Archiwum postów 2013/11

XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Łk 23, 35-43

Król, który kocha

Dla większości przypatrujących się Jezusowi konającemu na krzyżu bycie królem kojarzyło się z władzą polityczną i militarną. Dlatego ukrzyżowany Jezus jest dla nich zaprzeczeniem ich oczekiwań i nadziei. Być może w ten sposób biorą sobie odwet za niespełnione nadzieje, które wiązali z Nim jako przywódcą. Jezus jest królem, tylko Jego władza dotyczy otwarcia człowiekowi nieba. Mocą Jego królestwa jest miłość wyrażona całkowitym darem z siebie. Aby wejść do Jego królestwa, nie potrzeba wiele. Wystarczy uznać, że Jezus jest Zbawicielem oraz przyznać się do bolesnej prawdy o swoim własnym grzechu i jego konsekwencjach.

Nawracaj moje serce, Panie, abym z ufnością powierzał się Twojej dobroci, by moja pokora otworzyła mi drogę do nieba.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby Wyższego seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00 na zakończenie roku kościelnego i Roku Wiary wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświecenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się Adwent – okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego.
 • Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone tradycyjnie po wszystkich mieszkaniach. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii tradycyjnie rozpoczną się od II Niedzieli Adwentu, czyli za dwa tygodnie i będą trwały tylko dwa dni – w niedzielę i poniedziałek (skrócone z uwagi na rekolekcje ewangelizacyjne, które niedawno przeżywaliśmy w naszym kościele).
 • W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
 • Dzieci zachęcam do podjęcia postanowień adwentowych i wypisanie ich na papierowych serduszkach. Przyniesiemy je w następną niedzielę i złożymy w czasie Mszy Świętej o godzinie 11.00 przed ołtarzem.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W poniedziałek i czwartek Msze Święte o godzinie 8.00.

XXXIII Niedziela Zwykła

Łk 21, 5-19

Nie ma złego czasu

Literatura i film pełne są wizji końca świata. Jednym z czynników popychających ludzi ku sektom są przepowiednie o kataklizmach i zapewnienia, że w danej grupie, jeśli się do niej należy, będzie można się uratować. A Jezus, rysując wizje czasów ostatecznych, zapewnia nas o swej mocy i ratunku. To prawda, że będą prześladowania, które przyjdą z najbardziej nieoczekiwanej strony, jak odrzucenie przez własnych rodziców. Jednak to, co jest dla nas najgroźniejsze, to nie prześladowania, katastrofy, czy fałszywi prorocy, ale utrata ufności w miłość i opiekę Boga. I nie jest to niebezpieczeństwo tylko czasów ostatecznych, ale zagraża nam ono w każdej epoce.

Panie Jezu, ucz mnie wykorzystywać każdy czas, każdą sposobność do dawania świadectwa o Tobie i daj mi ufność w Twoją obecność, kiedy współczesny świat wzbudza tyle niepokojów.

 • Zarządzenie w sprawie pomocy poszkodowanym na skutek tajfunu na Filipinach.
 • W niedzielę za tydzień nastąpi zakończenie roku kościelnego – Uroczystością Chrystusa Króla. Po  Mszy Świętej o godzinie 9.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu , Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
 • Ofiary zbierane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8.00.
 • W najbliższy czwartek wydawanie żywności w godzinach 8.00-20.00.

XXXII Niedziela Zwykła

Łk 20, 27-38

Jedyna prawda

Nie tylko saduceusze wymyślają intelektualne lub prawne pułapki, aby nie być zobowiązanym do przestrzegania Bożych przykazań. Podobnie podchwytliwe pytania czy przemyślne oskarżenia także dziś padają pod adresem Boga. Problem etyki małżeńskiej, szacunku dla życia, wychowania, kształtowania relacji ekonomicznych i wiele, wiele innych to dla dzisiejszego świata okazja, aby ośmieszać wiarę, aby przekonywać, że Bóg nie ma nic do zaproponowania człowiekowi, że człowiek może żyć, jak mu się podoba i robić to, co chce. A Jezus także dziś nam mówi o naszym powołaniu do bycia wiecznie szczęśliwym, o drodze do nieba, która zaczyna się posłuszeństwem Jego nauce.

Kiedy wątpliwości rodzą się w moim sercu, kiedy wydaje mi się, że świat ma lepsze odpowiedzi niż Ewangelia, daj mi, Panie, ufnie zwracać się do Ciebie, daj mi pokorę uważnego słuchania, abym na nowo uwierzył, że to Ty masz słowa prawdy.

 • Jest do odczytania list pasterski Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby na zakończenie Roku Wiary.
 • Jutro wypada 95 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. O godzinie 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana  Jezusa. Po Mszy Świętej przemarsz i złożenie kwiatów pod tablicą Orła Białego. O godzinie 17.00 uroczystości okolicznościowe w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
 • Jutro też wypada 13 rocznica poświęcenia przez Arcybiskupa Jacka Jezierskiego dzwonnicy oraz plebanii.
 • W najbliższy piątek dyżur w punkcie Caritas w godzinach 18.00-19.00.
 • W piątek około godziny 23.00 zmarła mama księdza Bolesława Bieńka – lat 89.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Po Mszy Świętej będą zbierane dobrowolne ofiary jako pomoc dla Kościoła w Potrzebie.

XXXI Niedziela Zwykła

Łk 19, 1-10

Zrób z siebie pośmiewisko

Istnieje taki wymiar pragnienia spotkania z Bogiem, który może uczynić z nas obiekt drwin. Czegoś podobnego doświadczył  Zacheusz, wchodząc na sykomorę, aby zobaczyć Jezusa. Czy i w naszym życiu możemy wskazać na podobne pragnienie spotkania z Jezusem, kiedy to przestaje liczyć się opinia innych, fakt bycia pośmiewiskiem czy obiektem żartów? Dzięki takiemu pragnieniu Jezus dostrzega wysiłki Zacheusza i nie bacząc na wywołane zgorszenie, wchodzi do domu grzesznika. Zbawienie staje się namacalnym faktem. Miłość pokonuje grzech. Panowanie pieniądza upada w obliczu miłosierdzia Boga.

Kiedy obawa o to, co powiedzą inni, powstrzymuje mnie w radykalnym przyjęciu Ewangelii, przypomnij mi, Panie, historię Zacheusza, daj mi doświadczyć jego radości, kiedy mógł przyjąć Cię w swoim domu.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś połączona ze wspólnym różańcem o godzinie 8.30.
 • Do piątku włącznie będzie odprawiane nabożeństwo za zmarłych, tzw. wypominki, o godzinie 16.30. Natomiast Msza Święta gregoriańska będzie odprawiana przez cały listopad.
 • Wyrażam wdzięczność przed Bogiem za czas rekolekcji ewangelizacyjnych, które przeżywaliśmy w minionym tygodniu, przed przybyciem Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Były one pięknym przeżyciem dla wszystkich, którzy skorzystali z tego szczególnego czasu łaski. Jestem przekonany, że przyczynią się do ożywienia naszej wiary i będą impulsem do ożywienia naszego życia religijnego i budowania poprawnych relacji międzyludzkich. Módlmy się o to, by duchowe owoce rekolekcji trwały jak najdłużej. Módlmy się o to za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, której obraz przybył do naszej parafii na zakończenie rekolekcji w dniu 31 października i będzie w naszym kościele do 7 listopada. W tym czasie każdego dnia po Mszy Świętej będzie odprawione krótkie nabożeństwo przed Obrazem Matki Bożej w intencji parafii, rodzin naszej wspólnoty, dzieci, młodzieży. Dzieci i młodzież zapraszam na Mszę Świętą w dniu zakończenia peregrynacji Obrazu, a więc we czwartek, 7 listopada. W tym dniu odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach nabożeństwa za zmarłych  – wypominek o godzinie 16.30. O godzinie 17.00 Msza Święta o Matce Bożej Miłosiernej na zakończenie peregrynacji, podczas której odmówimy Akt Zawierzenia parafii i o godzinie 17.30 pożegnamy Obraz, który będzie przewieziony do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.