Archiwum postów 2015/11

I Niedziela Adwentu

Łk 21, 25-28. 34-36

Lęk przed sądem

W dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby osądzić ziemię, mają dziać się znaki na niebie i ziemi. Wielu ludzi ogarnie wtedy trwoga i będą mdleli ze strachu. Wyjątkiem będą chrześcijanie, którzy wyprostują się i podniosą głowy, aby przywitać Odkupiciela. Jezus przybędzie tego dnia z wielką mocą i siłą. Chrześcijanin nie musi bać się przyjścia Zbawiciela. Oczywiście tylko taki, który stara się żyć w duchu Obietnicy, którą otrzymał w dniu chrztu. Jeśli w życiu staramy się postępować sprawiedliwie i czynić dobro oraz mamy ufność w Boże miłosierdzie, to nie musimy się obawiać sądu.

Wypatruję, Panie, Twojego powtórnego przyjścia z nadzieją i oczekiwaniem. Nie boję się niczego, bo Ty jesteś wiekuistą miłością, a ja grzesznikiem ufnym w Twoje miłosierdzie.

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania. Niech będzie to dla nas okres religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Naszemu przygotowaniu do nadchodzących Świąt mają pomóc rekolekcje adwentowe – poprzez Słowo Boże, Sakrament Spowiedzi i Komunię Świętą. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w II Niedzielę Adwentu, czyli za tydzień i wygłosi je Ks. Andrzej Zieliński – proboszcz z parafii Św. Wojciecha w Olsztynie.
 • Serdecznie zachęcam do udziału w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu we wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 17:00. Dzieci zapraszam z lampionami w czwartek, dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. obowiązkowo. Na te roraty w czwartek zapraszam też młodzież przed bierzmowaniem. Dzieci zachęcam do wykonania lampionów. Po Mszy Świętej roratniej w czwartek odbędzie się konkurs tych lampionów.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5 złotych.
 • Po Mszy Świętej będą też rozdawane chętnym tzw. „Siatki Miłosierdzia” – papierowe torby na zakupy, na których umieszczono informacje o prowadzonej zbiórce. Siatkę wypełniamy trwałymi produktami żywnościowymi i środkami czystości, następnie w przeciągu dwóch tygodni (do 13.12.2015) przynosimy z powrotem do parafii, gdzie zebrane produkty wykorzystywane będą do udzielenia pomocy potrzebującym rodzinom. Miejmy to na uwadze, zwłaszcza rozpoczynając dziś Rok Miłosierdzia.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota grudnia. W piątek przed południem – odwiedziny chorych, po południu Spowiedź od godziny 16:30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W następną  – II niedzielę Adwentu – po Mszach Świętych, jak tradycyjnie już od wielu lat, będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • 5 grudnia – w najbliższą sobotę – w Peru odbędzie się beatyfikacja dwóch polskich misjonarzy franciszkańskich – O. Zbigniewa Strzałkowskiego i O. Michała Tomaszka. Ponieśli oni męczeńską śmierć z rąk terrorystów z Komunistycznej Partii Peru „Świetlisty Szlak”, 9 sierpnia 1991 roku w peruwiańskiej miejscowości Pariacoto w Andach. Będą oni pierwszymi polskimi misjonarzami – męczennikami, którzy zostaną wyniesieni na ołtarze.
 • Również w sobotę – 5 grudnia – będzie odprawiona w naszym kościele Msza Święta w intencji tych zmarłych, których pogrzeby odbyły się w tym roku w naszej parafii.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w listopadzie na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców została odprawiona wczoraj o godzinie 15:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka z Sudwy, ś.p. Irena Fijałkowska, lat 81.
 • Jutro liturgiczna uroczystość Św. Andrzeja Apostoła – głównego patrona Archidiecezji Warmińskiej. Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Można jeszcze nabyć Cudowny Medalik z modlitwą i informacje na ten temat.

XXXIV Niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

J 18, 33b-37

Kierunkiem jest Królestwo Boże

Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne od królestw i potęg tego świata. Tych dwóch rzeczywistości nie powinno się ze sobą zrównywać. Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym zakresie. Owszem, potrzebujemy dóbr materialnych w naszej ludzkiej egzystencji: musimy mieć co zjeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać. Dobrze jest, gdy wszystko to jest estetyczne i kiedy nasz byt materialny na tym świecie jest zapewniony na wystarczającym poziomie. Nie możemy jednak zatrzymać się tylko na tym. Jezus przed Piłatem powiedział wyraźnie, że Jego królestwo nie jest z tego świata. My, jako ci, którzy wybrali Jezusa, też powinniśmy starać się patrzeć w tym samym kierunku co On.

Panie, proszę Cię o wyczucie i rozwagę w sprawach materialnych. Tak, abym ich nie przeceniał, a jednocześnie umiejętnie z nich korzystał.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dziękuję obecnemu tu klerykowi.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00 na zakończenie roku kościelnego było wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia Archidiecezji Warmińskiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie po wszystkich mieszkaniach. Można nabyć je też osobiście w kancelarii parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii zaczną się tradycyjnie od II Niedzieli Adwentu, a więc za dwa tygodnie i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisania ich na papierowych serduszkach. Przyniesiemy je w następną niedzielę i złożymy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 przed ołtarzem.
 • W najbliższy piątek – 27 listopada – wypada 85 rocznica objawień Matki Bożej, które miała Katarzyna Labouré. Pochodziła ona z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Po śmierci matki (w październiku 1815 roku) przejęła jej obowiązki pomagając ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Jej starsza siostra wstąpiła do klasztoru, jednak gdy ona chciała zrobić to samo, ojciec sprzeciwił się i wysłał ją do pracy w restauracji stryja w Paryżu. W wieku 24 lat wstąpiła ostatecznie do zakonu szarytek. W czasie odbywania nowicjatu w zakonie w Paryżu doznała objawienia maryjnego w dniu 27.11.1830. Z wydarzeniem tym wiąże się tradycja medalika z Matką Boską – na awersie z wizerunkiem Maryi z wyciągniętymi ku ziemi ramionami (symbol spływających łask) i z wężem pod stopami, na rewersie z krzyżem, napisem I. M. (Immaculata __Maria – Niepokalana Maryja) i dwoma sercami: jedno z cierniami, drugie przebite mieczem. Medalik upowszechnił spowiednik, ks. Aladel, natomiast Katarzyna zajęła się pracą w hospicjum, gdzie spędziła resztę życia. Nazwę „cudowny medalik” zatwierdziła Stolica Apostolska, papież Leon XIII dekretem z 23.07.1894 zezwolił na coroczne obchodzenie święta „Objawienia Cudownego Medalika” 27 listopada. Beatyfikacji Katarzyny dokonał 28.05.1933 roku papież Pius XI, natomiast kanonizacji papież Pius XII 27.07.1947 roku. Wspomnienie liturgiczne Św. Katarzyny Labouré obchodzone jest 31 grudnia. 27 listopada – w najbliższy piątek – zachęcam wszystkich do przyjścia na Mszę Świętą, po której będą rozdawane ulotki na temat tego objawienia i Cudownego Medalika oraz Cudowny Medalik wraz z modlitwą.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Władysław Jurkiewicz, lat 75.

XXXIII Niedziela zwykła

Mk 13, 24-32

Powtórne przyjście Pana

Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w dniach ostatecznych, pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się często, kiedy to nastąpi. W czasach nam współczesnych wydaje się, że jesteśmy tak zaabsorbowani naszym tu i teraz, że nie myślimy zbyt często o paruzji. Jaka zatem postawa jest właściwa? Ciągłe myślenie o Sądzie Ostatecznym czy odsuwanie tego wydarzenia w czasie? Jezus często mówił o Królestwie Bożym. O tym, że ono jest pośród tych, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Starajmy się tak właśnie żyć: słuchając i wypełniając to, co daje nam Pan. Wtedy paruzja nie będzie dla nas dramatem, ale stanie się spotkaniem z kochającym Bogiem.

Panie, modlę się za tych, którzy z lękiem patrzą w Twoim kierunku i trudno jest im uwierzyć w Twoją miłość. Uzdrów ich zranione serca i wlej w nie Twój wiekuisty pokój.

 • Jutro wypada liturgiczne Święto Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia.
 • W następną niedzielę Uroczystością Chrystusa Króla zakończymy rok kościelny. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Tego dnia będzie też odpust w Wigwałdzie.
 • Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na organizację Światowych Dni Młodzieży odbywających się w Krakowie w przyszłym roku.
 • Ofiary zbierane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.

XXXII Niedziela zwykła

Mk 12, 38-44

Zawierzyć się Bogu

Uboga wdowa, która wrzuca do skarbony całe swoje utrzymanie, jest symbolem osoby, która powierza swój los całkowicie Bogu. Jezus, przytaczając to wydarzenie, zachęca nas do oddania Najwyższemu całego naszego majątku – tak duchowego, jak i materialnego. Zawierzamy się Bogu. Oddajemy Mu cały nasz umysł, serce i wolę – totus Tuus, cały Twój. Tym sposobem będziemy przez Pana prowadzeni i uświęcani. Przekonamy się w krótkim czasie, jak pięknym doświadczeniem jest to, gdy Bóg jest w naszym życiu realnie obecny. Nawet krzyże, które niewątpliwie nas nie ominą, będą przeżywane w inny sposób, w łączności z krzyżem Chrystusa, źródłem wszelkich łask.

Panie,składam Ci hołd wdzięczności za wykupienie mnie z niewoli grzechu. Ofiarowuję Ci wszystkie moje cierpienia, niewygody, upokorzenia oraz wszystkie moje dobre uczynki i modlitwy.

 • Dziś VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie, konkretnie Kościołowi w Syrii.
 • W środę – 11 listopada wypada 97 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. O godzinie 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą Orła Białego.
 • W dniu 11 listopada wypada też 15 rocznica poświęcenia naszego dzwonu i plebanii.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w przyszłym roku.
 • Dziś próba chóru o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież i dorosłych. W programie: koncert kolęd.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Do kin wchodzi film „Zakazany Bóg”. Jest to piękna i wzruszająca historia 51 błogosławionych męczenników z Barbastro: mężnych księży i kleryków – ofiar nienawiści do wiary w Boga. Nienawiść ta szerzyła się w Hiszpanii w latach 1936-39 podczas trwania wojny domowej. Ich cudem ocalałe notatki z więzienia są jednymi z najpiękniejszych świadectw wiary w dziejach chrześcijaństwa. Zniszczono wówczas i splądrowano 2000 kościołów, zakazano praktyk religijnych i dokonywano rzezi na katolikach. Bestialsko zamordowano ponad 8000 osób duchownych. Byli wśród nich biskupi, zakonnice, klerycy. Przez cały czas krwawych prześladowań obiecywano im darowanie życia pod warunkiem wyrzeczenia się wiary, a jednak nie odnotowano żadnego przypadku apostazji!

XXXI Niedziela zwykła, Uroczystość Wszystkich Świętych

Mt 5, 1-12a

Droga błogosławieństw

Dzisiejszy dzień w szczególny sposób nastraja nas do wspominania tych, którzy przeszli już do wieczności. Patrzymy na nich w perspektywie życia wiecznego. Ci, którzy dostąpili już zbawienia, są dla nas orędownikami przed Bogiem. Rozważamy dziś Kazanie na górze, które jest hymnem na cześć tych, którzy „cieszą się i radują w niebie”. Ale Jezus kieruje te słowa także do żyjących. Wyznacza im perspektywę, która ma być programem życia duchowego. Jeśli będziemy kierować się duchem błogosławieństw, możemy być pewni osiągnięcia życia wiecznego.

Panie, wsłuchując się w Twoje słowa wypowiedziane na Górze Błogosławieństw, proszę o to, abyś dał mi wytrwałość, która pozwoli mi wprowadzić je w czyn i żyć nimi.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.

 • Procesja żałobna z naszego kościoła na cmentarz komunalny bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych, po nabożeństwie będzie okazja do poświęcenia nowych krzyży i pomników na grobach zmarłych.

 • Natomiast na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej Msza Święta będzie o godzinie 14:00. Po niej procesja i nabożeństwo za zmarłych.

 • Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny wypada jutro – 2 listopada.

 • Dniem Zadusznym rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych – do 8 listopada włącznie, tak więc od poniedziałku do soboty będzie odprawiane za zmarłych nabożeństwo, tzw. wypominki o godzinie 16:30. W następną niedzielę odmówimy wspólnie różaniec za zmarłych o godzinie 8:30. Natomiast przez cały listopad będzie odprawiana Msza Święta za tych wiernych zmarłych z naszych rodzin, których imiona wypisaliśmy na kartkach.

 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota listopada. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu spowiedź od godziny 16:00.

 • W następną niedzielę obchodzimy VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na ten cel.

 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

 • W związku z liczeniem wiernych obecnych na Mszy Świętej w niedzielę 25 października, można podać, że frekwencja wyniosła blisko 26 % w stosunku do faktycznej j liczby parafian aktualnie zamieszkujących teren parafii (20, 5 % w stosunku do wszystkich zameldowanych). 350 0sób zameldowanych nie mieszka na terenie parafii.

 • Ponieważ niestety Halloween zaczyna być coraz częściej „świętowane” także u nas, pragnę przypomnieć, że CHRZEŚCIJANIE NIE POWINNI OBCHODZIĆ HALLOWEEN. Ci, którzy je „świętują”, tak naprawdę czczą kulturę śmierci. Jak pisze „L’Osservatore Romano”: „Halloween jest przejawem okultyzmu i jest to święto antychrześcijańskie. Promuje ono strach i śmierć. Rodzice powinni być tego w pełni świadomi”. Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Tę pogańską tradycję w II połowie XX wieku zawłaszczają sataniści, którzy noc z 31 października na 1 listopada uważają za swoje największe w roku święto. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Przychylne temu świętu są organizacje masońskie, okultystyczne a także ruch New Age. Pewnie niewielu rodziców wie, że zbieranie słodyczy przez dzieci wywodzi się z pogańskich zabobonów, według których, aby nie rozzłościć złych duchów, powinno się przygotować na ten dzień wiele rarytasów. Z kolei wydrążona dynia jest pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia wizerunku demonów, których rolą było odstraszanie nieszczęść; jest także ówczesnym symbolem potępionych dusz. Zarówno podświetlona dynia, jak i czaszka, którymi tak chętnie ozdabiane są domy podczas Halloween, w przeszłości były symbolami czcicieli szatana. W tym też dniu dzieci przebierają się za śmierć, duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, zombie, sowy, wampiry, duchy i demony. Znaczna część z tych postaci to symbole szatana i jego pomocników.

 • ZABAWA W HALLOWEEN JEST NIEBEZPIECZNA. Nawet, jeśli Halloween jest przez nas traktowane jako zabawa, rzeczywistość duchowa (złe duchy, demony) widzą ludzkie zaangażowanie wyrażone w znakach, symbolach, gestach i czynach. Dochodzi do pewnego otwarcia – inicjacji – na określony duchowy świat. Praktyka wielu egzorcystów pokazuje, że nawet nieświadoma zabawa w wywoływanie duchów, przyzywanie zmarłych, czy przebieranie się za demony, czy też śmierć może mieć groźne skutki w naszym życiu. Halloween jest „świętem” niebezpiecznym, spłycającym i ośmieszającym wartość życia duchowego i pozagrobowego, a czyni to z tym większą perfidią, że wzywa do zabawy właśnie w tych dniach, kiedy my – chrześcijanie – wspominamy naszych zmarłych i obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Ta uroczystość ma w swoim założeniu rozpalić w nas tęsknotę za Niebem, świętością, Bogiem, ale też przypomnieć o powinności pomocy w osiągnięciu Nieba naszym bliskim zmarłym przebywającym w czyśćcu. Ma wreszcie skierować nasze tak bardzo pochłonięte doczesnością myśli ku wieczności i wartościom nieprzemijającym. W Piśmie Świętym czytamy: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-23)

 • KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO tak wypowiada się na temat wszelkich praktyk okultystycznych:

 1. „Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub demonów, wywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie tajemnych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu” (artkuł 2116).
 2. Wszystkie praktyki magii i czarów, przez które dąży się do opanowania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekania się do interwencji demonów (artykuł 2117).