Archiwum postów 2013/09

XXVI Niedziela Zwykła

Łk 16, 19-31

Słuchaj Mojżesza i proroków!

Sekret wiary nie kryje się w oglądaniu cudów. Ona rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Bogacz codziennie widział Łazarza przed bramą swego domu, ale nigdy nie dostrzegł w nim człowieka, który potrzebuje i zasługuje na miłosierdzie. Dlaczego? Ten rodzaj ślepoty rodzi się z odrzucenia Słowa. Człowiek, który nie pozwala, aby słowo Boże kształtowało jego życie, jego sposób patrzenia na bliźnich i na świat, pozostaje ślepy i nie może poznać prawdy, nie rozumie nic z tego, co dzieje się wokół niego. To dlatego ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest tak radykalne.

Panie, potrzeba mi pokory, abym pozwolił kształtować się przez słowo Boże, potrzeba mi odwagi, abym dostrzegał potrzebę nawrócenia mojego serca, potrzeba mi Twego światła, abym widział świat tak, jak Ty go widzisz.

 • Dziś po Mszy Świętej o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej (I Komunia Święta będzie 11.05.2014 roku).
 • Przypominam dzieciom o obrazkach rozdawanych po Mszy Świętej. Obrazki z pieczątką są połączone z niespodzianką.
 • We wtorek rozpoczyna się październik, miesiąc wspólnej modlitwy różańcowej. Idąc za zachętą i prośbą Maryi: „odmawiajcie różaniec”, serdecznie zapraszam do tej modlitwy przez cały miesiąc, codziennie o godzinie 16.30, w niedziele o godzinie 8.30. Dzieci ( w tym dzieci pierwszokomunijne obowiązkowo) zapraszam na nabożeństwo w środę o godzinie 16.30. Młodzież (młodzież przed bierzmowaniem obowiązkowo) zapraszam w piątek.
 • W tym tygodniu obchodzimy I czwartek miesiąca. W tym dniu wspominając Wielki Czwartek i ustanowienie Eucharystii oraz Kapłaństwa modlimy się o nowe powołania duchowne.
 • Najbliższy piątek to I piątek miesiąca – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W piątek przed południem odwiedziny chorych z Komunią Świętą. Spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16.00, do której serdecznie zachęcam, zwłaszcza młodzież przed bierzmowaniem oraz wszystkich, którzy obchodzą I piątki miesiąca. W tym dniu nabożeństwo różańcowe będzie połączone z nabożeństwem pierwszopiątkowym. Po Mszy Świętej spotkanie z młodzieżą przed bierzmowaniem.
 • W następną niedzielę rozpoczyna się 69 Tydzień Miłosierdzia. Po Mszach Świętych będą zbierane dobrowolne ofiary na cele charytatywne – na potrzeby poszkodowanych w Syrii.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone we wrześniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Msza Święta w intencji ofiarodawców w środę o godzinie 17.00.
 • W minionym miesiącu: dokończono konserwację kaplicy i wymieniono częściowo wiatrownice na kaplicy; doprowadzono wodę do kaplicy w miejsce, gdzie będzie w przyszłości toaleta; zakonserwowano wszystkie elementy drewniane na garażu; zagospodarowano zielony teren przy kościele (bardziej przed kaplicą) i przy plebanii (na nowo po wymianie gruntu).
 • W październiku są planowane: prace przy kaplicy (chodnik, drzwi, daszek); przyłącza kanalizacyjne, elewacja garażu.

XXV Niedziela Zwykła

Łk 16, 1-15

Ratunek dla miłosiernych

W przypowieści o nieuczciwym zarządcy nie możemy szukać wzorców dla naszych ziemskich relacji. Zdumiewa w niej zwłaszcza końcowa pochwała. Dopiero, gdy przełożymy ją na relacje panujące w królestwie Bożym, staje się ona zrozumiała. To Bóg jest właścicielem dóbr, które, grzesząc, egoistycznie marnotrawimy. On dał nam siły i zdolności, i cały świat, byśmy nim zarządzali. Marnotrawienie tych darów niszczy dobro stworzenia. Dlatego Bóg pyta nas, co robimy z Jego darami. A to, jaka jest nasza wiara w Jego dobroć i miłosierdzie, okazuje się wtedy, gdy jesteśmy miłosierni dla naszych braci.

Ty jesteś Bogiem Miłosiernym i chcesz, aby Twoje miłosierdzie było zasadą naszych wzajemnych relacji. Daj mi łaskę darowania win moim bliźnim, tak jak Ty mi je odpuszczasz.

 • Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie.
 • Dziś odbędą się Dożynki Wojewódzkie w Skansenie, które rozpoczną się Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.
 • W najbliższy piątek zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17.00 wszystkich kandydatów do bierzmowania. Po Mszy Świętej spotkanie.
 • W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11.00 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XXIV Niedziela Zwykła

Łk 15, 1-32

Nie słowa, ale serce

Miłosierdzie Boga jest dostępne nie dla tego, kto potrafi przygotować piękną mowę pokutną, ale dla tego, kto w swym sercu uznał szkodliwość popełnionego zła i postanawia je porzucić oraz jest gotów przyjąć na siebie konsekwencje własnych czynów. Powrót do ojca jest dla młodszego syna wyznaniem, że ojciec miał rację i że musi ponieść słuszne konsekwencje swej głupoty. Ale Ojciec nie chce mieć niewolników w swoim domu. Jego miłość obdarza syna wolnością, chociaż jasne jest, że młody człowiek mylił się w swym uporze. Pewność, że ojciec kocha taką miłością, pozwala podjąć drogę powrotu.

Panie, nie pozwól mi trwać w grzechu, daj mi odwagę wyznania zła i prośby o przebaczenie. Daj śmiałą gotowość ponoszenia konsekwencji, ale w zaufaniu Twemu miłosierdziu.

 • Dziś w naszej parafii odpust ku czci Błogosławionej Anieli Salawy. Ta uroczystość to szczególna okazja, aby wyrazić naszą wdzięczność wobec samego Boga za wszystkie łaski, którymi nas obdarza, zwłaszcza za przyczyną naszej patronki -jesteśmy wdzięczni Opatrzności Bożej za to, że nasza parafia ma właśnie taką patronkę. Ufamy głęboko, że Błogosławiona Aniela wyprasza dla naszej parafii wiele łask. Przeżywając wspólnie święto parafialne dziękuję wszystkim tu obecnym: księdzu kaznodziei, księżom, szafarzowi Komunii Świętej, osobom zaangażowanym w liturgię, czyli organistce Wiolecie, posługującym przy ołtarzu, lektorom, ministrantom, osobom czytającym Słowo Boże, scholi, chórowi. Dziękuję też wszystkim zatroskanym o nasz kościół: za sprzątanie, pranie obrusów i bielizny kielichowej; dziękuję za obecność i wspólną modlitwę wszystkim Gościom a także wszystkim Parafianom za to, że w naszej wspólnocie parafialnej możemy wzajemnie wzrastać i się ubogacać.
 • W następną niedzielę – 22 września – na terenie naszej parafii, w Skansenie, odbędą się Dożynki Wojewódzkie, które rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 12.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego. W tym dniu wstęp na skansen jest wolny. W związku z powyższym w następną niedzielę nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11.00, zapraszam na 12.00 do Skansenu.
 • W najbliższy piątek dyżur w Punkcie Caritas w godzinach 18.00- 19.00.
 • Spotkanie z Rodzicami dzieci pierwszokomunijnych za dwa tygodnie – 29 września po Mszy Świętej o godzinie 11.00, z kandydatami do bierzmowania w piątek, 27 września.
 • Centrum medyczne „Ars Medica” zaprasza na bezpłatną tomografię komputerową klatki piersiowej w ramach wczesnego wykrywania raka płuc. Informacje w gablocie.

XXIII Niedziela Zwykła

Łk 14, 25-33

Autentyczny uczeń

Aby iść za Jezusem i być Jego uczniem, konieczne jest wyzwolenie się spod dominacji nawet najbardziej naturalnych relacji emocjonalnych i przywiązań. Pierwszeństwo miłości do Boga, akceptacja samego siebie, niesienie swojego krzyża to znaki autentycznej miłości, daru czynionego ze swojego życia. Bez kształtowania powyższych wymiarów życia nasze chrześcijaństwo jest narażone na śmieszność, tak jak budowniczy, który nie przewidział wystarczających środków na dokończenie dzieła, albo jak ten, kto poniósł klęskę, gdyż podjął się zmagania ze zbyt silnym przeciwnikiem.

Dzięki Twej miłości, Panie, będę mógł prawdziwie kochać moich bliskich, a w wyrzeczeniu się tego, co posiadam, otrzymam wolność, aby cieszyć się tym wszystkim, co stworzyłeś.

 • Dziś odbywają się Uroczystości Odpustowe w 136 rocznicę Objawień Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie i 47 Dożynki Archidiecezjalne – uroczysta Msza Święta przy Źródełku o godzinie 11.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, homilię wygłosi Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.
 • Odpust parafialny ku czci Błogosławionej Anieli Salawy – patronki naszej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę. Kazanie wygłosi Ksiądz Adam Bieniasz z Rybak. Po Mszach Świętych o godzinie 9.00 i 11.00 odmówimy wspólnie Litanię ku czci Błogosławionej Anieli Salawy i zaśpiewamy dziękczynne Te Deum.
 • W sobotę – 14 września wypada liturgiczne Święto Podwyższenia Krzyża. W tym dniu odbędą się dwie Msze Święte ślubne – o godzinie 15.30 i 17.00.
 • Za dwa tygodnie -22 września -odbędą się już po raz trzeci dożynki wojewódzkie w Skansenie. W tym dniu nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11.00 w naszym kościele, będzie natomiast Msza Święta w Skansenie o godzinie 12.00.
 • W niedziele po Mszach Świętych będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii, które wklejamy do książeczek. Obrazki z pieczątką to niespodzianka. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W najbliższym tygodniu w poniedziałek, wtorek i piątek Msze Święte będą o godzinie 8.00.

XXII Niedziela Zwykła

Łk 14, 1. 7-14

Sztuka zajmowania ostatnich miejsc

Jedną z ważnych cech pokory jest pragnienie kochania, a ponieważ miłość jest darem, ten, kto kocha, zawsze chce obdarować swego bliźniego zaszczytnym miejscem przy stole lub posiłkiem, za który nie oczekuje wdzięczności. Pokora nie jest pogardą czy lekceważeniem samego siebie, lecz uznaniem konieczności kochania za najważniejszą zasadę relacji do drugiego człowieka.

Panie, naucz mnie kochać bliźnich. Daj mi pragnienie służenia im całą moją osobą, nie tylko tym, co posiadam, ale zwłaszcza tym, kim jestem.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00
 • O godzinie 11.00 Msza Święta w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. W czasie tej Mszy Świętej będą poświęcone przybory szkolne dla pierwszoklasistów.
 • Także dzisiaj o godzinie 13.00 na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie odbędą się obchody 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej połączone z nabożeństwem w intencji poległych.
 • Również dzisiaj w naszej Archidiecezji Święto Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim.
 • W tym tygodniu wypada I Czwartek i I Piątek września. W piątek przed południem odwiedziny chorych z Komunią Świętą, po południu Spowiedź Święta od godziny 16.30.
 • Liturgiczne Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – wypada w następną niedzielę – 8 września.
 • Główne uroczystości 136 rocznicy Objawień Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie oraz 47 Dożynki Archidiecezjalne odbędą się w tym dniu o godzinie 11.00. Uroczystej Mszy Świętej przy Źródełku będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, homilię wygłosi Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, przy współudziale Księży Biskupów.
 • W tym dniu tradycyjnie wyrusza z Olsztynka piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu. Wyjście spod Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 4.00.
 • Uroczystości w naszej parafii ku czci Błogosławionej Anieli Salawy za dwa tygodnie, czyli 15 września.
 • Tradycyjnie w niedziele po Mszach Świętych będą rozdawane dzieciom obrazki nawiązujące do Ewangelii. Obrazki wklejamy do książeczek, które rozdam w następną niedzielę. Dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej zbierają obrazki obowiązkowo.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone w sierpniu na rzecz inwestycji parafialnych i wszystkim zaangażowanym w zbiórkę tych ofiar. Szczególne podziękowania składam fundatorom żyrandoli.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • We wtorek pogrzeb o godzinie 12.00, nie będzie w tym dniu Mszy Świętej o godzinie 17.00.
 • Zmarł nasz parafianin ś.p. Wiesław Jabłoński z Tolejn – lat 73.