Archiwum postów 2014/12

Niedziela Świętej Rodziny

Łk 2, 22-40

Prostota i posłuszeństwo

Maryja i Józef zewnętrznie nie wyróżniali się spośród innych małżeństw. Cechowało ich wielkie posłuszeństwo Bogu, który prowadził ich przez swoich przyjaciół. Ile dzieci tego dnia przyniesiono do świątyni? Ile przedstawiono Panu? A jednak Symeon zatrzymał się tylko przy małym Jezusie, aby wziąć Go ze wzruszeniem w objęcia i wypowiedzieć słowa proroctwa. Jedynie o małym Jezusie mówiła wszystkim z radością prorokini Anna, wielbiąc Boga! Maryja i Józef przyjmowali w wierze te wszystkie słowa i gesty, pamiętając o nich pośród trudu codzienności.

Jezu, wstawiennictwu Twojej ziemskiej rodziny – Maryi i Józefa – zawierzam dziś moją rodzinę. Udziel nam łaski odnajdywania każdego dnia Twojej obecności pośród nas.


 • W środę ostatni dzień starego roku. Jest to szczególna okazja z naszej strony do wdzięczności wobec Pana Boga za kolejny miniony rok. Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym oraz Te Deum.
 • W czwartek – w Nowy Rok – Msze Święte będą o godzinie 11:00 i 17:00.
 • W tym tygodniu wypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota stycznia. W piątek przed południem odwiedziny chorych.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Wizyty duszpasterskie – kolęda – w tym tygodniu według następującego porządku:
 1. Łęciny – dziś, w niedzielę, od godziny 12:30.
 2. Sudwa – poniedziałek od godziny 9:00 (od numeru 33).
 3. Karczma Świętojańska, Świętajny, Sudwa Kolonia i ulica Parkowa 2 – wtorek od godziny 9:00.
 4. Wilkowo nr 8-13 – środa od godziny 9:00.
 5. Ulica Wilcza 14B – piątek od godziny 13:30.
 6. Ulica Wilcza 14A – sobota od godziny 9:00.

 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Benedykt Flegel – lat 78 i ksiądz Franciszek Mąkinia – pallotyn z Bielska-Białej.

IV Niedziela Adwentu

<span mce_name=“strong” mce_style=“font-weight: bold;” style=“font-weight: bold;” class=“Apple-style-span”>Łk 1, 26-38

<span mce_name=“strong” mce_style=“font-weight: bold;” style=“font-weight: bold;” class=“Apple-style-span”>Obdarowana ponad miarę

Maryja obdarowana przez Boga. Obdarowana ponad miarę – łaski pełna. Obdarowana Jezusem – Słowem Wcielonym. Takie obdarowanie budzi lęk. Jak to możliwe? Dlatego Bóg słowami Gabriela zaprasza Ja do ufności: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską”. Maryja przestaje się lękać, bo powierza się miłości Boga: „Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, doskonała miłość odrzuca lęk” (1 J 4, 18). Ona, która doświadcza umiłowania ponad miarę i zostaje wypełniona Bożą łaską, pokornie zawierza się otrzymanemu darowi: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według Twego słowa”.

Jezu, ja także jestem obdarowany ponad miarę. Ojciec dał mi Ciebie, a wraz z Tobą wszelkie łaski i nieskończoność swojego przebaczenia. Oto ja, Panie, niechaj Twoje słowo spełnia się w moim życiu.

 • W czwartek Święta Bożego Narodzenia. Naszym polskim zwyczajem poprzedzi je Wieczerza Wigilijna, którą będziemy przeżywali w środę wieczorem w naszych domach rodzinnych. Zachęcam gorąco, abyśmy przy tej wieczerzy zachowali, pielęgnowali i przekazywali następnym pokoleniom nasze tradycje i zwyczaje (dzielenie się opłatkiem, czytanie Pisma Świętego, modlitwa, śpiewanie kolęd).
 • We środę Msza Święta o godzinie 8.00.
 • Msza Święta – Pasterka – tradycyjnie o godzinie 24.00. Przed Pasterką o godzinie 23:30 koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru.
 • W czasie Pasterki będziemy obchodzili 7  rocznicę wejścia do kościoła i poświęcenia naszej świątyni przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza. W czasie pasterki jedna intencja mszalna będzie odprawiona za fundatorów żyrandoli.
 • W pierwszym dniu Świąt Msze Święte jak w każdą niedzielę. W drugim dniu Świąt nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17.00.
 • Okazja do Spowiedzi Świętej jeszcze dziś po Mszy Świętej, a także jutro, we wtorek i środę przed Mszą Świętą.
 • W sobotę – 27 grudnia – wypada liturgiczne Święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Ku Jego czci będzie błogosławieństwo wina, które będziemy spożywali (w bezpiecznych ilościach).
 • W następną niedzielę obchodzimy Święto Świętej Rodziny.
 • Bóg zapłać tym wszystkim, którzy włączyli się w przedświąteczną akcję przygotowania paczek dla 60 dzieci z rodzin najtrudniej sytuowanych. Łączna wartość tych paczek wynosi ponad 6000 złotych. W poprzednią niedzielę zebrano na paczki 880 złotych. Część funduszy pochodzi z odpisu 1% od podatku, część z wcześniejszych rezerw. Prezenty o wartości ponad 3000 złotych dla dzieci zostały zakupione przez jedną rodzinę z naszej parafii. W piątek paczki te zostały rozdane. W miniony czwartek rozdano ponad 3 tony żywności. Otrzymaliśmy też paczki z odzieżą (zwłaszcza dla dzieci), zabawkami i innymi rzeczami z Niemiec, z Bad Sachsa.
 • Serdecznie dziękuję za wielkie zaangażowanie, za wszelką pracę całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas przy dystrybucji żywności, za comiesięczny dyżur w punkcie Caritas, za przygotowanie paczek i piątkowego Mikołaja. Dziękuję Panu Zbyszkowi za przywożenie żywności z Olsztyna. Dziękuję właścicielom sklepu i pracownikom za zakupienie i przywóz paczek dla dzieci. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, w szczególności ofiarodawcy wszystkich prezentów dla dzieci, dziękuję też wszystkim wolontariuszom.
 • Dziękuję za wszelką pomoc w okresie przedświątecznym, Nadleśnictwu Jagiełek za przywiezienie choinek.
 • Bóg zapłać za wszystkie ofiary grudniowe składane przy okazji roznoszenia opłatków, na rzecz kościoła i jego ogrzewania. Bóg zapłać wszystkim osobom zbierającym ofiary przez cały rok.
 • Jest do nabycia „Gość Niedzielny”, numer podwójny po 7 zł, w nim dodatek specjalny z modlitwą przy wigilijnym stole i śpiewnikiem zawierającym nawet po kilkanaście zwrotek najpopularniejszych kolęd.

III Niedziela Adwentu

J 1, 6-8, 19-28

Świadczyć o Światłości

Jak ważne jest zrozumieć, kim  jest świadek. On jedynie przekazuje to, co sam otrzymał. Podobnie jak Jan. On nie jest Światłością, lecz osobiście spotkał Światłość świata – Chrystusa i ma o Nim mówić i ukazywać Go własnym życiem. Świadek to człowiek wybrany i posłany przez Boga, dzięki Jego świadectwu każdy, kto go spotyka, ma szansę o Bogu usłyszeć i poznać Go. Dzięki łasce chrztu świętego i bierzmowania każdy z nas jest świadkiem Chrystusa. Eucharystia jest źródłem Bożego światła, które nas zapala i odwagi w niesieniu blasku Ewangelii wszystkim.

Jezu, proszę o łaskę wzrastania w świadomości, że jestem Twoim posłanym. Jednocześnie proszę o pokorę, abym ukazywał Światłość, którą Ty jesteś.

 • Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zachęcam, abyśmy przeżyli je pojednani z Bogiem, aby w tym czasie Bóg znalazł miejsce w naszych sercach. Okazja do spowiedzi każdego dnia przed Mszą Świętą.
 • Dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje w sąsiedniej parafii i będą trwały do środy włącznie.
 • Od środy – 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu. Dni tego okresu w liturgii są poświęcone bezpośredniemu przygotowaniu do Bożego Narodzenia. W tych dniach odmawiamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.
 • W tym tygodniu Msze Święte roratnie w poniedziałek, środę i piątek. W środę zapraszam dzieci z lampionami oraz młodzież przed bierzmowaniem.
 • Są jeszcze do nabycia świece Caritas na stół wigilijny.
 • Po Mszy Świętej zgodnie z zapowiedzią będą zbierane dobrowolne ofiary na paczki dla dzieci z rodzin z naszej parafii, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Chcemy wspomóc te rodziny i sprawić radość przede wszystkim najmłodszym. Tradycyjnie już jedna rodzina z naszej parafii funduje prezenty wszystkim dzieciom. Natomiast pieniądze ze zbiórki przeznaczamy na paczki żywnościowe, zwłaszcza z myślą o dzieciach (60 dzieci).
 • Jutro dyżur w punkcie Caritas w godzinach od 18:00 do 19:00 (możliwość otrzymania odzieży i innych przedmiotów). W czwartek – 18 grudnia wydawanie żywności w godzinach od 18:00 do 19:00 według listy, jaką posiadamy. (rygory zostały mocno zaostrzone, jeśli chodzi o dochód na jedną osobę). W piątek – 19 grudnia – o godzinie 18:00 będą rozdawane paczki świąteczne dla dzieci też według przygotowanej listy.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

II Niedziela Adwentu

Mk 1, 1-8

Droga do serca – droga do Boga

Jak trudno dotrzeć gdzieś, gdy droga jest w fatalnym stanie. Można ryzykować sprawność pojazdu, a także własne zdrowie lub życie. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Jakże trudno dotrzeć do Boga i drugiego człowieka, kiedy drogi prowadzące „do” i „od” naszego serca  są w fatalnym stanie, pełne wybojów. Dziś słyszymy zaproszenie Jana Chrzciciela, proroka i poprzednika Mesjasza: „Przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie Jego ścieżki”. Kiedy droga do naszego serca jest prosta, wtedy my również stajemy się żywą Ewangelią o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Stajemy się nowym początkiem. Może warto zacząć już dziś…

Jezu, Ty przychodzisz, aby obdarzyć mnie mocą Ducha Świętego i zanurzyć w Jego miłości. Ile razy przyjmuję w moim życiu drugiego człowieka, tylekroć otwieram serce na przyjęcie Ciebie.

 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii, które rozpoczęły się dzisiaj, będą trwały do wtorku włącznie. W poniedziałek i wtorek o godz. 10:00 i 17:30 przychodzą dorośli i młodzież, dzieci zapraszam w poniedziałek o godzinie 16:00. Spowiedź Święta przed każdą Mszą Świętą i podczas Mszy Świętych.
 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej przy wyjściu będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Jutro – 8 grudnia – wypada liturgiczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
 • Msze Święte roratnie w tym tygodniu w środę o godzinie 8:00, w czwartek o godzinie 17:00 z udziałem dzieci oraz w sobotę.
 • Po każdej Mszy Świętej można nabywać świece wigilijne „Caritas” w cenie 5 złotych.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku również będą organizowane w okresie przedświątecznym paczki dla najtrudniej sytuowanych rodzin z naszej parafii. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez dobrowolną ofiarę – każdy może być „Świętym Mikołajem”. W następną niedzielę po Mszach Świętych będą zbierane ofiary na ten cel.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.