Archiwum postów 2014/11

I Niedziela Adwentu

Mk 13, 33-37

Dom Boga

Co jest domem Boga powierzonym mojej trosce, uwadze i czuwaniu? Domem Boga i moim jest cały stworzony świat, rzeczywistość, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Domem Boga i moim jest moje życie, czas, który został mi dany, osoby i wydarzenia. Domem Boga i moim jest moja osoba, moje serce, moja dusza, moje zdolności i możliwości. Jezus pragnie, aby nasze oczekiwanie było uważne i zarazem pełne ufności, nadziei i radości, a nie niepewności czy lęku. Oto powraca Pan i Przyjaciel, Zbawiciel i Oblubieniec!

Oczekuję Cię, Jezu, z nadzieją i radością, z troską i cierpliwością. Pragnę być gotowy na spotkanie z Tobą w codzienności i w wieczności!

 • Dziś rozpoczął się Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania. Niech będzie to dla nas czas religijnej refleksji, modlitwy i przygotowania na przyjście Pana.
 • Naszemu przygotowaniu do nadchodzących Świąt mają pomóc rekolekcje adwentowe – poprzez Słowo Boże, Sakrament Spowiedzi i Komunię Świętą. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie w II Niedzielę Adwentu, czyli za tydzień i wygłosi je Ojciec Lazar – kombonianin rodem z Togo.
 • Serdecznie zachęcam do udziału w Mszach Świętych roratnich o Najświętszej Marii Pannie, które będą w tym tygodniu we wtorek, czwartek i sobotę. Dzieci zapraszam z lampionami w czwartek, dzieci pierwszokomunijne obowiązkowo. Na roraty w czwartek zapraszam też młodzież przed bierzmowaniem. Dzieci zachęcam do wykonania lampionów. Po Mszy Świętej roratniej w czwartek odbędzie się konkurs tych lampionów.
 • W tym tygodniu wypada I Czwartek, I Piątek, I Sobota grudnia. W piątek przed południem odwiedziny chorych. Po południu Spowiedź Święta od godziny 16:30.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9:00.
 • W następną, II Niedzielę Adwentu, tradycyjnie od kilku lat po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny – cena 5 złotych.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w listopadzie na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców we wtorek. W tym miesiącu przybyły dwa kolejne żyrandole. Składam serdeczne podziękowania i Bóg zapłać darczyńcom tych żyrandoli: Nadleśnictwom Olsztynek, Jagiełek, Nowe Ramuki i Iława oraz Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Olsztynku.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXIV Niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Mt 25, 31-46

Mój Król, moje królestwo

Jezus dziś zaprasza nas: „Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od początku świata”. Jestem zaproszony do królowania! Ale jak mam to czynić? Jezus jest prawdziwym Królem królów i Panem panujących. On króluje w moim życiu, bo: zaspokaja mój głód prawdy i sensu życia, moje pragnienie miłości, gości mnie w swoim sercu, ilekroć tego potrzebuję, przyodziewa łaską moje ubóstwo, troszczy się o mnie w chorobach i cierpieniach, uwalnia mnie z mojego więzienia grzechu. Królować z Jezusem to kochać jak On: karmić, poić, przyodziewać, gościć, troszczyć się, obdarzać wolnością.

Jezu, pragnę kochać bliźnich poprzez konkretne fakty, wybory, słowa, czyny. Wierzę, że wszystko, co dla nich czynię, czynię dla Ciebie. Bądź Panem mojego życia!

 • Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9:00 na zakończenie roku kościelnego wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się Adwent, czyli okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie po wszystkich mieszkaniach. Można też nabywać je indywidualnie w kancelarii. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się tradycyjnie od II Niedzieli Adwentu, czyli za dwa tygodnie i będą trwały do wtorku włącznie.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisania ich na papierowych serduszkach. Przynosimy je w następną niedzielę i składamy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11:00 przed ołtarzem.
 • Jutro – w poniedziałek – zapraszamy wszystkie rodziny objęte pomocą na jabłka do punktu Caritas w godzinach od 18:00 do 19:00, wszystkich innych chętnych po godzinie 19:00. (Potrzebny będzie pesel i adres zamieszkania).
 • W środę Msza Święta o godzinie 8:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXXIII Niedziela zwykła

Mt 25, 14-30

Zysk czy strata?

Talent to było około trzydziestu czterech kilogramów złota lub srebra. Otrzymane dary były więc bardzo hojne. Oto dwa możliwe scenariusze tej historii: „Talent – ryzyko – zysk – radość” lub „Talent – lęk – strata – smutek i zgrzytanie zębów”. Od czego zależy powodzenie lub niepowodzenie? Od tego, jak sługa widzi swojego pana. Jeśli pan jest dawcą dobrym i hojnym, jeśli ufa i raduje się dziełem sługi, on ma siłę wewnętrzną, aby dla niego ryzykować. Jeśli pan jest tyranem twardym i skąpym, który chce sługę jedynie wykorzystać, w lęku swoim sługa nawet nie otwiera daru, lecz go ukrywa, aby zwrócić nieużywany i przez przypadek nic nie stracić i nie narazić się właścicielowi.

Jezu, dziękuję Ci za hojność Twoich darów. Przepraszam, że nie wszystkie zauważam, wykorzystuję, rozwijam. Przepraszam za wszystkie możliwości dotąd niewykorzystane, zakopane. Dziś pragnę zaryzykować z Tobą.

 • W następną niedzielę zakończenie roku kościelnego – Uroczystością Chrystusa Króla. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Tego dnia odbędzie się także odpust w Wigwałdzie.
 • Ofiary zbierane w następną niedzielę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś o godzinie 18:00 odbędzie się próba chóru.

XXXII Niedziela zwykła

Mt 25, 1-13

Wyjść na spotkanie Oblubieńca

Życie chrześcijanina to nie oczekiwanie na śmierć czy ucieczka przed nią za wszelką cenę. Życie chrześcijanina to oczekiwanie na Oblubieńca! Moment naszej śmierci będzie chwilą spotkania z Tym, który do końca nas umiłował. Czy naprawdę tak myślimy? Czy tego oczekujemy? Chrześcijanin nie tylko czeka na Jezusa, ale też przygotowuje się do tego spotkania. Przeżywa swoje życie tu i teraz, lecz nie zapomina, że jego prawdziwy dom jest w sercu Ojca, że Jego ojczyzna jest w niebie i potrafi myśleć perspektywicznie. Dziś wybieramy i przygotowujemy nie tylko nasze jutro, ale także naszą wieczność!

Jezu, pragnę, aby każdy nowy dzień mojego życia był nowym, coraz bardziej świadomym wychodzeniem ku miłości, ku Tobie spotykanym w drugim człowieku.

 • We wtorek – 11 listopada wypada 96 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. O godzinie 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku z udziałem pocztów sztandarowych, chóru kameralnego „Arte del Canto” i zespołu wokalno-instrumentalnego „Swojska Nutka”. Po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą Orła Białego przy ulicy Zamkowej. Natomiast w godzinach od 12:00 do 15:00 będzie możliwość zwiedzania wyremontowanych pomieszczeń ratusza przeznaczonych na Multimedialne Muzeum Stalagu I B i Historii Olsztynka. O godzinie 18:00 odbędzie się uroczysty koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w sali koncertowej Gimnazjum im. Noblistów Polskich.
 • W dniu 11 listopada wypada też 14 rocznica poświęcenia dzwonu i plebanii w  naszej parafii.
 • Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tym roku chcemy solidaryzować się i przekazywać pomoc kościołowi prześladowanemu w Syrii.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

XXXI Niedziela zwykła – Dzień Zaduszny

J 14, 1-6

Oczekiwani z miłością

Ze wszystkich stworzeń na ziemi jedynie człowiek ma świadomość własnej skończoności i śmierci. Śmierć jest rzeczywistością tajemniczą, która budzi lęk i niepewność. Jezus, przychodząc na świat, ukazał nam miłość Ojca, a jednocześnie prawdę o naszej wieczności. Jest miejsce, gdzie jestem oczekiwany z miłością. Gdzie Ktoś pieczołowicie przygotowuje mój pobyt. To miejsce to niebo – czyli serce Boga. Jezus obiecuje nam, że w tym najtrudniejszym, decydującym momencie naszego przejścia do wieczności On sam przyjdzie po nas i zabierze do siebie. Od nas tylko zależy, czy pozwolimy Mu na to, czy powierzymy się Jego miłosiernej trosce.

Powierzam Ci, Jezu, dziś tych wszystkich, którzy już mnie poprzedzili w pielgrzymce życia. Proszę, aby jak najprędzej doświadczyli, że dom Ojca, Jego ramiona, to ich miejsce, że tam są u siebie.

 • Zmiana tajemnic różańcowych połączona ze wspólnym różańcem dziś o godzinie 8:30.
 • Do soboty włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych tzw. wypominki o godzinie 16:30. Natomiast Msza Święta gregoriańska będzie odprawiana przez cały listopad.
 • W tym tygodniu wypada I Czwartek i I Piątek listopada. W piątek przed południem odwiedziny chorych, po południu Spowiedź Święta od godziny 16:00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Ryszard Kuchmacz – lat 67.
 • W następną niedzielę obchodzimy VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: „Ocalmy chrześcijan w Syrii”. Po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na ten cel.