Archiwum postów 2014/03

IV Niedziela Wielkiego Postu

J 9, 1-41

Duchowy wzrok

Jakże często odczytujemy cierpienie, chorobę, trudności, porażki jako Bożą karę za grzechy nasze czy naszych bliskich! Tymczasem zło, które nas spotyka, jest po części tajemnicą, a po części konsekwencją naszych błędnych czy grzesznych wyborów, ale nie Bożą karą! Jednak to właśnie te trudności są dla nas szczególną łaską, gdyż w nich Bóg objawia swoją miłość i chwałę!

Jezu, zawierzam Ci dziś szczególnie te sprawy, sytuacje, osoby, które są przyczyną moich wewnętrznych ciemności. Proszę, pozwól mi ujrzeć je w nowym świetle, spojrzeć na nie razem z Tobą, widzieć je Twoimi oczami.

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś rozpoczęliśmy, będą trwały do środy włącznie według następującego porządku: poniedziałek, wtorek, środa – godz. 10.00 i 17.30; dla dzieci – poniedziałek i wtorek o godzinie 16.00.
 • W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową o godzinie 16.30 w intencji ludzi uzależnionych.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w marcu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 17.30. Aktualnie jest wykonywane ogrodzenie przed kościołem. W najbliższym czasie zacznie też być czynna toaleta – wejście od szczytu kaplicy, od strony ogrodu, będzie odpowiednio oznaczone.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W tym tygodniu wypada I Piątek kwietnia. Przed południem odwiedziny chorych, po południu, przed Drogą Krzyżową okazja do Spowiedzi Świętej.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • Są do nabycia w zakrystii paschaliki wielkanocne w cenie 8 złotych za sztukę.

III Niedziela Wielkiego Postu

J 4, 5-42

Boska tęsknota

Dziś Jezus, zmęczony drogą, siada przy studni mojego życia. Jest utrudzony poszukiwaniem mnie w moich zagubieniach i odejściach. Prosi: „Daj mi się napić”. Może i ja czuję się zaskoczony jak Samarytanka, a może z innych niż ona powodów, lecz i dla mnie jest niespodziewane to, że Jezus o coś mnie prosi, że mnie potrzebuje. Jemu nie chodzi tutaj o wodę, ale o spotkanie, dialog, rozmowę.

Jezu, Ty chcesz się dziś ze mną spotkać. Pragniesz wsłuchać się w moje serce, moje życie. I poprowadzić mnie do źródła prawdziwego życia – do studni mego sumienia.

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 30 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ksiądz Przemysław Jaroć, student KUL.
 • Zachęcam nieustannie i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16.30 w intencji rekolekcji i całej parafii.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, dziś z książką „Pasja” według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich (cena 6 złotych).
 • We wtorek wypada Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie.
 • W najbliższy weekend odbędą się rekolekcje dla małżeństw w Gietrzwałdzie. Informacje na ten temat są umieszczone w gablocie.
 • Są do nabycia paschaliki wielkanocne po 8 złotych.
 • 7 marca 2014 roku Caritas Polska wraz z Caritas Spes na Ukrainie zainicjowała akcję „Rodzina Rodzinie”.  W latach 80-tych polskie rodziny otrzymywały wsparcie w postaci paczek z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii. Dziś w potrzebie są ukraińskie rodziny zagrożone kryzysem ekonomicznym, czasem poszkodowane, niepewne jutra. Caritas Spes na Ukrainie przygotowała listę kilku tysięcy kontaktów do rodzin potrzebujących wsparcia bądź poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach. Są to rodziny zarówno katolickie, grekokatolickie jak i prawosławne. Listy te zostały przekazane do Caritas Diecezjalnych, w tym do Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Teraz poszukujemy osób, które będą chciały przygotować dla nich paczki. Każda osoba, która zadeklaruje chęć pomocy rodzinie ukraińskiej, otrzyma numer identyfikacyjny takiej rodziny, dzięki któremu możliwe będzie zidentyfikowanie konkretnego adresata oraz adres parafii, na terenie której mieszka rodzina. (Podanie bezpośredniego adresu rodziny ukraińskiej nie jest możliwe ze względu na ochronę danych osobowych). Do numeru dołączony będzie krótki opis rodziny, jaki otrzymaliśmy od strony ukraińskiej. Przygotowaną paczkę (ważącą do 20 kg, zawierającą głównie żywność i odzież), będzie można wysłać bezpłatnie na Ukrainę do końca marca 2014 roku, w ramach akcji Poczty Polskiej „Paczka na Ukrainę”. Chęć pomocy zgłosić można drogą mailową na adres: olsztyn@caritas.pl lub telefonicznie pod numerem  895236402.

II Niedziela Wielkiego Postu

Mt 17, 1-9

Odwaga przemiany

Czas Wielkiego Postu zaprasza nas do wewnętrznej przemiany. Nasz wysiłek ascetyczny, dobre postanowienia czy pokuta – same w sobie nie mają mocy nas przemieniać. Nasze serca przemienia obecność Jezusa – bycie blisko Niego tak jak Piotr, Jan i Jakub. Warto mieć odwagę zatrzymać się w tym tygodniu i pozwolić poprowadzić się Jezusowi na górę własnego serca, własnej duszy, na górę sanktuarium sumienia, w świat ciszy i milczenia, aby usłyszeć, jak Jezus modli się w swoim sercu, jak rozbłyska pięknem chwały Jego oblicze w mojej duszy. Bo właśnie odkrycie obecności Boga żyjącego we mnie jest źródłem mojej przemiany!

Jezu, pragnę doświadczać radości Twojej bliskości, zachwytu wobec Twojego boskiego piękna. Powtarzam dziś za Piotrem: „Panie, dobrze, że tu jestem, z Tobą!”.


 • W dzisiejszą, II Niedzielę Wielkiego Postu tradycyjnie po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary na potrzeby misji. Za pośrednictwem Dzieła Pomocy Misjom „Ad Gentes” zostaną one przeznaczone na realizację projektów ewangelizacyjnych i humanitarnych.
 • W środę wypada liturgiczna uroczystość ku czci Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.
 • Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. To wyraz naszej wiary i zaangażowania w przeżywanie Wielkiego Postu oraz zrozumienie dla tajemnicy Odkupienia, które dokonało się przez mękę i śmierć Chrystusa.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie, od IV Niedzieli Wielkiego Postu.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

I Niedziela Wielkiego Postu

Mt 4, 1-11

Pustynne zmagania

Jezus jest wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby tam doświadczyć kuszenia i wskazać nam drogę walki ze złem. Jezus nigdy nie wchodzi w dialog ze Złym, tylko opiera się na słowie Ojca, które jest dla Niego tarczą. Szatan uderza w to, co jest dla Jezusa najcenniejsze – Jego tożsamość Syna Bożego. To uczy nas, że pokusa nie jest związana ze słabością czy grzechem, ale z naszą mocą. Nie jesteśmy kuszeni do czegoś, czego nie potrafimy, ale do tego, co leży w zasięgu naszych możliwości, co jest naszym atutem, mocną stroną, zdolnością, darem od Boga. Im większy jest nasz ludzki potencjał, tym większa będzie pokusa.

Jezu, bądź przy mnie blisko, kiedy doświadczam pokusy. Bądź mi pokarmem i nasyceniem. Bądź moją tarczą i schronieniem. Bądź mocą i skarbem.

 • Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest jakby drugim początkiem tego okresu dla tych, którzy nie wzięli udziału w liturgii Środy Popielcowej. Cały Kościół rozpoczął czterdziestodniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
 • Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu poprzez intensywną modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie się odbywała w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.30. Zachęcam serdecznie do udziału w tym nabożeństwie, obowiązkowo powinny przyjść dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i młodzież przed bierzmowaniem. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8.45. Pamiętajmy też o osobistych umartwieniach a także o postanowieniach na Wielki Post (modlitwa, jałmużna, post). W naszym kościele jest wystawiona skarbonka, do której możemy składać jałmużnę wielkopostną z myślą o biednych, dla dzieci są skarbonki kartonowe.
 • W następną, II Niedzielę Wielkiego Postu po Mszy Świętej zbierane będą dobrowolne ofiary na misje.
 • Dziś o godzinie 18.00 próba chóru.
 • We wtorek Msza Święta o godzinie 8.00.

VIII Niedziela zwykła

Mt 6, 24-34

Najważniejsza troska

Nie można iść równocześnie dwoma drogami. Nie można być człowiekiem duchowym, skupiając całą uwagę i troskę na zdobywaniu rzeczy materialnych. Nie można też mówić, że ufa się Bogu, kiedy liczy się tylko na własne siły. Jezus mówi nam dzisiaj, że to nie rzeczywistość materialna nam zagraża, lecz zbytnie skoncentrowanie się na niej. On zaprasza nas, abyśmy w centrum, na pierwszym miejscu, postawili w życiu relację do Boga, troskę o Jego królowanie w nas. A o wszystkie inne wymiary naszego życia zatroszczy się Ojciec Niebieski.

Jezu, czy ja rzeczywiście potrafię poprzestać na tym, co jest mi konieczne? Potrafię się dzielić z innymi tym, co posiadam? Czy nie ulegam pokusie zachłanności, konsumpcjonizmu i egoizmu?

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu – okres 40 dni przygotowania do największych Świąt chrześcijańskich – Świąt Paschalnych. W tym dniu przyjmujemy popiół na nasze głowy – na znak pokuty. Msze Święte w tym dniu o godzinie 10.00 i 17.00. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
 • Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.30, wspólna dla wszystkich. Serdecznie zachęcam i zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam rodziców i dzieci pierwszokomunijne oraz kandydatów do bierzmowania do udziału w tym nabożeństwie. Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8.40.
 • W tym tygodniu wypada też I Piątek marca. Przed południem odwiedziny chorych. Po południu Spowiedź od godziny 16.00.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim zbierającym te ofiary. Msza Święta w intencji ofiarodawców została odprawiona w miniony piątek.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8.00.
 • Próba chóru w następną niedzielę o godzinie 18.00. Zapraszamy chętnych.