Archiwum postów 2015/07

XVII Niedziela zwykła

J 6, 1-15

Bóg troszczy się o nas

Syn Boży w cudowny sposób nakarmił wielką rzeszę ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Udowodnił w ten sposób swoje boskie pochodzenie. Cud ten ma jeden ważny dla nas wymiar. pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka i nie pozostawia go na łaskę losu. Każdy z nas może poczuć się jednym z tych, którzy wówczas przyszli, aby słuchać nauczania Jezusa. Jedynym warunkiem, aby włączyć się w tę wspólnotę, jest pragnienie podążania za Zbawicielem i zaufanie Mu. Ludzie ci byli tak pochłonięci nauczaniem Mistrza z Nazaretu, że zapomnieli o zabezpieczeniu materialnym. Dajmy się porwać duchowi Ewangelii, a Bóg troszczyć się będzie o nasze materialne potrzeby.

Panie, oto wychodzę w drogę, aby, podążając za Tobą, wsłuchiwać się w Twoje Słowo. Powierzam Ci moje życie i to wszystko, co na tej drodze mnie spotyka.

 • Dziękuję Ojcu Markowi Pogorzelskiemu, werbiście, za obecność w naszej parafii i podzielenie się doświadczeniami z Togo i Beninu (4 i 7 lat).
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszach Św. odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji będą zbierane dobrowolne ofiary na misje.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Św. 0 godzinie 9:00.
 • W najbliższy czwartek – 30 lipca po Mszy Św. o godzinie 12:00 z konkatedry Św. Jakuba w Olsztynie wyruszy XXXII Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
 • W środę Msza Św. będzie o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XVI Niedziela zwykła

Mk 6, 30-34

Zasłużony odpoczynek

Widok ludzi, którzy przyszli, aby słuchać Mistrza, zmienia początkowe plany „wypoczynkowe” i Jezus zaczyna ich nauczać. Ta scena powinna budzić w nas nadzieję. Możemy zawsze przychodzić do Chrystusa, i „w porę, i nie w porę”. Ważne jest aby w nas było pragnienie słuchania Pana. Syn Boży po to przyszedł na świat, aby dać odpowiedź na dręczące nas pytania i przynieść ulgę naszym duchowym i fizycznym bolączkom. Boski mistrz posyła swoich uczniów, aby odpoczęli. Potrzebujemy równowagi w naszym życiu. Czas odpoczynku jest potrzebny, aby móc efektywniej służyć dziełu ewangelizacji. Niech ta zachęta Jezusa będzie rachunkiem sumienia dla wszystkich pracoholików.

Panie, oto przychodzę do Ciebie pełen trosk wynikających z moich licznych obowiązków. Powierzam Ci je i liczę, że pozwolisz mi także nieco wypocząć.


 • We wtorek – 21 lipca wypada 19 rocznica poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła.
 • W następną niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców, po Mszach Św. odbędzie się poświęcenie pojazdów. Przy okazji zbierane będą dobrowolne ofiary na misje. Tego dnia będziemy gościli w naszej parafii O. Werbistę – misjonarza z Togo.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XV Niedziela zwykła

Mk 6, 7-13

Wolni dla Chrystusa

Jezus ceni prostotę w życiu i zachowaniu uczniów. Gdy rozesłał ich w świat, aby głosili Ewangelię, nakazał im, aby nie brali ze sobą nadmiaru rzeczy. Gromadząc dobra materialne, bardzo łatwo ulegamy pokusom zachłanności lub łakomstwa. Przestajemy być wolni, gdy dobra materialne biorą nad nami górę. Człowiek duchowo wolny nie uzależnia swojego zachowania ani od okoliczności ani od osób. Gdy ktoś nie akceptuje nas z powodu Ewangelii, którą wyznajemy, nie zatrzymujemy się na tym i nie blokujmy się na ludzi. Róbmy to, do czego czujemy się powołani. Uczniowie strząsają pył z nóg i idą dalej, głosząc Dobrą Nowinę i wypędzając złe duchy.

Jezu, Ty, który wyzwalasz nas z mocy ciemności i prowadzisz ku wolności dzieci Bożych, dodaj mi odwagi, abym nie zniechęcał się wobec trudności, jakie mogę napotkać w wyznawaniu Ciebie.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę, przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • W środę Msza Święta będzie o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XIV Niedziela zwykła

Mk 6, 1-6

Bóg jest blisko

****Trudno było uwierzyć mieszkańcom rodzinnego miasta Jezusa, że człowiek, którego znali od dzieciństwa, może być oczekiwanym Mesjaszem. Bóg może posługiwać się ludźmi z naszego najbliższego otoczenia, aby przez nich przekazywać swoją wolę. Mąż lub żona, dziecko, członek mojej wspólnoty – może właśnie te osoby mają być dla mnie przewodnikami w drodze do Boga? Nie trzeba wcale jechać do odległych sanktuariów albo spotykać sławnych kaznodziejów, aby doświadczyć działania Bożej opatrzności i usłyszeć wolę Boga. Może właśnie poprzez Twoich najbliższych i w miejscach, które codziennie mijasz, mówi do Ciebie Bóg?

Panie, Ty przechodzisz tak często obok mnie i stawiasz na mojej drodze różne osoby. Otwórz moje ucho, abym usłyszał Twój głos i uwierzył, że to Ty zawsze do mnie mówisz.


 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy o godzinie 9:00.
 • We wtorek – 7 lipca – wypada 19 rocznica pierwszej Mszy Świętej odprawianej w naszej parafii, w kaplicy.
 • W poniedziałek Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Na półce z prasą są wyłożone też ulotki na temat in vitro – pytania i odpowiedzi wydane przez Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia.