętej odbędzie się za tydzień, w niedzielę, po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
  • W środę Msza Święta będzie o godzinie 8:00.
  • Bóg zapłać za ofiary złożone w marcu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00. W ostatnim czasie zostały wykonane i zamontowane przęsła ogrodzeniowe (ocynkowane) wzdłuż kościoła. Koszt samego materiału i ocynkowania wynosi ponad 9000 złotych. Pozostają jeszcze do wykonania dwie bramy i furtka – jeszcze w tym roku. Następnie będziemy przygotowywali się do położenia posadzki w kościele.
  • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
  • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00 wystąpi zespół „Swojska Nutka” z Klubu Seniora z repertuarem pieśni wielkanocnych.
  • W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie: ś.p. Mirosław Andziak, lat 63 i ś.p. Ewa Gburczyk z Sudwy, lat 45.