Archiwum postów 2015/02

I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

Dar pustyni

Pustynia jest zawsze szkołą pokory i wolności. Kiedy Bóg wyprowadza nas na pustynię, wówczas chce, abyśmy poznali samych siebie przez pryzmat naszych słabości i ograniczeń. Na pustyni uczymy się też w nowy sposób patrzeć na Boga, bo wtedy jesteśmy zdani tylko na Niego. Pustynią w naszym życiu może być dla nas czas choroby, czas smutku związanego ze stratą kogoś bliskiego, czas, gdy poczuliśmy się zdradzeni, opuszczeni i poniżeni. W sposób instynktowny chcielibyśmy zazwyczaj uniknąć pustyni. Spróbujmy zatem tym razem przyjąć pustynię nie jako przekleństwo, ale jako dar Boga dla nas.

Jezu, który wyszedłeś na pustynię, aby pokazać nam, jak walczyć ze słabościami i pokusami złego ducha, proszę Cię, naucz mnie przeżywać moją życiową pustynię w łączności z Tobą.

 • Dziś o godzinie 10:00 wystąpi sześcioosobowy zespół z programem o Błogosławionej Anieli Salawie.
 • Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest jakby drugim początkiem tego okresu dla tych, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywną modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16:30. Zachęcam serdecznie do wspólnego udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45. Pamiętajmy też o osobistych postanowieniach i umartwieniach na Wielki Post (modlitwa, jałmużna, post). W naszym kościele jest wystawiona skarbonka, do której można składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych.
 • W następną – II Niedzielę Wielkiego Postu po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na misje.
 • Dziś o godzinie 18:00 odbędzie się próba chóru.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

VI Niedziela zwykła

Mk 1, 40-45

Usłyszeć, co mówi Bóg

Bóg działa w życiu człowieka na różne sposoby. Czasem to działanie jest bardzo widoczne, zarówno dla nas samych, jak i naszego otoczenia. Innym razem Bóg jest dyskretny i chce, aby pewne rzeczy pozostawały ukryte. Dlaczego tak jest? Tego do końca nie zrozumiemy. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu zdać się na Jego prowadzenie. Bóg sam najlepiej wie, czego w danej chwili nam potrzeba. Nie bójmy się nigdy Boga prosić. Ale też nie zniechęcajmy się zbyt szybko, gdy prośby te nie zostaną natychmiast wysłuchane. Bóg nigdy nie jest głuchy na nasze wołanie. A my, zapatrzeni w samych siebie, Jego odpowiedzi nie jesteśmy w stanie usłyszeć.

Panie, proszę Cię, abyś uzdolnił mnie nie tylko do tego, abym umiał Cię prosić, ale uczyń mnie zdolnym do wsłuchania się w to, w jaki sposób Ty chcesz działać w moim życiu.

 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu – okres 40 dni przygotowania do największych świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu na znak pokuty przyjmujemy popiół na nasze głowy. Msze Św. w tym dniu o godzinie 10:00 i 17:00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w naszym kościele będzie odprawiana w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie  16:30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież oraz wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców oraz kandydatów do bierzmowania do udziału w Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8:45.
 • W następną niedzielę do naszej parafii przybędzie sześcioosobowa grupa „Noro Lim” z Krakowa (w tym dwie osoby z Sieprawia, czyli miejsca, gdzie urodziła się nasza patronka) z programem muzyczno-poetyckim opartym na tekstach z „Dzienniczka” Błogosławionej Anieli Salawy. Grupa, której założycielem jest Rafał Alicki, natomiast kierownikiem organizacyjnym Ewa Aksamović (jednocześnie autorka tekstów i wokalistka), istnieje od ponad 12 lat. Nazwa zespołu – Noro Lim – to zaczerpnięty z języka tolkienowskich elfów okrzyk oznaczający „Pędź naprzód”. Zespół dał około 300 koncertów, głównie w kościołach oraz kameralnych salach „z klimatem” (np. do ukochanych miejsc grupy należą Dom Grecki w Myślenicach, Zamek w Dobczycach, Zamek w Niepołomicach, sala w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie). Jak sami o sobie piszą: „Nasz nurt to szeroko pojęta muzyka poetycka, czyli piosenki o łagodnych dźwiękach, z poetyckim, marzycielskim tekstem oraz utwory instrumentalne zbliżone swą estetyką do muzyki filmowej. Z określeń, jakie mieliśmy okazję usłyszeć, najbardziej podobały nam się: muzyka ilustracyjna, muzyka baśni, aż wreszcie – niezmiernie poetycko: „wiatr i lawenda”… Zespół wydał 5 płyt, które będzie można nabyć po koncercie. Na płytach są między innymi utwory, które usłyszymy podczas występu w naszym kościele. Zapraszam serdecznie na koncert w niedzielę 22 lutego, na godzinę 10:00, a więc między Mszą Św. o godzinie 9:00 a Mszą Św. o godzinie 11:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W następną niedzielę po Mszy Św. niedzielnej odbędzie się próba chóru. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
 • Komunikat Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego, przeznaczony do odczytania w dzisiejszą niedzielę:

Drodzy Bracia i Siostry!

W maju 2014 r.  zwróciłem się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o nowego biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Warmińskiej. Kilka miesięcy później, we wrześniu, otrzymałem od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce wiadomość, iż Ojciec Święty Franciszek, po rozważeniu wszystkich okoliczności zadecydował, aby zamianować dla naszej archidiecezji biskupa-koadiutora, czyli biskupa pomocniczego, który będzie wyznaczony jako mój następca. Serdecznie dziękuję za modlitwę w mojej intencji oraz w intencji wyboru nowego biskupa pomocniczego.

Dzisiaj pragnę podzielić się radosną wiadomością, iż Ojciec Święty Franciszek mianował dnia 10 lutego 2015 r. biskupa Józefa Górzyńskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Arcybiskupem – Koadiutorem Archidiecezji Warmińskiej.

Arcybiskup – Koadiutor nominat Józef Górzyński urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 2 czerwca 1985 r. z rąk kardynała Józefa Glempa. Następnie po dwóch latach pracy wikariuszowskiej rozpoczął studia specjalistyczne z dziedziny liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 r. na Wydziale Teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po studiach został prefektem w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Prowadził również pracę dydaktyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2003 r. został mianowany opatem Kapituły Kolegiackiej Kampinosko – Bielańskiej, a rok później proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie. W 2012 r. kardynał Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej, a także dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych. Święcenia biskupie przyjął dnia 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kardynała Kazimierza Nycza. W Konferencji Episkopatu Polski biskup Józef Górzyński przewodniczy Zespołowi Programowemu ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej oraz Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Uczestniczy w pracach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów oraz ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Niech nowemu Arcybiskupowi – Koadiutorowi Archidiecezji Warmińskiej towarzyszą nasze modlitwy, by mógł ofiarnie wypełnić misję pasterską dla dobra i zbawienia dusz wiernych Ludu Bożego na Warmii.

Olsztyn, dnia 10 lutego 2015 r.

Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński

V Niedziela zwykła

Mk 1, 29-39

Większa gorliwość

Gdy teściowa Symeona została uzdrowiona, zaczęła usługiwać Jezusowi i apostołom. Nie pozostała bierna, ale natychmiast powróciła do codziennych życiowych obowiązków. Każdy, kto spotkał Jezusa na swojej drodze , kto doświadczył Jego zbawiającej łaski, zaczyna rozumieć, że odpowiedzią na Jego miłość będzie zawsze większa gorliwość w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego. Po owocach poznaje się, czy dane dzieło jest Boże. Owocem prawdziwego spotkania z Jezusem jest zawsze wdzięczność, wyrażona w postawie służby. Mąż gorliwiej stara się kochać żonę, a żona – męża. Dzieci z większym szacunkiem patrzą na rodziców, a rodzice stają się lepsi dla swoich dzieci. Nasze życie nabiera nowej jakości.

Panie, Ty uzdrowiłeś teściową Szymona, aby z większą gorliwością mogła służyć swoim najbliższym. Umocnij mnie, abym z większym oddaniem potrafił służyć ludziom, do których mnie posyłasz.

 • W środę – 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, wypada Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Św. Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielany Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 17:00. Do Sakramentu Chorych mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamię poważnej i trwałej choroby i są w stanie łaski uświęcającej. W tym dniu odwiedzę też chorych, których zazwyczaj odwiedzam w I piątki miesiąca.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom rozpoczynającym II semestr życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce i pracy.
 • Jutro – w poniedziałek Mszy Św. nie będzie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

IV Niedziela zwykła

Mk 1, 21-28

Propozycja zmiany

Na widok cudów, jakie czynił Syn Boży, wielu ludzi ogarniało zdziwienie. Nie spodziewali się, że działanie Boga, dokonujące się przez Jezusa i w osobie Jezusa może być aż tak znaczne. Część osób pod wpływem tych doświadczeń przyjmowało naukę Mesjasza i przemieniało swoje życie. Byli i tacy, którzy zatrzymywali się jedynie na sensacyjnej stronie wydarzeń, a ich życie biegło dalej dotychczasowym torem. Bóg nikogo nie zmusza do nawrócenia. Proponuje jedynie, że może nam pomóc zmienić życie. Jednak to każdy z nas musi podjąć decyzję. Samo bycie obserwatorem, nawet cudownych zdarzeń, nie gwarantuje zbawienia.

Panie, który dokonywałeś tak wielu cudów, proszę, dodaj mi odwagi, abym szedł za Tobą i mógł zmienić to, co w moim życiu jest niedoskonałe. Nie chcę jedynie patrzeć na Ciebie, ale pragnę Cię naśladować.


 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Zachęcam ponownie, aby zgłaszać się do Nieustającego Różańca – jest to nieustanna modlitwa w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w Waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić gorącą i z serca płynącą wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem. Dziękuję za każdy gest życzliwości, gościnności i otwartości oraz za wszystkie ofiary, które pozwoliły w znacznej części uregulować zobowiązania finansowe. Sprawozdanie roczne odczytam za dwa tygodnie.
 • Jutro – 2 lutego – obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana  Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Tradycyjnie w czasie Mszy Świętych będzie poświęcenie świec zwanych gromnicami, które przynosimy ze sobą. Można będzie też nabyć je w zakrystii. Msze Święte w tym dniu będą odprawione o godzinie 10:00 i 17:00.
 • We wtorek – 3 lutego – wypada liturgiczne wspomnienie Św. Błażeja – patrona od chorób gardła. Ku jego czci będzie poświęcenie świec oraz specjalne błogosławieństwo dla każdego indywidualnie.
 • We czwartek – 5 lutego – wypada liturgiczne wspomnienie Św. Agaty, patronki od pożarów i innych niebezpieczeństw, ku jej czci święci się chleb, który bierzemy do swoich domów.
 • W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota lutego. W piątek nie będzie odwiedzin chorych, będą natomiast w Dniu Chorych – 11 lutego. W piątek po południu okazja do Spowiedzi Św. od godziny 16:30, potem Msza Św. i nabożeństwo pierwszopiątkowe.
 • Gorąco zachęcam dzieci do oglądania nowej serii filmów o polskich świętych i błogosławionych, zatytułowanej „Aureola – od Stanisława do Karola”. Będą one emitowane w każdy piątek o godzinie 15:40, na kanale dziecięcym TVP ABC.
 • Jutro zbiórka elektrośmieci. Proszę zostawiać zużyty sprzęt przy bocznych drzwiach od kaplicy. Przy wyjściu z kościoła będą rozdawane ulotki.