Archiwum postów 2015/09

XXVI Niedziela zwykła

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Odrzucić grzech

Słowa Jezusa piętnujące zgorszenie są bardzo mocne. Lepiej utracić coś ze swojej własności, niż narazić się na grzech. Walka z grzechem wpisana jest w nasze życie chrześcijańskie. Szatan będzie krążył wokół nas i podsuwał nam różne pokusy, aby nas odwieść od czynienia dobra. Doświadczają tego osoby, które opowiedziały się za Jezusem i świadczą o Nim, głosząc Jego słowo. Nie zniechęcajmy się jednak. To Syn Boży pokonał moce ciemności i przez krzyż oraz zmartwychwstanie otworzył nam bramy nieba. Krew i woda, które wypłynęły z Jego przebitego boku, obmywają nas z grzechów i namaszczają do pełnienia misji w Jego imię.

Panie, oto staję przed Tobą i pragnę odrzucić grzechy, które mnie zniewalają i oddalają od Ciebie. Błogosław mojemu postanowieniu i dodaj mi siły, abym szedł drogą, którą Ty wyznaczasz.

 • Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Natomiast w następną niedzielę po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.
 • Przypominam dzieciom o obrazkach rozdawanych po Mszy Świętej. Obrazki z pieczątką są połączone z niespodzianką.
 • W czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy przez cały miesiąc codziennie o godzinie 16:30, w niedziele o 8:30.
 • Młodzież przygotowującą się w tym roku szkolnym do bierzmowania zapraszam na wspólny różaniec w piątek. Po Mszy Świętej zapisy i spotkanie.
 • W tym tygodniu obchodzimy I czwartek miesiąca. W tym dniu wspominając Wielki Czwartek – ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa – modlimy się o nowe powołania duchowne.
 • Najbliższy piątek to I piątek miesiąca – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W piątek przed południem odwiedziny chorych z Komunią Świętą. Po południu Spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16:00 do 16:30, do której zachęcam wszystkich obchodzących I piątki miesiąca. W szczególności zachęcam dzieci z klas III, które w tym roku były u I Komunii Świętej. W tym dniu nabożeństwo różańcowe będzie połączone z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8:30.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone we wrześniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro o godzinie 17:00. W minionym miesiącu wykonano w całości kapliczkę na parkingu przy plebanii (pozostało jeszcze podłączenie oświetlenia i wstawienie figury). Obsadzono też zielenią skrawek ziemi przylegający do ogrodzenia, które zostało w tym roku wykonane (nadal je  spłacamy). Dziękuję naszym parafialnym ogrodnikom, którzy tę pracę wykonali społecznie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXV Niedziela zwykła

Mk 9, 30-37

Rzucać ziarno

Jezus, przebywając z uczniami, przekazywał im wiele informacji. Niektóre były dla nich niezrozumiałe, jak na przykład ta o śmierci i zmartwychwstaniu. Żyjemy w świecie komunikacji masowej. Każdego dnia jesteśmy zasypywani ogromną ilością informacji. Część z nich jesteśmy w stanie przyswoić i zapamiętać, inne przechodzą obok nas niezauważone. Kościół, wykorzystując środki społecznego przekazu, pragnie dotrzeć z Dobrą Nowiną do jak najszerszego kręgu osób. Czy wszyscy oni przyjmą orędzie o zbawieniu? Tego nie wiemy. Nie zniechęcajmy się jednak i czyńmy swoją powinność. Słowo jest jak ziarno gorczycy. Raz rzucone wzrasta powoli. Uczniowie dopiero po czasie zrozumieli to, co do nich mówił Jezus.

Panie, powierzamy Ci środki społecznego przekazu: ich odbiorców i nadawców. Niech służą Prawdzie i będą przekaźnikami Dobrej Nowiny o zbawieniu.

 • Ofiary składane za tydzień na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś w Skansenie odbywają się Dożynki Wojewódzkie, rozpoczną się one Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 • W czwartek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Jerzy Orzech, lat 71.
 • W dniach 25-27 września w Gietrzwałdzie jest organizowane Triduum Różańcowe w intencjach: za Polskę i za prześladowanych chrześcijan (program w gablocie).
 • Natomiast w najbliższą sobotę – 26 września będzie zorganizowany II Bieg Papieski dla zdrowia i po świętość (wszelkie informacje w gablocie), trasa: Stawiguda, Pluski, Rybaki.

XXIV Niedziela zwykła

Mk 8, 27-35

Ocalić czy oddać życie

Opowiedzenie się za Chrystusem nie jest życiowym konformizmem. Chrześcijanin będzie musiał wiele razy powiedzieć nie: wobec niesprawiedliwych, depczących godność człowieka praw, wobec nieuczciwości, wobec zachęty do zdrady i bałwochwalstwa. Piotr przestraszył się takiej perspektywy. Zaczął upominać Jezusa, chcąc Go nakłonić do zliberalizowania zasad głoszonych przez Niego. Boski Mistrz sprawę postawił bardzo jasno: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną… niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Nie mamy się co łudzić, że przynależąc do grona uczniów Chrystusa tutaj na ziemi, będzie nam łatwiej. Ale mamy jednocześnie obietnicę: „Kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je”.

Panie, Twoje słowa są bardzo czytelne i nie pozostawiają wątpliwości. Pójście za Tobą oznacza trud dźwigania krzyża, ale także nagrodę wieczną. Ufam, że dam radę. A Ty mnie prowadź.

 • Dziś w Gietrzwałdzie odbywają się uroczystości Odpustowe w 138 rocznicę Objawień Najświętszej Marii Panny i 49 Dożynki Archidiecezjalne.
 • W następną niedzielę – 20 września – na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się już po raz piąty Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 11:00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego. W związku z powyższym w następną niedzielę nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele, zapraszam natomiast do Skansenu. W tym dniu wstęp do Skansenu jest wolny.
 • Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych za dwa tygodnie – 27 września po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Jutro i we wtorek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Dyżur w punkcie Caritas w najbliższy piątek w godzinach od 18:00 do 19:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXIII Niedziela zwykła

Mk 7, 31-37

On może mnie uzdrowić

Słowo „effatha” skierowane jest do każdego z nas. Bo w każdym z nas jest trochę z tego głuchoniemego. Tak wielu rzeczy nie słyszymy. O wielu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zwłaszcza, gdy zostaliśmy w naszym życiu zranieni. Potrzebujemy Jezusa, który wkroczy w naszą historię. Zaprośmy Go. Zacznijmy od aktu wiary w to, że On może to uczynić. Okażmy gest przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili, i spójrzmy z odwagą w przyszłość. Ci, którzy widzieli cuda, jakich dokonał Jezus, byli pełni podziwu i wielu z nich uwierzyło. Uwierzmy także i my.

Mój Zbawicielu, powierzam Ci tych, którzy nie mają już siły, aby przyjść do Ciebie i prosić o uzdrowienie. Poślij do nich ludzi, którzy pomogą im uwierzyć, że Ty jesteś uzdrowieniem.

 • Dziś w naszej parafii odpust ku czci Bł. Anieli Salawy.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Św. o godzinie 9:00.
 • Liturgiczna Uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej wypada we wtorek, 8 września.
 • Główne uroczystości 138 rocznicy Objawień Najświętszej Marii Panny Gietrzwałdzkiej oraz 49 Dożynki Archidiecezjalne w następną niedzielę – 13 września o godzinie 11:00. Uroczysta Msza Święta przy Źródełku pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Łódzkiego, przy udziale Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby oraz Księdza Giuseppe Cipolloniego – Opata Generalnego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Po Mszy Świętej poświęcenie plonów oraz Kapliczki Dziecka Utraconego. Program uroczystości w gablocie.
 • W tym dniu tradycyjnie idzie pielgrzymka piesza z Olsztynka do Gietrzwałdu. Wyjście spod kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 4:00.
 • Za dwa tygodnie – 20 września – o godzinie 12:00 odbędą się już po raz piąty dożynki wojewódzkie w Skansenie. W związku  z tym w tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11:00 w naszym kościele.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00 będzie poświęcenie przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Przed kościołem Pani z Mołdawii prosi o wsparcie – zbiera na szpital dla córki po wypadku.