Archiwum postów 2013/08

XXI Niedziela Zwykła

Łk 13, 22-30

Ciasna nie znaczy „za ciasna”

Jezus nie odpowiada wprost na postawione Mu pytanie, ale ukazuje, co jest konieczne, aby wejść do Jego królestwa. Surowa odpowiedź gospodarza „nie znam was”, odnosi się do najważniejszego wymiaru wiary: znać Boga, to znaczy być z Nim w osobistej relacji. Teoretyczna wiedza o Bogu czy też znajomość Jego nauki nie wystarczą. Ciasna brama to brama osobistej więzi z Bogiem, brama poznania Go i bycia poznanym przez Niego. W tym kontekście „dopuszczanie się niesprawiedliwości” jest aktem odrzucenia woli Boga. Mówiąc natomiast o wielu, którzy przyjdą z daleka i przekroczą tę bramę, Jezus podkreśla dramat odrzucenia Go przez tych, którzy są tak blisko Niego.

Chcę Cię znać i chcę pełnić Twoją wolę, Panie, ale nie potrafię tego uczynić bez Twojej łaski, bez Twojego poznania mnie, bez świadomości, jak bardzo mnie akceptujesz i kochasz.

 • Jutro liturgiczna Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
 • W najbliższy wtorek – 27 sierpnia – będzie wydawana żywność w godzinach 18.00-20.00.
 • W sobotę odprawione zostaną trzy Msze Święte ślubne, o godzinie 16.00, 17.15 i 18.30.
 • W następną niedzielę – 1 września – wypada 74 rocznica wybuchu II wojny światowej , dzień pamięci ofiar tej wojny. Obchody rocznicy odbędą się w tym dniu na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie, połączone z nabożeństwem w intencji poległych o godzinie 13.00.
 • 1 września to także w naszej Warmińskiej Archidiecezji Święto Matki Bożej Pokoju w Stoczku Warmińskim – to dzień modlitw o pokój na świecie.
 • Kończy się okres wakacji i zasadniczo urlopów, wyrażamy wdzięczność Bogu za czas odpoczynku. W następną niedzielę – 1 września o godzinie 11.00 będzie odprawiona Msza Święta z okazji nowego roku szkolnego i katechetycznego w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów, z prośbą o wytrwałość w nauce i pracy oraz o błogosławieństwo Boże. Na tę Mszę Świętą zapraszam szczególnie pierwszoklasistów z plecakami i przyborami szkolnymi, które będą poświęcone.
 • Także w następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej o godzinie 9.00.

XX Niedziela Zwykła

Łk 12, 49-53

Pokój Chrystusa

Jezus przynosi ogień, który ma rozpalić ludzkie serca miłością. Chrzest, o którym mówi uczniom, to Jego krzyż, którym otwiera ludzkości nowy wymiar miłości do Boga i do bliźniego. Ta miłość jest darem czynionym ze swego życia, w każdym jego wymiarze. Święty Paweł świadczy: „Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 19n). Tak szalona miłość do Boga rodzi sprzeciw najbliższych. Korzeniami tego sprzeciwu jest zazdrość o czas dany Bogu i wspólnocie oraz o znaczenie nadane Bogu i Jego woli. Jedynym sposobem uzdrowienia jest poddanie się tej samej miłości. Panie, naucz mnie swoich pragnień, abym myślał i czuł tak jak Ty, abym nigdy nie był letni i obojętny. Niech Twój pokój panuje w moim sercu i nad całym światem.

 • Dziś przedstawione zostanie zarządzenie Arcybiskupa w sprawie modlitwy o powołania kapłańskie.
 • Parafialny Zespół Caritas przygotował wyprawki szkolne dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat z rodzin objętych pomocą. Można je odbierać w najbliższy piątek, 23 sierpnia, w godzinach od 18.00 do 19.00 w punkcie Caritas.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • Przybyły w naszym kościele dwa nowe żyrandole ufundowane przez dwie rodziny z naszej parafii, o łącznej wartości ponad 12 000 złotych ( dodatkowo żarówki około 700 złotych). Bóg zapłać fundatorom, a także za montaż szczególnie Panu Markowi i za wypożyczone rusztowanie Panu Frankowi.


XIX Niedziela Zwykła

Łk 12, 32-48

Nie bój się!

Bóg przychodząc do człowieka, przynosi mu pokój, który usuwa lęk. Jezusowe „nie bój się” nie jest ani moralizowaniem, ani naiwnym pocieszeniem. On jest Księciem Pokoju, który pokonał śmierć, główną przyczynę naszych lęków. Ale tylko ten może trwać w Jezusowym pokoju, kto przyjmie Jego sposób życia. Rozważana Ewangelia wskazuje na trzy konieczne elementy: wyrzeczenie się idolatrii pieniądza, pragnienie bycia z Jezusem oraz pełnienie woli Boga. To te postawy czynią z nas „posiadaczy” królestwa Bożego, zdolnych do miłości, z sercem prawdziwie kochającym Boga.

Dzisiejszy świat nie myśli o wieczności, nawet nie troszczy się o losy następnych pokoleń. Pozwól mi, Panie, być świadkiem innego, wiecznego życia, które przewidziałeś dla każdego człowieka.

 • Liturgiczna Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny -Matki Boskiej Zielnej – wypada w czwartek, 15 sierpnia. Zachęcam do przyniesienia w tym dniu bukietów z kwiatów, ziół i zbóż. Ich poświęcenie odbędzie się w czasie Mszy Świętych, które będą odprawiane w tym dniu tak, jak w każdą niedzielę. Jest to Święto obowiązkowe.
 • W tym też dniu organizowane jest Regionalne Święto Ziół w Skansenie. O godzinie 12.30 odprawiona będzie Msza Święta w kościele w Skansenie, również połączona z poświęceniem ziół i kwiatów. Plakat na ten temat znajduje się w gablocie.
 • Jutro Msza Święta o godzinie 8.00.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin ś.p. Wiesław Tański, lat 60.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

XVIII Niedziela Zwykła

Łk 12, 13-21

Kto jest chciwy

Akceptując, iż życie człowieka nie zależy od tego, co posiadamy, często nie dostrzegamy, że chciwość ma jeszcze inny wymiar. Ona realizuje pewien model szczęścia pożądanego przez człowieka. „Odpoczywaj, jedz, pij i baw się” to nie jest tylko starożytny ideał szczęścia bogaczy. Na naszych oczach ten sam ideał rozrasta się i jest przyczyną frustracji wielu ludzi, którym nie udaje się tak żyć. Słabość wiary objawia się tym, że także w sercach wierzących tkwi głębokie przekonanie, że być może nie jakieś miliony, ale kilka setek tysięcy uczyniłoby ich życie szczęśliwszym. Antoine de Saint-Exupery napisał: „I choć można cię okraść z tego, co otrzymujesz, kto ma moc okraść cię z tego, co dajesz?”.

Panie Jezu, ucz mnie kochać moich braci, ucz mnie, że być szczęśliwym to znaczy kochać i wyrażać tę miłość poprzez dar z siebie samego i z tego, co posiadam.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • W najbliższy wtorek – 6 sierpnia – wypada liturgiczne Święto Przemienienia Pańskiego.
 • Jutro (poniedziałek) i w piątek Msza Święta o godzinie 8.00.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.