Archiwum postów 2013/03

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech Święta Zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i bólem pełne będą pokoju i radości płynącej z tego właśnie faktu, że Zmartwychwstały Chrystus jest Zwycięzcą i Panem Życia i Wieczności. Niech troski i kłopoty dnia codziennego , niepokoje i zmartwienia nie mącą naszej eschatologicznej nadziei na pokonanie tego wszystkiego, co w naszym życiu słabe, małe, grzeszne i przemijające. Niech ta nadzieja doda nam także sił do objawiania naszym życiem tej prawdy, że Jezus Żyje w nas i pośród nas, także w naszych dobrych czynach. Życie jest większe i potężniejsze niż śmierć, a Dobro jest ostatecznym zwycięzcą. Pokazujmy to także naszym dobrym życiem.

J 20, 1-9

Pusty grób

Każda epoka i każdy naród ma swoich bohaterów, których podziwia.   „Zginął w obronie…”, „Poświęcił się, ratując…” itd. Opłakujemy ich, podziwiamy, piszemy o nich książki, ale wolimy, żeby podobne wydarzenia nigdy nas nie spotkały. A Chrystus ukazuje coś dokładnie przeciwnego. Nigdy nie chciał zostać bohaterem, za to chciał dobrowolnie oddać życie na krzyżu. Nie dla siebie. Dla nas i za nas. O błogosławiona śmierci Chrystusa, z której rodzi się moje życie!

Nie chcę być widzem Zmartwychwstania, tylko świadkiem. Dlatego daj mi współumrzeć z Tobą, Panie, abym razem z Tobą powstał z martwych.


 • We wtorek spotkanie z kandydatami do bierzmowania po Mszy Świętej wieczornej, o godzinie 17.45. W kolejne dni próby przed przyjęciem tego Sakramentu będą odbywały się o godzinie 17.30.
 • Spotkania z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych za dwa tygodnie w niedzielę, po Mszy Świętej o godzinie 11.00.
 • W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka – Ś.p. Anna Czyrak, lat 75.

Niedziela Palmowa

Łk 22, 14-23,56

Śmierć Miłosiernego

W całej swej Ewangelii Święty Łukasz ukazuje Jezusa, który zmierza do Jerozolimy, aby tam umrzeć na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus nie jest zdziwiony tym, że Go odrzucają, chociaż boleje nad konsekwencjami, które spadną na tych, którzy się tego dopuścili. Konsekwentnie podąża ku Jerozolimie, aby tam dopełnić aktu największej miłości, by miłosierdzie Boga rozlało się na cały świat. Dopiero w świetle męki przypowieść o miłosiernym Ojcu nabiera niesłychanej mocy. Bóg nie jest bierny w obliczu cierpienia człowieka, ale posyła swego Syna, aby ten przyciągnął do Jego miłosiernego serca wszystkich marnotrawnych synów.

Pozwól mi, Panie, jasno widzieć mój krzyż, który mam nieść, idąc za Tobą. Pomóż mi z pokorą dopełnić go, aby Twoje życie i Twoja miłość objawiły się we mnie.

 • Dziś, w czasie Mszy Świętej o godzinie 11.00 odbędzie się poświęcenie figury Pana Jezusa, która w dniu wczorajszym została zawieszona w obrysie krzyża na głównej ścianie ołtarzowej. Pragnę jak najserdeczniej podziękować fundatorom tej figury – jednej z rodzin z naszej parafii. Figura kosztowała 15000 złotych + drewno, zaczepy do figury. Jest to dzieło plastyka Marka Omieczyńskiego, tego samego, który wykonał Stacje Drogi Krzyżowej, malował obrazy, projektował witraże i całe wnętrze kościoła. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali wczoraj przy zawieszeniu tej figury. Dziękuję też Panu Frankowi – budowlańcowi – za użyczenie rusztowania.

 • W terminie 30.04-04.05.2013 odbędzie się pielgrzymka rodzin. Więcej informacji na ten temat znajduje się w gablocie.

 • Po Mszy Świętej przy wyjściu będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać.

 • Konkurs palm dziś po Mszy Świętej o godzinie 11.00.

 • W tym tygodniu odeszli do wieczności ś.p. Marianna Rogulska lat 90, ś.p. Wiesława Mierzejewska lat 53, ś.p. Andrzej Ożóg lat 63, ś.p. Henryk Arabucki lat 66.

 • Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Centralne miejsce w tym tygodniu, jak również w ciągu całego roku liturgicznego zajmuje Triduum Paschalne, trwające od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Triduum Paschalne jest pamiątką tajemnicy przejścia Pana Jezusa z tego świata do Ojca, przejścia ze śmierci do życia.

 • Msza Święta w Wielki Czwartek jest Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniającą ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu Komunia Święta będzie rozdawana pod dwiema postaciami – chleba i wina. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ciemnicy, która symbolizuje uwięzienie Pana Jezusa. Wielki Czwartek to dzień kapłański, nasze kapłańskie święto. Zapraszam do wspólnej modlitwy, aby dziękować Bogu za dar kapłaństwa i jednocześnie proszę o modlitwę w intencji kapłanów. Jest to też dzień wszystkich ministrantów, którzy są powołani do służby przy ołtarzu. Serdecznie w tym dniu zapraszam wszystkich ministrantów, ich rodziców, najbliższych.

 • W Wielki Piątek uczestniczymy w Liturgii Męki Pańskiej, słuchając opisu Męki Pana Jezusa i adorując krzyż. Po nabożeństwie Pan Jezus w Eucharystii zostanie przeniesiony do Grobu. Adorując Najświętszy Sakrament odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Wielki piątek obowiązuje post ścisły.

 • W Wielką Sobotę przez cały dzień adorujemy Jezusa Eucharystycznego w Grobie od godziny 9.30 do około 21.00. W ciągu dnia święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00. Święcenie pokarmów w wioskach według następującego porządku: Wilkowo 1 – 9.45; Tolejny – 9.55; Wilkowo 2 – 10.05; Sudwa Kolonia – 10.20; Karczma Świętojańska – 10.30; Świętajny – 10.40; Sudwa – 10.50; DPS – 11.00.

 • W sobotę wieczorem będziemy uczestniczyli w Liturgii Wigilii Paschalnej, która jest Mszą Niedzieli Zmartwychwstania. Na tę Liturgię przynosimy ze sobą świece chrzcielne – gromnice, paschaliki, lampiony. Po Liturgii krótkie czuwanie modlitewne i wspólny różaniec (zmiana tajemnic różańcowych).

 • Liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty będzie o godzinie 18.00.

 • Zachęcam do chrześcijańskiego przeżycia dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności Triduum Paschalnego. Zachęcam też do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w te dni.

 • W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego tradycyjnie o godzinie 6.00 będzie Msza Święta Rezurekcyjna, poprzedzona procesją. Procesja będzie szła wokół kościoła i plebanii. Serdecznie zapraszam ministrantów, Panie z Kółek Różańcowych, strażaków, do udziału w procesji oraz dzieci chętne do niesienia poduszek z emblematami religijnymi. Chorągwie, różaniec poduszki będą w przedsionku kaplicy.

 • Msze Święte w pierwszym dniu Świąt: 6.00, 9.00, 11.00, 17.00. W drugim dniu Świąt o godzinie 9.00, 11.00, 15.00.

 • Rozpoczęliśmy wielki Tydzień. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale.

V Niedziela Wielkiego Postu

J 8, 1-11

Potępienie cudzego grzechu

Podstęp jest perfidny. Prawo mówi, że trzeba ukamienować. Jezus głosi przebaczenie. Jeśli przebaczy, przekroczy Prawo, a jeśli każe ukamienować, nie jest miłosierny. Jednak takie rozumowanie, które jest obecne w wielu naszych dyskusjach o Bogu, nie uwzględnia podstawowej prawdy. Dla Boga grzech człowieka jest szczególną okazją, aby pochylić się nad nim, aby leczyć jego rany, by dodawać mu otuchy, pozwalać na rozpoczęcie od nowa. Człowiek natomiast w swej pysze wykorzystuje grzech bliźniego, aby go potępić i na tym tle poczuć się od niego lepszym.

Panie Jezu, przepełnij swoją miłością moje spojrzenie na braci poranionych grzechem, obdarz mnie przenikliwością w dostrzeganiu moich własnych błędów i nie pozwól nigdy zwątpić w Twoje miłosierdzie.


 • Bóg zapłać za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
 • W minionym tygodniu przeżyliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Wyrażamy wdzięczność Bogu za owoce tych rekolekcji, przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych.
 • Rekolekcje w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczynają się dzisiaj i będą trwały do środy włącznie.
 • We wtorek wypada liturgiczna Uroczystość ku czci Świętego Józefa – Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.
 • Serdecznie zapraszam na ostatnią w tym roku Drogę Krzyżową, którą będziemy przeżywać w naszym kościele o godzinie 16.30 w piątek.
 • Kwiaty do Grobu Pańskiego wzorem lat ubiegłych będą zakupione. Ofiary na kwiaty można składać indywidualnie.
 • Już za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Podczas wszystkich Mszy Świętych odbędzie się poświęcenie palm. Tradycyjnie zachęcam wszystkie dzieci do udziału w konkursie na największą i najpiękniejszą palmę wykonaną własnoręcznie. Zapraszam na godzinę 11.00. Także w  Niedzielę Palmową te dzieci, które do skarbonek Caritas zbierały jałmużnę wielkopostną z myślą o najbiedniejszych, niech przyniosą je na Mszę Świętą o godzinie 11.00 i złożą przed ołtarzem na ofiarowanie.
 • Również w następną niedzielę w czasie Mszy Świętej o godzinie 11.00 nastąpi poświęcenie nowej figury Pana Jezusa, która zawiśnie na ścianie ołtarzowej w najbliższą sobotę. Msza Święta o godzinie 11.00 będzie odprawiona w intencji ofiarodawców figury. Nowa figura będzie miała 2,70 m wysokości.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.
 • W poniedziałek Msza Święta o godzinie 8.00.

IV Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15, 1-3. 11-32

Co powiedzieć grzesznikowi?

Z niezwykłą łatwością, a czasami i z niemałą satysfakcją potępiamy naszych bliźnich za ich słabości, błędy czy ewidentne grzechy. Jezus zaś w obliczu grzeszników mówi o uwiedzeniu przez zło, egoizm, czy chęć życia po swojemu. A człowiek uwiedziony przede wszystkim musi otworzyć oczy, zobaczyć prawdę o swej sytuacji oraz dostrzec drogi ratunku. Dlatego przypowieść o miłosiernym ojcu nie tylko ukazuje prawdziwe oblicze Boga, ale jest także zaproszeniem dla każdego z nas, aby zagubionym i uwiedzionym przez grzech ukazywać Boga i by wszystkich grzeszników zachęcać do powrotu do Ojca.

Boże, w obliczu grzechu bliźniego lub mojego własnego nie daj mi nigdy wątpić w Twoje miłosierdzie. oddal ode mnie pokusę Judasza, który nie uwierzył w możliwość powrotu.

 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które dziś rozpoczęliśmy, będą trwały do środy włącznie według następującego porządku: poniedziałek, wtorek, środa – godzina 10.00 i 17.30; dzieci: wtorek – godzina 16.00; młodzież: wtorek – godzina 18.30.
 • Wydawanie żywności w czwartek w godzinach 18.00-19.00.
 • W piątek w tych samych godzinach (18.00-19.00) będzie dyżur w punkcie Caritas. W tym czasie jest możliwość zarówno przynoszenia, jak  i nabywania odzieży używanej i innych rzeczy.
 • W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie.
 • W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową o godzinie 16.30 w intencji ludzi uzależnionych – nie tylko od alkoholu.
 • W sobotę Msza Święta o godzinie 8.00.

III Niedziela Wielkiego Postu

Łk 13, 1-9

Cierpienie i hipokryzja

Pytanie skierowane do Jezusa jest ponadczasowe. Dlaczego człowiek cierpi? W głębi serca często jesteśmy przekonani, że nieszczęście jest karą za zło. Ale Jezus nie potwierdza tej opinii, lecz wskazuje na nawrócenie jako jedyny sposób zrozumienia tego, co się wydarza, zwłaszcza, jeśli dotyczy to wydarzeń trudnych do zaakceptowania. Wówczas na pytanie o sens cierpienia człowiek odnajduje odpowiedź nie na poziomie intelektu, ale poprzez osobistą relację z Bogiem. To tej relacji miłości i zaufania właściciel poszukuje na drzewie figowym, które nie dając owoców, staje się znakiem hipokryzji – grzechu najtrudniejszego do pokonania.

Panie Jezu, daj mi pragnienie codziennego szukania Ciebie, codziennego budowania więzi z Tobą, tak aby cierpienia i nieszczęścia mnie nie gorszyły, lecz przybliżały do Twej miłości.

 • Zmiana tajemnic różańcowych dziś po Mszy Świętej o godzinie 9.00.
 • Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, a więc 10 marca i będą trwały do środy włącznie. Rekolekcje wygłosi Ks. Karol Gresik – student KUL. Rekolekcjonista bardzo prosił o modlitwę w intencji rekolekcji.
 • Zachęcam nieustannie i zapraszam do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek o godzinie 16.30 w intencji wyboru nowego papieża.
 • Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.