Archiwum postów 2014/02

VII Niedziela zwykła

Mt 5, 38-48

Być jak Ojciec

Ostrego kamienia nie wygładzi się drugim ostrym kamieniem. Co najwyżej porani się palce. Lecz nurt strumienia może to z czasem uczynić. Braku miłości nie uleczy się kolejnym brakiem miłości, lecz właśnie jej obecnością. Zła nie zatrzyma się złem! Zło powoduje kolejne zło! Zło to brak miłości, jej nieobecność. Zło można zatrzymać jedynie poprzez bezinteresowny dar miłości. Tylko miłość ma moc skruszyć twarde serce. Dlatego Jezus dziś uczy nas miłości nieprzyjaciół. Uczy nas kochać tak, jak kocha Bóg – bezinteresownie!

Jezu, przyjmując Twoją miłość, pragnę dawać kolejne szanse tym, którzy mnie obrażają czy krzywdzą. Chcę ofiarować coś od serca tym, którzy siłą chcą mi coś odebrać. Pragnę dawać zupełnie bezinteresownie tym, którzy nie proszą, tylko zmuszają mnie do czegoś.

 • W najbliższą sobotę – 1 marca o godzinie 12.00 odbędzie się w Olsztynie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej XVI Wenta Dobroczynna. W programie koncert Eleni, bliższe informacje są w gablocie.
 • Również w sobotę w Ośrodku Caritas w Rybakach odbędzie się Bal Karnawałowy. Informacje w gablocie lub na stronie internetowej Ośrodka.
 • W dniach 7-9 marca 2014 roku Ośrodek w Rybakach organizuje kolejne spotkanie młodzieży. zapisy u księdza Adriana – kontakt na stronie internetowej Ośrodka.
 • W poniedziałek, wtorek i sobotę Msza Święta o godzinie 8.00.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Dziś podczas Mszy Świętych zostało przedstawione sprawozdanie roczne za rok 2013.

Sprawozdanie roczne za 2013 rok.

Na początku pragnę jeszcze raz podziękować za wspólnie przeżywany czas kolędy w bardzo miłej, życzliwej i gościnnej atmosferze. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. To była już osiemnasta kolęda, więc w tym roku 1 lipca nasza parafia osiągnie pełnoletność. Z pewnością też mogę powiedzieć, że nasza wspólnota parafialna ma swoją dojrzałość, stabilność i swoją osobowość, którą tworzymy razem w wymiarze duszpasterskim, a także na płaszczyźnie, jaką jest nasz wspólny dom – nasza świątynia, którą sukcesywnie wykańczamy. Za każdym razem jestem wdzięczny Bogu i Wam wszystkim, że mogę być proboszczem tej parafii, która ma swoją, już osiemnastoletnią, historię. Pragnę też jeszcze raz szczerym sercem podziękować za każdy gest życzliwości i wielkie serce okazane z okazji mojego jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, który przeżywałem w czerwcu minionego roku.

Tym, co było najbardziej widoczne w czasie kolędy, była zwiększająca się emigracja ludzi młodych z parafii, związana z pewnością z pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym w kraju i zubożeniem rodzin. Aktualnie aż 344 osoby zameldowane w parafii nie mieszkają na jej terenie. W ciągu 3 lat ta liczba wzrosła o 70 osób. Kolejnym zjawiskiem widocznym dzięki spotkaniom kolędowym jest kryzys mentalny ludzi młodych – kryzys narzeczeństwa i małżeństwa, wynikający w dużej mierze z trendów przedstawianych w mediach, które chcą wyrugować wszelkie wartości i dobre zasady, Kościół a nawet Pana Boga. To prowadzi do największego kryzysu  – kryzysu relacji człowieka z Panem Bogiem, kiedy to człowiek chce być bogiem sam dla siebie. Aby wzmocnić, uzdrowić czy nawet na nowo zbudować właściwą relację, warto uczestniczyć co jakiś czas w odpowiednich rekolekcjach. Takie rekolekcje ewangelizacyjne przeżywaliśmy w minionym roku w naszej parafii w dniach 28-30 października, były one zakończone peregrynacją Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Był to czas poważnego remanentu duchowego, który powinien przeżyć każdy w swoim życiu.

Aktualnie na terenie naszej parafii mieszkają 604 rodziny, w tym około 20 rodzin nie odwiedzam po kolędzie (ok. 70 osób). W parafii zameldowanych jest 2056 osób, plus 194 osoby w DPS, czyli łącznie 2200. Ostatnio na skutek rotacji mieszkań przybyło kilka rodzin, które serdecznie witam w naszej parafii. W najtrudniejszej sytuacji materialnej znajduje się 80 rodzin, czyli około 270 osób – okazujemy im pomoc charytatywną w ramach działalności naszego Caritas.

Pomoc charytatywna w ramach Parafialnego Zespołu Caritas:

 1. W minionym roku wydano blisko 25 ton żywności o wartości blisko 77 500 zł.
 2. W lipcu 20 dzieci z najuboższych rodzin wzięło udział w koloniach letnich we Fromborku (koszt transportu pokryto częściowo z pieniędzy pozyskanych z odpisu 1% od podatku).
 3. Przygotowano wyprawki szkolne o wartości 2000 zł. dla 40 dzieci (również z odpisu 1%).
 4. Przygotowano paczki świąteczne dla 90 dzieci o wartości 9000 zł. (pieniądze na ten cel pochodziły z kilku źródeł: zbiórka przedświąteczna – 1150 zł., od Nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – 4000 zł., prezenty dla dzieci ufundowane przez jedną rodzinę z naszej parafii – 3700 zł.).
 5. Łączna wartość pomocy w ramach Parafialnego Zespołu Caritas, uwzględniając w tym również kolonie letnie, wyniosła około 126 000 złotych.

Ponadto osoby potrzebujące pomocy mogą na bieżąco korzystać ze zgromadzonej odzieży, butów (których było ponad 1000 par), pościeli, mebli, sprzętu AGD i RTV, naczyń stołowych, zabawek dla dzieci, wózków, rowerów, łóżeczek, nawet rolek i łyżew (wartość około 40 000 – 50 000 zł.). Umożliwiają to comiesięczne dyżury w punkcie Caritas. Harmonogram tych dyżurów ustalany jest na początku każdego roku i wywieszony na kaplicy. Podobnie jak w latach ubiegłych w tym roku przygotowywane są kolonie letnie dla dzieci z naszej parafii. Zachęcam też serdecznie do odpisu 1% od podatku na nasz Parafialny Zespół Caritas z dopiskiem: Olsztynek – Salawa. W minionym roku otrzymaliśmy łącznie z tego tytułu 3300 złotych, z czego część została przeznaczona na wakacyjny wyjazd dla dzieci, część – na wyprawki szkolne.

W 2013 roku w naszej parafii:

 • chrzest otrzymało 41 dzieci (z tego 15 z naszej parafii),
 • do I Komunii Świętej przystąpiło 31 dzieci (w tym 20 z naszej parafii),
 • do bierzmowania przystąpiło 20 osób,
 • sakrament małżeństwa zawarło 20 par (12 z naszej parafii),
 • Komunii Świętych rozdano około 22 000,
 • zostało złożonych 208 wizyt u chorych,
 • do wieczności odeszło 38 osób (25 z naszej parafii).

Frekwencja na niedzielnej Mszy Świętej 20.10.2013 roku, gdy odbywało się liczenie wiernych, wyniosła blisko 24% tych, którzy aktualnie mieszkają na terenie naszej parafii. Wszelkie informacje odnośnie parafii oraz dotyczące przygotowania do sakramentów znajdują się na naszej stronie internetowej www.anielaolsztynek.pl .

Stan ekonomiczno-gospodarczy parafii w okresie od 01.02.2013 do 31.01.2014 roku:

W minionym roku długu w bankach wraz z odsetkami spłacono 4900 zł., plus dług indywidualny 15 000zł., czyli w sumie 19 900 zł. Zaległego długu pozostało 2800 zł. Na rzecz inwestycji parafialnych w sumie wpłynęło 63 950 zł. – z comiesięcznych zbiórek, wpłat indywidualnych, na konto parafialne,  z kolędy i ofiar na figurę Pana Jezusa oraz żyrandole. Dług na koniec stycznia to 4800 zł. (w tym 2800 zł. długu zaległego). Opłaty związane z codziennym funkcjonowaniem parafii, czyli kościoła, zakrystii, plebanii, ogrzewanie, wszystkie wynagrodzenia i rachunki, Wyższe Seminarium Duchowne, kuria, podatki i inne według zapisu w księdze rozchodów wyniosły 79 815 zł. (to z ofiar składanych na tacę i przy okazji roznoszenia opłatków na ogrzewanie). W roku ubiegłym ta kwota wyniosła 74 660 zł., czyli 5000 złotych mniej.

Inwestycje przeprowadzone w 2013 roku:

 • na nowo wykonano schody wejściowe na plebanię,
 • ułożono chodnik z polbruku wzdłuż kościoła i plebanii oraz uzupełniono brakujące opaski wokół plebanii,
 • położono strukturę żywiczną na fundamencie kościoła i plebanii, zagospodarowano zielenią miejsca przygotowane przy kościele, plebanii i w ogrodzie,
 • wykonano ocieplenie, elewację i opaskę wokół garażu,
 • w kościele przybyła nowa figura Pana Jezusa na ścianie głównej, dwa żyrandole i dwie zacheuszki,
 • wykonano konserwację kaplicy tam, gdzie było to konieczne, wymieniono też wiatrownice,
 • wykonano na nowo opaskę przy kaplicy, a tym samym chodnik od strony kościoła i za kaplicą, gdzie będzie toaleta,
 • wstawiono drzwi do toalety i wykonano daszek nad tymi drzwiami,
 • wykonano przyłącze i całą kanalizację,
 • dokończono przyłącze wody do kaplicy,
 • prace związane z wykonaniem toalety są mocno zaawansowane (do Świąt Wielkanocnych będzie czynna).

W 2013 roku wykonano więc wiele prac drobnych, które pozwoliły uporządkować cały teren przy kościele, plebanii i kaplicy. Po podsumowaniu: ubiegłoroczne inwestycje wyniosły 57 100 złotych + 19 900 złotych spłaconego długu z odsetkami, co daje wartość 77000 zł.

Plan na 2014 rok:

 • spłacić dług o wartości 4800 zł.,
 • wykonać ogrodzenie od strony ulicy i pola,
 • być może kupić kolejne dwa żyrandole,
 • uruchomić toaletę,
 • zrobić gablotę na zewnątrz.

Ogólnie – nie tylko w przyszłym roku – w naszym kościele zostały do wykonania jeszcze następujące rzeczy: posadzka granitowa, żyrandole, chrzcielnica, organy elektroniczne, siedzenia w prezbiterium, konfesjonały, dwa witraże. Natomiast na zewnątrz – ogrodzenie i dokończenie polbruku. Szacowany koszt tych inwestycji to w przybliżeniu około 400 000 złotych.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować:

Wszystkim zaangażowanym w działalność parafii od strony duszpastersko-liturgicznej i charytatywnej:

 • księżom, którzy mnie zastępują i wspierają parafię duszpastersko (ksiądz Michał, ksiądz Jan, ksiądz Andrzej),
 • Panu Stanisławowi – szafarzowi Komunii Świętej,
 • organistce i wszystkim osobom zaangażowanym od strony muzycznej,
 • wszystkim osobom czytającym Słowo Boże na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9.00,
 • lektorom i ministrantom – a jest ich już ponad 30 – starszym i młodszym (cieszę się, że obecni przy ołtarzu bywają też studenci),
 • wszystkim członkom Kółek Różańcowych za ich codzienną modlitwę w intencjach Kościoła i w intencjach naszej wspólnoty parafialnej,
 • Pani Beacie prowadzącej społecznie Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną,
 • całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas za solidną i konsekwentną pracę społeczną i wielkie zaangażowanie w działalność charytatywną na rzecz najtrudniej sytuowanych rodzin z naszej parafii,
 • wszystkim, którzy nieodpłatnie przywozili żywność z Olsztyna, głównie Panu Zbyszkowi,
 • wolontariuszom, którzy chętnie pomagali przy dystrybucji żywności,
 • paniom, które ochotnym sercem troszczą się o naszą świątynię – o wystrój, kwiaty, zakrystię, piorą obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową, sprzątają kościół,
 • za prowadzenie strony internetowej naszej parafii i kroniki parafialnej.

Dziękuję też wszystkim zaangażowanym na rzecz inwestycji parafialnych, szczególnie dotyczących wykańczania kościoła:

 • wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, fundatorom figury Pana Jezusa i dwóch żyrandoli, za szczere ofiary,
 • firmom wspierającym nasze inwestycje i działalność charytatywną,
 • wszystkim osobom trudzącym się regularnym, comiesięcznym zbieraniem ofiar.

Wszystkim wspierającym parafię od strony duszpasterskiej, charytatywnej i inwestycyjnej modlitwą, czynem i ofiarami – Bóg zapłać i Szczęść Boże!

VI Niedziela zwykła

Mt 5, 17-37

Wypełnić prawo miłością

Ludzka sprawiedliwość opiera się na prawie. A doskonałym wypełnieniem tego prawa jest miłość – to pokazał nam swoim życiem Jezus. Dziś mówi nam On, że nie zabijać fizycznie to za mało! Wszystko, co poprzez gniew czy brak szacunku rani godność drugiego człowieka, zabija go od wewnątrz! Także niepopełnianie zdrady małżeńskiej dla chrześcijan to za mało. Każde pożądliwe spojrzenie odbiera drugiej osobie jej godność i sprawia, że staje się przedmiotem użytku i przyjemności, a nie darem obecności. Jezus zaprasza nas także do prawości. Ten, kto żyje w prawdzie, nie potrzebuje wzmacniać wiarygodności swoich słów przysięgą. Wystarczy proste i przejrzyste „tak” lub „nie”!

Jezu, wyzwalaj mnie z każdego minimalizmu moralnego czy ze zwykłej bylejakości. Naucz mnie żyć w pełni. Naucz mnie wypełniać każdy z aspektów mojego życia miłością.

 • W najbliższy piątek dyżur w punkcie Caritas w godzinach 18.00-19.00.


V Niedziela zwykła

Mt 5, 13-16

Smak, blask i moc życia

Sól nadaje smak i chroni żywność przed zepsuciem. Eucharystia natomiast nadaje smak i sens mojemu chrześcijańskiemu życiu. Ona też chroni mnie przed zepsuciem, grzechem. Na ile smakuję tę bliskość Boga w Eucharystii? Światło w języku biblijnym to Boża mądrość ukryta w Słowie. Im bardziej słucham i żyję Słowem, tym bardziej promienieję mądrością, dobrocią i miłością Boga. Miasto położone na górze służyło przede wszystkim obronie przed najeźdźcami. Góra jest też symbolem duchowej pielgrzymki do Boga. Miasto to nie zbiór domów, lecz społeczność, wspólnota ludzka. Wspólnota jest darem Boga dla mnie, aby było mi łatwiej podążać ku prawdziwym wartościom, aby bardziej owocne było wspólne świadectwo.

Dziękuję Ci,  Jezu, za dar Eucharystii, dzięki której smakuję Twoją bliskość. Dziękuję Ci za Ewangelię, która czyni jasnym i promiennym moje życie i wybory. Dziękuję za moją wspólnotę rodzinną (zakonną, parafialną) która chroni mnie przed niebezpieczeństwami i wspiera w duchowym rozwoju.

 • Dziękuję Księdzu Tomaszowi Rosa – misjonarzowi z Tanzanii za obecność w naszej parafii i za przybliżenie nam klimatu i realiów misji w tamtym kraju. Po Mszy Świętej będzie zbiórka do puszek na potrzeby misyjne Księdza Tomasza.
 • W związku z zakończeniem kolędy, która była czasem bardzo miłych i serdecznych spotkań w waszych domach rodzinnych, pragnę wyrazić gorącą i z serca płynącą wdzięczność wobec wszystkich parafian, których odwiedziłem, za każdy gest życzliwości, gościnności, otwartości oraz za wszystkie ofiary, które pozwoliły w znacznej części uregulować zobowiązania finansowe. Sprawozdanie roczne odczytam za dwa tygodnie.
 • We wtorek – 11 lutego – w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes wypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Błogosławionego Jana Pawła II – papieża. W tym dniu będzie udzielony Sakrament Chorych w czasie Mszy Świętej o godzinie 17.00. Do Sakramentu tego mogą przystąpić wszystkie osoby starsze i te, które noszą znamiona poważnej i trwałej choroby i są w stanie łaski uświęcającej.
 • W środę Msza Święta będzie o godzinie 8.00 rano.
 • Wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom rozpoczynającym II semestr w szkołach życzę Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w nauce.

IV Niedziela zwykła

Łk 2, 22-40

Świadkowie wiary

Symeon i Anna są dla nas wzorami ludzi żyjących wiarą, bez reszty oddanych Bogu i Jego służbie! Symeon jest człowiekiem prawym, pobożnym, cierpliwym i pełnym nadziei. Pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu i błogosławi Boga we wszystkich sytuacjach. Także Anna wiernie trwa przy Bogu. Adoruje i uwielbia Go w swoim sercu. Chodzi w Jego obecności. Oczami wiary Symeon i Anna w maleńkim Dzieciątku rozpoznali oczekiwanego od wieków Zbawiciela. Bóg objawia się nam w prostych, pokornych znakach. Przychodzi do nas ze swoim światłem w zwykłej codzienności. Czy potrafimy Go dostrzec?

Jezu, pragnę stawać się coraz bardziej człowiekiem wiary, jak Symeon i Anna, by nieść Cię innym jako Światłość świata. Powierzam Ci wszystkie osoby konsekrowane i wielbię Cię, Panie, za ich świadectwo życia ofiarowanego Tobie i bliźnim.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • Zachęcam, aby zgłaszać się do Nieustającego Różańca – to nieustanna modlitwa w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny.
 • Dziś na Mszy Świętej o godzinie 11.00 wystąpi z koncertem kolęd i pastorałek chórek „Studio wokalne” pod kierunkiem Pani Marianny Kucińskiej.
 • W środę – 5 lutego – wypada liturgiczne wspomnienie Świętej Agaty, patronki ochrony od pożarów i innych niebezpieczeństw, ku czci której święci się chleb.
 • Jutro zakończenie kolędy na ulicy Sportowej – od godziny 15.00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka z Karczmy Świętojańskiej – ś.p. Aniela Szymańska, lat 84. Pogrzeb jutro o godzinie 13.00. W związku z pogrzebem jutro drugiej Mszy Świętej nie będzie. We wtorek Msza Święta  o godzinie 8.00, od środy Msze Święte będą o godzinie 17.00.
 • W tym tygodniu wypada I Piątek lutego. Przed południem odwiedziny chorych, po południu Spowiedź od godziny 16.30.