Archiwum postów 2016/01

IV Niedziela zwykła

Łk 4, 21-30

Niedowierzanie

Zadziwienie czyjąś osobą może przerodzić się w dwie zupełnie różne postawy. Może to być albo fascynacja przechodząca wręcz w uwielbienie, albo sceptycyzm  wynikający z wielu wątpliwości. Jezus, budzący przecież zadziwienie po dziś dzień, spotykał się z tymi dwoma postawami u ludzi. Była fascynacja, która sprawiła, że wiernie szły za Nim tłumy. Słuchali Go z podziwem, ponieważ Jego słowa stanowiły nową naukę z mocą. Ale był też sceptycyzm, niedowierzanie Jego słowom i cudom. Ten drugi przypadek, znamienne, miał miejsce w Nazarecie. Sceptycyzm oraz lekceważenie rodziły się  z faktu, że jest to syn Józefa. Bardzo to smutne, że dobra znajomość Proroka budzi jedynie wątpliwości względem Niego.

Chryste, Ty wzywasz, abym poznawał Prawdę, czyli Ciebie. Oby nigdy nic nie obudziło we mnie zwątpienia w Ciebie. Pragnę wytrwać przy Tobie i z podziwem słuchać Twojego słowa.

 • Jutro ostatni dzień kolędy – na ulicy Wilczej od godziny 14:30.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić gorącą i z serca płynącą wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem, za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości oraz za wszystkie ofiary.
 • We wtorek – 2 lutego – obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana  – Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej będzie poświęcenie świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00.
 • Komunikat Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego na Dzień  Życia Konsekrowanego 2 lutego 2016 roku: W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który zakończy Rok Życia Konsekrowanego. Był to czas szczególnej modlitwy za tych wszystkich, którzy przyjęli dar życia w duchu rad ewangelicznych. Módlmy się w tym dniu również za tych, którzy wybrali życie we wspólnotach kontemplacyjnych, aby radowali się nowymi powołaniami oraz znajdowali w swoim środowisku wsparcie finansowe i duchowe. Konkretnym wyrazem takiej pomocy na terenie naszej Archidiecezji będą ofiary zbierane w dniu 2 lutego br. na rzecz naszych dwóch klasztorów kontemplacyjnych w Spręcowie i w Szczytnie. Klasztory te utrzymują się z własnej pracy, nie mają żadnych innych źródeł utrzymania i często borykają się z trudnościami materialnymi. Wesprzyjmy Siostry Karmelitanki ze Spręcowa i Siostry Klaryski Kapucynki ze Szczytna naszą nawet najskromniejszą ofiarą, za którą Siostry odwdzięczają się swoją modlitwą.
 • W środę – 3 lutego – wypada liturgiczne wspomnienie Świętego Błażeja, patrona od chorób gardła. Ku jego czci będzie poświęcenie świec oraz specjalne błogosławieństwo dla każdego indywidualnie.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu Spowiedź od godziny 16:30.
 • W piątek wypada też liturgiczne wspomnienie Św. Agaty, patronki od pożarów i innych niebezpieczeństw ku czci której święci się chleb, który bierzemy do swoich domów.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Jutro Mszy Świętej nie będzie, w czwartek o 8:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00. Jest to jednocześnie niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności ś.p. Maria Boneska z Łęcin, lat 97.

III Niedziela zwykła

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Przyjaciel Boga

Łukasz jest prawdziwym historykiem-badaczem, który dotarł do naocznych świadków, sam wszystko starannie zbadał i opisał, aby jego dostojny adresat przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia. Jego Ewangelia jest skierowana do Teofila. To greckie imię oznacza „przyjaciel Boga”. Może być ono wspomnieniem historycznej postaci – chrześcijanina, który pragnął wiedzieć więcej o Jezusie. Jednak można to imię rozumieć w szerszym kontekście. Teofilem – przyjacielem Boga jest każdy człowiek, który nawraca się, dokonuje przemiany w sercu i wierzy w Niego. Doświadcza on wówczas Bożego miłosierdzia, które objawia się jako rok łaski od Pana. Jeśli czytamy Ewangelię w duchu Teofila, to i dla nas wypełniło się Pismo.

Jezu, Twoja Ewangelia pozwala mi wzrastać w świętości i przyjaźni z Bogiem. Dziękuję Ci za tych, którzy ją przekazali i wciąż przekazują. Dzięki nim uzyskuję przejrzenie i wyzwolenie.

 • Dziękuję chórom: „Ale Cantare” z Zamościa i „Konsonans” z Tomaszkowa, z parafii Bł. Doroty w Dorotowie, na czele z Panią Dyrygent Natalią Kaczmarczyk.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Wszystkim nauczycielom, dzieciom, młodzieży na progu ferii zimowych życzę miłego odpoczynku i samych najlepszych wrażeń.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę, przeznaczone na odbudowę kościoła Św. Antoniego w Braniewie, zniszczonego na skutek pożaru.
 • Dziś o godzinie 18:00 próba chóru, który w następną niedzielę wystąpi z koncertem kolęd.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:

 1. Park 7 – dziś, godz. 13:00.
 2. Ul. Lipowa (domy jednorodzinne) – poniedziałek, godz. 15:00.
 3. Ul. Lipowa 26, 28, 30 – wtorek, godzina 15:00.
 4. Ul. Akacjowa 6 i numery parzyste 10-26 oraz 23 – środa, godz. 15:00.
 5. Ul. Akacjowa, numery nieparzyste 1-19 oraz 4A i 4B – czwartek, godz. 15:00.
 6. Ul. Świerkowa – piątek, godz. 9:30, cd. ul. Świerkowej i ul. Akacjowa 4 – piątek, godz. 15:00.
 7. Ul. Klonowa – sobota, godz. 9:00.

II Niedziela zwykła

J 2, 1-12

Jeszcze nie nadeszła godzina

Wesele w Kanie ukazuje miłość Boga i zapowiada to, co dokona się w Wieczerniku i na Golgocie. Jezus objawi swoją chwałę, gdy nadejdzie Jego godzina. Wtedy poprzez przebicie włócznią zostanie otwarta siódma stągiew – Serce Jezusa, z którego wypłynie woda i krew. Dar wody dla spragnionego ludu na pustyni był wielkim dobrodziejstwem (Stary Testament). Następnie dokonał się cud przemiany wody w wino, by przywrócić radość i ofiarować miłość (pierwszy cud). W końcu Jezus przemienia wino w swoją Krew, aby pozostać z nami i ofiarować nam życie  (Eucharystia – Zbawienie).

Panie, dzięki Tobie każdy wierzący może pić z ożywczego zdroju – Źródła, którym jest Twoje Serce. Podczas Eucharystii – jako wino i krew – wypływa miłość Boga, a więc pełnia życia.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę, a przeznaczone na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Jutro – 18 stycznia – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność wszystkich Chrześcijan. Będzie on trwał do 25 stycznia.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • W przyszłą niedzielę o godzinie 11:00 z koncertem kolęd wystąpi chór „Konsonans” z Tomaszkowa oraz chór „Ale Cantare” z Zamościa.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Porządek wizyt duszpasterskich – kolędy – w tym tygodniu:

 1. Ul. Porzeczkowa i Wiśniowa 29, 31, 33 – poniedziałek, godz. 15:00.
 2. Ul. Wiśniowa – wtorek, godz. 15:00.
 3. Ul. Leśników – środa, godz. 9:00, cd. godz. 15:00, potem ul. Morelowa.
 4. Ul. Akacjowa 6A i 6B oraz ul. Sportowa (numery parzyste i 17)  – czwartek, godz. 14:30.
 5. Ul. Sportowa cd. – piątek, godz. 13:30.
 6. Ul. Kasztanowa – sobota, godz. 9:00.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Łk 3, 15-16. 21-22

Jordan

To niezwykła rzeka. Kręta, o zmiennym nurcie, znajduje ujście w najniżej położonym miejscu na świecie. To rzeka będąca świadkiem niezwykłych wydarzeń. Rozstąpiła się ona przed Izraelitami, jak niegdyś Morze Czerwone, aby mogli wejść do Ziemi Obiecanej. Podobnie stało się, gdy Eliasz miał być wzięty do nieba na ognistym rydwanie. Z chwilą, gdy do Jordanu wszedł Jezus, aby przyjąć chrzest, jego wody nie rozstąpiły się, lecz płynęły dalej. Stało się jednak coś większego – otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Syna Bożego, a głos Ojca rozległ się zamiast ludzkich okrzyków zdumienia nad cofnięciem się wód. Tak objawił się nam Bóg w Trójcy, gdy w ludzkim ciele przyszedł nad Jordan, by przyjąć chrzest.

Jezu, Synu Boży, w dniu chrztu również otwarło się nade mną niebo i zostałem nazwany przez Ojca umiłowanym dzieckiem. Dziękuję za ten dar i chcę zachować wierność łasce sakramentu.

 • Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia a zaczyna się okres zwykły.
 • Dziękuję Księdzu Januszowi Końcowi za odprawienie Mszy Świętej i Słowo Boże.
 • Dziękuję też chórowi olsztyneckiemu Arte del Canto za uświetnienie dzisiejszej liturgii.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00 z koncertem kolęd wystąpi „Swojska Nutka” z Domu Dziennego Pobytu z siedzibą w MOPS-ie.
 • Dyrektor, nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszają 14.01.2016 o godz. 17:00 na spektakl teatralny pt. „Z Mędrcami do Betlejem”.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Św. nie będzie, w sobotę o godzinie 17:00, w pozostałe dni o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Porządek wizyt kolędowych w tym tygodniu:

 1. Ul. Jagodowa od numeru 2 – poniedziałek, godz. 15:00.
 2. Ul. Wrzosowa 7, 9, 5a, 5b, 5c, 5d – wtorek, godz. 15:00.
 3. Ul. Wrzosowa 2, 4, 6, 8, 11, 13 – środa, godz. 15:00.
 4. Ul. Mrongowiusza i Leśna – czwartek, godz. 13:30.
 5. Ul. Malinowa – piątek, godz. 15:00.
 6. Ul. Parkowa – piątek, godz. 17:00-17:30.
 7. Ul. Agrestowa – sobota, godz. 9:00.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

J 1, 1-18

Bliskość

Po raz kolejny w minionym czasie czytamy ten piękny tekst o tajemnicy Wcielenia, o tym, że Słowo stało się ciałem. Tak właśnie Bóg umiłował świat, że nie tylko pragnął być blisko ludzi, ale stał się jednym z nich. Wieczność zamknęła się w doczesności. Prawdziwa miłość pragnie bliskości. Ten, kto kocha, pragnie być zawsze jak najbliżej ukochanej osoby. Być razem z nią i dla niej. Bóg, który jest Miłością, przekroczył wszelkie wyobrażalne granice, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Jakże w tym wymiarze dramatycznie brzmią słowa: „swoi Go nie przyjęli”. Ludzka wolność może odrzucić ten niepojęty dar. Ci, którzy tę miłość przyjmują, stają się dziećmi Bożymi. To jest największa łaska, która jest nam dana w Jezusie.

Jezu, prawdziwy Boże, który z miłości do nas stałeś się prawdziwym Człowiekiem, abyśmy mogli wznieść się tam, skąd zstąpiłeś. Słuchając Twego słowa, przyjmuję Cię do mego serca.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W środę – 6 stycznia – wypada Uroczystość  Trzech Króli  – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i wody, które zabierzemy do swoich domów. Ofiary składane w tym dniu na tacę  są przeznaczone na misje.
 • W Uroczystość Trzech Króli ulicami naszego miasta przejdzie Orszak Trzech Króli, który wyruszy z placu przy kościele  Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 13:00.
 • W następną niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego – to ostatni dzień Okresu Bożego Narodzenia. Jest to okazja do wdzięczności za dar Chrztu Św., w tym roku szczególnie za Chrzest Polski w 1050 rocznicę tego wydarzenia.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Msze Święte w tym tygodniu: jutro Mszy Świętej nie będzie, w piątek o godzinie 8:00, w pozostałe dni o godzinie 17:00.
 • Porządek kolędy w tym tygodniu:

 1. Ul. Wrzosowa 1 – dziś od godziny 13:00.
 2. Sudwa 27, ulica Wilcza 14, 14 A i 22 – poniedziałek od godziny 12:00.
 3. Ul. Wilcza 14 B – wtorek od godziny 9:00, ciąg dalszy po godzinie 15:30.
 4. Jagiełek i Wilkowo (była ulica Leśna) – czwartek od godziny 9:00.
 5. Ul. Leszczynowa, Dębowa, Sosnowa, Brzozowa i Głogowa – piątek godzina 14:00.
 6. Ul. Leśna 22, 26, 28, 30 i ulica Wrzosowa 3 i 5 – sobota godzina 9:00.