Archiwum postów 2015/03

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Mk 14, 1-15, 47

Wejść w tajemnicę

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Będzie on obfitował w niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak czas wspomnień i historycznych obchodów wydarzeń z przeszłości. Jezus jest żywy i działa w swoim Kościele, który my tworzymy. Jego doświadczenia stają się naszym udziałem. Ile to razy przeżywamy w naszym życiu łzy Golgoty, a jednocześnie doświadczamy poranków zmartwychwstania! Dajmy się poprowadzić Bożemu Duchowi i wejdźmy całym sobą w misterium Wielkiego Tygodnia.

Jezu, tak jak zaprosiłeś uczniów, aby Ci towarzyszyli w wydarzeniach paschalnych, tak zaproś i mnie. Chcę iść za Tobą i wraz z Tobą. Pragnę dotrwać w oczekiwaniu na Poranek Zmartwychwstania.

 • Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Centralne miejsce w tym tygodniu, jak również w ciągu całego roku liturgicznego zajmuje Triduum Paschalne, trwające od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum Paschalne jest pamiątką tajemnicy przejścia Pana Jezusa z tego świata do Ojca, przejścia ze Śmierci do Życia.
 • Msza Święta w Wielki Czwartek jest Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniającą ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu Komunia Święta będzie rozdawana pod dwiema postaciami – chleba i wina. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która symbolizuje uwięzienie Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień kapłański, nasze kapłańskie święto. Zapraszam do wspólnej modlitwy, aby dziękować Bogu za dar kapłaństwa i jednocześnie proszę o modlitwę w intencji kapłanów. Jest to też dzień wszystkich ministrantów, którzy są powołani do służby przy ołtarzu. Serdecznie w tym dniu zapraszam wszystkich ministrantów, ich rodziców, najbliższych. Jest to jednocześnie I Czwartek miesiąca, pomodlimy się więc wspólnie o nowe powołania duchowne.
 • W Wielki Piątek uczestniczymy w Liturgii Męki Pańskiej, słuchając opisu Męki Pana Jezusa i adorując krzyż. Po nabożeństwie Pan Jezus w Eucharystii zostanie przeniesiony do Grobu. Adorując Najświętszy Sakrament odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa (jest to I Piątek miesiąca). W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 • W Wielką Sobotę przez cały dzień adorujemy Jezusa Eucharystycznego w Grobie od godziny 9:30 do około 21:00. W ciągu dnia święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało o godz. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. Święcenie pokarmów w wioskach według następującego porządku: Wilkowo 1 – 9:45; Tolejny – 9:55; Wilkowo 2 – 10:05; Sudwa Kolonia – 10:20; Karczma Świętojańska – 10:30; Świętajny – 10:40; Sudwa – 10:50; DPS – 11:00.
 • W sobotę wieczorem będziemy uczestniczyli w Liturgii Wigilii Paschalnej, która jest Mszą Niedzieli Zmartwychwstania. Na tę Liturgię przynosimy ze sobą świece chrzcielne – gromnice, paschaliki, lampiony. Po Liturgii krótkie czuwanie modlitewne i wspólny różaniec (zmiana tajemnic różańcowych). Podczas tej Liturgii odbędzie się też poświęcenie nowej chrzcielnicy. Przepisy liturgiczne mówią: „Wśród ważniejszych części wnętrza kościoła słusznie wyróżnia się chrzcielnicę, czyli miejsce, gdzie znajduje się źródło chrzcielne. Tam bowiem sprawuje się chrzest, pierwszy sakrament nowego Przymierza, w którym ludzie jednoczą się przez wiarę z Chrystusem, otrzymują miano i godność dzieci Bożych. Ponieważ chrzest jest początkiem całego życia chrześcijańskiego, wszystkie kościoły parafialne winny mieć swoją chrzcielnicę, czyli miejsce, w którym woda chrzcielna jest przechowywana”.
 • Liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty będzie o godzinie 18:00.
 • Zachęcam do chrześcijańskiego przeżycia dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności Triduum Paschalnego. Zachęcam też do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w te dni.
 • W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tradycyjnie o godzinie 6:00 będzie Msza Święta Rezurekcyjna, poprzedzona procesją. Procesja będzie szła wokół kościoła i plebanii. Serdecznie zapraszam ministrantów, Panie z Kółek Różańcowych i strażaków do udziału w procesji oraz dzieci chętne do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Chorągwie, różaniec i poduszki będą w przedsionku kaplicy.
 • Msze Święte w pierwszym dniu Świąt: 6:00, 9:00, 11:00, 17:00. W drugim dniu Świąt Msze Św. o godzinie 9:00 i 11:00, nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17:00.
 • Spotkanie z rodzicami dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się po Świętach.
 • Po dzisiejszych Mszach Świętych przy wyjściu będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać.
 • W Wielkim Tygodniu będzie jeszcze okazja do Spowiedzi Świętej – codziennie po Mszy Świętej, także w dniach Triduum Paschalnego.
 • Konkurs na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie dziś po Mszy Świętej o godzinie 11:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale.
 • Odwiedziny chorych jutro w godzinach przedpołudniowych.

V Niedziela Wielkiego Postu

J 12, 20-33

Wydać plon

Prawdziwa miłość jest zawsze płodna. Dotyczy to zarówno jej wymiaru fizycznego, jak i duchowego. Owocem miłości pomiędzy dwojgiem ludzi , mężczyzną i kobietą, jest dziecko. Owocem miłości nadprzyrodzonej, ukierunkowanej na Boga, jest płodność duchowa. Jeśli twierdzimy, że kochamy Boga, a nienawidzimy ludzi, to nasza miłość nie jest prawdziwa. Jako chrześcijanie jesteśmy na świecie niczym ziarno pszenicy wrzucone w glebę. Mamy wydać plon. Tym plonem jest miłość.

Wychodzę, Panie, ku Tobie, aby ujrzeć Twoje oblicze. A gdy już je zobaczę, pragnę zanieść jego odbicie do ludzi, których spotkam w moim życiu. Dodaj mi tylko siły, abym nie zawrócił w połowie drogi.


 • W minionym tygodniu przeżyliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Wyrażam wdzięczność Bogu za owoce tych rekolekcji przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych.
 • Rekolekcje w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczynają się dzisiaj i będą trwały do środy włącznie, według stałego porządku.
 • W najbliższą środę wypada liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jest to Dzień Świętości Życia. Stąd też w naszym kościele wystawa plakatów poświęconych wartości i obronie życia ludzkiego. Życie ludzkie jest największą wartością, jaką posiadamy tu, na Ziemi. Jest też po Bogu największą świętością, bo jest darem Stwórcy, rodzice przekazują tylko życie biologiczne. Dziękuję bardzo za przygotowanie tej wystawy.
 • Serdecznie zapraszam na ostatnią w tym roku Drogę Krzyżową , którą będziemy przeżywać idąc ulicami naszej parafii. W piątek zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17:00. Po Mszy Świętej, czyli o godzinie 17:30, rozpocznie się przy kościele Droga Krzyżowa, następnie będziemy szli ulicami: Akacjową, Lipową, Wilczą i zakończymy to nabożeństwo przy kościele. W razie niezbyt sprzyjającej aury czy zimna Droga Krzyżowa odbędzie się w kościele. To nabożeństwo będziemy przeżywali w intencji rodzin z naszej parafii.
 • Kwiaty do Grobu Pańskiego wzorem lat ubiegłych będą zakupione. Ofiary na kwiaty można składać indywidualnie, bądź przy wyjściu z kościoła dzisiaj i za tydzień.
 • Już za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Podczas wszystkich Mszy Świętych będzie poświęcenie palm. Tradycyjnie zachęcam wszystkie dzieci do konkursu na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie – rozwiązanie konkursu o godzinie 11.00.
 • Również w Niedzielę Palmową te dzieci, które wzięły skarbonki Caritas i zbierały jałmużnę wielkopostną z myślą o najbiedniejszych, przyniosą je na Mszę Świętą o godzinie 11:00 i złożą przed ołtarzem na ofiarowanie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odeszło do wieczności dwoje naszych parafian – ś.p. Stanisław Dzikowicz, lat 86 i ś.p. Celina Turowska, lat 90.

IV Niedziela Wielkiego Postu

J 3, 14-21

Nowa perspektywa

Niezrozumiała do końca pozostanie dla człowieka kwestia, dlaczego Bóg posłał swojego Syna, aby przez ofiarę krzyżową odkupił świat. Przecież mógłby uczynić to w inny, mniej krwawy sposób. Jeśli jednak wybrał dla swojego Syna taką właśnie drogę, to nie oczekujmy, że nasze ziemskie życie będzie wolne od krzyży  i utrapień dnia codziennego. Ofiara krzyża wpisana jest w dzieje ludzkości i każdego pojedynczego człowieka. Trzeba przy tym pamiętać, że tak jak krzyż doprowadził Jezusa do zmartwychwstania, tak i my, wierząc w Syna Bożego, z Nim zmartwychwstaniemy. To jest nowa perspektywa, jaką przed każdym z nas otworzył i wciąż otwiera Zbawiciel.

Panie, Ty jesteś źródłem prawdziwej światłości. Oświeć promieniem Twojej łaski mroki mojego serca, abym także w obliczu krzyży, jakie noszę w moim życiu, doświadczył Twojej zbawczej mocy.

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś rozpoczęliśmy, będą trwały do środy włącznie według następującego porządku: poniedziałek, wtorek i środa – godz. 10:00 i 17:30; dzieci – poniedziałek – godz. 16:00 ; młodzież – wtorek i środa – godz. 17:30.
 • Spowiedź Święta przed Mszą Świętą i w czasie Mszy Świętej.
 • W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową o godzinie 16:30 w intencji ludzi uzależnionych.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie – ś.p. Ryszard Schodowski, lat 64, ś.p. Włodzimierz Godlewski, lat 69, a także spoza naszej parafii, ale z nią związani – ś.p. Elżbieta Wolska, lat 66 oraz ś.p. Waldemar Jurkiewicz – lat 63.
 • W czwartek wypada liturgiczna Uroczystość ku czci Św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Marii Panny – Msza Święta o godzinie 8:00.

III Niedziela Wielkiego Postu

J 2, 13-25

Wytrwałość i cierpliwość

Działalność Jezusa jako Mesjasza związana była z tym, co duchowe. Syn Boży nie zapoczątkował zbrojnego powstania przeciw Rzymianom i nie przywrócił Izraelowi niezależności politycznej. Tym, co dla Jezusa było ważne, to miejsce dla Boga w ludzkich sercach. Jedyną rewolucją, jaką On zapoczątkował, jest rewolucja ludzkich serc. Dla wielu Mu współczesnych było to trudne do przyjęcia i zrozumienia. Zbawiciel nie od razu wszystko przed nami odsłania. Bywa, że musimy na pewne znaki czekać, ucząc się tym samym wytrwałości i cierpliwości.

Jezu Mistrzu, oto stoję przed Tobą i wołam: ześlij na mnie Ducha Świętego, abym umiał z pokorą przyjąć wszystko, co do mnie mówisz, i bym wytrwale realizował to w życiu.

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień – w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 15 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Michał Tunkiewicz.
 • Zachęcam nieustannie i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie 16:30; w tym tygodniu Droga Krzyżowa będzie w intencji rekolekcji i całej parafii.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najlepsze życzenia: by zawsze były otoczone szacunkiem, zwłaszcza ze strony swoich mężów, dzieci, bliskich i znajomych. Życzę też wiele zdrowia, pogody ducha i Bożego błogosławieństwa w pracy oraz w codziennym życiu.
 • Wydawanie żywności osobom objętym pomocą odbędzie się w najbliższą środę w godzinach od 18:00 do 19:00. Po godzinie 19:00 mogą przyjść wszyscy chętni, którzy lubią jabłka.

II Niedziela Wielkiego Postu

Mk 9, 2-10

Dać się poprowadzić

Doświadczenie apostołów na Górze Przemienienia wzmocniło ich wiarę, nawet jeśli w pierwszym odruchu czuli się zaskoczeni i wydarzenia przerastały ich sposób pojmowania. Cóż, Bóg czasem objawia się w naszym życiu w szczególny sposób: poprzez przeżyte wydarzenia, spotkanych ludzi albo otrzymane charyzmaty. Początkowo w takich sytuacjach czujemy się zakłopotani. Nie wiemy, co o tym myśleć i jak dalej postępować. Ważne jest, aby się nie przestraszyć i nie zwątpić. Mamy po prostu przyjąć dary oraz dać się poprowadzić Panu. A On już o wszystko inne zadba.

Jezu, dziękuję Ci za to, że tak często zabierasz mnie ze sobą na Górę Przemienienia i dajesz odczuć tam Twoją obecność. Proszę Cię, Panie, o siłę i wytrwałość w codziennym naśladowaniu Ciebie.


 • Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.
 • W dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie już po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji, które za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom Ad Gentes zostaną przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • Zachęcam serdecznie i zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. To wyraz naszej wiary i zaangażowania w duchowe przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienie tajemnicy Odkupienia, które dokonało się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek, I sobota marca. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu okazja do Spowiedzi Św. (przed Drogą Krzyżową).
 • Po Mszach Świętych będą rozdawane dzieciom skarbonki kartonowe, do których zbieramy przez czas Wielkiego Postu jałmużnę – drobne ofiary z myślą o biednych i potrzebujących pomocy. Przyniesiemy je do kościoła w Niedzielę Palmową.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się za dwa tygodnie – od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim zbierającym te ofiary. Msza Święta w intencji ofiarodawców będzie odprawiona w najbliższy piątek.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka – ś.p. Marianna Zegadło, lat 95.